SK|EN

napríklad Miroslav Majoroš alebo Juraj Janočko

Ing. Jan Ludvík

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 90 321 649,09  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
329 757,88
2006
 
340 354,48
2007
 
0,00
2008
 
0,00
2009
 
3 208 430,13
2010
 
69 536 114,76
2011
 
1 971 685,00
2012
 
4 190 827,00
2013
 
4 927 846,50
2014
 
4 695 033,33
2015
 
1 121 600,00
A.R.K. technické služby, s. r. o. 76 843 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 355 524,00 0,00 3 738 000,00 0,00 3 750 000,00 0,00
Konateľ >>
FCC Bratislava, s.r.o. 2 192 261,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 192 261,67 0,00 0,00
Konateľ >>
FCC Slovensko, s.r.o. 11 285 863,42 329 757,88 340 354,48 0,00 0,00 3 208 430,13 180 590,76 1 971 685,00 452 827,00 2 735 584,83 945 033,33 1 121 600,00
Konateľ >>
Konateľ >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


A.R.K. technické služby, s. r. o.
Kopčianska 82 D, Bratislava, 85101, Slovenská republika
IČO 36869945
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18081 - VBS
157/2014
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 3 750 000,00 EUR bez DPH Údržba a tvorba verejnej zelene v lokalitách situovaných v mestskej časti Bratislava -
11791 - VSS
194/2012
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 3 738 000,00 EUR bez DPH Údržba a tvorba verejnej zelene v lokalitách situovaných v mestskej časti Bratislava - Petržalka
07449 - VSS
226/2010
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 69 355 524,00 EUR bez DPH Letná a zimná údržba komunikácií a údržba dopravnej zelene


FCC Bratislava, s.r.o.
Bazová 6, Bratislava, 82108, Slovenská republika
IČO 35848910
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
7511 - VSS
94/2013
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 50 000,00 EUR bez DPH Celoročné vysýpanie malých smetných košov v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
15762 - VSS
185/2013
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 283 929,00 EUR s DPH Udržiavanie čistoty chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda
3401 - VSS
44/2013
Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 286 785,00 EUR s DPH Údržba zelene - cesty II. a III. triedy v rámci BSK.
493 - VSS
9/2013
Mesto Žilina 1 000 000,00 EUR s DPH Ručné a strojové čistenie mesta Žilina


FCC Slovensko, s.r.o.
Bratislavská 18, Zohor, 90051, Slovenská republika
IČO 31318762
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24968 - VSS
252/2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 551 520,00 EUR s DPH Likvidácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.
7187 - VSS
66/2015
Mesto Malacky 662 000,00 EUR bez DPH Prevádzkovanie technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu (EVO)
12694 - VSS
126/2014
Mesto Stupava 601 000,00 EUR s DPH Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava
80 - VSS
3/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 840,00 EUR s DPH Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.
80 - VSS
3/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 529 200,00 EUR s DPH Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.
12674 - VSS
137/2013
Mesto Dunajská Streda 3 150 539,00 EUR s DPH Nakladanie s komunálnym odpadom a s drobnym stavebnym odpadom na uzemi mesta Dunajska
1216 - VSS
18/2013
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 54 619,00 EUR bez DPH Preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov
1346 - VSS
20/2013
Obec Rohožník 66 620,00 EUR s DPH Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Rohožník
14708 - VSS
234/2012
BIONERGY, a. s. 99 000,00 EUR bez DPH Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z KPaEH
13799 - VSS
220/2012
Univerzitná nemocnica Martin 18 312,00 EUR bez DPH Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach tohto
12075 - VZS
198/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 67,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
08776 - VSS
142/2012
Mesto Stupava 163 850,00 EUR s DPH Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu Mesta Stupava
07732 - VZS
129/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 38,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
06089 - VSS
104/2012
Mestská časť Bratislava - Petržalka 170 000,00 EUR bez DPH Prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov na separovaný zber zo zberného dvora na Čapajevovej ul. v Bratislave-Petržalke.
05849 - VSS
99/2012
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28 800,00 EUR bez DPH Celoročné vysýpanie malých smetných košov v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
04056 - VZS
67/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
00669 - VZS
12/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 100,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
11640 - VSS
254/2011
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 126 900,00 EUR s DPH Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území Bratislavy
08010 - VZS
196/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 71,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
06702 - VSS
168/2011
Mesto Hurbanovo 468 265,00 EUR bez DPH Odvoz a zneškodnenie odpadu z domácností
06452 - VSS
163/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 480,00 EUR s DPH Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.
06452 - VSS
163/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 512 640,00 EUR s DPH Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.
06407 - VZS
162/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 75,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
00469 - VSS
14/2009
Mesto Malacky 173 272,00 EUR bez DPH Zneškodňovanie odpadu.
02962 - VSS
103/2009
Mesto Dunajská Streda 3 027 022,00 EUR bez DPH Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Dunajská Streda.
03485 - VBS
56/2005
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 672 269,00 SK bez DPH Čistenie mesta, zimná údržba peších komunikácií - lokalita V - Sídlisko
03482 - VBS
56/2005
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 142 857,00 SK bez DPH Čistenie mesta, zimná údržba peších komunikácií - lokalita II - Sídlisko II.
00384 - VSS
4/2006
Mesto Čierna nad Tisou 1 666 440,00 SK bez DPH Zber, preprava, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálneho a drobného stavebného
00954 - VSS
13/2006
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu.
02081 - VBS
27/2006
Mesto Prešov 1 142 857,00 SK bez DPH Čistenie mesta, zimná údržba peších komunikácií - lokalita II- Sídlisko II.
02082 - VBS
27/2006
Mesto Prešov 672 269,00 SK bez DPH Čistenie mesta, zimná údržba peších komunikácií - lokalita V - Sídlisko Šváby,
09172 - VBS
133/2005
1 099 160,00 SK bez DPH Zistenie rozsahu znečistenia lokality a odťaženie, likvidácia kontaminovanej
02480 - VSS
31/2006
Obec Kráľová nad Váhom 567 131,00 SK bez DPH Zabezpečenie zberu, odvozu a uskladnenia komunálneho odpadu.
10110 - VSS
144/2005
Mesto Malacky 7 020 000,00 SK bez DPH Zneškodňovanie odpadu.
02779 - VBS
36/2006
Obec Gajary 4 067 322,00 SK bez DPH Komunálny odpad, Gajary.
04405 - VST
66/2006
Združenie obcí Rajecká dolina 2 137 500,00 SK bez DPH Zberné nádoby.
06944 - VSS
234/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 9 682,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
00833 - VSS
21/2010
Mesto Malacky 214 753,00 EUR s DPH Zneškodňovanie odpadu.
03257 - VZS
90/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 91,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
05308 - VZS
153/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 38,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
06931 - VZS
211/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 21,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
01297 - VZS
36/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 21,00 EUR s DPH Opravy a technické ošetrenia vozidiel STA AKTIS.
01050 - VZS
28/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 349,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
03621 - VZS
96/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 48,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
04320 - VSS
113/2011
Mesto Malacky 964 600,00 EUR bez DPH Zneškodňovanie odpadu.Výpis spoločností bez obstarávaní


.A.S.A. Olšava spol. s r.o. v likvidácii
85, Vyšný Čaj, 04416, Slovenská republika, IČO 36185132

 
RECOPAP, s.r.o.
Bratislavská 18, Zohor, 90051, Slovenská republika, IČO 35877251

 
WASTE CITY spol. s r.o. v likvidácii
Námestie slobody 1199, Marcelová, 94632, Slovenská republika, IČO 35700432