SK|EN

napríklad Roman Bujna alebo Milan Tréger

Ing. Imrich Čižmádia

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 226 132 652,14  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
803 218,35
2006
 
3 948 330,45
2007
 
3 506 954,89
2008
 
6 363 539,80
2009
 
31 472 275,31
2010
 
91 746 806,84
2011
 
15 008 153,00
2012
 
14 020 373,17
2013
 
2 535 202,83
2014
 
0,00
2015
 
56 727 797,50
Skanska SK a.s. 226 132 652,14 803 218,35 3 948 330,45 3 506 954,89 6 363 539,80 31 472 275,31 91 746 806,84 15 008 153,00 14 020 373,17 2 535 202,83 0,00 56 727 797,50
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Skanska SK a.s.
Krajná 29, Bratislava, 82104, Slovenská republika
IČO 31611788
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
7805 - VSP
71/2015
Slovenská správa ciest 6 485 871,00 EUR bez DPH I/50 Košice Sečovská cesta - Ďurďošík TEN-T
7804 - VSP
71/2015
Slovenská správa ciest 21 137 488,00 EUR s DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
5710 - VUP
51/2015
Slovenská správa ciest 18 586 508,00 EUR s DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371na ceste
7070 - VUP
65/2015
Slovenská správa ciest 5 567 439,00 EUR s DPH I/50 Ružova osada, rekonštrukcia
10 - VSP
1/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 499 064,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Prešov - Budimír (D1 v km 588,545 607,888) a privádzač Prešov
03805 - VRS
108/2010
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 213 153,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ventilátorov chladičov médií ES3, KS01 Veľké Kapušany
14628 - VSP
166/2013
Mesto Trnava 149 750,00 EUR s DPH Rekonštrukcia MK Rajčúrska, Trnava - Modranka
13984 - VSP
156/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 293 748,00 EUR bez DPH Realizácia rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období
20007 - VSP
250/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 633 486,00 EUR s DPH Rodinná cestička Banská Bystrica - Zvolen, úsek A: Zvolen - Sliač
20006 - VSP
250/2013
Obec Jaslovské Bohunice 273 333,00 EUR bez DPH IBV Panské Diely J. Bohunice - vrchná stavba, Jaslovské Bohunice - MK Vonkajší
14380 - VSP
162/2013
Mesto Zvolen 1 175 363,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií v meste Zvolen na roky 2013-2014
15027 - VSP
172/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 210 393,00 EUR bez DPH Realizácia rekonštrukcie havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnom období
3222 - VSP
41/2013
Obec Stožok 125 563,00 EUR bez DPH Stožok kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred dokončením
11556 - VSP
190/2012
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica 333 523,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Trstínskej ulice
07084 - VRP
120/2012
eustream, a.s. 3 600 000,00 EUR bez DPH Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických a potrubných zariadení prepravnej
07958 - VUP
132/2012
Obec Leles 1 074 048,00 EUR bez DPH LELES - revitalizácia obce s rómskym osídlením
05359 - VUP
91/2012
Mesto Bardejov 570 977,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Wolkerova.
04172 - VUP
69/2012
Obec Plešivec 3 220 335,00 EUR bez DPH Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec
01581 - VUP
29/2012
Obec Veľké Ozorovce 221 709,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Veľké Ozorovce
01973 - VUP
36/2012
Trenčiansky samosprávny kraj 1 593 256,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/507 Trenčianske Stankovce - Hôrka nad Váhom
01971 - VUP
36/2012
Mesto Sliač 448 928,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny.
01685 - VSP
31/2012
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 578 128,00 EUR bez DPH Práce súvisiace s revitalizáciou cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy
00781 - VSP
14/2012
Košický samosprávny kraj 474 632,00 EUR bez DPH Výstavba spojovacej cesty Kéked Trstené n/ Hornádom
08532 - VSP
204/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 508 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava
07830 - VSP
193/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 508 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta
00313 - VSP
10/2009
Mesto Košice 1 154 356,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií.
06011 - VUP
152/2011
Obec Závadka nad Hronom 457 975,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Závadka nad Hronom.
06128 - VUP
155/2011
Obec Suchá nad Parnou 438 138,00 EUR s DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Suchá nad Parnou
00835 - VSP
27/2009
Slovenská správa ciest 2 950 278,00 EUR bez DPH Cesta I/51-Z Trnava, Nitrianska ulica.
02193 - VSP
77/2009
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 327 757,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
01808 - VST
65/2009
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 122 751,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón.
01251 - VSP
44/2009
Slovenská správa ciest 839 636,00 EUR bez DPH I/74 Belá nad Cirochou, odvodnenie, chodník.
00589 - VSP
17/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 443 357,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa - obchvat.
03369 - VRP
117/2009
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 300 199,00 EUR s DPH Rekonštrukcia vozoviek v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
03161 - VSP
110/2009
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 769 563,00 EUR s DPH Oprava ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009.
00133 - VUP
8/2008
Mesto Vranov nad Topľou 132 200 000,00 SK bez DPH Priemyselný park Vranov nad Topľou - Ferovo.
04087 - VSP
140/2009
Mesto Vranov nad Topľou 991 357,00 EUR s DPH Urbanisticko - architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou - časť sever.
05551 - VSP
86/2005
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24 197 756,00 SK bez DPH Bratislava, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, rekonštrukcia vodovodu DN 500.
03040 - VSP
130/2007
Mesto Košice 5 930 523,00 SK bez DPH Oprava živičného krytu miestnych komunikácií a ciest.
04632 - VBP
196/2008
Obec Belá nad Cirochou 38 500 000,00 SK bez DPH Splašková kanalizácia.
04995 - VSP
207/2008
Slovenská správa ciest 21 008 000,00 SK bez DPH I/50 - 283, Rožňava, nadcestie.
05297 - VSP
225/2007
Obec Belá nad Cirochou 99 720 000,00 SKK bez DPH Splašková kanalizácia.
08783 - VSP
185/2006
Slovenská správa ciest 35 000 000,00 SKK bez DPH I/74, Snina - križovatka.
09015 - VSP
194/2006
Slovenská správa ciest 83 947 403,00 SKK bez DPH I/74 - 016, Dlhé nad Cirochou - most.
05312 - VST
187/2009
Regionálne cesty Bratislava a.s. 60 000,00 EUR bez DPH Dodávka za tepla obaľovaných zmesí.
05650 - VSP
197/2009
Slovenská správa ciest 480 763,00 EUR bez DPH I/18 Lada prieťah.
00149 - VUP
7/2010
Občianske združenie TNC 548 484,00 EUR bez DPH Trnavská náučná cyklotrasa - Špačinská - 08/09.
01825 - VUP
49/2010
Obec Stakčín 1 835 510,00 EUR bez DPH ČOV a kanalizácia Stakčín - VI. a VII. etapa.
03668 - VSP
103/2010
Banskobystrický samosprávny kraj 1 745 637,00 EUR bez DPH Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526 Kriváň - Hriňová, II/529 Hriňová - hr. okr.
03054 - VSP
85/2010
Obec Perín-Chym 343 509,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií v obci Perín-Chým.
04955 - VUP
141/2010
Obec Krivany 383 160,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Krivany.
05173 - VUP
148/2010
Obec Haniska 610 457,00 EUR s DPH Rekonštrukcia centra - Haniska
03829 - VUP
109/2010
Mesto Stropkov 1 213 249,00 EUR s DPH Centrum - námestie Stropkov I a II. etapa
04038 - VSP
116/2010
Prešovský samosprávny kraj 1 624 707,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Prešov - 2.etapa
03913 - VSP
112/2010
Košický samosprávny kraj 2 746 249,00 EUR s DPH Cesty KSK 1,3 a 4
05215 - VUP
149/2010
Mesto Vrbové 811 746,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny v meste Vrbové
06388 - VUP
196/2010
Obec Sady nad Torysou 248 318,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Sady nad Torysou
06319 - VUP
194/2010
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 914 025,00 EUR bez DPH Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice, 1. etapa
06055 - VSP
184/2010
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 77 686 509,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
06358 - VUP
195/2010
Obec Drienovec 354 243,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Drienovec
07367 - VUP
224/2010
Obec Jarabina 381 960,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Jarabina
01105 - VUP
30/2011
Obec Dunajská Lužná 593 657,00 EUR s DPH Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná
03153 - VSP
80/2011
Banskobystrický samosprávny kraj 655 099,00 EUR bez DPH Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526, Hriňová - Klenovec - Hnúšťa km 84.928-92.923 na posilnenie
05108 - VUP
132/2011
Obec Jesenské 780 900,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny v obci Jesenské
03851 - VUP
102/2011
Mesto Detva 1 155 106,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve
04568 - VUP
118/2011
Žilinský samosprávny kraj 1 841 352,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka
05471 - VUP
140/2011
Obec Biel 318 221,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce BielVýpis spoločností bez obstarávaní