Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Branislav Lukáč

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Teplická 898/30, Turčianske Teplice, 03901, Slovenská republika

835 359 681,24 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 36567761
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94 36836567
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147 35960736
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Obec Breza Breza 00314412
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14 37936859
Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33 00327590
Združenie obcí JURAVA Prostredná 29 42170168
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii Nám. gen. Klapku 1 45230021
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Obec Smižany Nám. M. Pajdušáka 1341/50 00691721
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Mesto Prievidza Nám. Slobody 14 00318442
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21 00603155
Mestská časť Bratislava - Vajnory Roľnícka 109 00304565
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Mestská časť Bratislava - Rusovce Vývojová 8 00304611
Obec Strekov Strekov 53 00309273
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE Komárňanská ulica 14 45738521
Mesto Hnúšťa Francisciho 74 00318744
Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 00310905
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Obec Chynorany Cintorínska 45/1 00310506
Mesto Šaľa Nám. Sv. Trojice 7 00306185
Obec Mojzesovo Mojzesovo 494 00309117
Obec Čachtice Malinovského 769 00311464
Obec Prakovce Prakovce 333 00329517
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1 00326283
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 00308307
Mesto Malacky Radlinského 1 00304913
Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova 69 37861298
Obec Šarišské Dravce Šarišské Dravce 109 00327794
Obec Čaňa Osloboditeľov 22 00324060
Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10 00309150
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Obec Kolíňany Kolíňany 528 00308111
Obec Klasov Klasov 108 00308102
Obec Sirk Sirk 71 00328812
Obec Hažlín Hlavná 200 00322016
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Obec Preseľany Preseľany 77 00310999
Obec Nesvady Obchodná 23 00306606
Obec Pohronský Ruskov Hlavná 74 00307394
Obec Nová Bystrica Nová Bystrica 00314145
Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A 00312614
Obec Mníšek nad Hnilcom Mníšek nad Hnilcom 292 00329380
Obec Vinné Vinné 508 00325953
Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 00311812
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 00603481
Obecné služby Hnilec Huta 77/6 31305547
Generálny investor Bratislavy Röntgenova 24 00698393
Mestské lesy Jelšava, s.r.o. Nám. republiky 500 31686541
Obec Lodno Lodno 228 00314102
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1 00306525
Obec Močenok Sv. Gorazda 629 00308439
Krajský pozemkový úrad v Trenčíne Námestie sv. Anny 7 37916343
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Lesnícka 23 31577920
Mesto Veľký Šariš Námestie sv. Jakuba 1 00327972
Obec Rovinka Rovinka 350 00305057
Správa a údržba ciest Martin Kollárova 94 37906275
Obec Oborín Oborín 00331805
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Brnianska 3 37915568
Mesto Zvolen Námestie slobody 22 00320439
Obec Lukavica Lipová 1 00648418
Obec Vígľaš Zvolenská 1 00320382
Obec Dúbravy Dúbravy 196 00319899
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9 00319031
Krajský pozemkový úrad Prešov Masarykova 10 37937898
Obec Šarišské Michaľany Kpt. Nálepku 18 00327808
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Obec Palárikovo Hlavná 82 00309176
Obec Uhrovec SNP 86/7 00311201
Mesto Spišské Vlachy SNP 34 00329657
Obec Bánov Hviezdoslavova 34 00308765
Závodisko, š.p. Starohájska 29 31354301
Obec Halič Mierova 66 00316091
Mesto Ilava Mierové námestie 16/31 00317331
Obec Hlboké nad Váhom Hlboké nad Váhom 36142344
Obec Sačurov Ul. osloboditeľov 385 00332810
Mesto Gelnica Banícke námestie 4 00329061
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Námestie sv. Františka 8 00603520
Obec Švábovce Švábovce 132 00326623
Mesto Turzovka Turzovka 00314331
Obec Rybany Rybany 415 00311049
Obec Dolný Pial Hlavná 34 00306916
Obec Kanianka SNP 583/1 00518239
Obec Zemianske Kostoľany 4. apríla 60/28 00651001
Obec Zavar Viktorínova 14 00313203
Obec Nemčice Hlohovska cesta 376 34075429
Obec Senohrad Senohrad 00320234
Obec Turňa nad Bodvou Moldavská cesta 419/49 00691313
Obec Švedlár Švedlár 87 00329681
Obec Šuňava Trojičné námestie 255/3 00326437
Obec Kokava nad Rimavicou Nám. 1. mája 1 00316130
Obec Lutila Štefánikova 84 00652113
Obec Davidov Davidov 00332330
Mesto Veľký Krtíš Komenského 3 00319651
Obec Vojčice P. O. Hviezdoslava 408/1 00332135
Obec Hlinné Hlinné 74 00332411
Mesto Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3 00332399
Obec Rybník Hlavná 2 00307424
Obec Spišský Hrhov SNP 10 00329592
Obec Slovinky Slovinky 58 00329550
Mesto Stará Turá SNP 1/2 00312002
Obec Raková Raková 140 00314234
Obec Buzica Buzica 00324035
Obec Spišský Štvrtok Tatranská 4 00329631
Obec Predmier Predmier 55 00321567
Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7 00329614
Obec Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves 100 00310549
Obec Zuberec Zuberec 289 00315036
Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10 00306169

Zoznam tendrov

STRABAG s.r.o.   Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 82518, Slovenská republika   IČO 17317282

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
217 - VUP 4/2016 Nitrianska investičná, s.r.o. 10 282 122,00 EUR s DPH Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby komunikácie a kanalizácie
683 - VST 8/2016 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 187 730,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón
13079 - VST 122/2015 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 321 049,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
13079 - VST 122/2015 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 174 043,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
13079 - VST 122/2015 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 176 520,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
13079 - VST 122/2015 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 110 400,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
13079 - VST 122/2015 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 254 160,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
21088 - VZP 208/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 166,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky
20939 - VZP 207/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 337 305,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 4 Košice.
14903 - VZP 142/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 752,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky.
7355 - VSP 67/2015 Slovenská správa ciest 34 789 203,00 EUR s DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Trenčianskom kraji
558 - VSP 8/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 499 542,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Trnava - Križovatka Lúka (D1 v km 49,500 - 95,450) -
30464 - VSP 245/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 530 273,00 EUR bez DPH Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Šášovské Podhradie
23568 - VSP 194/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 157 500,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 42 252,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 24 500,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 200,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
3034 - VUP 47/2014 Košický samosprávny kraj 4 939 125,00 EUR s DPH Cesty KSK 10 - Rožňava - napojenie na Rožňavu
11888 - VUP 121/2014 Košický samosprávny kraj 3 518 900,00 EUR s DPH Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice
13880 - VSP 154/2013 Obec Breza 3 317 562,00 EUR s DPH Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 2. - SS. 45. Námestovo -
7805 - VBP 98/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 166 659,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
7805 - VBP 98/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 109 080,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
7805 - VBP 98/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 131 310,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
14327 - VSP 161/2013 Obec Pečovská Nová Ves 369 720,00 EUR s DPH Dostavba komunikácií a inžinierskych sieti za Majerom.
13828 - VSP 153/2013 Slovenská správa ciest 495 304,00 EUR bez DPH I/59 Trstená, hraničný priechod - rekonštrukcia cesty.
5827 - VST 74/2014 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 298 800,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
5827 - VST 74/2014 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 161 700,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
5827 - VST 74/2014 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 267 300,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
4708 - VUP 66/2014 Združenie obcí JURAVA 679 036,00 EUR s DPH Malokarpatsko- Šúrska cyklomagistrála - Jurava
4980 - VSP 68/2014 Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii 2 364 959,00 EUR s DPH Cyklotrasa Komárno-Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu HUSK/0801/2.3.1/0163
823 - VZP 11/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 904,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
20185 - VST 252/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 55 825,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
20185 - VST 252/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 59 458,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
18820 - VSP 228/2013 Prešovský samosprávny kraj 1 711 837,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest v PSK - 3. etapa, oblasť Poprad a Stará Ľubovňa
19943 - VUP 249/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 177 960 485,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň
17381 - VSP 206/2013 Obec Smižany 1 055 935,00 EUR s DPH IBV Panský kruh Smižany - I.etapa
17225 - VSP 204/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 272 089,00 EUR s DPH Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s napojením na hraničný most Rároš – Rárospuszta,
17383 - VBP 206/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 329 233,00 EUR bez DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji
16116 - VSP 192/2013 Trnavský samosprávny kraj 239 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty
15027 - VSP 172/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 197 159,00 EUR bez DPH Realizácia rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období
15027 - VSP 172/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 244 996,00 EUR bez DPH Realizácia rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období
13499 - VSP 146/2013 Mesto Prievidza 423 434,00 EUR bez DPH Oprava miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza
15868 - VSP 187/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 851 458,00 EUR bez DPH Opravy ciest a mostov II. a III. triedy v RSÚC Nitra a.s.
13646 - VSP 149/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 87 729,00 EUR bez DPH Oplotenie diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
15098 - VSP 173/2013 Mestská časť Bratislava - Ružinov 113 135,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
15098 - VSP 173/2013 Mestská časť Bratislava - Ružinov 74 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
11715 - VSP 129/2013 Mestská časť Bratislava - Vajnory 236 839,00 EUR s DPH Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch - Park Pod lipami
7160 - VBP 89/2013 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 516 875,00 EUR s DPH Súvislé opravy ciest I. triedy v BBSK
7430 - VSP 93/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 188 350,00 EUR bez DPH Lesná cesta Malá Čausa – povodňové škody 2010
9237 - VSP 115/2013 Mestská časť Bratislava - Rusovce 146 400,00 EUR s DPH Servus Pontis zelená cesta SO 01 Bratislava-Petržalka Kopčianska cesta II. etapa
5537 - VUP 71/2013 Obec Strekov 299 913,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Strekov
5999 - VSP 76/2013 ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 2 998,00 EUR bez DPH Výstavba lesnej cesty a spevnených plôch
739 - VUP 12/2013 Mesto Hnúšťa 718 721,00 EUR s DPH Revitalizácia v meste Hnúšťa
14445 - VSP 229/2012 Mesto Partizánske 124 785,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ulice Rudolfa Jašíka Partizánske
11143 - VSP 185/2012 Mesto Košice 293 044,00 EUR s DPH Košice, rozšírenie Rastislavovej ulice; pravoodbocovací pruh
12159 - VSP 199/2012 Obec Chynorany 241 773,00 EUR bez DPH Obnova miestnych komunikácií v sídelnom útvare Prímaské v obci Chynorany.
11878 - VSP 196/2012 Mesto Šaľa 480 124,00 EUR bez DPH Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v Šaľa -Záchytné parkovisko
11840 - VSP 195/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 26 165 618,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom obchvat
10578 - VSP 174/2012 Obec Mojzesovo 86 231,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Mojzesovo
08261 - VSP 136/2012 Obec Čachtice 320 790,00 EUR bez DPH Centrálna zóna Čachtice - Skrášlenie obce krvavej Báthoričky.
08729 - VSP 141/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 164 721,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
08729 - VSP 141/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 290 303,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
08387 - VUP 137/2012 Obec Prakovce 395 522,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana ZB Zimná Voda
09798 - VUP 159/2012 Mesto Kežmarok 1 239 771,00 EUR bez DPH Revitalzácia centrálnej zóny mesta Kežmarok
08504 - VSP 138/2012 Slovenská správa ciest 17 793 967,00 EUR bez DPH Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba
08895 - VSP 144/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 461 264,00 EUR bez DPH Výmena mostných záverov typu 3W 160N na mostoch v správe SSÚD Trenčín
08729 - VSP 141/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 186 538,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
07337 - VBP 124/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 268 837,00 EUR bez DPH Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/585 Lučenec Trenč, križovatky II/585 a III/0718, prestavba mosta
06583 - VSP 112/2012 Mesto Nitra 233 283,00 EUR bez DPH Súvislá oprava MK Štúrova od OK ( okružná križovatka ) po Cintorínsku ul.
04628 - VUP 77/2012 Mesto Malacky 13 077 189,00 EUR s DPH Záhorie, Malacky - odkanalizovanie.
05006 - VSP 85/2012 Nitriansky samosprávny kraj 2 459 746,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest región Nové Zámky
05156 - VSP 87/2012 Nitriansky samosprávny kraj 1 360 210,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest región Komárno
04045 - VSP 67/2012 Slovenská správa ciest 4 527 519,00 EUR s DPH I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia (stavebné práce)
01687 - VUP 31/2012 Obec Šarišské Dravce 1 766 529,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka a potoka Goduša v obci Šarišské Dravce
02644 - VUP 47/2012 Obec Čaňa 794 120,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Čaňa
01019 - VUP 19/2012 Mesto Nové Zámky 1 388 741,00 EUR bez DPH NOVÉ ZÁMKY - Revitalizácia a modernizácia mestskej zóny
02866 - VSP 50/2012 Mesto Nitra 166 166,00 EUR s DPH Súvislá oprava MK Jánskeho, MK Svätourbánska od Dolnozoborskej ul. po Jánskeho, MK Dolnozonborská ul. od Prvosienkovej
02642 - VSP 47/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 418 502,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia zárubných múrov v km 227,520 - 227,800 a v km 226,760 - 227,050 na R1
00475 - VSP 10/2012 Slovenská správa ciest 506 613,00 EUR s DPH Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy.
08081 - VUP 197/2011 Žilinský samosprávny kraj 954 697,00 EUR bez DPH Modernizácia cestnej infraštruktúry Rajcza - Oščadnica.
09566 - VSP 221/2011 Mesto Nitra 467 212,00 EUR s DPH Súvislá oprava MK Kláštorská - dokončenie.
07683 - VSP 190/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 265 691,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
07833 - VSP 193/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 508 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚR 4 Košice
08183 - VSP 199/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 612 000,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky.
09417 - VSP 219/2011 Obec Kolíňany 370 069,00 EUR s DPH Atraktívne centrum pre Kolíňany III.tisícročia.
08080 - VSP 197/2011 Slovenská správa ciest 985 729,00 EUR bez DPH Cesta I/2 Kúty - KNL
07683 - VSP 190/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 250 990,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
09756 - VUP 224/2011 Obec Klasov 524 542,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centrálnej časti obce Klasov
07778 - VSP 192/2011 Slovenská správa ciest 419 984,00 EUR s DPH I/61 a I/57 Dubnica nad Váhom križovatka
07779 - VUP 192/2011 Obec Sirk 716 169,00 EUR s DPH Revitalizácia časti obce Sirk s rómskym osídlením
08082 - VUP 197/2011 Obec Hažlín 437 521,00 EUR s DPH Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín.
07683 - VSP 190/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 55 328,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
08661 - VSP 206/2011 Mesto Poprad 362 867,00 EUR bez DPH Cyklistický chodník Poprad JUH VI - Kvetnica
08003 - VUP 196/2011 Obec Preseľany 215 941,00 EUR bez DPH Revitalizácia a rozvoj obce bezpečnejšie Preseľany
08533 - VSP 204/2011 Slovenská správa ciest 486 481,00 EUR bez DPH Cesta I/75 Plášťovce - zosuv
07186 - VUP 179/2011 Obec Nesvady 550 292,00 EUR bez DPH Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady
06645 - VSP 167/2011 Košický samosprávny kraj 2 091 710,00 EUR bez DPH Cesty KSK 2 a 5 - III
05764 - VUP 146/2011 Obec Pohronský Ruskov 329 936,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centra obce Pohronský Ruskov
06170 - VSP 156/2011 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 308 464,00 EUR s DPH Havarijná oprava cesty II/546 Švedlár - prieťah a cesty II/533 Hnilčík - starý
05680 - VUP 144/2011 Obec Nová Bystrica 662 427,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica
06648 - VUP 167/2011 Obec Jaslovské Bohunice 370 214,00 EUR bez DPH Revitalizácia námestia Sv. Michala Jaslovské Bohunice I. etapa
05927 - VSP 150/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 038 113,00 EUR bez DPH Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Medzilaborce-Humenné-Snina-Sanok
06013 - VUP 152/2011 Obec Mníšek nad Hnilcom 504 854,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Mníšek nad Hnilcom
06497 - VUP 164/2011 Obec Vinné 478 293,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Vinné
07061 - VUP 177/2011 Mesto Nemšová 396 072,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Nemšová
02193 - VSP 77/2009 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 327 757,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
01590 - VSP 57/2009 Obecné služby Hnilec 938 328,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hnilec.
01145 - VSP 40/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 405 375,00 EUR bez DPH Dodávka a montáž betónových zvodidiel v strednom deliacom páse na diaľnici D1 v úseku Bratislava -
02193 - VSP 77/2009 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 161 787,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
03346 - VSP 116/2009 Generálny investor Bratislavy 2 398 117,00 EUR bez DPH „Obnova povrchov mestských komunikácií".
02229 - VSP 78/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 409 423,00 EUR bez DPH Diaľnica D2, križovatka Stupava - juh.
02675 - VSP 94/2009 Mestské lesy Jelšava, s.r.o. 390 412,00 EUR bez DPH Protipožiarna lesná cesta Za vodou.
03192 - VSP 111/2009 Obec Lodno 331 879,00 EUR s DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie Korcháň, Lodno.
02355 - VSP 82/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 769 332,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Bardejov, technológiou
03755 - VSP 130/2009 Mesto Trenčín 511 914,00 EUR s DPH ZŠ Ul. P. Bezruča - športový areál.
03346 - VSP 116/2009 Generálny investor Bratislavy 167 131,00 EUR bez DPH „Obnova povrchov mestských komunikácií".
03369 - VRP 117/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 114 184,00 EUR s DPH Rekonštrukcia vozoviek v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
03346 - VSP 116/2009 Generálny investor Bratislavy 367 798,00 EUR bez DPH „Obnova povrchov mestských komunikácií".
04537 - VSP 158/2009 Mesto Komárno 309 948,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a vybudovanie miestnej komunikácie Ul. lesná - Komárno - I. etapa.
04666 - VUP 163/2009 Obec Močenok 275 407,00 EUR bez DPH Miestna komunikácia - Balajka, Močenok.
04430 - VSP 153/2009 Mesto Šaľa 116 132,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Jilemnického ulica.
04215 - VSP 144/2009 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne 797 537,00 EUR bez DPH Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom
02063 - VSP 87/2008 Mesto Malacky 22 451 698,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Továrenskej ulice.
02397 - VSP 103/2008 Mesto Levice 31 340 374,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Mochovská ulica, Levice.
03024 - VSP 133/2008 Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 14 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia požiarnych ciest - Berestov a Pavlišov.
03171 - VSP 138/2008 Mesto Malacky 11 482 993,00 SK bez DPH Rekonštrukcia mestských komunikácií.
03277 - VSP 141/2008 Slovenská správa ciest 19 244 000,00 SK bez DPH I/6 Hontianske Tesáre - Domaníky.
01575 - VSP 68/2007 Mesto Košice 72 576 717,00 SK bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií.
01587 - VBP 69/2007 Mesto Trenčín 11 663 865,00 SK bez DPH Zabezpečenie správy a údržby mestských komunikácií - stavebná údržba.
02359 - VSP 99/2007 Mesto Veľký Šariš 13 000 000,00 SK bez DPH "Veľký Šariš - cyklistický chodník" - Toryská cyklomagistrála.
03833 - VSP 162/2008 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 17 000 000,00 SK bez DPH Most na ceste II/526-058 Červeňany, križovatka ciest II/526 a III/532016.
02886 - VSP 125/2007 Mesto Košice 13 618 262,00 SK bez DPH Prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská.
03929 - VSP 165/2008 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 80 000 000,00 SK bez DPH I/66 (R1) Kováčová - Banská Bystrica, doplnenie bezpečnostných zariadení.
03014 - VSP 129/2007 Obec Rovinka 26 045 088,00 SK s DPH Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja.
03597 - VSP 152/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 12 000 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa,
03598 - VSP 152/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 610 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Poprad,
04337 - VSP 182/2008 Mesto Košice 7 563 025,00 SK bez DPH Stavebné úpravy pozemných komunikácií.
03796 - VSP 160/2007 Správa a údržba ciest Martin 13 500 000,00 SK bez DPH Oprava povrchu úsekov ciest III. triedy technológiou hutnených asfaltových zmesí,
04230 - VSP 177/2008 Obec Oborín 26 556 907,00 SK bez DPH Oborín - rekonštrukcia miestnych komunikácií a celková úprava priestranstiev.
03938 - VUP 165/2007 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 14 285 714,00 SK bez DPH Rekonštrukcia cesty II/511 - Veľké Uherce.
04073 - VSP 171/2007 Mesto Zvolen 29 000 000,00 SK bez DPH Zvolen - nový civilný cintorín, 1. časť, 2. stavba.
04630 - VSP 196/2008 Obec Lukavica 15 354 500,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lukavica - vetva A (I. časť) a rekonštrukcia miestnych komunikácií - vetvy B, C, E, F, G a A I (II. časť).
04607 - VSP 195/2008 Mesto Poprad 24 870 584,00 SK bez DPH Predstaničný park, Poprad, I. etapa.
04867 - VSP 204/2008 Slovenská správa ciest 35 300 000,00 SK bez DPH I/75 Dolné Plachtince - most ev. č. 052.
04617 - VSP 197/2007 Slovenská správa ciest 133 900 000,00 SKK bez DPH I/59 Banská Bystrica, križovatka III/06634.
04869 - VSP 206/2007 Obec Vígľaš 38 785 000,00 SKK bez DPH Priemyselný park Vígľaš - technická vybavenosť územia.
04749 - VSP 202/2007 Slovenská správa ciest 303 000 000,00 SK bez DPH I/50 Lovčica - hranica kraja, sanácia.
05050 - VSP 213/2007 Slovenská správa ciest 24 000 000,00 SK bez DPH I/18 a II/533 Levoča, križovatka.
05235 - VSP 222/2007 Obec Dúbravy 12 616 688,00 SK bez DPH Dúbravy, rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníka 1. a 2. etapa.
05495 - VUP 226/2008 Mesto Rimavská Sobota 43 043 000,00 SK bez DPH Dažďová kanalizácia, Tomašová.
06142 - VSP 248/2008 Slovenská správa ciest 100 840 000,00 SK bez DPH I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 754 999,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 115 915,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05297 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 687 533,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05297 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 775 084,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05297 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 191 457,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05297 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 342 267,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05297 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 341 734,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05297 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 541 651,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Kysuce.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 119 978,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05169 - VSP 181/2009 Slovenská správa ciest 2 225 364,00 EUR bez DPH I/50 Handlová - centrum - výstavba cesty.
06177 - VSP 249/2007 Slovenská správa ciest 43 700 000,00 SK bez DPH I/15 Miňovce - rekonštrukcia cesty.
05300 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 547 114,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Turiec.
06660 - VSP 225/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 796 991,00 EUR s DPH Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Krosno - Jaslo - Bardejov.
06339 - VSP 217/2009 Krajský pozemkový úrad Prešov 1 410 742,00 EUR bez DPH Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom
00023 - VSP 1/2010 Slovenská správa ciest 471 083,00 EUR bez DPH Cesta I/63 a I/64 Komárno - križovatka
06386 - VSP 218/2009 Krajský pozemkový úrad Prešov 2 774 015,00 EUR bez DPH Realizácia spoločných zariadení a opatrení v obvode pozemkových úprav navrhnutých v projekte pozemkových úprav v katastrálnom
05942 - VSP 204/2009 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 8 050 511,00 EUR bez DPH Rekonštrukcie (zosilnenia), vybraté úseky ciest II. a III. triedy Banskobystrického samosprávneho kraja, I.
07442 - VUP 245/2009 Obec Šarišské Michaľany 551 070,00 EUR bez DPH Šarišské Michaľany - kanalizácia.
07247 - VSP 242/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 289 890 625,00 EUR bez DPH ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100
05942 - VSP 204/2009 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 11 756 090,00 EUR bez DPH Rekonštrukcie (zosilnenia), vybraté úseky ciest II. a III. triedy Banskobystrického samosprávneho kraja, I.
01667 - VUP 44/2010 Obec Palárikovo 630 654,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Palárikovo.
03520 - VSP 99/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 644 424,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Bardejov - 2. etapa
03475 - VUP 97/2010 Mesto Komárno 1 299 942,00 EUR bez DPH Cyklotrasa Komárno-Váh-Komárom a jej napojenie na medzinárodnú trasu
03175 - VUP 88/2010 Obec Uhrovec 515 882,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Uhrovec
03408 - VSP 95/2010 Mesto Poprad 872 560,00 EUR bez DPH Predstaničný park Poprad II. etapa
02295 - VSP 63/2010 Mesto Košice 1 200 000,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice I
03208 - VSP 89/2010 Prešovský samosprávny kraj 2 513 924,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Poprad - 2. etapa
03202 - VSP 89/2010 Prešovský samosprávny kraj 598 164,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Svidník - 1. etapa
02439 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 185 390,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
02438 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 1 175 868,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Turiec.
02485 - VSP 69/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 041 620,00 EUR s DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Bardejov - 1. etapa
02864 - VSP 78/2010 Mesto Poprad 255 734,00 EUR bez DPH Rozšírenie odkanalizovania Matejoviec
02578 - VSP 71/2010 Mesto Spišské Vlachy 934 605,00 EUR s DPH Rekonštrukcia verejných priestranstiev Spišské Vlachy
04535 - VUP 130/2010 Obec Bánov 586 072,00 EUR bez DPH BÁNOV, rekonštrukcia centrálnych časti obce
05417 - VUP 157/2010 Obec Sirk 443 430,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Sirk
04462 - VUP 128/2010 Závodisko, š.p. 4 750 240,00 EUR bez DPH Výstavba tribúny Závodiska Bratislava
05018 - VUP 143/2010 Obec Halič 865 128,00 EUR s DPH Regenerácia verejnej hmotnej infraštruktúry centra obce Halič.
04749 - VUP 136/2010 Mesto Ilava 634 414,00 EUR bez DPH Centrálna mestská zóna Ilava.
04183 - VUP 121/2010 Obec Hlboké nad Váhom 480 671,00 EUR s DPH Regenerácia centier obce Hlboké nad Váhom
04149 - VUP 120/2010 Obec Sačurov 841 850,00 EUR s DPH Regenerácia koridorov a centier obce Sačurov
04150 - VUP 120/2010 Mesto Gelnica 678 869,00 EUR bez DPH Regenerácia verejných priestranstiev v meste Gelnica
05154 - VUP 147/2010 Obec Čaňa 429 939,00 EUR s DPH Revitalizácia verejného priestranstva v obci Čaňa
04793 - VUP 137/2010 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 469 831,00 EUR bez DPH Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov
04065 - VSP 117/2010 Generálny investor Bratislavy 827 710,00 EUR bez DPH CSS Križovatka Vrakunská ul. - Komárovská ul. - Podunajská ul. v MČ Bratislava-Podunajské Biskupice
05284 - VUP 152/2010 Obec Švábovce 489 247,00 EUR bez DPH Regenerácia verejného priestranstva v obci Švábovce.
05384 - VUP 156/2010 Mesto Turzovka 1 225 000,00 EUR s DPH Modernizácia skľudnenej zóny v meste Turzovka
05060 - VUP 144/2010 Obec Rybany 511 748,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia námestia a miestneho parku v obci Rybany.
04883 - VUP 139/2010 Obec Šarišské Dravce 537 440,00 EUR bez DPH Šarišské Dravce - Regenerácia sídla.
05346 - VUP 155/2010 Obec Dolný Pial 432 056,00 EUR s DPH Regenerácia centrálnej časti obce
04254 - VSP 124/2010 Mesto Košice 334 993,00 EUR bez DPH Prepojenie komunikácií Klimkovičova - Moskovská, Košice
06929 - VUP 211/2010 Obec Kanianka 714 349,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny v obci Kanianka
06108 - VUP 186/2010 Obec Zemianske Kostoľany 409 437,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce
06945 - VSP 212/2010 Mesto Šaľa 198 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Šali
05570 - VSP 165/2010 Obec Zavar 434 312,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Záhumenskej ul. v obci Zavar
05723 - VUP 171/2010 Obec Nemčice 388 772,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny v obci Nemčice
05920 - VUP 179/2010 Obec Senohrad 470 221,00 EUR s DPH Rekonštrukcia námestia Senohrad
05758 - VUP 173/2010 Obec Turňa nad Bodvou 642 397,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Turna nad Bodvou
06750 - VUP 205/2010 Obec Švedlár 930 983,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Švedlár
06666 - VUP 202/2010 Obec Šuňava 448 962,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Šuňava
05790 - VUP 174/2010 Obec Kokava nad Rimavicou 798 303,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Kokava nad Rimavicou
05901 - VUP 178/2010 Obec Lutila 569 995,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lutila
07203 - VUP 219/2010 Obec Davidov 379 927,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny v obci Davidov
05759 - VUP 173/2010 Mesto Veľký Krtíš 1 069 497,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla Mesta Veľký Krtíš.
00131 - VUP 5/2011 Obec Vojčice 729 708,00 EUR bez DPH Vojčice - úprava centrálnej časti obce
00093 - VBP 4/2011 Slovenská správa ciest 1 457 464,00 EUR s DPH I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640 v okrese Veľký Krtíš (stavebné práce)
08131 - VUP 243/2010 Obec Hlinné 439 481,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Hlinné
00808 - VUP 21/2011 Mesto Spišské Vlachy 822 192,00 EUR bez DPH Regenerácia okolia kruhovej križovatky v Spišských Vlachoch
07810 - VUP 235/2010 Mesto Hanušovce nad Topľou 788 792,00 EUR bez DPH Regenerácia verejných priestranstiev v meste Hanušovce nad Topľou
07561 - VUP 229/2010 Obec Rybník 487 978,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Rybník.
07489 - VUP 227/2010 Banskobystrický samosprávny kraj 3 042 200,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia úsekov ciest II. a III. triedy BBSK.
00191 - VUP 7/2011 Obec Spišský Hrhov 457 309,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov
00190 - VUP 7/2011 Obec Slovinky 497 973,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky
08040 - VUP 241/2010 Mesto Stará Turá 559 498,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny v Starej Turej.
02871 - VUP 72/2011 Mesto Prievidza 846 970,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia pešej zóny v Prievidzi
02493 - VSP 64/2011 Trnavský samosprávny kraj 997 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okres Skalica II.
02495 - VSP 64/2011 Trnavský samosprávny kraj 1 120 376,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okrese Trnava
02972 - VSP 75/2011 Banskobystrický samosprávny kraj 518 700,00 EUR bez DPH Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/051062 hr. okr LV/ZV -Hontianske Moravce-Dudince, III/051064 Hontianske Moravce-Súdovce
02294 - VSP 62/2011 Slovenská správa ciest 428 374,00 EUR s DPH I/69 Rakytovce - most ev.č. 013 (stavebné práce)
02644 - VSP 66/2011 Obec Raková 346 960,00 EUR bez DPH Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková
01853 - VUP 55/2011 Obec Buzica 308 940,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Buzica
05527 - VSP 141/2011 Slovenská správa ciest 5 794 626,00 EUR bez DPH Cesta I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba
04986 - VSP 129/2011 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 146 365,00 EUR bez DPH Opravy ciest II. a III. tried dodávateľským spôsobom na rok 2011
04689 - VUP 121/2011 Obec Spišský Štvrtok 769 945,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Štvrtok
04806 - VUP 124/2011 Obec Predmier 497 178,00 EUR bez DPH Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálneho námestia obce Predmier
05420 - VSP 139/2011 Slovenská správa ciest 1 111 087,00 EUR bez DPH Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC.
03810 - VUP 101/2011 Mesto Spišská Nová Ves 1 379 105,00 EUR bez DPH Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi - III. etapa
04091 - VUP 108/2011 Obec Klátova Nová Ves 519 007,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Klátová Nová Ves
03493 - VUP 93/2011 Obec Zuberec 514 500,00 EUR bez DPH Úprava centrálnej zóny v Obci Zuberec
03428 - VSP 91/2011 Trnavský samosprávny kraj 1 601 804,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest regiónov Trnava, Hlohovec, Piešťany
04739 - VSP 122/2011 Mesto Sereď 138 583,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií Sereď
03426 - VSP 91/2011 Trnavský samosprávny kraj 1 860 331,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda
03427 - VSP 91/2011 Trnavský samosprávny kraj 1 068 415,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest regiónov Galanta a Dunajská Streda
03312 - VSP 88/2011 Trnavský samosprávny kraj 1 548 424,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okrese Senica
03311 - VSP 88/2011 Trnavský samosprávny kraj 524 135,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v okrese Galanta, Hlohovec
05420 - VSP 139/2011 Slovenská správa ciest 898 641,00 EUR bez DPH Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC.

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.