Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Roman Knap

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Vačkářova 297, Dobřejovice, 251 70, Česká republika

89 256 866,13 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3 36211541
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12 00156621

Zoznam tendrov

SAP Slovensko s.r.o.   Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 821 09, Slovenská republika   IČO 35737328

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
25631 - VBS 256/2015 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 406 874,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb typu SAP Product Support for Large Enterprises (PSLE) a typu Premium
1774 - VZS 15/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 368,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za IV. kvartál 2015.
20644 - VZS 204/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 497,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za III. kvartál 2015.
14656 - VZS 140/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 80 380,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za II. kvartál 2015.
8894 - VZS 80/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 300,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP. Objednávka za I. kvartál 2015.
30910 - VSS 248/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 293 880,00 EUR bez DPH Technický upgrade systémov SAP ERP
30320 - VBS 244/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie aplikačných úprav komponentov a obchodných procesov IIS MV SR (ESO II)
24066 - VBS 197/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 899 232,00 EUR bez DPH Rozšírenie ISUF pre účely účtovania a finančného riadenia procesov na PPA
83 - VBS 3/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 466 450,00 EUR bez DPH Aplikačné úpravy komponentov a elektronických procesov pre KAMO a ESO II. - IS
19944 - VBS 249/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 167 500,00 EUR bez DPH Aplikačné úpravy komponentov a obchodných procesov IIS MV SR – ESO II
17567 - VUS 208/2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 40 302 063,00 EUR bez DPH Elektronické služby mobilných jednotiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
16914 - VBS 202/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 583 000,00 EUR bez DPH Podpora produktívnej prevádzky a rozvoj informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)
15371 - VBS 177/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 278 861,00 EUR s DPH Zabezpečenie údržby SAP licencií
1284 - VBS 19/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 579 951,00 EUR s DPH Zabezpečenie údržby SAP licencií
07867 - VBT 131/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 625 600,00 EUR bez DPH Rozšírenie užívateľských licencií SAP pre pracovníkov údržby
07868 - VBT 131/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 438 645,00 EUR bez DPH Rozšírenie licencií SAP o archivačný systém a menežérsky reporting s implementáciou
07868 - VBT 131/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 350 000,00 EUR bez DPH Rozšírenie licencií SAP o archivačný systém a menežérsky reporting s implementáciou
03370 - VBT 57/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 132 500,00 EUR bez DPH Licencie SAP - nepriamy prístup.
00426 - VBS 9/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 000 000,00 EUR bez DPH Centrálna licenčná zmluva na služby súvisace s licenciami softvérových produktov SAP
00130 - VBS 3/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 732 233,00 EUR bez DPH Podpora produktívnej prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) na obdobie 1. 1. 2012 -
04088 - VBS 118/2010 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 075 664,00 EUR s DPH Rozšírenie informačného systému ISUF o modul zabezpečujúci funkcionalitu k vyhodnocovaniu vývoja cien, regulácie cien, cenovej
03478 - VBS 97/2010 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 442 463,00 EUR bez DPH Zabezpečenie údržby SAP licencií
07449 - VBS 245/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 283 077,00 EUR bez DPH Zaistenie údržby SAP licencií.
07662 - VBT 247/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 349 502,00 EUR bez DPH Zabezpečenie SAP licencií
07448 - VBS 245/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 498 531,00 EUR bez DPH Zabezpečenie údržby SAP licencií.
05873 - VBS 202/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 020 929,00 EUR bez DPH Služby aplikačnej a systémovej podpory prevádzky a podpory zmien aplikačných komponentov a obchodných
09974 - VBS 224/2006 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 17 240 000,00 SKK bez DPH Príprava a rozvoj informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) na nové programové
05760 - VBS 238/2008 Tepláreň Košice, a.s. 0,00 bez DPH SAP All-In-One - odvetvové riešenie v oblasti teplárenstva.
04339 - VBS 186/2007 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 25 201 084,00 SKK bez DPH Rozšírenie licencie k dodanému softvéru od spoločnosti SAP Slovensko o nových
00621 - VBT 25/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 36 297 462,00 SKK bez DPH Nákup licencií k RED SAP R/3 v počte 460 kusov a servisné služby s tým spojené.
00289 - VBS 11/2007 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 18 519 403,00 SKK bez DPH Dodávka licencií mySAP ERP Professional User.
03941 - VBT 135/2009 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 146 813,00 EUR bez DPH DOKÚPENIE LICENCIÍ SAP.
04998 - VBS 175/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 638 639,00 EUR bez DPH Zabezpečenie upgrade Informačného systému účtovníctva fondov (ISUF).
03857 - VBT 133/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 091 408,00 EUR bez DPH Zabezpečenie SAP licencií.
02616 - VBS 92/2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 565 487,00 EUR bez DPH Informačný systém evidencie majetku (čiarové kódy) a podpory CA Service Desk.
01337 - VBS 47/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 173 173,00 EUR s DPH Zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) v rokoch 2009 až 2011.
00363 - VBS 11/2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 412 667,00 EUR bez DPH Rozšírenie funkcionality informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) o modul na výber vzorky na výkon auditu operácií

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.