Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Michel Bruno

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Allée des Cèpes 37, Soisy sur Seine, 91450, Francúzska republika

68 251 385,34 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Obec Smižany Nám. M. Pajdušáka 1341/50 00691721
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Obec Bátka Bátka 161 00318604
Mesto Svit Hviezdoslavova 269/33 00326607
Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 37870475
Obec Kysucký Lieskovec Kysucký Lieskovec 29 00314081
NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. SNP 26 36339865
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice Hlavná 28 00179094
Mesto Snina Strojárska 2060/90 00323560
Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21 00304557
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice Krivá 23 31721401
Mesto Prešov Hlavná 73 00327646
Obec Družstevná pri Hornáde Hlavná 38 00324116
Obec Oščadnica Nám. M. Bernáta 745 00314170
Obec Muráň Muráň 329 00328537
Mesto Brezová pod Bradlom M.R.Štefánika 1/1 00309443
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 00325490
Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 36126624
Technická univerzita vo Zvolene T.G.Masaryka 24 00397440
Obec Partizánska Ľupča Partizánska Ľupča 00315656
Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7 00329614
Mesto Bardejov Radničné nám. 16 00321842
Obec Budimír Budimír 19 00324001
Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87/1 00332933
Obec Parchovany Parchovany 470 00331813
Mesto Nitra Štefánikova trieda 60 00308307
Mestská časť Košice - Krásna Opátska 18 00691020
Obec Heľpa Farská 588/2 00313424
Obec Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec 00332593
Obec Sokoľany Sokoľany 193 00690741
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Mesto Humenné Kukorelliho 34 00323021
Mesto Stará Turá SNP 1/2 00312002

Zoznam tendrov

Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.   Mlynské Nivy 73, Bratislava, 82105, Slovenská republika   IČO 35740655

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
12342 - VSP 113/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 963 852,00 EUR bez DPH Bardejov ochrana pred povodňami na rieke Topľa
14030 - VBP 134/2015 Žilinská univerzita v Žiline 45 651,00 EUR bez DPH Výstavba výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline - SO
14031 - VBP 134/2015 Žilinská univerzita v Žiline 195 763,00 EUR bez DPH Výstavba výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline (strešný rošt)
25519 - VSP 206/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 497 000,00 EUR s DPH Prístavba a modernizáciqa Hasičskej stanice OR HaZZ v Revúcej
13363 - VSP 144/2013 Obec Smižany 242 760,00 EUR s DPH Stavebné úpravy a zateplenie objektu MŠ na ulici Ružovej v Smižanoch SO 01
9854 - VSP 107/2014 Žilinská univerzita v Žiline 5 892 079,00 EUR bez DPH Výstavba výskumného centra a Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline
6592 - VUP 80/2014 Prešovská univerzita v Prešove 2 796 000,00 EUR s DPH Dostavba priestorov FM PU v Prešove
4596 - VSP 65/2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 8 308 989,00 EUR bez DPH Kráľovský Chlmec – kanalizácia a intenzifikácia ČOV
19053 - VSP 232/2013 Obec Bátka 809 300,00 EUR s DPH Kanalizácia a ČOV Bátka
17820 - VSP 211/2013 Mesto Svit 491 783,00 EUR s DPH Budova SOŠ – prestavba na MsÚ Svit
16263 - VSP 195/2013 Prešovský samosprávny kraj 770 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Ľubovnianskeho múzea- hradu v Starej Ľubovni
15429 - VSP 178/2013 Obec Kysucký Lieskovec 480 033,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Kysucký Lieskovec.
12013 - VUP 132/2013 NEMOCNICA Handlová - 2. súkromná nemocnica, s.r.o. 764 700,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky v Handlovej
2014 - VSP 29/2013 Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice 265 417,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 759/61, Stropkov
264 - VBP 5/2013 Mesto Snina 181 154,00 EUR s DPH Obnova historickej pamiatky - Kaštieľ Snina - doplňujúce práce
14160 - VSP 225/2012 Mestská časť Bratislava - Rača 468 991,00 EUR bez DPH Obnova ZŠ Tbiliská
14115 - VSP 224/2012 Mestská časť Bratislava - Rača 312 552,00 EUR bez DPH Obnova MŠ Plickova
14937 - VSP 237/2012 Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 845 550,00 EUR bez DPH Recyklačná základňa Košice-Barca - stavebné práce
05970 - VSP 102/2012 Mesto Prešov 1 424 940,00 EUR bez DPH Prešov - ZŠ Májové námestie (rekonštrukcia).
06093 - VUP 104/2012 Obec Družstevná pri Hornáde 9 531 854,00 EUR bez DPH Kanalizácia obcí Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom a výstavba ČOV
04885 - VUP 83/2012 Obec Oščadnica 605 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Oščadnica - odstránenie havarijného stavu
04946 - VUP 84/2012 Obec Muráň 770 670,00 EUR bez DPH Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň
02379 - VUP 43/2012 Mesto Snina 3 363 426,00 EUR bez DPH Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina
02039 - VUP 37/2012 Mesto Brezová pod Bradlom 643 028,00 EUR s DPH Revitalizácia centra mesta Brezová pod Bradlom
01969 - VSP 36/2012 Mesto Michalovce 480 000,00 EUR s DPH Regenerácia satelitov centrálnej mestskej zóny mesta Michalovce.
03099 - VUP 53/2012 Trenčiansky samosprávny kraj 1 175 999,00 EUR s DPH Rozšírenie spektra a kvality služieb soc. starostlivosti pre marg. skupiny obyv. Považia v CSS BYSTRIČAN
09483 - VUP 220/2011 Technická univerzita vo Zvolene 767 329,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia haly vývojových dielní a laboratórií, Technická univerzita vo Zvolene a Hala vedecko-experimentálnych pracovísk,
08084 - VUP 197/2011 Obec Partizánska Ľupča 280 646,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Partizánskej Ľupči.
10161 - VUP 230/2011 Mesto Snina 1 150 000,00 EUR bez DPH Obnova historickej pamiatky - Kaštiel Snina
08184 - VUP 199/2011 Mesto Spišská Nová Ves 1 716 845,00 EUR bez DPH IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi
05838 - VUP 148/2011 Mesto Bardejov 1 160 019,00 EUR bez DPH Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných v sociálnych zariadeniach, ul. Toplianska, Bardejov
06358 - VUP 161/2011 Obec Smižany 598 993,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Námestia M. Pajdušáka v Smižanoch
04919 - VUP 173/2009 Mesto Bardejov 1 398 899,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ a MŠ pod Vinbargom, Bardejov.
06389 - VUP 218/2009 Obec Budimír 547 165,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej a Materskej školy, Budimír.
01581 - VSP 42/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 417 195,00 EUR bez DPH Košice, KR PZ, rekonštrukcia strechy a zateplenie, I. etapa
02442 - VUP 68/2010 Mesto Vranov nad Topľou 1 027 725,00 EUR s DPH Obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou
05156 - VUP 147/2010 Obec Parchovany 355 810,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a oprava Základnej školy Parchovany
03860 - VUP 110/2010 Mesto Nitra 2 958 688,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ, Benkova, Nitra
03738 - VUP 106/2010 Mesto Snina 1 209 521,00 EUR s DPH Modernizácia a prístavba ZUŠ v Snine
04261 - VUP 124/2010 Mestská časť Košice - Krásna 799 999,00 EUR bez DPH Kanalizácia Mestskej časti Košice - Krásna, II. etapa - lokalita Pred mostom.
05174 - VUP 148/2010 Obec Heľpa 785 514,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Heľpa
04792 - VUP 137/2010 Obec Heľpa 507 206,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektov Základnej školy Heľpa
03798 - VUP 108/2010 Obec Nižný Hrabovec 595 381,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Nižný Hrabovec
05347 - VUP 155/2010 Obec Parchovany 398 467,00 EUR bez DPH Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstva Parchovany
06925 - VSP 211/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 578 875,00 EUR s DPH Rekonštrukcia hasičskej stanice Šurany
06948 - VUP 212/2010 Obec Sokoľany 2 565 036,00 EUR bez DPH Sokoľany - obecná kanalizácia a ČOV
05554 - VUP 164/2010 Mesto Svit 775 524,00 EUR bez DPH Revitalizáca verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit.
05668 - VSP 168/2010 Slovenská technická univerzita v Bratislave 549 980,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, modernizácia stavebných objektov v účelovom zariadení ÚZ Gabčíkovo
02678 - VSP 67/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 774 851,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice a OR HaZZ v Levoči
01293 - VUP 36/2011 Mesto Košice 465 140,00 EUR bez DPH Modernizácia Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach.
02681 - VSP 67/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 291 725,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice v Raslaviciach
04426 - VUP 115/2011 Mesto Humenné 1 279 931,00 EUR bez DPH Modernizácia a stavebné úpravy ZŠ Dargovských hrdinov Humenné.
04688 - VUP 121/2011 Mesto Stará Turá 489 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.