Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Denisa Herdová

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Račianska 23/1508, Bratislava, 83102, Slovenská republika

80 885 021,18 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Dopravný úrad Letisko M. R. Štefánika 42355826
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 37971832
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A 36076643
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Stromová 1 00164381
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Martinčekova 17 36070513
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Národný onkologický ústav Klenová 1 00165336
Národná transfúzna služba SR Limbová 3 30853915
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 00165565
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Slovenská národná galéria Riečna 1 00164712
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21 00603155
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Slovenský pozemkový fond Búdková 36 17335345
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2 30796482
Mesto Prievidza Nám. Slobody 14 00318442
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28B 17058520
Ústav informácií a prognóz školstva Staré Grunty 52 00039691
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3 00603147

Zoznam tendrov

Slovak Telekom, a.s.   Bajkalská 28, Bratislava, 81762, Slovenská republika   IČO 35763469

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
214 - VSS 4/2016 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 255 591,00 EUR bez DPH Poskytnutie mobilných telekomunikačných služieb.
2625 - VZS 22/2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 853,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
1792 - VZS 15/2016 Trnavský samosprávny kraj 27 633,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
2182 - VZS 18/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
1348 - VZS 12/2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 122 839,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
23895 - VSS 242/2015 Dopravný úrad 65 868,00 EUR s DPH Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a
22480 - VBS 223/2015 Žilinský samosprávny kraj 525 600,00 EUR s DPH Servisná podpora pre informačný systém, vytvorený projektom Elektronizácia služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.
22640 - VST 225/2015 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 149 655,00 EUR bez DPH Komplexná technická infraštruktúra
18019 - VSS 171/2015 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 514 241,00 EUR s DPH Zabezpečenie prestupu hlasových služieb rezortu Ministerstva spravodlivosti SR do verejnej telekomunikačnej siete
21081 - VZS 208/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 47 716,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
21777 - VZS 215/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 871,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
21384 - VZS 211/2015 Trnavský samosprávny kraj 33 938,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
20910 - VZS 207/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 102 003,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
20210 - VBS 200/2015 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 1 844 775,00 EUR s DPH Projekt informačná podpora operátora (IPO) – GENESYS Fáza II
19778 - VBS 194/2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 5 778 282,00 EUR s DPH Pokračovanie poskytovania dátových služieb v rámci projektu Rozvoj informatizácie regionálneho školstva ( Infovek
19061 - VST 186/2015 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 157 500,00 EUR s DPH Dodávka a montáž zariadení vnútornej bezdrôtovej wifi siete
15793 - VZS 150/2015 Trnavský samosprávny kraj 36 738,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
15796 - VZS 150/2015 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 251,00 EUR s DPH GPS monitoring vozidiel
14801 - VZS 141/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 42 351,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
14231 - VZS 136/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 81 537,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
11198 - VSS 101/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 510 105,00 EUR bez DPH Pevné hlasové služby
11499 - VZS 103/2015 Trnavský samosprávny kraj 31 980,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8558 - VZS 77/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 34 738,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
7908 - VZS 72/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 124,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia.
6887 - VSS 63/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 669 861,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia
1395 - VZS 13/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 102 666,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
2520 - VDS 22/2015 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 165 172,00 EUR bez DPH Národný systém dopravných informácií – NSDI
2056 - VZS 18/2015 Trnavský samosprávny kraj 35 653,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
27705 - VSS 223/2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 179 500,00 EUR bez DPH GPS monitoring vozidiel
25331 - VZS 205/2014 Trnavský samosprávny kraj 33 005,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
28896 - VSS 234/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 687 999,00 EUR bez DPH Inteligentný Dopravný a informačný systém ZSSK
22129 - VZS 184/2014 Banskobystrický samosprávny kraj 896,00 EUR s DPH Služby mobllného operátora
14949 - VSS 171/2013 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 142 000,00 EUR bez DPH Komplexné služby mobilného operátora
17640 - VZS 154/2014 Trnavský samosprávny kraj 220 537,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
7033 - VSS 84/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 527 128,00 EUR bez DPH Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
9247 - VUS 102/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 514 201,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb Elektronického kontraktačného systému
8473 - VZS 96/2014 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4041 - VSS 59/2014 Národný onkologický ústav 130 610,00 EUR s DPH Zabezpečenie internetových služieb prostredníctvom optického pripojenia vrátane WiFi.
1963 - VZS 28/2014 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4979 - VSS 68/2014 Národná transfúzna služba SR 137 082,00 EUR s DPH Obnova hlasovej infraštruktúry pre potreby Spracovateľských a Odberových centier NTS SR
18982 - VZS 231/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
17056 - VSS 203/2013 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 199 999,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
17323 - VBS 205/2013 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 22,00 EUR bez DPH SMS predaj cestovných lístkov
15801 - VSS 186/2013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 17 263,00 EUR bez DPH Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora
14529 - VZS 164/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8092 - VZS 102/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
8713 - VSS 110/2013 Prešovský samosprávny kraj 600 000,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
4612 - VSS 61/2013 Slovenská národná galéria 66 319,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora a internetové pripojenie pre Slovenskú národnú galériu
3582 - VZS 46/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
2426 - VSS 34/2013 Mestská časť Bratislava - Ružinov 52 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre Mestskú časť Bratislava Ružinov a organizácie v jej zriaďovateľskej
3017 - VSS 39/2013 Mesto Trenčín 180 000,00 EUR s DPH Telekomunikačné služby
15638 - VSS 246/2012 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 037 497,00 EUR bez DPH Výber mobilného operátora
14238 - VSS 226/2012 Slovenský pozemkový fond 77 227,00 EUR bez DPH Výber poskytovateľa telekomunikačných služieb mobilného operátora
13889 - VSS 221/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 706 804,00 EUR s DPH Služby mobilného operátora
05213 - VSS 88/2012 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 981,00 EUR bez DPH Telekomunikačné služby mobilného operátora pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
04938 - VSS 84/2012 Mesto Prievidza 80 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre mesto Prievidza a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta.
05154 - VSS 87/2012 Trnavský samosprávny kraj 335 347,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
03158 - VSS 54/2012 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 64 453,00 EUR bez DPH Prevádzka a podpora portálu dištančného vzdelávania
01748 - VBS 32/2012 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 2 637 544,00 EUR bez DPH Dobudovanie existujúcej komunikačnej infraštruktúry OS ZZS SR pre aplikačnú nadstavbu
03000 - VSS 52/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 110 571,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
03000 - VSS 52/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 190 807,00 EUR bez DPH Služby dátového spojenia, prístupu na internet a služby mobilného operátora
00239 - VBS 5/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 0,00 EUR bez DPH Zabezpečenie elektronického komunikačného spojenia Ústrednej volebnej komisie, obvodných a okrskových volebných komisií pre voľby
00471 - VSS 10/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 176 323,00 EUR bez DPH Upgrade siete UNIVERZAL - Net.
09209 - VSS 216/2011 Mesto Poprad 150 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
07341 - VSS 182/2011 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 39 840,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora
00439 - VBS 13/2009 Ústav informácií a prognóz školstva 1 001 112,00 EUR bez DPH Vnorená virtuálna sieť na báze IP MPLS.
02685 - VZS 94/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 568,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
04436 - VZS 153/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 141 680,00 EUR bez DPH Zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií a
00891 - VBS 12/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 659 871,00 SK bez DPH Prenájom telefónnej ústredne.
05866 - VBS 242/2008 Ústav informácií a prognóz školstva 40 721 440,00 SKK bez DPH Pripojenie 80 doteraz nepripojených škôl do siete EDU.SK # NET.
10055 - VSS 227/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 34 300 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
10347 - VZS 238/2006 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 503 000,00 SKK bez DPH Telekomunikačné spojenie ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií,
07051 - VBS 237/2009 Ústav informácií a prognóz školstva 821 887,00 EUR bez DPH Rozšírenie vnorenej virtuálnej privátnej dátovej siete na báze IP MPLS.
01372 - VZS 34/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 156 143,00 EUR bez DPH zabezpečenie telekomunikačného spojenia pevnými telefónnymi prípojkami ústrednej volebnej komisie, volebných komisií samosprávnych krajov,
04147 - VUS 120/2010 Ústav informácií a prognóz školstva 32 495 272,00 EUR bez DPH Infovek 2 - inovácia a zvýšenie úrovne informatizácie vzdelávacieho procesu na základných a stredných
07021 - VSS 214/2010 Trenčiansky samosprávny kraj 170 000,00 EUR bez DPH Služby mobilného operátora pre TSK
08038 - VSS 241/2010 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 27 235,00 EUR bez DPH Mobilné telefónne služby

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.