Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Eva Dilijanczová

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Železničiarska 56, Galanta, 92400, Slovenská republika

126 548 889,61 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 36550949
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 36056006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Obec Dvorníky Dvorníky 428 00312495
Obec Tušice Tušice 130 00325911
Obec Veľké Ripňany Poštová 461 00311286
Mesto Hurbanovo Komárňanská 91 00306452
Obec Výborná Výborná 12 00326739
Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova 69 37861298
Obec Výdrník Vydrník 00326747
Obec Neded Neded 844 00306100
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii Hlavná 5 36256242
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 36063606
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Mesto Stupava Hlavná 1 00305081
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370
Obec Trstín Trstín 95 00313122
Obec Rovinka Rovinka 350 00305057
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RSVV, s.r.o. J.Palu 2/3 36682888

Zoznam tendrov

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.   Röntgenova 26, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 31322301

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
13085 - VSP 122/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17 450 000,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Zlaté Moravce
18336 - VSP 176/2015 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 999 167,00 EUR bez DPH KREMNICA - KANALIZÁCIA A ČOV
14438 - VZP 138/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 55 643,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
8428 - VZP 76/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 670,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
1413 - VZP 13/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 200,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
25358 - VZP 205/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 83 790,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
9089 - VSP 101/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 113 168,00 EUR bez DPH Stropkov – Krušinec – Tisinec – rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
1823 - VSP 25/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 479 900,00 EUR bez DPH Topoľčianky - dobudovanie kanalizácie
823 - VZP 11/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 110 000,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
1418 - VUP 16/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 123 907,00 EUR bez DPH Sprevádzkovanie druhého dvojradu RÚ v Mochovciach
20008 - VSP 250/2013 Obec Dvorníky 5 136 000,00 EUR s DPH ČOV a kanalizácia Dvorníky
20355 - VSP 255/2013 Obec Tušice 2 289 284,00 EUR bez DPH TUŠICE-TUŠICKÁ NOVÁ VES-HOROVCE, KANALIZÁCIA A ČOV II. ETAPA
19826 - VSP 247/2013 Obec Veľké Ripňany 3 241 151,00 EUR bez DPH KANALIZÁCIA A ČOV VEĽKÉ RIPŇANY 2. ETAPA
13646 - VSP 149/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 526 193,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
8235 - VSP 104/2013 Mesto Hurbanovo 6 755 000,00 EUR s DPH Hurbanovo rozšírenie kanalizácie, stoky D, E, F, G, H, J
11719 - VSP 129/2013 Obec Výborná 2 059 900,00 EUR s DPH Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Výborná, v obci s rómskym osídlením
12905 - VZP 207/2012 Nitriansky samosprávny kraj 497 220,00 EUR s DPH Prestavba mosta na ceste III/5108 cez potok Kamenec, ev. č.5108-5 v Preseľanoch nad
14241 - VUP 226/2012 Obec Výdrník 2 229 477,00 EUR s DPH Regenerácia sídla Vydrník - Infraštruktúra
11841 - VSP 195/2012 Obec Neded 4 179 758,00 EUR bez DPH Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia
10191 - VSP 166/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 296 043,00 EUR bez DPH Diaľnica D1, Modernizácia odpočívadla Červeník PJP (v smere BA - PN )
10631 - VUP 238/2011 Mesto Levice 2 388 365,00 EUR s DPH Aglomerácia Levice - vybudovanie kanalizácie v mestskej casti Levíc Kalinciakovo
00070 - VBP 1/2006 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 37 079 837,00 SK bez DPH IBV - Zavar: Rodinné domy č. 1 - 15.
07572 - VBP 112/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 40 660 000,00 SK bez DPH TR 16 + 61 - plocha na skladovanie prázdnych nádrží + centrálna skládka odpadu.
00590 - VBP 7/2006 Bratislavský samosprávny kraj 10 016 091,00 SK bez DPH Rekonštrukcia administratívnej budovy Bratislavského samosprávneho kraja na
09094 - VBP 132/2005 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 363 795,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Mierovej ulice - I. etapa a II. etapa a realizácia SO 10 - rekonštrukcia
03125 - VSP 133/2007 Mesto Stupava 22 500 000,00 SK bez DPH Vybudovanie a napojenie Stupavskej cyklotrasy na medzinárodnú Moravskú cyklistickú
11118 - VSP 157/2005 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 416 028,00 SK bez DPH Kalinkovo, vodný zdroj a ATS.
11877 - VBP 166/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 56 987 228,00 SK bez DPH TR 14, TR 98, terénne úpravy - rigol, provizórne parkovisko, odstránenie a demontáž
12901 - VSP 180/2005 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 49 830 574,00 SK bez DPH Lamač - Záhorská Bystrica, prívod vody DN 600 pre Malacky.
04726 - VSP 71/2006 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 7 999 466,00 SK bez DPH Senec, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV.
14100 - VSP 197/2005 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 56 949 964,00 SK bez DPH Myjava - rekonštrukcia a rozšírenie ČOV.
05097 - VUP 210/2008 Obec Trstín 37 000 000,00 SK bez DPH Celoobecný vodovod Trstín.
15620 - VSP 214/2005 Bratislavský samosprávny kraj 49 997 829,00 SK bez DPH Rekonštrukcia administratívnej budovy Bratislavského samosprávneho kraja na
16964 - VBP 232/2005 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 128 757,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Mierovej ulice - I. etapa a II. etapa a realizácia SO 10 - rekonštrukcia
18130 - VBP 246/2005 Mesto Levice 88 000 000,00 SK bez DPH Dokončenie výstavby a podmieňujúcich a súvisiacich činností pre priemyselný
18127 - VBP 246/2005 Bratislavský samosprávny kraj 14 905 827,00 SK bez DPH Rekonštrukcia administratívnej budovy Bratislavského samosprávneho kraja na
08766 - VSP 184/2006 Obec Rovinka 39 918 451,00 SK s DPH Revitalizácia centrálnej časti obce Rovinka.
17954 - VSP 245/2005 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 5 999 300,00 SK bez DPH Rekonštrukcia vodovodu Vajnory - Čierna voda.
09248 - VSP 201/2006 Mesto Stupava 45 588 000,00 SKK bez DPH Výstavba technickej infraštruktúry v rekreačnej zóne mesta Stupava.
03797 - VUP 108/2010 Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RSVV, s.r.o. 32 852 837,00 EUR bez DPH Odkanalizovanie mikroregónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.