Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Simona Plaváková

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Cabaj 43, Cabaj - Čápor, 95117, Slovenská republika

455 446 870,59 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Obec Kúty Nám. Radlinského 981 00309672
Obec Hrašné Hrašné 3 00311634
Obec Moravany nad Váhom Kostolecká 175/4 00312789
Mesto Stupava Hlavná 1 00305081
Obec Jaslovské Bohunice Námestie sv. Michala 36/10A 00312614
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Obec Krahule 30230365
Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla 4 00329321
Obec Dojč Dojč 125 00309508
MH Invest, s.r.o. Mierová 19 36724530
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Trnavská teplárenská, a.s. Coburgova 84 36246034
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Generálny investor Bratislavy Röntgenova 24 00698393
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Železničná polícia Šancová 1 30810779
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská 2 00156752
Mesto Spišská Belá Petzvalova 18 00326518
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Jesenná 14 37936859

Zoznam tendrov

TSS GRADE, a.s.   Dunajská 48, Bratislava, 81108, Slovenská republika   IČO 35802723

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
12818 - VSP 120/2015 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 7 636 679,00 EUR bez DPH Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy
24347 - VSS 199/2014 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 5 880 000,00 EUR bez DPH Výkony strojov pri oprave a údržbe žel. zvršku v sieti ŽSR v rámci
22126 - VSP 184/2014 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 5 604 593,00 EUR bez DPH "ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto"
22270 - VSS 185/2014 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 732 148,00 EUR bez DPH Zabezpečenie výkonu udržiavacích a opravných činností železničného spodku a zvršku a výpomoci pri
04158 - VSS 142/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 930 520,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
04158 - VSS 142/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 763 407,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
04158 - VSS 142/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 646 277,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
04158 - VSS 142/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 228 068,00 EUR bez DPH Výkony traťových strojov pri údržbe, opravách a rekonštrukciách železničného zvršku a spodku v sieti ŽSR.
19481 - VSS 240/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 254 000,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek nedeštruk. metódou v sieti ŽSR - defektoskopicka kontrola
53 - VSP 2/2014 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 127 790 851,00 EUR bez DPH ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa
17913 - VSS 212/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 649 014,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti
12251 - VSP 200/2012 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 244 969 911,00 EUR bez DPH ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov, žkm 100,500 159,100 pre traťovú rýchlosť
05972 - VUP 102/2012 Obec Kúty 222 966,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejného priestranstva obce - širšie centrum obce - I. etapa.
04371 - VUP 73/2012 Obec Hrašné 259 983,00 EUR bez DPH Vybudovanie zberného dvora Hodulov vrch - stavebná časť
04805 - VUP 81/2012 Obec Moravany nad Váhom 445 985,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Moravany nad Váhom
01472 - VSP 27/2012 Mesto Stupava 158 458,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Karpatskej ulice, Stupava
08131 - VSP 198/2011 Obec Jaslovské Bohunice 377 380,00 EUR bez DPH IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice, Vrchná stavba časť MK cesty a chodníky
07827 - VSP 193/2011 Trnavský samosprávny kraj 669 165,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia DSS Zavar
08848 - VSP 209/2011 Obec Krahule 167 026,00 EUR bez DPH Inžinierske siete pre IBV Krahule urbanistická lokalita č. 42, 43
09213 - VSP 216/2011 Mesto Levoča 718 162,00 EUR bez DPH Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - I. etapa
07553 - VSP 187/2011 Obec Dojč 358 072,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Dojč.
06917 - VUP 173/2011 MH Invest, s.r.o. 476 507,00 EUR bez DPH Priemyselná zóna JUH pre MSP Nitra - Dolné Krškany
05768 - VBP 146/2011 Slovenská správa ciest 1 157 679,00 EUR bez DPH Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa, protihluková stena
06210 - VRS 157/2011 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 348 960,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou
01307 - VSP 46/2009 Slovenská správa ciest 5 020 225,00 EUR bez DPH Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, II. etapa.
03571 - VSS 125/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 829 577,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS 125/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 758 223,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS 125/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 769 209,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03571 - VSS 125/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 085 015,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
02538 - VSP 89/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 899 937,00 EUR bez DPH Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov na diaľnici D1 v úseku Senec - Trnava.
02857 - VBS 99/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 153 775,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou
02569 - VSP 90/2009 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 795 753,00 EUR bez DPH Úprava odbočovacích a pripájacích pruhov na diaľnici D1 v úseku Bratislava - Senec.
03571 - VSS 125/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 280 247,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS 137/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 307 684,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS 137/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 373 309,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS 137/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 341 201,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS 137/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 488 257,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
04026 - VZS 137/2009 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 512 099,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
07934 - VUP 117/2005 Trnavská teplárenská, a.s. 25 619 922,00 SK bez DPH Horúcovod Bottova - Trnava.
00965 - VSP 13/2006 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 124 357 038,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby - električková trať DPB, a. s., Kapucínska.
01745 - VBS 78/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 000 000,00 SK bez DPH Zhotovenie zvarov koľajníc s úpravou dĺžky koľajníc, izolovaných stykov a renovácia
02680 - VBS 34/2006 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 9 334 000,00 SK bez DPH Komplexná rekonštrukcia koľaje č. 110 v žst. Nové Zámky.
03385 - VBS 144/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 10 000 000,00 SK bez DPH Zhotovenie zvarov koľajníc s úpravou dĺžky koľajníc, izolovaných stykov a renovácia
04118 - VSP 171/2008 Generálny investor Bratislavy 25 000 000,00 SK bez DPH Prepojenie komunikácie Harmincova ulica - Rázsochy.
12897 - VSP 180/2005 Mesto Trnava 3 506 997,00 SK bez DPH Parkoviská a chodníky - Čajkovského ulica. Humanizácia obytného súboru na Čajkovského
13596 - VUP 190/2005 Železničná polícia 5 012 852,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a nadstavba objektu Od ŽP Leopoldov.
05722 - VRP 95/2006 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 107 731 473,00 SK bez DPH Vodné dielo Gabčíkovo, odstránenie objektov MGZS: príchodová cesta a železničná
14414 - VBP 200/2005 Mesto Trnava 15 139 614,00 SK bez DPH Rekonštrukcia areálu FK Lokomotíva.
15262 - VSP 210/2005 Mesto Trnava 2 454 843,00 SK bez DPH Rekonštrukcia chodníka, Študentská ulica, Trnava.
15263 - VSP 210/2005 Mesto Trnava 2 366 811,00 SK bez DPH Rekonštrukcia povrchu MK a chodníkov, Žitná ulica, Trnava.
00981 - VBS 24/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 461 526,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
00981 - VBS 24/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 768 148,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
01172 - VSP 28/2010 Slovenská správa ciest 8 363 867,00 EUR bez DPH Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, III. etapa
03088 - VBS 86/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 456 267,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03088 - VBS 86/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 417 023,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03088 - VBS 86/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 596 758,00 EUR bez DPH Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti.
03628 - VZS 102/2010 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 298 383,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou
01546 - VSP 45/2011 Mesto Spišská Belá 488 271,00 EUR bez DPH Technická infraštruktúra pre IBV na ul. Samuela Webera v meste Spišská Belá
03205 - VBS 83/2011 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 178 756,00 EUR bez DPH Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou
04321 - VSP 113/2011 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 208 166,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mosta č. 533008-009 Jurské - povodňová škoda
03466 - VRS 92/2011 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 2 999 906,00 EUR bez DPH Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a
03466 - VRS 92/2011 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 698 374,00 EUR bez DPH Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a
04515 - VSP 117/2011 Slovenská správa ciest 311 184,00 EUR s DPH I/72 Kráľová Lehota - most 036.

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Rail Invest, a.s. Dunajská 48, Bratislava, 81108, Slovenská republika 44219555