Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Ľubomír Dutko

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Dominika Tatarku 258/5, Poprad, 05801, Slovenská republika

1 066 250 891,78 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 36550949
Mesto Šaštín - Stráže Alej 549 00310069
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14 37936859
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Brnianska 3 37915568
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 00325490
Obec Drietoma Drietoma 29 00311529
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94 36836567
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370
Obec Hozelec Hlavná 58 00326208
Obec Trenčianska Turná Trenčianska Turná 86 00312053
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
Mesto Kolárovo Kostolné námestie 1 00306517
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova 69 37861298
Mesto Kysucké Nové Mesto Nám. Slobody 94 00314099
Obec Slovenská Ľupča Nám. SNP 13 00313823
Obec Malcov Hlavná 130 00322369
Obec Varín Námestie sv. Floriána 1 00321711
Obec Telgárt Telgárt 70 00313874
Obec Roztoky Roztoky 84 00330949
Obec Dolné Obdokovce Dolné Obdokovce 100 00307891
Obec Hervartov Hervartov 84 00322032
MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA Stará Bystrica 537 37905805
Obec Mojmírovce Námestie sv. Ladislava 931/7 00308269
Obec Ostrovany Ostrovany 60 00690554
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 00603481
Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1 00315737
Regionálna správa ciest Banská Bystrica Majerská cesta 94 37950185
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
Mesto Zvolen Námestie slobody 22 00320439
Obec Pusté Úľany Hlavná 91/208 00306134
Banskobystrická regionálna správa ciest Majerská cesta 94 42005540
Mesto Galanta Mierové námestie 940/1 00305936
Regionálna správa ciest Žiar nad Hronom Priemyselná 6/647 37950231
Mesto Detva J.G.Tajovského 7 00319805
Obec Voderady Voderady 262 00313181
Obec Teplička nad Váhom Nám. Sv. Florána 290/2 00648264
Obec Viničné Viničné 209 00305154
Obec Dohňany Dohňany 00317136
Obec Čierny Balog Závodie 2/2 00313343
Obec Bystrá Bystrá 61 00647853
Obec Veľká Mača Sereďská 137 00306274
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
Obec Podhájska Zdravotnícka 322/2 00309192
Obec Veľká Paka Veľká Paka 189 00305791
Obec Dolný Hričov Osloboditeľov 131 00321257
Obec Lednické Rovne Námestie slobody 32 00317462
Generálny investor Bratislavy Röntgenova 24 00698393
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 31825249
Obec Hruštín Kultúrna 468/2 00314501
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Obec Zeleneč Zeleneč 224 00313211
Obec Horné Srnie Družstevná 430/1 00311588
Mestská časť Bratislava - Rusovce Vývojová 8 00304611
Obec Stráňavy Stráňavy 00321613

Zoznam tendrov

Doprastav, a.s.   Drieňová 27, Bratislava, 82656, Slovenská republika   IČO 31333320

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
22246 - VBP 220/2015 Slovenská správa ciest 6 127 972,00 EUR s DPH I/59, MO 59-090 Podbiel, odstránenie havarijného stavu mosta
10133 - VBP 93/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 104 939,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
9872 - VSP 90/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 174 972,00 EUR bez DPH Diaľničný privádzač Nová Polhora
9318 - VSP 84/2015 Slovenská správa ciest 8 669 190,00 EUR bez DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Prešovskom kraji
8773 - VSP 79/2015 Slovenská správa ciest 11 238 423,00 EUR s DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Žilinskom kraji
8774 - VSP 79/2015 Slovenská správa ciest 17 339 953,00 EUR s DPH I/59 Dolný Kubín (Medzihradie-Kňažia) (TEN-T)
8523 - VSP 77/2015 Slovenská správa ciest 21 920 200,00 EUR s DPH Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)
7356 - VSP 67/2015 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 78 757 114,00 EUR bez DPH Zhotovenie stavby: ČOV Sever
868 - VSP 10/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 190 584,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - Zvýšenie
4043 - VSP 59/2014 Mesto Šaštín - Stráže 5 313 774,00 EUR s DPH Riešenie havarijnéhbo stavu ČOV Šaštín - Stráže
10477 - VBP 126/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 166 846,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
7805 - VBP 98/2013 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 161 894,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
10477 - VBP 126/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 168 073,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
8623 - VBP 109/2013 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 958 528,00 EUR bez DPH Veľkoplošné vysprávky na pozemných komunikáciách II. a III. tried v TSK
10477 - VBP 126/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 54 091,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
14629 - VSP 166/2013 Mesto Michalovce 829 000,00 EUR s DPH Uzavretie a rekultivácia skládky Žabany - I. etapa.
10477 - VBP 126/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 81 603,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
8623 - VBP 109/2013 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 958 528,00 EUR bez DPH Veľkoplošné vysprávky na pozemných komunikáciách II. a III. tried v TSK
1571 - VUP 19/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 427 201 095,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
15507 - VUP 180/2013 Obec Drietoma 7 153 926,00 EUR s DPH Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma
7160 - VBP 89/2013 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 451 637,00 EUR s DPH Súvislé opravy ciest I. triedy v BBSK
7866 - VSP 99/2013 Slovenská správa ciest 16 643 793,00 EUR s DPH I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina (stavebné práce)
8022 - VBP 101/2013 Mesto Košice 258 476,00 EUR bez DPH Rozšírenie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK Košice.
1950 - VSP 28/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 252 709,00 EUR bez DPH Ochrana portálových konštrukcií na D2 Bratislava - ŠH SR/ČR križovatka Malacky
647 - VUP 11/2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 572 999,00 EUR bez DPH Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka
12058 - VSP 198/2012 Obec Hozelec 144 763,00 EUR bez DPH Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad-Stráže.
10006 - VUP 163/2012 Obec Trenčianska Turná 2 704 532,00 EUR bez DPH Trenčianska Turná KANALIZÁCIA
08896 - VUP 144/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 560 042,00 EUR bez DPH SOŠ, Pod Bánošom, B. Bystrica - rekonštrukcia vyučovacej, stravovacej, vstupnej a spojovacej časti.
09244 - VSP 150/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 229 885,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/018181 Paršivá
08034 - VSP 133/2012 Mesto Prešov 3 604 592,00 EUR s DPH Opravy a údržba miestnych komunikácií a cestnej svetelnej signalizácie v meste Prešov
06961 - VUP 118/2012 Mesto Košice 19 881 229,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice.
06776 - VSP 115/2012 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 384 395,00 EUR bez DPH Opravy ciest II. a III. tried Trenčianskeho samosprávneho kraja
06328 - VUP 108/2012 Mesto Kolárovo 2 682 213,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodnových tokov a zariadení na území Mesta Kolárovo
05616 - VUP 95/2012 Trenčiansky samosprávny kraj 3 544 805,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava Horná Poruba Valaská Belá (Temeš)
05358 - VSP 91/2012 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 138 000,00 EUR s DPH Most na ceste III/05087 evid. č. 05087-3 Zvolen.
06144 - VSP 105/2012 Nitriansky samosprávny kraj 1 968 951,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest región Nitra.
05045 - VSP 86/2012 Slovenská správa ciest 26 987 492,00 EUR bez DPH Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
02270 - VUP 41/2012 Mesto Kysucké Nové Mesto 592 171,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny Kysucké Nové Mesto
00782 - VSP 14/2012 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 245 931,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/068010 Petrovany
10698 - VSP 239/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 114 590 438,00 EUR bez DPH D1 Fričovce - Svinia
00290 - VUP 6/2012 Obec Slovenská Ľupča 10 055 432,00 EUR bez DPH Slovenská Ľupča, splášková kanalizacia a ČOV.
00475 - VSP 10/2012 Slovenská správa ciest 1 906 801,00 EUR s DPH Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy.
00478 - VUP 10/2012 Obec Malcov 2 784 790,00 EUR bez DPH Malcov - Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce
10038 - VSP 228/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 520 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava
07683 - VSP 190/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 195 200,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
08454 - VSP 203/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 475 190,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/554013 Ruská Poruba
09838 - VSP 225/2011 Slovenská správa ciest 9 839 469,00 EUR s DPH I/59 Dolný Kubín,- hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá
08456 - VUP 203/2011 Obec Varín 783 488,00 EUR bez DPH Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne.
09841 - VUP 225/2011 Obec Telgárt 559 346,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Telgárt
08185 - VUP 199/2011 Obec Roztoky 3 961 668,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana obce Roztoky
05881 - VUP 149/2011 Obec Dolné Obdokovce 680 805,00 EUR bez DPH Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce -
06306 - VUP 160/2011 Obec Hervartov 2 569 805,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov
06615 - VUP 166/2011 MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 3 066 139,00 EUR s DPH Rekonštrukcia úvraťovej železničky na cyklotrasu
06822 - VUP 170/2011 Obec Mojmírovce 711 039,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Mojmírovce
06821 - VSP 170/2011 Obec Ostrovany 396 138,00 EUR s DPH Ostrovany - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.
01085 - VSP 37/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 303 150,00 EUR bez DPH Dodávka a montáž betónových zvodidiel v strednom deliacom páse na diaľnici D1 v úseku Senec -
02193 - VSP 77/2009 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 161 787,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
02193 - VSP 77/2009 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 995 818,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
02039 - VSP 72/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 592 981,00 EUR bez DPH Úprava stredného deliaceho pásu na diaľnici D1 v úseku Senec - Trnava.
02851 - VST 99/2009 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 52 700,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02851 - VST 99/2009 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 23 200,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02851 - VST 99/2009 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 102 150,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02470 - VST 86/2009 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 48 476,00 EUR bez DPH Odber obaľovaného cestného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ -
02513 - VSP 88/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 948 745,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Jablonov - Studenec.
02851 - VST 99/2009 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 43 550,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02047 - VBP 72/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 476 964,00 EUR bez DPH D1 Višňové - Dubná Skala, tunel Višňové - portálové oblasti, sanácia a zaistenie
03317 - VUP 115/2009 Slovenská správa ciest 2 773 283,00 EUR bez DPH I/18 Strečno - Dubná Skala, dopravno-bezpečnostné opatrenia v km 465,600 - 476,600.
02470 - VST 86/2009 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 24 238,00 EUR bez DPH Odber obaľovaného cestného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ -
01696 - VSP 73/2008 Mesto Ružomberok 61 000 000,00 SK bez DPH Malinô Brdo - zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia.
04686 - VST 75/2005 Regionálna správa ciest Banská Bystrica 4 081 111,00 SK bez DPH Inertný posypový materiál kamenná drvina pre stredisko Banská Bystrica a pracovisko
04685 - VST 75/2005 Regionálna správa ciest Banská Bystrica 3 374 148,00 SK bez DPH Inertný posypový materiál kamenná drvina pre stredisko Lučatín a Brezno.
02394 - VST 103/2008 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 6 840 000,00 SKK bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02500 - VUP 108/2008 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 180 000 000,00 SK bez DPH Oprava ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na roky 2008, 2009.
06933 - VSP 103/2005 Žilinská univerzita v Žiline 114 478 000,00 SK bez DPH Výučbové priestory, časť A, pavilón AB, Veľký diel, Žilina.
00496 - VBP 18/2007 Mesto Zvolen 16 980 647,00 SK bez DPH Sanácia strešnej konštrukcie objektu zimného štadióna vo Zvolene - zosilnenie
00737 - VSP 31/2007 Obec Pusté Úľany 48 000 000,00 SK bez DPH Obytná zóna Pustné Úľany - Poroské - STL plynovod a prípojky, kanalizácia a
03460 - VSP 147/2008 Slovenská správa ciest 18 992 000,00 SK bez DPH I/49 Dohňany - rozšírenie.
01840 - VST 81/2007 Banskobystrická regionálna správa ciest 3 420 000,00 SKK bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02304 - VSP 97/2007 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 500 000,00 SKK bez DPH Uzatvorenie pracovných prejazdov cez SDP.
03690 - VBP 156/2008 Slovenská správa ciest 252 500 000,00 SKK bez DPH I/18, km 466,850 - 474,620, Strečno - Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov.
09179 - VBP 133/2005 Slovenská správa ciest 27 773 502,00 SK bez DPH Križovatka ciest I/64 a III/05062 v Prievidzi.
02519 - VSP 106/2007 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 000 000,00 SKK bez DPH I/50 (R2) Budča - Zvolen, bezpečnostné opatrenia.
02514 - VUP 31/2006 Mesto Galanta 202 783 409,00 SK bez DPH Inžinierske siete priemyselného parku v Galante.
09609 - VSP 139/2005 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 93 112 801,00 SK bez DPH Skupinový vodovod Senica, zásobovanie obcí Kuklov, Borský sv. Jur, Moravský
03381 - VSP 49/2006 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20 693 988,00 SK bez DPH Bratislava, Podunajské Biskupice, prepojenie vodovodných sústav.
03851 - VSP 162/2007 Slovenská správa ciest 129 800 000,00 SK bez DPH I/72 Piesok - Bystrá, II. etapa.
04229 - VSP 177/2008 Obec Mojmírovce 28 100 000,00 SK bez DPH Mojmírovce - uzavretie a rekultivácia skládky odpadov.
03852 - VSP 162/2007 Slovenská správa ciest 101 000 000,00 SK bez DPH I/59 Motyčky - núdzový záliv.
03240 - VSP 46/2006 Slovenská správa ciest 6 844 513,00 SK bez DPH Stavba: I/18 Žilina - estakáda, ochranné opatrenia.
03961 - VSP 166/2007 Slovenská správa ciest 79 832 000,00 SK bez DPH I/59 Ružomberok - most 062.
03917 - VST 59/2006 Regionálna správa ciest Žiar nad Hronom 1 630 963,00 SK bez DPH Inertný posypový materiál - drvené kamenivo - pre strediská Žiar nad Hronom,
11748 - VSP 165/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 153 390,00 SK bez DPH Oprava vozovky rýchlostnej cesty R1 - I/50 v úseku Šášovské Podhradie - Budča.
11745 - VSP 165/2005 Slovenská správa ciest 3 751 540,00 SK bez DPH I/66 Michalková - Zvolen, oprava vozovky.
04517 - VBP 193/2007 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 807 000,00 SK bez DPH Oprava mostného objektu na ceste III/01160, ev. č. 01160-006 ponad rieku Kysucu do obce Ochodnica.
13249 - VSP 184/2005 Slovenská správa ciest 12 733 024,00 SK bez DPH I/50 Pstruša - most, ev. č. 197.
13248 - VSP 184/2005 Slovenská správa ciest 12 093 947,00 SK bez DPH I/50 Píla - most 206.
13604 - VBP 190/2005 Slovenská správa ciest 28 001 179,00 SK bez DPH I/50 Lovčica - Trubín, rekonštrukcia cesty v km 203,859 - 204,119.
14047 - VSP 196/2005 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 749 428,00 SK bez DPH Diaľnica D1 Ivachnová - Hybe, odbočovacie a pripájacie pruhy na odpočívadle
13970 - VSP 195/2005 Mesto Detva 2 628 850,00 SK bez DPH Oprava časti miestnych komunikácií živičnou zmesou v meste Detva.
05191 - VSP 82/2006 Mesto Ružomberok 6 016 469,00 SK bez DPH Oprava ulice Papiernická - Ružomberok.
13597 - VUP 190/2005 Obec Voderady 6 474 672,00 SK bez DPH Voderady - splašková kanalizácia.
14942 - VSP 207/2005 Obec Teplička nad Váhom 5 034 505,00 SK bez DPH Bezprašné úpravy miestnych komunikácií.
05330 - VST 86/2006 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 803 600,00 SK bez DPH Za tepla obaľované zmesi - bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, Považská
05329 - VST 86/2006 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 901 800,00 SK bez DPH Za tepla obaľované zmesi - bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, Ilava.
06244 - VSP 105/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 495 800,00 SK bez DPH Opravy vozoviek diaľnice D1 v úseku Blatné - Horná Streda technológiou hutnených
15773 - VSP 217/2005 Obec Viničné 11 999 906,00 SK bez DPH Rekonštrukcia ciest a chodníkov v centrálnej časti obce.
06057 - VSP 101/2006 Slovenská správa ciest 12 777 384,00 SKK bez DPH Uskutočnenie stavebných prác na ceste I/61, Dubnica nad Váhom, križovatka.
06242 - VSP 105/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 505 700,00 SK bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚR 4, Zvolen, technológiou hutnených asfaltových
06385 - VSP 109/2006 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 19 770 241,00 SK bez DPH Rozšírenie komunikácie Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, úsek tunel - Nový most,
17031 - VSP 233/2005 Slovenská správa ciest 143 736 621,00 SK bez DPH I/59 Jelenec - núdzový záliv.
17043 - VBP 233/2005 Slovenská správa ciest 3 516 681,00 SK bez DPH I/66 Brezno - Beňuš, oprava krytu vozovky.
17041 - VBP 233/2005 Slovenská správa ciest 2 401 682,00 SK bez DPH I/66 Heľpa, oprava krytu vozovky.
07099 - VSP 127/2006 Obec Dohňany 21 749 273,00 SKK s DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií Dohňany - Trasa A, B, C, D, E, F, G a miestna
17040 - VBP 233/2005 Slovenská správa ciest 8 633 474,00 SK bez DPH I/66 Lopej - Podbrezová, oprava krytu vozovky.
06989 - VUP 125/2006 Mesto Prešov 250 270 527,00 SK bez DPH Priemyselný park IPZ Prešov-Záborské.
07436 - VSP 137/2006 Mesto Detva 243 967 861,00 SKK s DPH Priemyselný park, Detva.
17489 - VBP 239/2005 Slovenská správa ciest 3 865 546,00 SK bez DPH Veľkoplošné opravy obrusnej vrstvy vozovky položením ABS I. s hr. 50 mm - Ružomberok
08512 - VSP 173/2006 Obec Čierny Balog 21 757 535,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií, obec Čierny Balog.
08220 - VBP 162/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 38 000 000,00 SKK bez DPH Rýchlostná cesta R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa: vybudovanie protihlukovej steny.
09906 - VUP 222/2006 Obec Bystrá 48 984 605,00 SKK bez DPH Výstavba kanalizácie a ČOV v obci Bystrá.
09250 - VBP 201/2006 Slovenská správa ciest 29 412 000,00 SK bez DPH I/18 Sučany - križovatka.
09107 - VSP 197/2006 Obec Veľká Mača 17 537 000,00 SK s DPH Rekonštrukcia a skvalitnenie lokálnej infraštruktúry v obci Veľká Mača.
06137 - VSP 248/2007 Slovenská správa ciest 21 849 000,00 SK bez DPH Uskutočnenie stavebných prác I/61 Ladce - most 080.
09512 - VSP 209/2006 Slovenská technická univerzita v Bratislave 22 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia vozovky vnútroareálových komunikácií v aeráli vysokých škôl v
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 1 233 951,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 187 544,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 699 685,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05298 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 451 905,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Orava.
05298 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 447 905,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Orava.
05299 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 182 304,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Liptov.
10665 - VSP 246/2006 Slovenská správa ciest 28 554 583,00 SK s DPH I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, úprava križovatky.
05299 - VSP 186/2009 Žilinský samosprávny kraj 170 904,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Liptov.
06738 - VSP 227/2009 Slovenská správa ciest 464 728,00 EUR s DPH I/18 Liptovská Osada - most 046.
05906 - VSP 203/2009 Mesto Žilina 9 958 176,00 EUR s DPH Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina.
06296 - VSP 216/2009 Trenčiansky samosprávny kraj 10 638 694,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009.
07338 - VSP 244/2009 Slovenská správa ciest 888 952,00 EUR s DPH I/59 Staré Hory - Jelenec.
01230 - VUP 30/2010 Obec Podhájska 2 654 213,00 EUR bez DPH Obec Podhájska - splašková kanalizácia
01295 - VUP 32/2010 Obec Veľká Paka 799 547,00 EUR s DPH Rekonštrukcia občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v obci Veľká Paka a Modernizácia autobusových zastávok.
01295 - VUP 32/2010 Obec Veľká Paka 76 859,00 EUR s DPH Rekonštrukcia občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v obci Veľká Paka a Modernizácia autobusových zastávok.
03048 - VST 85/2010 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 59 100,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
03048 - VST 85/2010 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 22 000,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
03412 - VUP 95/2010 Obec Dolný Hričov 415 644,00 EUR bez DPH Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej zóny v obci Dolný hričov
03048 - VST 85/2010 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 43 500,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
02439 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 272 012,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
02439 - VSP 68/2010 Žilinský samosprávny kraj 873 527,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
05153 - VUP 147/2010 Obec Lednické Rovne 1 648 858,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Námestie Slobody, Lednické Rovne.
04227 - VSP 123/2010 Generálny investor Bratislavy 2 311 170,00 EUR s DPH "Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu - 2. časť Prístupové komunikácie" v MČ Bratislava Nové
05349 - VUP 155/2010 Trnavská univerzita v Trnave 2 174 499,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia obvodového plášťa a fasády budovy Trnavskej univerzity - II. etapa
05155 - VUP 147/2010 Obec Hruštín 776 921,00 EUR s DPH Rekonštrukcia budov základnej školy v obci Hruštín.
06007 - VSP 182/2010 Prešovský samosprávny kraj 426 887,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia strechy na budove Úradu PSK
02898 - VUP 73/2011 Mesto Ružomberok 1 089 594,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Ružomberok
03372 - VST 90/2011 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 121 243,00 EUR bez DPH Obaľovaná asfaltobetónová zmes za tepla
03214 - VST 84/2011 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 140 140,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02872 - VUP 72/2011 Obec Mojmírovce 773 150,00 EUR bez DPH Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Mojmírovce.
01783 - VST 53/2011 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 424 675,00 EUR s DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón
03372 - VST 90/2011 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 42 647,00 EUR bez DPH Obaľovaná asfaltobetónová zmes za tepla
02420 - VUP 63/2011 Obec Zeleneč 3 417 782,00 EUR bez DPH ZELENEČ - Vodovod a kanalizácia
03214 - VST 84/2011 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 67 375,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
05186 - VUP 134/2011 Mesto Zvolen 764 815,00 EUR bez DPH Zlepšujeme život Zvolenčanom
04686 - VUP 121/2011 Obec Horné Srnie 1 209 778,00 EUR bez DPH Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice.
03607 - VST 96/2011 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 23 656,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
03607 - VST 96/2011 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 23 048,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
03607 - VST 96/2011 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 45 264,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
03607 - VST 96/2011 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 16 897,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
03607 - VST 96/2011 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 65 830,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
04777 - VSP 123/2011 Mestská časť Bratislava - Rusovce 273 130,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a budovanie malej cyklistickej infraštruktúry SERVUS PONTIS, časť Rusovce a časť Petržalka
03614 - VUP 96/2011 Obec Stráňavy 483 166,00 EUR s DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy
04687 - VUP 121/2011 Mesto Michalovce 1 573 819,00 EUR bez DPH Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - II. etapa.
03607 - VST 96/2011 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 69 722,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
MC WORLD TRADE s.r.o. Záhradná 1330/9, Kežmarok, 06001, Slovenská republika 36513253
Tatra Real invest, s.r.o. v likvidácii Alžbetina 25, Poprad, 05801, Slovenská republika 36480703