SK|EN

napríklad Philippe Étienne Pierre Corbel alebo Michal Mrník

Roman Knap

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 89 256 866,13  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2006
 
572 263,16
2007
 
2 656 109,31
2008
 
0,00
2009
 
15 992 912,66
2010
 
1 346 382,33
2011
 
0,00
2012
 
12 278 978,00
2013
 
43 768 239,67
2014
 
2 059 562,00
2015
 
10 575 051,00
2016
 
7 368,00
SAP Slovensko s.r.o. 89 256 866,13 572 263,16 2 656 109,31 0,00 15 992 912,66 1 346 382,33 0,00 12 278 978,00 43 768 239,67 2 059 562,00 10 575 051,00 7 368,00
Konateľ
Konateľ
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


SAP Slovensko s.r.o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 821 09, Slovenská republika
IČO 35737328
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1774 - VZS
15/2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 368,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za IV. kvartál 2015.
25631 - VBS
256/2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 406 874,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb typu SAP Product Support for Large Enterprises (PSLE) a typu Premium
20644 - VZS
204/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 497,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za III. kvartál 2015.
14656 - VZS
140/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 380,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za II. kvartál 2015.
8894 - VZS
80/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 300,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za I. kvartál 2015.
30910 - VSS
248/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 293 880,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP
30320 - VBS
244/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie aplikačných úprav komponentov a obchodných procesov IIS MV SR (ESO II)
24066 - VBS
197/2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 899 232,00 EUR bez DPH Rozšírenie ISUF pre účely účtovania a finančného riadenia procesov na PPA
19944 - VBS
249/2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 167 500,00 EUR bez DPH Aplikačné úpravy komponentov a obchodných procesov IIS MV SR – ESO II
83 - VBS
3/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 466 450,00 EUR bez DPH Aplikačné úpravy komponentov a elektronických procesov pre KAMO a ESO II. - IS
17567 - VUS
208/2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 302 063,00 EUR bez DPH Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
16914 - VBS
202/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 583 000,00 EUR bez DPH Podpora produktívnej prevádzky a rozvoj informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)
15371 - VBS
177/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 278 861,00 EUR s DPH Zabezpečenie údržby SAP licencií
1284 - VBS
19/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 579 951,00 EUR s DPH Zabezpečenie údržby SAP licencií
07867 - VBT
131/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 625 600,00 EUR bez DPH Rozšírenie užívateľských licencií SAP pre pracovníkov údržby
07868 - VBT
131/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 350 000,00 EUR bez DPH Rozšírenie licencií SAP o archivačný systém a menežérsky reporting s implementáciou
07868 - VBT
131/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 438 645,00 EUR bez DPH Rozšírenie licencií SAP o archivačný systém a menežérsky reporting s implementáciou
03370 - VBT
57/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 500,00 EUR bez DPH Licencie SAP - nepriamy prístup.
00130 - VBS
3/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 732 233,00 EUR bez DPH Podpora produktívnej prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) na obdobie 1. 1. 2012 -
00426 - VBS
9/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 000 000,00 EUR bez DPH Centrálna licenčná zmluva na služby súvisace s licenciami softvérových produktov SAP
04088 - VBS
118/2010
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 075 664,00 EUR s DPH Rozšírenie informačného systému ISUF o modul zabezpečujúci funkcionalitu k vyhodnocovaniu vývoja cien, regulácie cien, cenovej
03478 - VBS
97/2010
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 442 463,00 EUR bez DPH Zabezpečenie údržby SAP licencií
07449 - VBS
245/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 283 077,00 EUR bez DPH Zaistenie údržby SAP licencií.
07662 - VBT
247/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 349 502,00 EUR bez DPH Zabezpečenie SAP licencií
07448 - VBS
245/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 498 531,00 EUR bez DPH Zabezpečenie údržby SAP licencií.
05873 - VBS
202/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 020 929,00 EUR bez DPH Služby aplikačnej a systémovej podpory prevádzky a podpory zmien aplikačných komponentov a obchodných
09974 - VBS
224/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 17 240 000,00 SKK bez DPH Príprava a rozvoj informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) na nové programové
05760 - VBS
238/2008
Tepláreň Košice, a.s. 0,00 bez DPH SAP All-In-One - odvetvové riešenie v oblasti teplárenstva.
04339 - VBS
186/2007
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 25 201 084,00 SKK bez DPH Rozšírenie licencie k dodanému softvéru od spoločnosti SAP Slovensko o nových
00621 - VBT
25/2007
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 36 297 462,00 SKK bez DPH Nákup licencií k RED SAP R/3 v počte 460 kusov a servisné služby s tým spojené.
00289 - VBS
11/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 18 519 403,00 SKK bez DPH Dodávka licencií mySAP ERP Professional User.
03941 - VBT
135/2009
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 146 813,00 EUR bez DPH DOKÚPENIE LICENCIÍ SAP.
04998 - VBS
175/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 638 639,00 EUR bez DPH Zabezpečenie upgrade Informačného systému účtovníctva fondov (ISUF).
03857 - VBT
133/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 091 408,00 EUR bez DPH Zabezpečenie SAP licencií.
02616 - VBS
92/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 565 487,00 EUR bez DPH Informačný systém evidencie majetku (čiarové kódy) a podpory CA Service Desk.
01337 - VBS
47/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 173 173,00 EUR s DPH Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) v rokoch 2009 až 2011.
00363 - VBS
11/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 412 667,00 EUR bez DPH Rozšírenie funkcionality informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) o modul na výber vzorky na výkon auditu operáciíVýpis spoločností bez obstarávaní