SK|EN

napríklad Miroslav Michálik alebo Aneta Žideková

Ing. Denisa Herdová

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 80 885 021,18  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2006
 
1 309 927,34
2007
 
0,00
2008
 
1 351 704,18
2009
 
2 121 247,00
2010
 
32 848 650,00
2011
 
189 840,00
2012
 
6 315 753,33
2013
 
3 472 563,17
2014
 
8 521 943,00
2015
 
24 301 508,83
2016
 
451 884,33
Slovak Telekom, a.s. 80 885 021,18 1 309 927,34 0,00 1 351 704,18 2 121 247,00 32 848 650,00 189 840,00 6 315 753,33 3 472 563,17 8 521 943,00 24 301 508,83 451 884,33
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava, 81762, Slovenská republika
IČO 35763469
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1792 - VZS
15/2016
Trnavský samosprávny kraj 27 633,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
2625 - VZS
22/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 853,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
2182 - VZS
18/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
214 - VSS
4/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 255 591,00 EUR bez DPH Poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb.
1348 - VZS
12/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 122 839,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
23895 - VSS
242/2015
Dopravný úrad 65 868,00 EUR s DPH Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a
22480 - VBS
223/2015
Žilinský samosprávny kraj 525 600,00 EUR s DPH Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.
22640 - VST
225/2015
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 149 655,00 EUR bez DPH Komplexná technická infraštruktúra
18019 - VSS
171/2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 514 241,00 EUR s DPH Zabezpečenie prestupu hlasových služieb rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do verejnej telekomunikačnej siete
21081 - VZS
208/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
21384 - VZS
211/2015
Trnavský samosprávny kraj 33 938,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
21777 - VZS
215/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
20910 - VZS
207/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 102 003,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
20210 - VBS
200/2015
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 844 775,00 EUR s DPH Projekt informačná podpora operátora (IPO) – GENESYS Fáza II
19778 - VBS
194/2015
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 778 282,00 EUR s DPH Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva ( Infovek
19061 - VST
186/2015
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 500,00 EUR s DPH Dodávka a montáž zariadení vnútornej bezdrôtovej wifi siete
14801 - VZS
141/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 351,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
15796 - VZS
150/2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 251,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
15793 - VZS
150/2015
Trnavský samosprávny kraj 36 738,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
14231 - VZS
136/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 537,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
11198 - VSS
101/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 510 105,00 EUR bez DPH Pevné hlasové služby
11499 - VZS
103/2015
Trnavský samosprávny kraj 31 980,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8558 - VZS
77/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 34 738,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
6887 - VSS
63/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 669 861,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
7908 - VZS
72/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 124,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
2520 - VDS
22/2015
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 165 172,00 EUR bez DPH Národný systém dopravných informácií – NSDI
1395 - VZS
13/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 666,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
2056 - VZS
18/2015
Trnavský samosprávny kraj 35 653,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
25331 - VZS
205/2014
Trnavský samosprávny kraj 33 005,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
27705 - VSS
223/2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179 500,00 EUR bez DPH GPS monitoring vozidiel
28896 - VSS
234/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 687 999,00 EUR bez DPH Inteligentný Dopravný a informačný systém ZSSK
22129 - VZS
184/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 896,00 EUR s DPH Služby mobllného operátora
14949 - VSS
171/2013
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 142 000,00 EUR bez DPH Komplexné služby mobilného operátora
17640 - VZS
154/2014
Trnavský samosprávny kraj 220 537,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8473 - VZS
96/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
7033 - VSS
84/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 527 128,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
9247 - VUS
102/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 514 201,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb Elektronického kontraktačného systému
1963 - VZS
28/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4979 - VSS
68/2014
Národná transfúzna služba SR 137 082,00 EUR s DPH Obnova hlasovej infraštruktúry pre potreby Spracovateľských a Odberových centier NTS SR
4041 - VSS
59/2014
Národný onkologický ústav 130 610,00 EUR s DPH Zabezpečenie internetových služieb prostredníctvom optického pripojenia vrátane WiFi.
18982 - VZS
231/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
17323 - VBS
205/2013
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 22,00 EUR bez DPH SMS predaj cestovných lístkov
17056 - VSS
203/2013
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 199 999,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
14529 - VZS
164/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
15801 - VSS
186/2013
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 17 263,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
8092 - VZS
102/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8713 - VSS
110/2013
Prešovský samosprávny kraj 600 000,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4612 - VSS
61/2013
Slovenská národná galéria 66 319,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora a internetové pripojenie pre Slovenskú národnú galériu
2426 - VSS
34/2013
Mestská časť Bratislava - Ružinov 52 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre Mestskú časť Bratislava Ružinov a organizácie v jej zriaďovateľskej
3582 - VZS
46/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
3017 - VSS
39/2013
Mesto Trenčín 180 000,00 EUR s DPH Telekomunikačné služby
15638 - VSS
246/2012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 037 497,00 EUR bez DPH Výber mobilného operátora
14238 - VSS
226/2012
Slovenský pozemkový fond 77 227,00 EUR bez DPH Výber poskytovateľa telekomunikačných služieb mobilného operátora
13889 - VSS
221/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
05213 - VSS
88/2012
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 981,00 EUR bez DPH Telekomunikačné služby mobilného operátora pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
04938 - VSS
84/2012
Mesto Prievidza 80 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre mesto Prievidza a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta.
05154 - VSS
87/2012
Trnavský samosprávny kraj 335 347,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
03158 - VSS
54/2012
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 64 453,00 EUR bez DPH Prevádzka a podpora portálu dištančného vzdelávania
01748 - VBS
32/2012
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 637 544,00 EUR bez DPH Dobudovanie existujúcej komunikačnej infraštruktúry OS ZZS SR pre aplikačnú nadstavbu
03000 - VSS
52/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 110 571,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
03000 - VSS
52/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 190 807,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
00239 - VBS
5/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Zabezpečenie elektronického komunikačného spojenia Ústrednej volebnej komisie, obvodných a okrskových volebných komisií pre voľby
00471 - VSS
10/2012
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176 323,00 EUR bez DPH Upgrade siete UNIVERZAL - Net.
09209 - VSS
216/2011
Mesto Poprad 150 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
07341 - VSS
182/2011
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 39 840,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
00439 - VBS
13/2009
Ústav informácií a prognóz školstva 1 001 112,00 EUR bez DPH Vnorená virtuálna sieť na báze IP MPLS.
02685 - VZS
94/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 568,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
04436 - VZS
153/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 680,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
00891 - VBS
12/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 659 871,00 SK bez DPH Prenájom telefónnej ústredne.
05866 - VBS
242/2008
Ústav informácií a prognóz školstva 40 721 440,00 SKK bez DPH Pripojenie 80 doteraz nepripojených škôl do siete EDU.SK # NET.
10055 - VSS
227/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 34 300 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
10347 - VZS
238/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 503 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
07051 - VBS
237/2009
Ústav informácií a prognóz školstva 821 887,00 EUR bez DPH Rozšírenie vnorenej virtuálnej privátnej dátovej siete na báze IP MPLS.
01372 - VZS
34/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 143,00 EUR bez DPH zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov,
04147 - VUS
120/2010
Ústav informácií a prognóz školstva 32 495 272,00 EUR bez DPH Infovek 2 - inovácia a zvýšenie úrovne informatizácie vzdelávacieho procesu na základných a stredných
07021 - VSS
214/2010
Trenčiansky samosprávny kraj 170 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre TSK
08038 - VSS
241/2010
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 27 235,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne službyVýpis spoločností bez obstarávaní