Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Philippe Étienne Pierre Corbel

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Rue Louis Pouey 23, Puteaux, 928 00, Francúzska republika

837 211 030,25 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 36567761
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Mesto Senec Mierové nám. 8 00305065
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147 35960736
Obec Stožok Stožok 00320293
Mesto Piešťany Nám. SNP 3 00612031
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21 00603155
Obec Lozorno Hlavná 1 00304905
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE Komárňanská ulica 14 45738521
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 00308307
Obec Trenčianska Teplá Trenčianska Teplá 263 00312045
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9 00319031
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Obec Makov Makov 60 00314129
Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova 69 37861298
Mesto Púchov Štefánikova 821/21 00317748
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Obec Čechynce Hlavná ulica 112/74 00308315
Obec Trebatice Hlavná 247/107 00313106
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. Nádražný rad 27 35960787
Mesto SKALICA Nám. slobody 145/10 00309982
Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. Bešeňovská cesta 2 35960825
Mesto Hlohovec M. R. Štefánika 1 00312509
Obec Zeleneč Zeleneč 224 00313211
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Mesto Modra Dukelská 38 00304956
Mesto Nové Mesto nad Váhom Čsl. armády 1 00311863
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Brnianska 3 37915568
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Obec Kátlovce Kátlovce 1 00312622
Obec Dolné Lovčice SNP 69 00686301
Obec Trenčianske Stankovce Trenčianske Stankovce 362 00312100
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
Mesto Partizánske Nám. SNP 212/4 00310905
Obec Trenčianske Mitice Trenčianske Mitice 164 00312096
SMS TTSK s.r.o. Starohájska 10 36851523
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1 00306525
REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA Štúrova 147 37960997
SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 35910739
REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TOPOĽČANY Pod Kalváriou 2003 37961012
Mesto Nemšová Janka Palu 2/3 00311812
Mesto Ilava Mierové námestie 16/31 00317331
17643840
Mesto Topoľčany Nám. M.R. Štefánika 1/1 00311162
INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii Hlavná 5 36256242
Obec Šenkvice Námestie Gabriela Kolinoviča 5 00305103
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Obec Radava Radava 444 00309214
Obec Moravany nad Váhom Kostolecká 175/4 00312789
REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NOVÉ ZÁMKY Bešeňovská cesta 2 37961004
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Obec Svinná Svinná 141 00312011
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Bulharská 39 37847783
Obec Výčapy - Opatovce Výčapy - Opatovce 467 00308650
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou priečinok 72 00738263
Mesto Holíč Bratislavská 5 00309541
Generálny investor Bratislavy Röntgenova 24 00698393
Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A 00312614
Obec Neded Neded 844 00306100
Obec Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce 100 00307891
Obec Dolná Krupá Dolná Krupá 139 00312398
Obec Krušovce Štefánikova 129/350 00699250
Obec Dulovce Hlavná 33 00306444
Obec Veľké Zálužie Obecná 955 00308595
Obec Rišňovce Rišňovce 259 00308404
Obec Bernolákovo Hlavná 111 00304662
Obec Trakovice Trakovice 38 00313092
Obec Trstín Trstín 95 00313122
Obec Lehnice Lehnice 89 00305553
Mesto Myjava Nám. M.R.Štefánika 560/4 00309745
Obec Rakovice Rakovice 42 00312916
Obec Tovarníky Obrancov mieru 82/5 31872638
Obec Rakúsy Rakúsy 00326488
Obec Pohranice Pohranice 185 00308382
Obec Horná Súča Horná Súča 233 00311561
Obec Veľké Úľany Hlavná 578 00306282
Obec Cífer Nám. A. Hlinku 31 00312347
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94 36836567
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Slovenské elektrárne, a.s. Mlynské nivy 47 82109 35829052
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1 00332933
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Obec Teriakovce Teriakovce 54 00327859
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Obec Lendak Kostolná 194/14 00326321
Mesto Revúca Námestie slobody 13/17 00328693
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 00325490
Obec Nižná Myšľa Obchodná 104 00324493
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14 37936859
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Obec Štítnik Nám. 1. mája 167 00328871
Obec Hlinné Hlinné 74 00332411
Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27 00331899
Obec Letanovce Slovenského raja 55 00329304
Obec Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie 257 00330213
Obec Bačkovík Bačkovík 00323934
Mesto Krompachy Nám. Slobody 1 00329282
Obec Fričovce Fričovce 34 00327026
Obec Brzotín Máriássyho námestie 167 00594768
Mesto Rožňava Šafárikova 29 00328758
Mesto Spišská Belá Petzvalova 18 00326518
Mesto Veľké Kapušany Sídl. L. N. Tolstého 1 00332038
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Hlavná 110 31947000
Mesto Lipany Krivianska 1 00327379
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská 2 00156752
Mesto Kežmarok Hlavné nám. 1 00326283
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mierová 23 30844029
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Obec Východná Východná 00315893
Mesto Stropkov Hlavná 38/2 00331007
Obec Dlhá Ves Hlavná 47 00328189
Obec Kráľ Kráľ 223 00318876
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Zoologická záhrada Mlynská dolina 1 00179710
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec 1 00326585
Obec Gemerská Hôrka Gemerská Hôrka 151 00328219
Regionálna správa ciest Rimavská Sobota Šibeničný vrch 716 37950207
Obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka 00323586
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Obec Ľubica Gen. Svobodu 127 31942547
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Južná trieda 10 31946615
Obec Mokrá Lúka Mokrá Lúka 2 31949347
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Mesto Moldava nad Bodvou Školská 2 00324451
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33 00331023
Obec Ľubotice Ľubotice 00690538
Obec Málinec Málinec 474 00316211
Obec Šumiac Jegorovova 414 00313866
Obec Chmeľov Chmeľov 89 00327115
Obec Fintice Grófske nádvorie 210/1 00327018
Obec Slovenské Nové Mesto Hlavná 79/128 00331929
Obec Banské Banské 320 00332259
Obec Ihľany Ihlany 94 00326241
Obec Plaveč Hviezoslavova 101/4 00330116
Mesto Bardejov Radničné nám. 16 00321842
Obec Belá nad Cirochou Belá nad Cirochou 00322814
Obec Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom 238 00325619
Obec Plavnica Plavnica 121 00330124
Obec Svätý Kríž Svätý Kríž 152 00315508
Obec Zborov Lesná 10 00322741

Zoznam tendrov

CESTY NITRA, a.s.   Murgašova 6, Nitra, 94978, Slovenská republika   IČO 34128344

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
217 - VUP 4/2016 Nitrianska investičná, s.r.o. 9 779 988,00 EUR s DPH Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby komunikácie a kanalizácie
16929 - VSP 161/2015 Slovenská správa ciest 4 991 677,00 EUR bez DPH Unifikácia železničných priecestí na cestách I. triedy
16625 - VST 158/2015 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 81 420,00 EUR s DPH Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
16625 - VST 158/2015 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 116 150,00 EUR s DPH Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
16625 - VST 158/2015 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 48 400,00 EUR s DPH Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
1088 - VZP 13/2014 Mesto Senec 90 077,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 11 250,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 14 450,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 39 100,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 295,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 137 950,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
13396 - VST 130/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 34 240,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 300,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 23 300,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 100,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 400,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 29 100,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
10477 - VBP 126/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 190 094,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
10477 - VBP 126/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 156 015,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
10477 - VBP 126/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 126 973,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
10477 - VBP 126/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 49 172,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 700,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 100,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST 137/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 300,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
16910 - VSP 202/2013 Obec Stožok 71 416,00 EUR bez DPH Prepojenie obce Stožok - Klokoč
16910 - VSP 202/2013 Obec Stožok 89 727,00 EUR bez DPH Prepojenie obce Stožok - Klokoč
14579 - VZP 136/2014 Mesto Senec 259 078,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
5557 - VZP 72/2014 Mesto Senec 25 765,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
17383 - VBP 206/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 85 553,00 EUR bez DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji
17383 - VBP 206/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 156 544,00 EUR bez DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji
17383 - VBP 206/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 587 097,00 EUR bez DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji
16839 - VZP 201/2013 Mesto Senec 146 084,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
15368 - VSP 177/2013 Mesto Piešťany 268 940,00 EUR s DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií - I. etapa, ulíc: Dlhá, Dominka Tatarku, A. Hlinku v
12902 - VZP 138/2013 Mesto Senec 154 125,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
13752 - VST 152/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 54 685,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
15098 - VSP 173/2013 Mestská časť Bratislava - Ružinov 94 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
15098 - VSP 173/2013 Mestská časť Bratislava - Ružinov 56 140,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia komunikácií - výmena vozovkovej vrstvy
6672 - VSP 83/2013 Obec Lozorno 198 600,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ciest v obci Lozorno
7429 - VSP 93/2013 Mesto Žilina 632 500,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia pešej zóny ulice Národná v Žiline
5999 - VSP 76/2013 ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 2 998,00 EUR bez DPH Výstavba lesnej cesty a spevnených plôch
1352 - VSP 20/2013 Mesto Nitra 269 999,00 EUR bez DPH Súvislá oprava MK Štúrova od ŽP po Hlohoveckú ul.
439 - VZP 7/2013 Mesto Senec 10 278,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
14159 - VSP 225/2012 Obec Trenčianska Teplá 247 922,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestných komunikácii a chodníkov
13744 - VSP 219/2012 Slovenská správa ciest 17 221 457,00 EUR bez DPH Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Banskobystrickom regióne
10525 - VST 173/2012 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 130 197,00 EUR s DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované.
10581 - VSP 174/2012 Mesto Senec 555 000,00 EUR s DPH Terminál integrovanej dopravy v Senci
12181 - VZP 199/2012 Mesto Senec 103 453,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
11141 - VSP 185/2012 Mesto Rimavská Sobota 305 833,00 EUR bez DPH Oprava živicného krytu miestnych komunikácií
10531 - VSP 173/2012 Trnavský samosprávny kraj 248 376,00 EUR s DPH Križovatka ciest II/504 - III/5046 Ružindolská - Suchovská - Moyzesova v Trnave
08603 - VZP 139/2012 Mesto Senec 420 020,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
03958 - VSP 66/2012 Obec Makov 193 990,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Makov
03501 - VSP 59/2012 Slovenská správa ciest 671 371,00 EUR bez DPH Cesta I/63 Bratislava - Dunajská Lužná, II. úsek Rovinka, II. úsek Dunajská Lužná
04667 - VSP 78/2012 Nitriansky samosprávny kraj 262 955,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest región Topoľčany
05058 - VZP 86/2012 Mesto Senec 32 273,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
03161 - VUP 54/2012 Mesto Púchov 586 905,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Hoenningovho námestia
07832 - VSP 193/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 508 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek rýchlostných ciest v správe SSÚR 2 Žarnovica a v správe SSÚR 3 Zvolen
07682 - VSP 190/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 012 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca
09161 - VSP 215/2011 Obec Čechynce 189 401,00 EUR bez DPH Technická infraštruktúra - lokalita IBV na Pažiti
07951 - VSP 195/2011 Slovenská správa ciest 662 887,00 EUR bez DPH Cesta I/51 a III/5119 Senica - križovatka
01871 - VSP 66/2009 Obec Trebatice 463 392,00 EUR bez DPH Trebatice, revitalizácia vidieckeho prostredia Hlavnej cesty - Ia. etapa.
01955 - VST 69/2009 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 172 500,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes.
03786 - VSP 131/2009 Mesto SKALICA 459 004,00 EUR bez DPH Cyklotrasy v katastri mesta Skalica.
02960 - VST 103/2009 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 191 800,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes.
02515 - VSP 88/2009 Mesto Hlohovec 521 865,00 EUR s DPH IBV Timravy Hlohovec.
03096 - VBP 108/2009 Obec Zeleneč 962 569,00 EUR bez DPH Zeleneč - rozšírenie skupinového vodovodu.
12419 - VSP 135/2013 Mesto SKALICA 875 335,00 EUR s DPH Cyklotrasy bez hraníc
01227 - VST 48/2008 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 8 000 000,00 SK bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové (bitúmenové) zmesi obaľované za tepla.
00732 - VUP 26/2008 Obec Zeleneč 70 000 000,00 SK bez DPH Zeleneč - vodovod.
01644 - VST 71/2008 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 6 300 000,00 SK bez DPH Asfaltobetónová zmes.
01509 - VSP 62/2008 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000 000,00 SK bez DPH Protipožiarna lesná cesta, Velčice.
01944 - VST 82/2008 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 7 484 000,00 SK bez DPH Asfaltobetónová zmes.
06375 - VSP 96/2005 Mesto Modra 4 728 440,00 SK bez DPH Rekonštrukcia chodníkov Štúrova, Dolná, Hrnčiarska ul. v Modre.
07266 - VSP 108/2005 Mesto Nové Mesto nad Váhom 18 373 383,00 SK bez DPH Externá infraštruktúra závodu na výrobu LCD monitorov a optických nosičov dát.
06030 - VSP 92/2005 Mesto Senec 21 185 987,00 SK bez DPH Stavba: Senec - Pivničná štvrť III.
02993 - VST 132/2008 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 480 000,00 SK bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
07201 - VSP 107/2005 Mesto Trenčín 18 874 508,00 SK bez DPH Križovatka ulíc Soblahovská a Legionárska.
07001 - VBT 104/2005 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 519 000,00 SK bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
00325 - VSP 3/2006 Obec Kátlovce 3 145 542,00 SK bez DPH Výstavba inžinierskych sietí pre navrhovanú individuálnu výstavbu 10 rodinných
03350 - VSP 143/2008 Obec Dolné Lovčice 58 700 000,00 SK bez DPH Dolné Lovčice - obnova obce.
00476 - VSP 5/2006 Obec Trenčianske Stankovce 4 422 538,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Trenčianske Stankovce.
07797 - VSP 115/2005 Mesto Levice 4 447 433,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulice J. Bottu v Leviciach.
00547 - VUP 6/2006 Mesto SKALICA 12 113 482,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby: Prístav Skalica - Baťov Kanál.
01417 - VST 62/2007 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 2 521 000,00 SK bez DPH Asfaltobetónová zmes.
01162 - VSP 50/2007 Mesto Partizánske 60 000 000,00 SK bez DPH Projekt ďalšieho rozvoja regiónu Partizánske.
01044 - VSP 14/2006 Obec Trenčianske Mitice 4 867 590,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Trenčianskych Miticiach.
03459 - VSP 147/2008 SMS TTSK s.r.o. 405 360 993,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia ciest a mostných objektov vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja.
08293 - VSP 122/2005 Mesto Komárno 4 987 529,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov - Špitálska ul. v Komárne.
01046 - VSP 14/2006 Slovenská správa ciest 17 441 183,00 SK bez DPH Cesta I/51 Biela Hora - Trstín, zosuv.
09176 - VSP 133/2005 REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA 2 168 741,00 SK bez DPH Oprava živičného krytu vozovky cesty č. III/06433 v úseku od km 8,701 po km
09297 - VSP 135/2005 Mesto Trenčín 8 836 980,00 SK bez DPH Chrámový areál.
02603 - VSP 111/2007 Mesto Piešťany 13 700 000,00 SKK bez DPH Piešťany - revitalizácia potoka Dubová v km 4,320 - 5,270.
03902 - VRP 164/2008 SPP - distribúcia, a.s. 125 000 000,00 SKK bez DPH Zemné práce, výkopové práce a súvisiace služby na potrubných zariadeniach pre SPP - distribúcia, a. s., pre lokálne centrum Galanta.
09177 - VSP 133/2005 REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA 4 589 563,00 SK bez DPH Oprava živičného krytu vozovky cesty č. III/51311 v úseku od km 19,483 po km
09822 - VSP 141/2005 REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST TOPOĽČANY 10 146 024,00 SK bez DPH Kladenie AB koberca na ceste II/593.
04042 - VSP 168/2008 Mesto Nemšová 28 000 000,00 SK bez DPH IBV Vlárska III, Nemšová.
03013 - VSP 129/2007 Mesto Ilava 13 500 000,00 SK bez DPH Komunikácie a inžinierske siete IBV, Klobušice.
02453 - VST 31/2006 94 000,00 bez DPH Asfaltové zmesi.
03006 - VUS 41/2006 Mesto SKALICA 1 812 500,00 SK bez DPH Projektové práce na spracovanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie mesta
04092 - VSP 170/2008 Slovenská správa ciest 18 836 489,00 SK bez DPH Cesta I/63 Komárno - križovatka s MK Hadovská cesta.
03472 - VSP 51/2006 Mesto Topoľčany 3 969 134,00 SK bez DPH Prístupová komunikácia a inžinierske siete pre 10 RD na Rastislavovej ulici,
03962 - VSP 166/2007 Slovenská správa ciest 105 705 010,00 SK bez DPH Obchvat mesta Prievidza, I. etapa, 1. stavba - MZ v trase budúcej I/64.
10478 - VBP 149/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 180 000 000,00 SK bez DPH Inžinierske siete a expedícia železnicou.
03880 - VSP 58/2006 Mesto Senec 32 487 000,00 SK bez DPH Senec, Slnečné jazerá - odstránenie sedimentov.
11282 - VBP 159/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 72 535 620,00 SK bez DPH Inžinierske siete a expedícia železnicou.
11283 - VBP 159/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 75 763 682,00 SK bez DPH Inžinierske siete a expedícia železnicou.
03888 - VSP 58/2006 Slovenská správa ciest 16 357 080,00 SK bez DPH Cesta I/61, III/06167 a III/0616 Senec - križovatka.
04346 - VSP 64/2006 Obec Šenkvice 12 118 781,00 SK bez DPH Šenkvice - centrum.
04694 - VSP 198/2008 Slovenská správa ciest 20 689 156,00 SK bez DPH Cesta I/51 Levice - križovatka, KNL.
12050 - VSP 168/2005 Mesto Trnava 10 944 102,00 SK bez DPH Kanalizácia Trnava - Modranka, dokončenie I. etapy.
04609 - VBP 195/2008 Obec Zeleneč 12 000 000,00 SK bez DPH Zeleneč - obytná zóna Pažiť - vodovod a kanalizácia, a obytná zóna Panské pole - vodovod a kanalizácia.
04388 - VSP 65/2006 Obec Šenkvice 4 854 513,00 SK bez DPH Kultúrny dom v Šenkviciach - terénne a parkové úpravy.
04660 - VSP 70/2006 Slovenská správa ciest 7 957 704,00 SK bez DPH Cesta I/65, Nitra - Hronský Beňadik, križovatka s cestou II/511, Tesárske Mlyňany.
04661 - VRP 70/2006 Obec Radava 6 701 716,00 SK bez DPH Radava - úprava verejných priestranstiev.
04603 - VSP 69/2006 Slovenská správa ciest 24 279 133,00 SK bez DPH Cesta I/51, Holíč - obchvat, I. etapa.
13255 - VBP 184/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 562 622,00 SK bez DPH Oprava diaľničného mosta ev. č. D 61-114 cez Váh a Biskupický kanál, Ivanovce
04551 - VUP 68/2006 Obec Moravany nad Váhom 9 429 026,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Centrálneho námestia.
12964 - VSP 181/2005 REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NOVÉ ZÁMKY 8 605 480,00 SK bez DPH Oprava ciest, kladenie ABS.
04790 - VUP 72/2006 Mesto Modra 12 582 460,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Vyjanského, Modra, I. etapa.
04617 - VST 70/2006 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 2 377 500,00 SK bez DPH Asfaltový betón.
04950 - VBP 206/2008 SMS TTSK s.r.o. 344 075 347,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia ciest a mostných objektov vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja.
13535 - VSP 189/2005 Mesto Nové Mesto nad Váhom 6 402 928,00 SK bez DPH Rekonštrukcia ciest v Novom Meste nad Váhom.
13486 - VSP 188/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 534 436,00 SK bez DPH Oprava vozovky R1 - I/51 v úseku Trnava - Nitra, časť 1: SO1 + SO2.
14122 - VBP 197/2005 REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NOVÉ ZÁMKY 1 674 901,00 SK bez DPH Oprava rímsy a zábradlia na mostnom objekte č. 006 cez rieku Nitru na c. II/580
13971 - VSP 195/2005 Mesto Komárno 5 873 765,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov - Palatínova ul. v Komárne -
05170 - VST 82/2006 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 247 798,00 SK bez DPH Dodávka asfaltových a asfaltovo-betónových zmesí za tepla obaľovaných pre RSaÚC
13318 - VBP 185/2005 Trenčiansky samosprávny kraj 114 522 208,00 SK bez DPH Opravy ciest II. a III. tried TSK.
05605 - VSP 92/2006 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 3 309 152,00 SK bez DPH Úprava prístupovej cesty.
05481 - VSP 89/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 984 500,00 SK bez DPH Opravy vozoviek diaľnice D1 Horná Streda - Ladce.
05483 - VSP 89/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 147 483 647,00 SK bez DPH Opravy vozoviek SSÚR 2, Žarnovica.
05482 - VSP 89/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52 565 500,00 SK bez DPH Opravy vozovky rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Trnava - Nitra technológiou
15051 - VSP 208/2005 Mesto Trnava 5 823 384,00 SK bez DPH Rekonštrukcia MK, Orgovánová ulica v Trnave - I. etapa.
15615 - VSP 214/2005 Mesto Nemšová 16 414 615,00 SK bez DPH Oprava MK a chodníkov v meste Nemšová.
15614 - VSP 214/2005 Mesto Nemšová 5 243 879,00 SK bez DPH Výstavba a rekonštrukcia ciest a odvodnenie v meste Nemšová.
15269 - VSP 210/2005 Obec Svinná 12 974 709,00 SK bez DPH Skvalitnenie života a služieb v obci Svinná (rekonštrukcia MK a chodníkov, Svinná).
15885 - VBP 219/2005 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 902 200,00 SK bez DPH Oprava cesty III/5007 križovatka s II/590 Radimov - Unín.
06268 - VBT 106/2006 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 461 450,00 SK bez DPH Bitúmenová zmes.
06184 - VSP 104/2006 Slovenská správa ciest 8 459 970,00 SK bez DPH Stavba: I/50 Bánovce nad Bebravou - križovatka.
06504 - VSP 112/2006 Mesto Trnava 30 781 762,00 SK s DPH Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy futbalového štadióna A. Malatinského v Trnave.
16185 - VBP 222/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 16 774 726,00 SK bez DPH Inžinierske siete a expedícia železnicou.
16444 - VBP 225/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 5 407 443,00 SK bez DPH Inžinierske siete a Expedícia železnicou.
16443 - VBP 225/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 35 604 432,00 SK bez DPH Inžinierske siete a Expedícia železnicou.
05639 - VBP 232/2008 SMS TTSK s.r.o. 40 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia ciest a mostných objektov vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja.
16732 - VSP 229/2005 Obec Výčapy - Opatovce 7 992 377,00 SK bez DPH Nový stavebný obvod JUH - inžinierske stavby, Výčapy-Opatovce.
16741 - VBP 229/2005 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 523 412,00 SK bez DPH Piešťany - úprava križovatky na ceste II/499 s mestskými komunikáciami.
17034 - VSP 233/2005 Mesto Senec 33 567 613,00 SK bez DPH Stavba: Revitalizácia Námestia 1. mája a Mierového námestia, Senec.
06988 - VSP 125/2006 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 2 141 165,00 SK bez DPH Oprava povrchu vychádzkového dvora odsúdených v ÚVTOS, Hrnčiarovce nad Parnou.
07132 - VUP 128/2006 Mesto Holíč 20 586 418,00 SKK bez DPH Holíč, IBV, HBV Pri kaštieli - komunikácie, 1. etapa.
05905 - VSP 243/2008 Nitriansky samosprávny kraj 23 321 000,00 SK bez DPH Cesta II/562 Nitra - Cabaj.
05904 - VSP 243/2008 Nitriansky samosprávny kraj 29 915 966,00 SK bez DPH Cesta III/51112 Čierne Kľačany - Volkovce.
05903 - VSP 243/2008 Nitriansky samosprávny kraj 20 168 067,00 SK bez DPH Cesta III/05137 Malý Cetín - Vinodol.
17821 - VBP 243/2005 Slovenská správa ciest 3 725 000,00 SK bez DPH Cesta I/75 Galanta.
06032 - VSP 246/2007 Mesto Trenčín 104 720 000,00 SKK s DPH Miestne komunikácie Trenčín - súvislá oprava.
17955 - VSP 245/2005 Generálny investor Bratislavy 17 957 408,00 SK bez DPH Preložka Mlynskej ulice v Devínskej Novej Vsi, III. etapa, MČ Bratislava-Devínska
08681 - VUP 180/2006 Slovenská správa ciest 16 451 191,00 SKK bez DPH Uskutočnenie stavebných prác: I/50 Bánovce nad Bebravou - zosuv.
08252 - VSP 163/2006 Obec Moravany nad Váhom 15 484 635,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia domova dôchodcov v obci Moravany nad Váhom.
09742 - VUP 216/2006 Obec Jaslovské Bohunice 26 890 750,00 SK bez DPH Prestavba a obnova miestnych komunikácií, Jaslovské Bohunice.
08992 - VSP 193/2006 Obec Kátlovce 13 325 198,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v intraviláne obce Kátlovce.
06042 - VSP 247/2008 Nitriansky samosprávny kraj 14 462 185,00 SK bez DPH Cesta III/5621 Mojmírovce - Poľný Kesov - hr. okr. NZ.
05824 - VSP 201/2009 Slovenská správa ciest 366 214,00 EUR bez DPH Cesta I/64 a III/06406 Krušovce - MOK.
07652 - VSP 247/2009 Slovenská správa ciest 769 670,00 EUR bez DPH Cesta I/65 Nitra - Hronský Beňadik, BO, úsek Beladice.
01788 - VSP 48/2010 Nitriansky samosprávny kraj 297 428,00 EUR bez DPH Cesta II/573 - prieťah mestom Kolárovo - IV. časť.
03131 - VSP 87/2010 Nitriansky samosprávny kraj 253 616,00 EUR bez DPH Okružná križovatka ciest II/593 a III/06452 Dolné Lefantovce
02866 - VUP 78/2010 Obec Neded 933 061,00 EUR s DPH Rekonštrukcia historického centra obce Neded.
02528 - VST 70/2010 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 147 500,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes jemnozrnná
02483 - VSP 69/2010 Mesto Senec 635 851,00 EUR s DPH Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny.
03550 - VST 100/2010 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 22 572,00 EUR bez DPH Obaľovaná asfalto-betónová zmes za tepla
02998 - VUP 83/2010 Obec Dolné Obdokovce 601 118,00 EUR s DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Dolné Obdokovce.
04794 - VUP 137/2010 Obec Dolná Krupá 493 458,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Dolná Krupá
03590 - VST 101/2010 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 61 120,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes
03996 - VUP 115/2010 Obec Krušovce 526 515,00 EUR s DPH Modernizácia a revitalizácia historického centra a záujmového územia centra obce Krušovce
03590 - VST 101/2010 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 91 680,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes
03550 - VST 100/2010 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 11 286,00 EUR bez DPH Obaľovaná asfalto-betónová zmes za tepla
04459 - VST 128/2010 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 178 170,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované.
04179 - VUP 121/2010 Obec Dulovce 482 095,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej obecnej zóny v obci Dulovce
03550 - VST 100/2010 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 6 772,00 EUR bez DPH Obaľovaná asfalto-betónová zmes za tepla
05789 - VUP 174/2010 Obec Veľké Zálužie 613 127,00 EUR s DPH Regenerácia centra obce Veľké Zálužie
05616 - VUP 166/2010 Obec Rišňovce 781 153,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Rišňovce
05558 - VUP 164/2010 Obec Bernolákovo 658 588,00 EUR bez DPH Obnova centra obce Bernolákovo.
06778 - VSP 206/2010 Obec Trakovice 487 451,00 EUR bez DPH Trakovice IBV Dolinky I. časť
07054 - VUP 215/2010 Obec Trstín 510 874,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centra obce Trstín
06387 - VUP 196/2010 Obec Lehnice 889 202,00 EUR s DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Lehnice.
06209 - VUP 190/2010 Mesto Myjava 918 576,00 EUR bez DPH Zóna - centru mesta Myjava - Námestie M. R. Štefánika
05669 - VUP 168/2010 Obec Rakovice 462 580,00 EUR s DPH Regenerácia centrálnej zóny v obci Rakovice.
06293 - VUP 193/2010 Mesto Topoľčany 1 567 216,00 EUR s DPH Regenerácia centra mesta Topoľčany
05487 - VUP 160/2010 Obec Tovarníky 512 593,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Tovarníky
07728 - VUP 233/2010 Obec Rakúsy 449 833,00 EUR s DPH Revitalizácia obce Rakúsy
02845 - VUP 71/2011 Nitriansky samosprávny kraj 2 307 563,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest región Levice - 1. etapa
02494 - VSP 64/2011 Mesto Senec 360 000,00 EUR s DPH Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci
02727 - VST 68/2011 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 94 980,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes
02727 - VST 68/2011 Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s. 63 320,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes
02842 - VUP 71/2011 Nitriansky samosprávny kraj 877 906,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest región Levice - 2. etapa
03018 - VST 76/2011 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 28 000,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes jemnozrnná
02009 - VUP 58/2011 Obec Pohranice 912 408,00 EUR bez DPH Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice.
03018 - VST 76/2011 Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 140 000,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes jemnozrnná
05071 - VST 131/2011 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 128 332,00 EUR s DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované.
05420 - VSP 139/2011 Slovenská správa ciest 819 111,00 EUR bez DPH Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC.
03766 - VUP 100/2011 Obec Horná Súča 588 049,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia viacúčelových komunikácií, Horná Súča - stavebné práce
05324 - VUP 137/2011 Obec Veľké Úľany 748 246,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Veľké Úľany.
05232 - VUP 135/2011 Obec Cífer 778 815,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Cífer

Inžinierske stavby, a. s.   Priemyselná 6, Košice, 04245, Slovenská republika   IČO 31651402

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
683 - VST 8/2016 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 266 263,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón
13079 - VST 122/2015 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 174 251,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
20706 - VBP 205/2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 115 657,00 EUR bez DPH CHP Vyšné Nemecké – Užhorod, rekonštrukcia – rozšírenie komunikácií a súvisiace doplňujúce práce
11641 - VSP 105/2015 Slovenská správa ciest 18 228 936,00 EUR s DPH I/65D Martin obchvat (TEN-T)
9317 - VSP 84/2015 Slovenská správa ciest 7 450 607,00 EUR bez DPH I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia
03581 - VBP 125/2009 Slovenské elektrárne, a.s. 163 000 000,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko) 3. a 4. blok VVER 440 - dostavba jadrovej časti elektrárne a súvisiace pomocné systémy.
10286 - VSP 125/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 877 940,00 EUR bez DPH Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov - križovatka D1 Haniska.
15095 - VSP 173/2013 Mesto Vranov nad Topľou 134 766,00 EUR s DPH Chodník Ul. Čemernianska - 2. etapa
10942 - VSP 115/2014 Košický samosprávny kraj 369 510,00 EUR bez DPH Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest
2159 - VUP 32/2014 Obec Teriakovce 4 380 000,00 EUR s DPH Teriakovce - splašková kanalizácia
1504 - VUP 18/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 88 181 210,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
55 - VSP 2/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 546 529,00 EUR bez DPH Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov
17565 - VSP 208/2013 Obec Lendak 593 500,00 EUR s DPH Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lendak
16264 - VSP 195/2013 Mesto Revúca 393 191,00 EUR s DPH Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v Meste Revúca
16337 - VSP 196/2013 Mesto Revúca 225 099,00 EUR s DPH Rekonštrukcia MK v Meste Revúca
13504 - VBP 146/2013 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 252 344,00 EUR s DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v KSK
13595 - VSP 148/2013 Mesto Rimavská Sobota 320 738,00 EUR bez DPH Vybudovanie prístupovej okružnej križovatky a vnútroareálových komunikácií v priemyselnej zóne
7432 - VSP 93/2013 Slovenská správa ciest 7 282 036,00 EUR bez DPH Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce
6091 - VST 77/2013 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 213 123,00 EUR s DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
5534 - VSP 71/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 369 175,00 EUR bez DPH Oprava mostného zvršku mosta ev.č. D1-073 Hlohovec - ľavý most
5998 - VSP 76/2013 ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 15 470,00 EUR bez DPH Výstavba vodovodu a vodojemu
2342 - VBP 33/2013 Mesto Michalovce 424 544,00 EUR s DPH Michalovce - Mestský cintorín - Biela hora - II. etapa
13217 - VSP 211/2012 Slovenská správa ciest 688 545,00 EUR bez DPH I/67 Kežmarok prieťah oprava cesty
11945 - VSP 197/2012 Obec Nižná Myšľa 463 088,00 EUR s DPH Nájomné byty - 6 b.j.
10187 - VSP 166/2012 Slovenská správa ciest 568 307,00 EUR bez DPH I/15 Miňovce most nad riekou Ondava
08729 - VSP 141/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 164 914,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
09014 - VUP 146/2012 Mesto Košice 709 353,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Uličky remesiel - Hrnčiarska ul., Vodná ul, Rumanova ul..
08729 - VSP 141/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 332 341,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
10108 - VSP 165/2012 Obec Štítnik 202 685,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Štítnik
10107 - VSP 165/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 286 576,00 EUR s DPH Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami - Most cez rieku Hornád v obci Spišské Vlachy
06039 - VSP 103/2012 Mesto Košice 2 096 805,00 EUR s DPH Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií
07081 - VSP 120/2012 Slovenská správa ciest 287 589,00 EUR bez DPH I/67 a II/526 Rožňava križovatka - Štítnik
04947 - VUP 84/2012 Obec Hlinné 3 636 468,00 EUR bez DPH Ochrana pred povodňami v obci Hlinné
04255 - VST 71/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 190 245,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04048 - VUP 67/2012 Mesto Sečovce 470 921,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce
03500 - VSP 59/2012 Slovenská správa ciest 5 719 088,00 EUR bez DPH I/68 Mníšek nad Popradom - štátna hranica SR/PR, preložka cesty
04804 - VSP 81/2012 Obec Letanovce 549 967,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií
04330 - VSP 72/2012 Slovenská správa ciest 347 824,00 EUR bez DPH I/68 Budimír prieťah
04255 - VST 71/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 185 130,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
03162 - VUP 54/2012 Obec Šarišské Jastrabie 984 974,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie
01972 - VUP 36/2012 Obec Bačkovík 1 474 937,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla Backovík - Infraštruktúra B2
02102 - VSP 38/2012 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 459 650,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 536001 - 002 Most cez rieku Hornád pred obcou Olcnava
00979 - VUP 18/2012 Mesto Krompachy 5 200 676,00 EUR bez DPH Skládka Halňa I. stavba, skládka priemyselného odpadu
00784 - VUP 14/2012 Obec Fričovce 594 072,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Fričovce.
09119 - VUP 214/2011 Obec Brzotín 405 544,00 EUR s DPH Regenerácia centra obce Brzotín.
07683 - VSP 190/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 67 553,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
08662 - VUP 206/2011 Mesto Rožňava 749 769,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave
10160 - VUP 230/2011 Mesto Košice 1 041 238,00 EUR bez DPH Modernizácia Základnej školy, Kežmarská 30 v Košiciach
06543 - VUP 165/2011 Mesto Spišská Belá 4 299 743,00 EUR bez DPH Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - splašková kanalizácia.
06610 - VSP 166/2011 Košický samosprávny kraj 670 276,00 EUR s DPH Streda nad Bodrogom Karos stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy /Bodrogszerdahely
07138 - VUP 178/2011 Mesto Veľké Kapušany 1 029 843,00 EUR bez DPH Regenerácia Centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany
00313 - VSP 10/2009 Mesto Košice 2 152 117,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií.
06645 - VSP 167/2011 Košický samosprávny kraj 1 519 720,00 EUR bez DPH Cesty KSK 2 a 5 - III
01870 - VSP 66/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 215 204,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Studenec - Beharovce.
01808 - VST 65/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 360 826,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón.
02449 - VSP 85/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 702 502,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou,
02408 - VSP 84/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 550 925,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa,
02407 - VSP 84/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 529 812,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Svidník, technológiou
03369 - VRP 117/2009 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 211 364,00 EUR s DPH Rekonštrukcia vozoviek v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
02851 - VST 99/2009 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36 850,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
04697 - VUP 164/2009 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 766 852,00 EUR s DPH Stavebné úpravy administratívnej budovy č. 2 na ubytovací objekt.
04861 - VSP 170/2009 Slovenská správa ciest 1 159 939,00 EUR bez DPH I/15 Stropkov - rekonštrukcia vozovky.
00060 - VSP 5/2008 Slovenská správa ciest 46 210 000,00 SK bez DPH I/50 Michalovce, križovatka.
01265 - VSP 50/2008 Mesto Vranov nad Topľou 70 000 000,00 SK bez DPH Sídlisko SNP, Vranov nad Topľou, bytový dom A3 - 61 b. j.
01075 - VSP 40/2008 Mesto Lipany 23 675 000,00 SK bez DPH Lipany - inžinierske siete k IBV Rovinky.
00805-VBP 15/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 18 681 236,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
01586 - VSP 68/2008 Slovenská správa ciest 21 850 000,00 SK bez DPH I/79 Dvorianky - odvodnenie, chodníky.
03719-VBP 58/2005 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 8 240 000,00 SK bez DPH Vodné dielo Gabčíkovo, ekologické objekty, obj. č. 3.34.110 kanalizácia Jarovce
02901 - VSP 128/2008 Mesto Kežmarok 23 600 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v TANAP-e.
05326 - VBP 83/2005 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 693 242,00 SK bez DPH Rekonštrukcia priestorov SPP, Rozvojová ulica, Košice.
02838 - VSP 125/2008 Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42 481 449,00 SK bez DPH Vyšné Nemecké, nákladná doprava - rekonštrukcia.
05404 - VBP 84/2005 Mesto Poprad 125 628 395,00 SK bez DPH Priemyselný park Poprad-Matejovce.
06707 - VBP 100/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 8 567 979,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
00588 - VBP 7/2006 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 4 830 117,00 SK bez DPH VD Žilina, Mojš - inžinierske siete, obj. č. SO 7.2 stoková sieť, práce navyše.
08601 - VSP 126/2005 Obec Východná 99 450 015,00 SK bez DPH Obnova a modernizácia areálu folklórneho festivalu Východná.
01248 - VSP 16/2006 Slovenská správa ciest 8 977 807,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/68 Pečovská Nová Ves, odvodnenie, chodníky".
01245 - VSP 16/2006 Slovenská správa ciest 3 299 443,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/18 Bertotovce - zosuv".
01240 - VSP 16/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 381 218,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/55723 Roztoky.
01237 - VSP 16/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 416 764,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/5445 Kurov - št. hranica PR.
09892 - VSP 142/2005 Mesto Košice 23 479 594,00 SK bez DPH Oprava živičného krytu miestnych komunikácií.
02945 - VSP 127/2007 Mesto Michalovce 13 500 000,00 SK bez DPH Michalovce - kruhový objazd Hollého - Moskovská - Okružná.
03599 - VSP 152/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 43 500 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Prešov,
03596 - VSP 152/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 320 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Vranov
03338 - VSP 142/2007 Mesto Stropkov 14 706 023,00 SK bez DPH Uzavretie a rekultivácia skládky v Stropkove.
03371 - VSP 49/2006 Obec Dlhá Ves 28 570 965,00 SK bez DPH Dlhá Ves - Kanalizácia a ČOV.
03744 - VSP 158/2007 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 100 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
10422 - VBP 148/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 33 522 536,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
03808 - VSP 57/2006 Obec Kráľ 5 887 391,00 SK bez DPH Rekonštrukcia MK okolo barokového kaštieľa a rekonštrukcia chodníkov v Králi.
04416 - VSP 187/2008 Banskobystrický samosprávny kraj 294 117 500,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia (zosilnenia), vybraté úseky ciest II. a III. triedy Banskobystrického samosprávneho kraja, časť I. a II.
11371 - VSP 160/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 597 301,00 SK bez DPH Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty, II. etapa - Rázsochy.
04003 - VSP 168/2007 Zoologická záhrada 88 638 040,00 SK bez DPH Pavilón primátov.
04350 - VSP 183/2008 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 190 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK oblasť Prešov technológiou za studena kladených asfaltových zmesí a súvisiace stavebné práce.
11873 - VSP 166/2005 Mesto Vysoké Tatry 107 395 813,00 SK bez DPH Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry.
04172 - VSP 61/2006 Obec Gemerská Hôrka 6 267 521,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gemerská Hôrka, MK Tesná - Szoros.
12161 - VSP 169/2005 Regionálna správa ciest Rimavská Sobota 2 818 530,00 SK bez DPH Oprava vozovky, Gemerská Ves - intravilán.
13180 - VSP 183/2005 Slovenská správa ciest 4 114 202,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/73 - 030 Hunkovce most".
04535 - VSP 194/2007 Mesto Košice 16 692 356,00 SK bez DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií a ciest.
04787 - VRP 201/2008 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 421 432 000,00 SKK bez DPH Realizácia stavebných a montážnych prác v rámci projektu Zvýšenie kompresného pomeru na KS01.
13370 - VSP 186/2005 Obec Stakčínska Roztoka 4 619 126,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Stakčínska Roztoka.
04814 - VSP 204/2007 Mesto Prešov 21 000 000,00 SK bez DPH Prešov - verejná miestna komunikácia v lokalite Škára.
14309 - VSP 199/2005 Mesto Košice 5 547 244,00 SK bez DPH Prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská, Košice, II. etapa.
14799 - VUP 205/2005 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 494 439,00 SK bez DPH Ruská Voľa - stabilizácia brehov rieky Poprad v km 62,008 - 62,796 medzi hraničnými
14398 - VSP 200/2005 Mesto Košice 1 593 631,00 SK bez DPH Kruhová križovatka, Ulica sv. Ladislava - Agátová - Mliečna, MČ Košice-Košická
05083 - VSP 215/2007 Obec Ľubica 18 928 618,00 SKK bez DPH Komunikačné plochy III. etapa - ulice Generála Svobodu, Vrbovská v obci Ľubica.
06061 - VSP 101/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 405 500,00 SK bez DPH Súvislá údržba vozovky rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Trnava - Nitra.
06243 - VSP 105/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 196 000,00 SK bez DPH Opravy vozoviek diaľnice D1 v úseku Ivachnová - Važec technológiou hutnených
06240 - VSP 105/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 252 500,00 SK bez DPH Opravy vozovky diaľnice D1 v úseku Behárovce - Široké a Prešov - Budimír technológiou
06059 - VSP 101/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 230 000,00 SK bez DPH Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku Behárovce - Široké a Prešov - Budimír.
06058 - VSP 101/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 611 800,00 SK bez DPH Súvislá údržba vozovky diaľnice D2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Bratislava.
16186 - VBP 222/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 11 586 412,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
16287 - VSP 223/2005 Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 2 990 898,00 SK bez DPH Športový areál Hotelovej akadémie, Košice.
16442 - VBP 225/2005 INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 8 730 746,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
05414 - VSP 229/2007 Slovenská správa ciest 22 700 000,00 SKK bez DPH I/67 Ždiar prieťah, oprava cesty v km 125,300 - 130,500.
16667 - VSP 228/2005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne
17162 - VSP 235/2005 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 769 472,00 SK bez DPH Obnova povrchu vozovky III/545 15 odb. Hervartov - Richvald.
17570 - VBP 240/2005 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18 873 598,00 SK bez DPH Oprava, prípadne rekonštrukcia mosta č. 5536-4 cez rieku Topľa v obci Parchovany
07596 - VSP 142/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 433 273,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa,
07597 - VSP 142/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 63 598 060,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Prešov,
07701 - VSP 145/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 25 046 875,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
07700 - VSP 145/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 085 590,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Poprad,
17809 - VSP 243/2005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Stavba: Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd.
07594 - VSP 142/2006 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 39 103 918,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Vranov
07502 - VSP 139/2006 Mesto Prešov 15 960 640,00 SK s DPH Prešov - riešenie havarijného stavu ulice Pod Šalgovíkom MK1.
07771 - VSP 147/2006 Obec Mokrá Lúka 18 673 221,00 SK s DPH Oprava miestnych komunikácií a potoka v obci Mokrá Lúka.
08076 - VSP 158/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 719 042,00 SKK bez DPH Oprava mosta - Pereš.
18240 - VBP 247/2005 Slovenská správa ciest 7 236 881,00 SK bez DPH I/18 Vranov nad Topľou - Čaklov, oprava vozovky.
18239 - VBP 247/2005 Slovenská správa ciest 10 327 385,00 SK bez DPH I/68 hr. okr. St. Ľubovňa - Kamenica, oprava vozovky.
18241 - VBP 247/2005 Slovenská správa ciest 4 286 418,00 SK bez DPH I/68 Ľubotín - Ľubovnianske kúpele, oprava vozovky.
18551 - VSP 250/2005 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 106 999 987,00 SK bez DPH Stavba: Bardejov - Dlhá Lúka - Bardejovská Nová Ves - kanalizácia.
09443 - VSP 207/2006 Mesto Košice 29 588 377,00 SK s DPH Oprava živičného krytu cesty II/547 - Hlinkova ulica.
08993 - VBP 193/2006 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 293 634,00 SK bez DPH Súvislé opravy povrchov vozoviek na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 524 813,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 219 692,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 186 925,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
00024 - VSP 1/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 885 261,00 EUR s DPH Modernizácia cestného spojenia Osturňa-štátna hranica-Niedzica
03204 - VSP 89/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 666 372,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Stará Ľubovňa - 2.etapa
02862 - VST 78/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 115 200,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
03048 - VST 85/2010 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 13 400,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
03690 - VUP 104/2010 Obec Gemerská Hôrka 454 687,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a úprava verejného priestranstva v obci Gemerská Hôrka.
02440 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 647 862,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Horné Považie a Kysuce.
03205 - VSP 89/2010 Prešovský samosprávny kraj 612 821,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Vranov nad Topľou - 1.
02862 - VST 78/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 256 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
02862 - VST 78/2010 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 189 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04184 - VUP 121/2010 Mesto Spišská Belá 1 040 602,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centra mesta Spišská Belá.
03913 - VSP 112/2010 Košický samosprávny kraj 2 016 454,00 EUR s DPH Cesty KSK 1,3 a 4
03715 - VSP 105/2010 Mesto Moldava nad Bodvou 3 278 727,00 EUR bez DPH Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodovu, charakteru nízkoenergetického objektu
04041 - VUP 116/2010 Mesto Svidník 67 819,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
04041 - VUP 116/2010 Mesto Svidník 89 707,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
04041 - VUP 116/2010 Mesto Svidník 418 571,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
03995 - VSP 115/2010 Prešovský samosprávny kraj 367 142,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy PSK - 1.etapa
04041 - VUP 116/2010 Mesto Svidník 572 607,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
03967 - VSP 114/2010 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 570 823,00 EUR bez DPH D1-236 most Hybica - oprava mostného zvršku a zosilnenie spodnej stavby ľavého mosta
03993 - VSP 115/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 481 453,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Svidník - 2.etapa
03995 - VSP 115/2010 Prešovský samosprávny kraj 381 467,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy PSK - 1.etapa
03994 - VSP 115/2010 Prešovský samosprávny kraj 1 372 629,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Vranov nad Topľou - 2.etapa
06235 - VUP 191/2010 Obec Ľubotice 676 131,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Ľubotice
06160 - VUP 188/2010 Banskobystrický samosprávny kraj 2 408 467,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia úsekov ciest II. a III. triedy BBSK.
06057 - VUP 184/2010 Obec Málinec 510 370,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Málinec
06534 - VUP 199/2010 Obec Šumiac 509 904,00 EUR bez DPH Krajšia obec pod Kráľovou hoľou
06861 - VUP 209/2010 Obec Chmeľov 387 996,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Chmeľov
06296 - VUP 193/2010 Obec Fintice 584 821,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Fintice
06865 - VBP 209/2010 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 756 265,00 EUR bez DPH Most cez Levočský potok pred obcou Danišovce na ceste II/536
05786 - VUP 174/2010 Obec Slovenské Nové Mesto 451 858,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovenské Nové Mesto
05977 - VUP 181/2010 Obec Banské 372 673,00 EUR bez DPH Revitalizácia obecného sídla Banské
00270 - VUP 9/2011 Obec Ihľany 508 636,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Ihľany
07368 - VUP 224/2010 Obec Plaveč 488 217,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centra obce Plaveč
01449 - VUP 42/2011 Mesto Michalovce 1 090 317,00 EUR bez DPH Michalovce - Mestský cintorín - Biela hora - I.etapa
03085 - VUP 77/2011 Mesto Bardejov 1 318 927,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad, Bardejov
01783 - VST 53/2011 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 870 003,00 EUR s DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón
01167 - VUP 32/2011 Obec Belá nad Cirochou 4 297 479,00 EUR bez DPH Splašková kanalizácia + ĆOV bELá NAD cIROCHOU - II. Etapa SO 01 Stoková sieť a
02298 - VUP 62/2011 Mesto Spišská Belá 2 045 983,00 EUR bez DPH Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - vodovod
01474 - VUP 43/2011 Obec Petrovce nad Laborcom 1 986 128,00 EUR s DPH Vodovod Petrovce nad Laborcom - dostavba
01324 - VSP 37/2011 Prešovský samosprávny kraj 291 674,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
00828 - VUP 22/2011 Obec Plavnica 488 446,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Plavnica
01759 - VUP 52/2011 Obec Svätý Kríž 384 870,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Svätý Kríž
04844 - VUP 125/2011 Obec Zborov 765 521,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Zborov
04517 - VBT 117/2011 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 147 849,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 5. časť Rimavská Sobota, strediská Tornaľa, Jelšava
05418 - VSP 139/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 944 804,00 EUR bez DPH Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov
04379 - VSP 114/2011 Slovenská správa ciest 541 023,00 EUR bez DPH I/18, Ivachnová - most 335.
04026 - VSP 107/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 989 323,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mosta č. 544001-003 Orlov - povodňová škoda

IS-LOM s.r.o., Maglovec   Priemyselná 6, Košice, 04245, Slovenská republika   IČO 31720803

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
120 - VST 3/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 162 750,00 EUR bez DPH Prírodné drvené kamenivo
120 - VST 3/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 175 500,00 EUR bez DPH Prírodné drvené kamenivo
06181 - VBT 94/2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 5 186 000,00 SK bez DPH Prírodné hutné drvené kamenivo.
06182 - VBT 94/2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 8 957 000,00 SK bez DPH Prírodné hutné drvené kamenivo.
02069 - VBT 89/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 5 345 800,00 SK bez DPH Prírodné hutné drvené kamenivo.
02070 - VBT 89/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 9 232 200,00 SK bez DPH Prírodné hutné drvené kamenivo.
05716 - VBT 95/2006 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 8 957 000,00 SK bez DPH Prírodné hutné drvené kamenivo.
14774 - VBT 205/2005 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 574 222,00 SK bez DPH Lomový kameň do 200 kg a nad 200 kg.
05143 - VST 180/2009 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 294 928,00 EUR bez DPH Prírodné drvené kamenivo.
00755 - VBT 19/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 219 304,00 EUR bez DPH Drvený a mletý kameň
00755 - VBT 19/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 451 844,00 EUR bez DPH Drvený a mletý kameň
06423 - VST 197/2010 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 100 064,00 EUR s DPH Kamenivo na zimný posyp ciest

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.