Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Jan Ludvík

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Na Vodoteči 167, Nehvizdy, 25081, Česká republika

90 321 649,09 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka Čapajevova 6 00492485
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 00603481
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Námestie sv. Františka 8 00603520
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Alžbetínske námestie 1203 46313834
Regionálne cesty Bratislava a.s. Čučoriedková 6 35947161
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 00165549
Mesto Malacky Radlinského 1 00304913
Mesto Stupava Hlavná 1 00305081
Mesto Dunajská Streda Hlavná 50/16 00305383
Obec Rohožník Školské námestie 406 00309923
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986 00610411
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 00365327
BIONERGY, a. s. Prešovská 48 45322317
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17 00603201
Mesto Hurbanovo Komárňanská 91 00306452
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. Bratislavská 18 31318762
Mesto Čierna nad Tisou Námestie pionierov 1 00331465
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
00802042
Obec Kráľová nad Váhom Kráľová nad Váhom 71 00306070
Obec Gajary Hlavná 67 00304743
Združenie obcí Rajecká dolina Nám. SNP 1 37805533

Zoznam tendrov

A.R.K. technické služby, s. r. o.   Kopčianska 82 D, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 36869945

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18081 - VBS 157/2014 Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 3 750 000,00 EUR bez DPH Údržba a tvorba verejnej zelene v lokalitách situovaných v mestskej časti Bratislava -
11791 - VSS 194/2012 Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 3 738 000,00 EUR bez DPH Údržba a tvorba verejnej zelene v lokalitách situovaných v mestskej časti Bratislava - Petržalka
07449 - VSS 226/2010 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 69 355 524,00 EUR bez DPH Letná a zimná údržba komunikácií a údržba dopravnej zelene

FCC Bratislava, s.r.o.   Bazová 6, Bratislava, 82108, Slovenská republika   IČO 35848910

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
7511 - VSS 94/2013 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 50 000,00 EUR bez DPH Celoročné vysýpanie malých smetných košov v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
15762 - VSS 185/2013 Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 283 929,00 EUR s DPH Udržiavanie čistoty chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta Dunajská Streda
3401 - VSS 44/2013 Regionálne cesty Bratislava a.s. 1 286 785,00 EUR s DPH Údržba zelene - cesty II. a III. triedy v rámci BSK.
493 - VSS 9/2013 Mesto Žilina 1 000 000,00 EUR s DPH Ručné a strojové čistenie mesta Žilina

FCC Slovensko, s.r.o.   Bratislavská 18, Zohor, 90051, Slovenská republika   IČO 31318762

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
24968 - VSS 252/2015 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 551 520,00 EUR s DPH Likvidácia nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.
7187 - VSS 66/2015 Mesto Malacky 662 000,00 EUR bez DPH Prevádzkovanie technológie na triedenie, drvenie a výrobu alternatívneho paliva z komunálneho odpadu (EVO)
12694 - VSS 126/2014 Mesto Stupava 601 000,00 EUR s DPH Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava
80 - VSS 3/2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 529 200,00 EUR s DPH Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.
80 - VSS 3/2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 840,00 EUR s DPH Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.
12674 - VSS 137/2013 Mesto Dunajská Streda 3 150 539,00 EUR s DPH Nakladanie s komunálnym odpadom a s drobnym stavebnym odpadom na uzemi mesta Dunajska
1346 - VSS 20/2013 Obec Rohožník 66 620,00 EUR s DPH Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Rohožník
1216 - VSS 18/2013 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 54 619,00 EUR bez DPH Preprava a zneškodňovanie nebezpečných odpadov
13799 - VSS 220/2012 Univerzitná nemocnica Martin 18 312,00 EUR bez DPH Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach tohto
14708 - VSS 234/2012 BIONERGY, a. s. 99 000,00 EUR bez DPH Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z KPaEH
12075 - VZS 198/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 67,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
08776 - VSS 142/2012 Mesto Stupava 163 850,00 EUR s DPH Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu Mesta Stupava
07732 - VZS 129/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 38,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
06089 - VSS 104/2012 Mestská časť Bratislava - Petržalka 170 000,00 EUR bez DPH Prenájom a odvoz veľkokapacitných kontajnerov na separovaný zber zo zberného dvora na Čapajevovej ul. v Bratislave-Petržalke.
05849 - VSS 99/2012 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 28 800,00 EUR bez DPH Celoročné vysýpanie malých smetných košov v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
04056 - VZS 67/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
00669 - VZS 12/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 100,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
11640 - VSS 254/2011 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 126 900,00 EUR s DPH Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území Bratislavy
08010 - VZS 196/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 71,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
06407 - VZS 162/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 75,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
06452 - VSS 163/2011 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 512 640,00 EUR s DPH Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.
06452 - VSS 163/2011 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 480,00 EUR s DPH Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.
06702 - VSS 168/2011 Mesto Hurbanovo 468 265,00 EUR bez DPH Odvoz a zneškodnenie odpadu z domácností
00469 - VSS 14/2009 Mesto Malacky 173 272,00 EUR bez DPH Zneškodňovanie odpadu.
02962 - VSS 103/2009 Mesto Dunajská Streda 3 027 022,00 EUR bez DPH Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Dunajská Streda.
03485 - VBS 56/2005 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 672 269,00 SK bez DPH Čistenie mesta, zimná údržba peších komunikácií - lokalita V - Sídlisko
03482 - VBS 56/2005 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 1 142 857,00 SK bez DPH Čistenie mesta, zimná údržba peších komunikácií - lokalita II - Sídlisko II.
00384 - VSS 4/2006 Mesto Čierna nad Tisou 1 666 440,00 SK bez DPH Zber, preprava, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálneho a drobného stavebného
00954 - VSS 13/2006 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Nakladanie s ostatnými odpadmi pôvodcu.
02081 - VBS 27/2006 Mesto Prešov 1 142 857,00 SK bez DPH Čistenie mesta, zimná údržba peších komunikácií - lokalita II- Sídlisko II.
09172 - VBS 133/2005 1 099 160,00 SK bez DPH Zistenie rozsahu znečistenia lokality a odťaženie, likvidácia kontaminovanej
02082 - VBS 27/2006 Mesto Prešov 672 269,00 SK bez DPH Čistenie mesta, zimná údržba peších komunikácií - lokalita V - Sídlisko Šváby,
02480 - VSS 31/2006 Obec Kráľová nad Váhom 567 131,00 SK bez DPH Zabezpečenie zberu, odvozu a uskladnenia komunálneho odpadu.
02779 - VBS 36/2006 Obec Gajary 4 067 322,00 SK bez DPH Komunálny odpad, Gajary.
10110 - VSS 144/2005 Mesto Malacky 7 020 000,00 SK bez DPH Zneškodňovanie odpadu.
04405 - VST 66/2006 Združenie obcí Rajecká dolina 2 137 500,00 SK bez DPH Zberné nádoby.
06944 - VSS 234/2009 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 9 682,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
00833 - VSS 21/2010 Mesto Malacky 214 753,00 EUR s DPH Zneškodňovanie odpadu.
03257 - VZS 90/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 91,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
05308 - VZS 153/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 38,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
06931 - VZS 211/2010 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 21,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
01050 - VZS 28/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 349,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.
01297 - VZS 36/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 21,00 EUR s DPH Opravy a technické ošetrenia vozidiel STA AKTIS.
04320 - VSS 113/2011 Mesto Malacky 964 600,00 EUR bez DPH Zneškodňovanie odpadu.
03621 - VZS 96/2011 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 48,00 EUR s DPH Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov.

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
.A.S.A. Olšava spol. s r.o. v likvidácii 85, Vyšný Čaj, 04416, Slovenská republika 36185132
RECOPAP, s.r.o. Bratislavská 18, Zohor, 90051, Slovenská republika 35877251
WASTE CITY spol. s r.o. v likvidácii Námestie slobody 1199, Marcelová, 94632, Slovenská republika 35700432