Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Mgr. Peter Kováč

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
1.Mája 22/99, Malacky, 90101, Slovenská republika

285 688 619,83 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
KOVAL SYSTEMS, a.s. Krížna 950/10 31602029
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bellova 54/a 17314852

Zoznam tendrov

Aliter Technologies, a.s.   Turčianska 16, Bratislava, 82109, Slovenská republika   IČO 36831221

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1168 - VSS 11/2016 Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 918 296,00 EUR s DPH Servisné služby hardvérovej a softvérovej podpory dátových centier postavených na technológiách výrobcu Hewlett-Packard
1167 - VST 11/2016 Slovenská technická univerzita v Bratislave 43 535,00 EUR s DPH Výpočtová technika pre UVP STU BA
1167 - VST 11/2016 Slovenská technická univerzita v Bratislave 110 195,00 EUR s DPH Výpočtová technika pre UVP STU BA
23358 - VZT 235/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2 513,00 EUR s DPH Dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe Rámcovej dohody č. 0729/2013
5488 - VSS 49/2015 KOVAL SYSTEMS, a.s. 298 000,00 EUR bez DPH Priemyselný výskum častí automatizovaných zakladacích systémov pre zakladanie a manipuláciu s rôznymi predmetmi.
4324 - VZT 39/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 3 340 028,00 EUR bez DPH Nákup výočtovej techniky a súvisiacich služieb na základe R8mcovej dohody č. 0729/2013
19466 - VSS 165/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 282 403,00 EUR bez DPH Verejné obstarávanie na dodávateľa projektu implementácia infraštruktúry pre riešenie cezhraničnej autentifikácie osôb v
19102 - VUT 233/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 262 324 930,00 EUR bez DPH Technické zariadenia
7165 - VZS 85/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 15 000,00 EUR s DPH Opravy a údržba spojovacej techniky pre OS SR
4972 - VST 68/2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania 2 371 108,00 EUR s DPH Komplexná dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
17991 - VUT 213/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 15 525 000,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb
07049 - VBT 237/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 234 668,00 EUR s DPH Ochranné prostriedky pre šifrovú ochranu informácii SecureCall.
6597 - VZS 82/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 853,00 EUR bez DPH Opravy a údržba spojovacej techniky pre OS SR

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.