SK|EN

napríklad Marcel Jean Gerard Vial alebo Jana Antošová

Simona Plaváková

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 455 446 870,59  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
1 795 825,50
2006
 
8 013 759,24
2007
 
663 878,38
2008
 
829 847,97
2009
 
17 182 783,00
2010
 
11 361 972,00
2011
 
9 994 216,50
2012
 
246 057 303,00
2013
 
11 903 014,00
2014
 
140 007 592,00
2015
 
7 636 679,00
TSS GRADE, a.s. 455 446 870,59 1 795 825,50 8 013 759,24 663 878,38 829 847,97 17 182 783,00 11 361 972,00 9 994 216,50 246 057 303,00 11 903 014,00 140 007 592,00 7 636 679,00
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


TSS GRADE, a.s.
Dunajská 48, Bratislava, 81108, Slovenská republika
IČO 35802723
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
12818 - VSP
120/2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 636 679,00 EUR bez DPH Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy
24347 - VSS
199/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 5 880 000,00 EUR bez DPH Výkony strojov pri oprave a údržbe žel. zvršku v sieti ŽSR v rámci
22126 - VSP
184/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 5 604 593,00 EUR bez DPH "ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto"
22270 - VSS
185/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 732 148,00 EUR bez DPH Zabezpečenie výkonu udržiavacích a opravných činností železničného spodku a zvršku a výpomoci pri
04158 - VSS
142/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 763 407,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
04158 - VSS
142/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 930 520,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
04158 - VSS
142/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 646 277,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
04158 - VSS
142/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 228 068,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
19481 - VSS
240/2013
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 254 000,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek nedeštruk. metódou v sieti ŽSR - defektoskopicka kontrola
53 - VSP
2/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 127 790 851,00 EUR bez DPH ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa
17913 - VSS
212/2013
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 649 014,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti
12251 - VSP
200/2012
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 244 969 911,00 EUR bez DPH ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov, žkm 100,500 159,100 pre traťovú rýchlosť
05972 - VUP
102/2012
Obec Kúty 222 966,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejného priestranstva obce - širšie centrum obce - I. etapa.
04371 - VUP
73/2012
Obec Hrašné 259 983,00 EUR bez DPH Vybudovanie zberného dvora Hodulov vrch - stavebná časť
04805 - VUP
81/2012
Obec Moravany nad Váhom 445 985,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Moravany nad Váhom
01472 - VSP
27/2012
Mesto Stupava 158 458,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Karpatskej ulice, Stupava
07827 - VSP
193/2011
Trnavský samosprávny kraj 669 165,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia DSS Zavar
09213 - VSP
216/2011
Mesto Levoča 718 162,00 EUR bez DPH Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - I. etapa
08131 - VSP
198/2011
Obec Jaslovské Bohunice 377 380,00 EUR bez DPH IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba časť MK cesty a chodníky
08848 - VSP
209/2011
Obec Krahule 167 026,00 EUR bez DPH Inžinierske siete pre IBV Krahule urbanistická lokalita č. 42, 43
05768 - VBP
146/2011
Slovenská správa ciest 1 157 679,00 EUR bez DPH Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa, protihluková stena
07553 - VSP
187/2011
Obec Dojč 358 072,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Dojč.
06210 - VRS
157/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 348 960,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou
06917 - VUP
173/2011
MH Invest, s.r.o. 476 507,00 EUR bez DPH Priemyselná zóna JUH pre MSP Nitra - Dolné Krškany
01307 - VSP
46/2009
Slovenská správa ciest 5 020 225,00 EUR bez DPH Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa.
02857 - VBS
99/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 153 775,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou
02538 - VSP
89/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 899 937,00 EUR bez DPH Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov na diaľnici D1 v úseku Senec - Trnava.
02569 - VSP
90/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 795 753,00 EUR bez DPH Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov na diaľnici D1 v úseku Bratislava - Senec.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 280 247,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 829 577,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 769 209,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 085 015,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS
125/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 758 223,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 512 099,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 373 309,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 341 201,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 307 684,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS
137/2009
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 488 257,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
07934 - VUP
117/2005
Trnavská teplárenská, a.s. 25 619 922,00 SK bez DPH Horúcovod Bottova - Trnava.
00965 - VSP
13/2006
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 124 357 038,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby - električková trať DPB, a. s., Kapucínska.
01745 - VBS
78/2007
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 000 000,00 SK bez DPH Zhotovenie zvarov koľajníc s úpravou dĺžky koľajníc, izolovaných stykov a renovácia
02680 - VBS
34/2006
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 9 334 000,00 SK bez DPH Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 110 v žst. Nové Zámky.
03385 - VBS
144/2007
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 000 000,00 SK bez DPH Zhotovenie zvarov koľajníc s úpravou dĺžky koľajníc, izolovaných stykov a renovácia
04118 - VSP
171/2008
Generálny investor Bratislavy 25 000 000,00 SK bez DPH Prepojenie komunikácie Harmincova ulica - Rázsochy.
12897 - VSP
180/2005
Mesto Trnava 3 506 997,00 SK bez DPH Parkoviská a chodníky - Čajkovského ulica. Humanizácia obytného súboru na Čajkovského
13596 - VUP
190/2005
Železničná polícia 5 012 852,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a nadstavba objektu Od ŽP Leopoldov.
05722 - VRP
95/2006
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 107 731 473,00 SK bez DPH Vodné dielo Gabčíkovo, odstránenie objektov MGZS: príchodová cesta a železničná
14414 - VBP
200/2005
Mesto Trnava 15 139 614,00 SK bez DPH Rekonštrukcia areálu FK Lokomotíva.
15263 - VSP
210/2005
Mesto Trnava 2 366 811,00 SK bez DPH Rekonštrukcia povrchu MK a chodníkov, Žitná ulica, Trnava.
15262 - VSP
210/2005
Mesto Trnava 2 454 843,00 SK bez DPH Rekonštrukcia chodníka, Študentská ulica, Trnava.
01172 - VSP
28/2010
Slovenská správa ciest 8 363 867,00 EUR bez DPH Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, III. etapa
00981 - VBS
24/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 768 148,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
00981 - VBS
24/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 461 526,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03088 - VBS
86/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 456 267,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03088 - VBS
86/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 417 023,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03088 - VBS
86/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 596 758,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03628 - VZS
102/2010
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 298 383,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou
01546 - VSP
45/2011
Mesto Spišská Belá 488 271,00 EUR bez DPH Technická infraštruktúra pre IBV na ul. Samuela Webera v meste Spišská Belá
03205 - VBS
83/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 178 756,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou
04321 - VSP
113/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 208 166,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mosta č. 533008-009 Jurské - povodňová škoda
03466 - VRS
92/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 698 374,00 EUR bez DPH Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a
03466 - VRS
92/2011
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 999 906,00 EUR bez DPH Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a
04515 - VSP
117/2011
Slovenská správa ciest 311 184,00 EUR s DPH I/72 Kráľová Lehota - most 036.Výpis spoločností bez obstarávaní


Rail Invest, a.s.
Dunajská 48, Bratislava, 81108, Slovenská republika, IČO 44219555