SK|EN

napríklad Jozef Gál alebo Rudolf Kulman

JUDr. Radoslava Sláviková Geržová

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 1 066 460 510,11  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
17 081 391,72
2006
 
35 066 808,27
2007
 
14 578 392,32
2008
 
18 171 413,40
2009
 
97 065 695,34
2010
 
11 977 027,39
2011
 
151 560 669,83
2012
 
78 915 341,33
2013
 
33 287 274,83
2014
 
431 629 240,00
2015
 
177 127 255,67
Doprastav, a.s. 1 066 250 891,78 17 081 391,72 35 008 718,91 14 578 392,32 18 171 413,40 97 065 695,34 11 921 750,08 151 560 669,83 78 860 756,33 33 287 274,83 431 629 240,00 177 085 589,00
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu
Falck Záchranná a.s. 209 618,34 0,00 58 089,36 0,00 0,00 0,00 55 277,31 0,00 54 585,00 0,00 0,00 41 666,67
Člen dozorného orgánu >>
Člen dozorného orgánu >>
Člen dozorného orgánu
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Doprastav, a.s.
Drieňová 27, Bratislava, 82656, Slovenská republika
IČO 31333320
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
22246 - VBP
220/2015
Slovenská správa ciest 6 127 972,00 EUR s DPH I/59, MO 59-090 Podbiel, odstránenie havarijného stavu mosta
9872 - VSP
90/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 174 972,00 EUR bez DPH Diaľničný privádzač Nová Polhora
9318 - VSP
84/2015
Slovenská správa ciest 8 669 190,00 EUR bez DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Prešovskom kraji
10133 - VBP
93/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 104 939,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Fričovce - Svinia
8523 - VSP
77/2015
Slovenská správa ciest 21 920 200,00 EUR s DPH Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75)
8773 - VSP
79/2015
Slovenská správa ciest 11 238 423,00 EUR s DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Žilinskom kraji
8774 - VSP
79/2015
Slovenská správa ciest 17 339 953,00 EUR s DPH I/59 Dolný Kubín (Medzihradie-Kňažia) (TEN-T)
7356 - VSP
67/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 78 757 114,00 EUR bez DPH Zhotovenie stavby: ČOV Sever
868 - VSP
10/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 190 584,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Ivachnová - Važec (v km 437,458 - 482,500 D1) - Zvýšenie
4043 - VSP
59/2014
Mesto Šaštín - Stráže 5 313 774,00 EUR s DPH Riešenie havarijnéhbo stavu ČOV Šaštín - Stráže
7805 - VBP
98/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 161 894,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
10477 - VBP
126/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 168 073,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
10477 - VBP
126/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 81 603,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
14629 - VSP
166/2013
Mesto Michalovce 829 000,00 EUR s DPH Uzavretie a rekultivácia skládky Žabany - I. etapa.
8623 - VBP
109/2013
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 958 528,00 EUR bez DPH Veľkoplošné vysprávky na pozemných komunikáciách II. a III. tried v TSK
8623 - VBP
109/2013
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 958 528,00 EUR bez DPH Veľkoplošné vysprávky na pozemných komunikáciách II. a III. tried v TSK
10477 - VBP
126/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 166 846,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
10477 - VBP
126/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 54 091,00 EUR s DPH Obnova povrchov kritických úsekov ciest po zimnom období 2012/2013
1571 - VUP
19/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 427 201 095,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
15507 - VUP
180/2013
Obec Drietoma 7 153 926,00 EUR s DPH Vybudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Drietoma
7866 - VSP
99/2013
Slovenská správa ciest 16 643 793,00 EUR s DPH I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina (stavebné práce)
8022 - VBP
101/2013
Mesto Košice 258 476,00 EUR bez DPH Rozšírenie rozsahu stavebných prác na zhotovení diela: Rekonštrukcia bývalých kasární – KULTURPARK Košice.
7160 - VBP
89/2013
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 451 637,00 EUR s DPH Súvislé opravy ciest I. triedy v BBSK
1950 - VSP
28/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 252 709,00 EUR bez DPH Ochrana portálových konštrukcií na D2 Bratislava - ŠH SR/ČR križovatka Malacky
647 - VUP
11/2013
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 572 999,00 EUR bez DPH Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka
12058 - VSP
198/2012
Obec Hozelec 144 763,00 EUR bez DPH Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad-Stráže.
10006 - VUP
163/2012
Obec Trenčianska Turná 2 704 532,00 EUR bez DPH Trenčianska Turná KANALIZÁCIA
09244 - VSP
150/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 229 885,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/018181 Paršivá
08896 - VUP
144/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 560 042,00 EUR bez DPH SOŠ, Pod Bánošom, B. Bystrica - rekonštrukcia vyučovacej, stravovacej, vstupnej a spojovacej časti.
08034 - VSP
133/2012
Mesto Prešov 3 604 592,00 EUR s DPH Opravy a údržba miestnych komunikácií a cestnej svetelnej signalizácie v meste Prešov
06776 - VSP
115/2012
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 384 395,00 EUR bez DPH Opravy ciest II. a III. tried Trenčianskeho samosprávneho kraja
05616 - VUP
95/2012
Trenčiansky samosprávny kraj 3 544 805,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/574 Ilava Horná Poruba Valaská Belá (Temeš)
06144 - VSP
105/2012
Nitriansky samosprávny kraj 1 968 951,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest región Nitra.
06328 - VUP
108/2012
Mesto Kolárovo 2 682 213,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodnových tokov a zariadení na území Mesta Kolárovo
05358 - VSP
91/2012
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 138 000,00 EUR s DPH Most na ceste III/05087 evid. č. 05087-3 Zvolen.
06961 - VUP
118/2012
Mesto Košice 19 881 229,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Košice.
05045 - VSP
86/2012
Slovenská správa ciest 26 987 492,00 EUR bez DPH Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
02270 - VUP
41/2012
Mesto Kysucké Nové Mesto 592 171,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny Kysucké Nové Mesto
00475 - VSP
10/2012
Slovenská správa ciest 1 906 801,00 EUR s DPH Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy.
00478 - VUP
10/2012
Obec Malcov 2 784 790,00 EUR bez DPH Malcov - Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce
00782 - VSP
14/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 245 931,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/068010 Petrovany
00290 - VUP
6/2012
Obec Slovenská Ľupča 10 055 432,00 EUR bez DPH Slovenská Ľupča, splášková kanalizacia a ČOV.
10698 - VSP
239/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 114 590 438,00 EUR bez DPH D1 Fričovce - Svinia
09841 - VUP
225/2011
Obec Telgárt 559 346,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Telgárt
08185 - VUP
199/2011
Obec Roztoky 3 961 668,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana obce Roztoky
08454 - VSP
203/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 475 190,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/554013 Ruská Poruba
07683 - VSP
190/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 195 200,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
10038 - VSP
228/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 520 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava
08456 - VUP
203/2011
Obec Varín 783 488,00 EUR bez DPH Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne.
09838 - VSP
225/2011
Slovenská správa ciest 9 839 469,00 EUR s DPH I/59 Dolný Kubín,- hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá
06822 - VUP
170/2011
Obec Mojmírovce 711 039,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Mojmírovce
06615 - VUP
166/2011
MIKROREGIÓN BYSRICKÁ DOLINA 3 066 139,00 EUR s DPH Rekonštrukcia úvraťovej železničky na cyklotrasu
05881 - VUP
149/2011
Obec Dolné Obdokovce 680 805,00 EUR bez DPH Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce -
06821 - VSP
170/2011
Obec Ostrovany 396 138,00 EUR s DPH Ostrovany - rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.
06306 - VUP
160/2011
Obec Hervartov 2 569 805,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov
02193 - VSP
77/2009
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 161 787,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
01085 - VSP
37/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 303 150,00 EUR bez DPH Dodávka a montáž betónových zvodidiel v strednom deliacom páse na diaľnici D1 v úseku Senec -
02193 - VSP
77/2009
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 995 818,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I.
02047 - VBP
72/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 476 964,00 EUR bez DPH D1 Višňové - Dubná Skala, tunel Višňové - portálové oblasti, sanácia a zaistenie
02851 - VST
99/2009
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 43 550,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
03317 - VUP
115/2009
Slovenská správa ciest 2 773 283,00 EUR bez DPH I/18 Strečno - Dubná Skala, dopravno-bezpečnostné opatrenia v km 465,600 - 476,600.
02851 - VST
99/2009
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 102 150,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02513 - VSP
88/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 948 745,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Jablonov - Studenec.
02470 - VST
86/2009
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 48 476,00 EUR bez DPH Odber obaľovaného cestného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ -
02470 - VST
86/2009
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 24 238,00 EUR bez DPH Odber obaľovaného cestného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ -
02039 - VSP
72/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 592 981,00 EUR bez DPH Úprava stredného deliaceho pásu na diaľnici D1 v úseku Senec - Trnava.
02851 - VST
99/2009
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 23 200,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02851 - VST
99/2009
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 52 700,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
01696 - VSP
73/2008
Mesto Ružomberok 61 000 000,00 SK bez DPH Malinô Brdo - zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia.
02394 - VST
103/2008
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 6 840 000,00 SKK bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
04685 - VST
75/2005
Regionálna správa ciest Banská Bystrica 3 374 148,00 SK bez DPH Inertný posypový materiál kamenná drvina pre stredisko Lučatín a Brezno.
04686 - VST
75/2005
Regionálna správa ciest Banská Bystrica 4 081 111,00 SK bez DPH Inertný posypový materiál kamenná drvina pre stredisko Banská Bystrica a pracovisko
02500 - VUP
108/2008
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 180 000 000,00 SK bez DPH Oprava ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na roky 2008, 2009.
06933 - VSP
103/2005
Žilinská univerzita v Žiline 114 478 000,00 SK bez DPH Výučbové priestory, časť A, pavilón AB, Veľký diel, Žilina.
00496 - VBP
18/2007
Mesto Zvolen 16 980 647,00 SK bez DPH Sanácia strešnej konštrukcie objektu zimného štadióna vo Zvolene - zosilnenie
00737 - VSP
31/2007
Obec Pusté Úľany 48 000 000,00 SK bez DPH Obytná zóna Pustné Úľany - Poroské - STL plynovod a prípojky, kanalizácia a
03460 - VSP
147/2008
Slovenská správa ciest 18 992 000,00 SK bez DPH I/49 Dohňany - rozšírenie.
01840 - VST
81/2007
Banskobystrická regionálna správa ciest 3 420 000,00 SKK bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02304 - VSP
97/2007
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 500 000,00 SKK bez DPH Uzatvorenie pracovných prejazdov cez SDP.
09179 - VBP
133/2005
Slovenská správa ciest 27 773 502,00 SK bez DPH Križovatka ciest I/64 a III/05062 v Prievidzi.
03690 - VBP
156/2008
Slovenská správa ciest 252 500 000,00 SKK bez DPH I/18, km 466,850 - 474,620, Strečno - Dubná Skala, odstránenie havarijného stavu skalných stien a svahov.
02519 - VSP
106/2007
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 000 000,00 SKK bez DPH I/50 (R2) Budča - Zvolen, bezpečnostné opatrenia.
09609 - VSP
139/2005
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 93 112 801,00 SK bez DPH Skupinový vodovod Senica, zásobovanie obcí Kuklov, Borský sv. Jur, Moravský
02514 - VUP
31/2006
Mesto Galanta 202 783 409,00 SK bez DPH Inžinierske siete priemyselného parku v Galante.
03852 - VSP
162/2007
Slovenská správa ciest 101 000 000,00 SK bez DPH I/59 Motyčky - núdzový záliv.
03851 - VSP
162/2007
Slovenská správa ciest 129 800 000,00 SK bez DPH I/72 Piesok - Bystrá, II. etapa.
03240 - VSP
46/2006
Slovenská správa ciest 6 844 513,00 SK bez DPH Stavba: I/18 Žilina - estakáda, ochranné opatrenia.
03381 - VSP
49/2006
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20 693 988,00 SK bez DPH Bratislava, Podunajské Biskupice, prepojenie vodovodných sústav.
04229 - VSP
177/2008
Obec Mojmírovce 28 100 000,00 SK bez DPH Mojmírovce - uzavretie a rekultivácia skládky odpadov.
03961 - VSP
166/2007
Slovenská správa ciest 79 832 000,00 SK bez DPH I/59 Ružomberok - most 062.
11745 - VSP
165/2005
Slovenská správa ciest 3 751 540,00 SK bez DPH I/66 Michalková - Zvolen, oprava vozovky.
03917 - VST
59/2006
Regionálna správa ciest Žiar nad Hronom 1 630 963,00 SK bez DPH Inertný posypový materiál - drvené kamenivo - pre strediská Žiar nad Hronom,
11748 - VSP
165/2005
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 153 390,00 SK bez DPH Oprava vozovky rýchlostnej cesty R1 - I/50 v úseku Šášovské Podhradie - Budča.
04517 - VBP
193/2007
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 10 807 000,00 SK bez DPH Oprava mostného objektu na ceste III/01160, ev. č. 01160-006 ponad rieku Kysucu do obce Ochodnica.
13248 - VSP
184/2005
Slovenská správa ciest 12 093 947,00 SK bez DPH I/50 Píla - most 206.
13249 - VSP
184/2005
Slovenská správa ciest 12 733 024,00 SK bez DPH I/50 Pstruša - most, ev. č. 197.
13597 - VUP
190/2005
Obec Voderady 6 474 672,00 SK bez DPH Voderady - splašková kanalizácia.
05191 - VSP
82/2006
Mesto Ružomberok 6 016 469,00 SK bez DPH Oprava ulice Papiernická - Ružomberok.
14047 - VSP
196/2005
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 749 428,00 SK bez DPH Diaľnica D1 Ivachnová - Hybe, odbočovacie a pripájacie pruhy na odpočívadle
13604 - VBP
190/2005
Slovenská správa ciest 28 001 179,00 SK bez DPH I/50 Lovčica - Trubín, rekonštrukcia cesty v km 203,859 - 204,119.
13970 - VSP
195/2005
Mesto Detva 2 628 850,00 SK bez DPH Oprava časti miestnych komunikácií živičnou zmesou v meste Detva.
14942 - VSP
207/2005
Obec Teplička nad Váhom 5 034 505,00 SK bez DPH Bezprašné úpravy miestnych komunikácií.
05329 - VST
86/2006
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 901 800,00 SK bez DPH Za tepla obaľované zmesi - bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, Ilava.
05330 - VST
86/2006
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 803 600,00 SK bez DPH Za tepla obaľované zmesi - bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, Považská
06242 - VSP
105/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 505 700,00 SK bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚR 4, Zvolen, technológiou hutnených asfaltových
06057 - VSP
101/2006
Slovenská správa ciest 12 777 384,00 SKK bez DPH Uskutočnenie stavebných prác na ceste I/61, Dubnica nad Váhom, križovatka.
06244 - VSP
105/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 495 800,00 SK bez DPH Opravy vozoviek diaľnice D1 v úseku Blatné - Horná Streda technológiou hutnených
15773 - VSP
217/2005
Obec Viničné 11 999 906,00 SK bez DPH Rekonštrukcia ciest a chodníkov v centrálnej časti obce.
06385 - VSP
109/2006
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 19 770 241,00 SK bez DPH Rozšírenie komunikácie Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, úsek tunel - Nový most,
17031 - VSP
233/2005
Slovenská správa ciest 143 736 621,00 SK bez DPH I/59 Jelenec - núdzový záliv.
17041 - VBP
233/2005
Slovenská správa ciest 2 401 682,00 SK bez DPH I/66 Heľpa, oprava krytu vozovky.
17040 - VBP
233/2005
Slovenská správa ciest 8 633 474,00 SK bez DPH I/66 Lopej - Podbrezová, oprava krytu vozovky.
17043 - VBP
233/2005
Slovenská správa ciest 3 516 681,00 SK bez DPH I/66 Brezno - Beňuš, oprava krytu vozovky.
07099 - VSP
127/2006
Obec Dohňany 21 749 273,00 SKK s DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií Dohňany - Trasa A, B, C, D, E, F, G a miestna
06989 - VUP
125/2006
Mesto Prešov 250 270 527,00 SK bez DPH Priemyselný park IPZ Prešov-Záborské.
17489 - VBP
239/2005
Slovenská správa ciest 3 865 546,00 SK bez DPH Veľkoplošné opravy obrusnej vrstvy vozovky položením ABS I. s hr. 50 mm - Ružomberok
07436 - VSP
137/2006
Mesto Detva 243 967 861,00 SKK s DPH Priemyselný park, Detva.
08220 - VBP
162/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 38 000 000,00 SKK bez DPH Rýchlostná cesta R1 Hronský Beňadik - Nová Baňa: vybudovanie protihlukovej steny.
08512 - VSP
173/2006
Obec Čierny Balog 21 757 535,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií, obec Čierny Balog.
09512 - VSP
209/2006
Slovenská technická univerzita v Bratislave 22 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia vozovky vnútroareálových komunikácií v aeráli vysokých škôl v
09250 - VBP
201/2006
Slovenská správa ciest 29 412 000,00 SK bez DPH I/18 Sučany - križovatka.
09107 - VSP
197/2006
Obec Veľká Mača 17 537 000,00 SK s DPH Rekonštrukcia a skvalitnenie lokálnej infraštruktúry v obci Veľká Mača.
06137 - VSP
248/2007
Slovenská správa ciest 21 849 000,00 SK bez DPH Uskutočnenie stavebných prác I/61 Ladce - most 080.
09906 - VUP
222/2006
Obec Bystrá 48 984 605,00 SKK bez DPH Výstavba kanalizácie a ČOV v obci Bystrá.
05299 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 170 904,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Liptov.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 187 544,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
10665 - VSP
246/2006
Slovenská správa ciest 28 554 583,00 SK s DPH I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, úprava križovatky.
05298 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 451 905,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Orava.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 1 233 951,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05298 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 447 905,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Orava.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 699 685,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05299 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 182 304,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Liptov.
06296 - VSP
216/2009
Trenčiansky samosprávny kraj 10 638 694,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2009.
06738 - VSP
227/2009
Slovenská správa ciest 464 728,00 EUR s DPH I/18 Liptovská Osada - most 046.
05906 - VSP
203/2009
Mesto Žilina 9 958 176,00 EUR s DPH Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina.
07338 - VSP
244/2009
Slovenská správa ciest 888 952,00 EUR s DPH I/59 Staré Hory - Jelenec.
01230 - VUP
30/2010
Obec Podhájska 2 654 213,00 EUR bez DPH Obec Podhájska - splašková kanalizácia
01295 - VUP
32/2010
Obec Veľká Paka 76 859,00 EUR s DPH Rekonštrukcia občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v obci Veľká Paka a Modernizácia autobusových zastávok.
01295 - VUP
32/2010
Obec Veľká Paka 799 547,00 EUR s DPH Rekonštrukcia občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v obci Veľká Paka a Modernizácia autobusových zastávok.
03412 - VUP
95/2010
Obec Dolný Hričov 415 644,00 EUR bez DPH Zvýšenie kvality a bezpečnosti centrálnej zóny v obci Dolný hričov
03048 - VST
85/2010
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 43 500,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
02439 - VSP
68/2010
Žilinský samosprávny kraj 272 012,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
03048 - VST
85/2010
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 59 100,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
02439 - VSP
68/2010
Žilinský samosprávny kraj 873 527,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
03048 - VST
85/2010
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 22 000,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
05155 - VUP
147/2010
Obec Hruštín 776 921,00 EUR s DPH Rekonštrukcia budov základnej školy v obci Hruštín.
05153 - VUP
147/2010
Obec Lednické Rovne 1 648 858,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Námestie Slobody, Lednické Rovne.
05349 - VUP
155/2010
Trnavská univerzita v Trnave 2 174 499,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia obvodového plášťa a fasády budovy Trnavskej univerzity - II. etapa
04227 - VSP
123/2010
Generálny investor Bratislavy 2 311 170,00 EUR s DPH "Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu - 2. časť Prístupové komunikácie" v MČ Bratislava Nové
06007 - VSP
182/2010
Prešovský samosprávny kraj 426 887,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia strechy na budove Úradu PSK
03214 - VST
84/2011
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 140 140,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
03372 - VST
90/2011
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 42 647,00 EUR bez DPH Obaľovaná asfaltobetónová zmes za tepla
02898 - VUP
73/2011
Mesto Ružomberok 1 089 594,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Ružomberok
01783 - VST
53/2011
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 424 675,00 EUR s DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón
03214 - VST
84/2011
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 67 375,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
03372 - VST
90/2011
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 121 243,00 EUR bez DPH Obaľovaná asfaltobetónová zmes za tepla
02872 - VUP
72/2011
Obec Mojmírovce 773 150,00 EUR bez DPH Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Mojmírovce.
02420 - VUP
63/2011
Obec Zeleneč 3 417 782,00 EUR bez DPH ZELENEČ - Vodovod a kanalizácia
03607 - VST
96/2011
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 45 264,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
04686 - VUP
121/2011
Obec Horné Srnie 1 209 778,00 EUR bez DPH Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice.
04687 - VUP
121/2011
Mesto Michalovce 1 573 819,00 EUR bez DPH Žabany - skládka na nie nebezpečný odpad - II. etapa.
04777 - VSP
123/2011
Mestská časť Bratislava - Rusovce 273 130,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a budovanie malej cyklistickej infraštruktúry SERVUS PONTIS, časť Rusovce a časť Petržalka
03607 - VST
96/2011
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 23 048,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
03607 - VST
96/2011
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 23 656,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
05186 - VUP
134/2011
Mesto Zvolen 764 815,00 EUR bez DPH Zlepšujeme život Zvolenčanom
03607 - VST
96/2011
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 16 897,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
03607 - VST
96/2011
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 69 722,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
03607 - VST
96/2011
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 65 830,00 EUR bez DPH Nákup cestného obaľovaného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ; -
03614 - VUP
96/2011
Obec Stráňavy 483 166,00 EUR s DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Stráňavy


Falck Záchranná a.s.
Bačíkova 7, Košice, 04001, Slovenská republika
IČO 35900130
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3680 - VRS
33/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku 50 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie praktickej výučby študentov Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberok
11482 - VSS
189/2012
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 65 502,00 EUR s DPH Praktická výučba študentov
10120 - VNS
230/2006
Prešovská univerzita v Prešove 1 750 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie odbornej praxe študentov fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity
06111 - VNS
186/2010
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 65 780,00 EUR s DPH Praktická výučba študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) UKF v NitreVýpis spoločností bez obstarávaní


AMISTAD FOOD & TOBACCO TRADING, s. r. o.
Panská 39, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81101, Slovenská republika, IČO 47251417

 
Falck Academy s.r.o.
Bačíkova 7, Košice, 04001, Slovenská republika, IČO 44275986

 
Falck Emergency a. s.
Galvániho 7/D, Bratislava, 82104, Slovenská republika, IČO 44906021

 
Falck Fire Services a.s.
Galvániho 7/D, Bratislava, 82104, Slovenská republika, IČO 36840343

 
Falck Healthcare a. s.
Galvániho 7/D, Bratislava, 82104, Slovenská republika, IČO 44571747

 
Falck Pharma s. r. o.
Galvániho 7/D, Bratislava, 821 04, Slovenská republika, IČO 45630593

 
Falck Security Services s.r.o.
Bačíkova 7, Košice, 04001, Slovenská republika, IČO 50066919

 
Karmelitánske nakladateľstvo, s. r. o. v likvidácii
Radlinského 2, Bratislava, 81107, Slovenská republika, IČO 35944510

 
PPS Logistic s.r.o. v likvidácií
Tajovského 7, Detva, 96212, Slovenská republika, IČO 47025484

 
RK2, a.s.
Komenského 3, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika, IČO 46243771

 
SIMPLIS, s. r. o. v likvidácii
Radlinského 2, Bratislava- Staré Mesto, 81107, Slovenská republika, IČO 47251662

 
SLAVIS, s.r.o.
Radlinského 2, Bratislava-Staré Mesto, 811 07, Slovenská republika, IČO 47251522