SK|EN

napríklad Aneta Žideková alebo Jozef Guba

Ing. Milan Dunaj

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 147 775 889,31  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
9 460 248,02
2006
 
2 615 318,69
2007
 
3 187 512,45
2008
 
0,00
2009
 
21 920 065,16
2010
 
24 685 208,82
2011
 
44 369 996,83
2012
 
7 427 285,33
2013
 
14 649 106,00
2014
 
19 461 148,00
Chemkostav, a.s. 133 267 579,31 9 460 248,02 2 615 318,69 3 187 512,45 0,00 21 920 065,16 10 176 898,82 44 369 996,83 7 427 285,33 14 649 106,00 19 461 148,00
Predstaventvo << >>
Montin s.r.o. 14 508 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 508 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konateľ >>
Spoločník v.o.s. / s.r.o. >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Chemkostav, a.s.
K. Kuzmanyho 1259/22, Michalovce, 07101, Slovenská republika
IČO 36191892
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
4126 - VSP
55/2013
Prešovský samosprávny kraj 595 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia DSS Kalinov
18595 - VSP
224/2013
Mesto Michalovce 420 998,00 EUR s DPH Rekonštrukcia budov materských škôl na území mesta Michalovce.
9088 - VSP
101/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 2 241 899,00 EUR bez DPH „Oprava a modernizácia Manželských internátov, bloky A, B, C, D – Mlyny UK“
4242 - VSP
61/2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 570 217,00 EUR bez DPH Trebišov odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV
81 - VSP
3/2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 649 032,00 EUR bez DPH Snina – ČOV - zvýšenie kapacity
19206 - VBP
235/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188 952,00 EUR bez DPH R1 Lehota - most ev.č. 51-114a - bezdilatačný styk
17214 - VST
204/2013
Technická univerzita v Košiciach 393 420,00 EUR s DPH Súbor prístrojov a zariadení pre aktivity 1.4, 2.1 a 2.2 projektu VUKONZE
13596 - VSP
148/2013
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 9 386 868,00 EUR bez DPH SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
11850 - VBP
130/2013
Trnavská univerzita v Trnave 2 040 616,00 EUR bez DPH Dodatok č. 8 ku ZoD č. 1/Z/2005 - Novostavba ŠD
6000 - VSP
76/2013
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 102 685,00 EUR bez DPH Kanalizácia
5998 - VSP
76/2013
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 15 470,00 EUR bez DPH Výstavba vodovodu a vodojemu
341 - VUP
6/2013
Obec Čaklov 2 088 000,00 EUR s DPH Čaklov - zvýšenie kapacity ČOV
13265 - VSP
212/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 236 421,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R1 Lehota - protihlukové opatrenia
11555 - VSP
190/2012
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 647 938,00 EUR s DPH Odstránenie havarijného stavu na ceste II/535 Mlynky
05971 - VSP
102/2012
Technická univerzita v Košiciach 1 421 922,00 EUR bez DPH Stavebné práce na projekte: Rozvoj infraštruktúry a modernizácia vybavenia TU v Košiciach za úcelom zlepšenia podmienok
06826 - VUP
116/2012
Obec Kameňany 1 900 504,00 EUR bez DPH Kameňany - Infraštruktúra
04672 - VUP
78/2012
Obec Zemplínska Teplica 428 211,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Zemplínska Teplica
01060 - VUP
20/2012
Obec Gemerská Ves 1 900 279,00 EUR bez DPH Gemerská Ves - Infraštruktúra
08083 - VUP
197/2011
Obec Brestov 660 600,00 EUR s DPH Úprava Hlbokého potoka v obci Brestov.
05882 - VUP
149/2011
Mesto Michalovce 3 288 655,00 EUR s DPH Prístavba a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov v Michalovciach.
06707 - VZP
168/2011
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 652 418,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu - 1.8 Objekt F, Moyzesova 9, Košice.
07062 - VUP
177/2011
Obec Čičava 1 663 555,00 EUR bez DPH Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Čičava - realizácia stavebných prác
03476 - VUP
121/2009
Mesto Strážske 1 246 772,00 EUR s DPH Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ, Strážske.
03477 - VUP
121/2009
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 816 477,00 EUR bez DPH Rozšírenie - prístavba objektu na Tajovského ulici 11, 13 v Košiciach.
01967-VBP
31/2005
Trnavská univerzita v Trnave 159 117 064,00 SK bez DPH Novostavba Študentského domova Trnavskej univerzity v Trnave, Rybníkova ulica,
03948-VSP
62/2005
ROTOR, spol. s r.o. Košice 110 938 182,00 SK bez DPH Realizácia stavebnej časti stavby MVE Ružbašská Miľava - I. etapa.
03440 - VSP
146/2007
Obec Kamenica 96 027 000,00 SK bez DPH Kamenica - kanalizácia.
11125 - VUP
157/2005
Milan Korytko KORYTKO 14 944 186,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Motorestu Biele studničky.
09674 - VUP
213/2006
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 78 789 091,00 SK bez DPH Michalovce, MK - Reko b. č. 46 UB 300.
05972 - VSP
205/2009
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 995 610,00 EUR s DPH Stavebno - technologická rekonštrukcia a modernizácia NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej
06541 - VSP
221/2009
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 987 888,00 EUR bez DPH Výstavba Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice.
05907 - VUP
203/2009
Obec Stakčínska Roztoka 3 870 001,00 EUR bez DPH Stakčínská Rozroka - úprava potoka Oľchovec, II. etapa.
02774 - VUP
75/2010
Mesto Snina 571 248,00 EUR s DPH Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská Snina
02397 - VUP
67/2010
Mesto Vranov nad Topľou 1 380 421,00 EUR s DPH MESTSKÝ DOM KULTÚRY - modernizácia a obnova
01879 - VUP
51/2010
Mesto Jelšava 1 031 521,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Jelšava
03671 - VUP
103/2010
Košický samosprávny kraj 1 246 901,00 EUR bez DPH Gymnázium Trebišov - kvalitná a otvorená škola - na ceste k prívlastku moderná.
03769 - VUP
107/2010
Trnavská univerzita v Trnave 430 572,00 EUR s DPH Výmena silnoprúdových rozvodov, svietidiel a podhľadu, Hornopotočná 23, Trnava
03591 - VUP
101/2010
Mesto Michalovce 1 352 945,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce
04379 - VUP
126/2010
Mesto Medzilaborce 714 231,00 EUR bez DPH Skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu v podmienkach ZŠ na Duchnovičovej ulici v Medzilaborciach
04321 - VUP
125/2010
Mesto Kráľovský Chlmec 1 165 962,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ - I. etapa - prestrešenie a stavebné úpravy budov.
05756 - VUP
173/2010
Obec Stakčín 710 376,00 EUR s DPH Rekonštrukcia centra obce Stakčín
06393 - VBP
196/2010
Ekonomická univerzita v Bratislave 719 433,00 EUR bez DPH Obstaranie dodatočných stavebných prác na stavebnom objekte v Košiciach, Tajovského 11,13.
06864 - VUP
209/2010
Mesto Kežmarok 444 458,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku
07726 - VUP
233/2010
Obec Pavlovce nad Uhom 1 088 772,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Pavlovciach nad Uhom
04740 - VSP
122/2011
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1 683 545,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu - 1.8 Objekt F, Moyzesova 9, Košice.
01730 - VUP
51/2011
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14 246 933,00 EUR bez DPH Stavba: Intenzifikácia ČOV Bardejov
02049 - VUP
59/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 21 832 500,00 EUR bez DPH FNsP J.A.Reimana Prešov - Internistický monoblok.


Montin s.r.o.
Žriedlová 28, Košice, 04001, Slovenská republika
IČO 36187917
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
05175 - VUP
148/2010
Nemocnica Poprad, a. s. 14 508 310,00 EUR bez DPH Prístavba, komplexná rekonštrukcia, technologická modernizácia operačných sál, centrálnej sterilizácie, oddelenia rádiológie a OAIMVýpis spoločností bez obstarávaní


Chemkostav Aréna, s.r.o.
K. Kuzmányho 6225/24, Michalovce, 07101, Slovenská republika, IČO 45410381

 
Chemkostav IS, s.r.o.
K. Kuzmanyho 1259/22, Michalovce, 07101, Slovenská republika, IČO 46633006

 
MJD-Invest s.r.o.
K.Kuzmányho 1259/22, Michalovce, 07101, Slovenská republika, IČO 36202916

 
Montin SK, s.r.o.
Žriedlová 28/3363, Košice, 04001, Slovenská republika, IČO 47501758

 
Synergy 4 Danube, s.r.o.
Žriedlová 28/3363, Košice, 04001, Slovenská republika, IČO 46512772

 
Zemplin Investment s.r.o.
Priemyselná 3931, Michalovce, 07101, Slovenská republika, IČO 36719757