SK|EN

napríklad Olivier Patrick Jacques Mathieu alebo Karol Pavlů

Jiří Feist

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 295 658 329,52  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
1 735 839,61
2006
 
1 196 504,71
2007
 
0,00
2008
 
853 349,27
2009
 
749 605,26
2010
 
300 107,17
2011
 
671 849,67
2012
 
7 772 652,00
2013
 
2 336 183,17
2014
 
269 551 624,67
2015
 
10 490 572,00
2016
 
42,00
Slovenské elektrárne, a.s. 5 494 827,51 1 017 800,04 515 126,50 0,00 156 276,97 0,00 0,00 0,00 3 805 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Člen dozorného orgánu >>
Stredoslovenská energetika, a.s. 290 163 502,00 718 039,57 681 378,21 0,00 697 072,30 749 605,26 300 107,17 671 849,67 3 967 028,00 2 336 183,17 269 551 624,67 10 490 572,00 42,00
Predstaventvo >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava, 82109, Slovenská republika
IČO 35829052
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
02726 - VBT
48/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 805 624,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre JAVYS, a.s., lokalita Jaslovské Bohunice
02355 - VBT
101/2008
Slovenský hydrometeorologický ústav 4 708 000,00 SK bez DPH Zmluva o združenej dodávke elektriny.
06017 - VBT
92/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 592 706,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
06440 - VBT
97/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 786 000,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
06829 - VBT
102/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 313 620,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
07853 - VBT
116/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 243 160,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
07852 - VBT
116/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 009 474,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
07368 - VBT
110/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 27 530,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
00666 - VBT
9/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 397 180,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
09058 - VBT
132/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 284 551,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
09139 - VBT
133/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 53 345,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
09460 - VBT
138/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 2 700 436,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
09778 - VBT
141/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 252 980,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
02996 - VBT
41/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 82 500,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
10096 - VBT
144/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 306 500,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
03279 - VBT
47/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 67 728,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
10580 - VBT
151/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 814 922,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
03939 - VBT
59/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 3 896,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
04186 - VBT
62/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 638 000,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
11829 - VBT
166/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 217 670,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
12328 - VBT
171/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 3 627 805,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
11921 - VBT
167/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 92 120,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
11931 - VBT
167/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 65 520,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
04513 - VBT
68/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 406 170,00 SK bez DPH Armatúra a príslušenstvo.
04519 - VBT
68/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 39 166,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
04786 - VBS
72/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 1 700 000,00 SK bez DPH Údržba zariadení SKR a elektrosystému centrálneho zásobovania teplom (CZT).
04818 - VBT
73/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 968 358,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
12708 - VBT
178/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 030 825,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
04699 - VBT
71/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 31 470,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
04700 - VBT
71/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 109 442,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
05073 - VBT
78/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 63 305,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
13632 - VBT
191/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 661 863,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
13520 - VBT
189/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 769 110,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
05074 - VBT
78/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 127 690,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
13947 - VBT
195/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 5 211 672,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
05338 - VBT
86/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 9 450 000,00 SK bez DPH Tesniace materiály.
05708 - VBT
95/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 334 775,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
06041 - VBT
101/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 63 268,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
15676 - VBS
215/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 6 870 000,00 SK bez DPH Opravy a údržba zariadení na rozvod elektriny.
15129 - VBT
209/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 88 820,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
15468 - VBT
213/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 567 601,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
05928 - VBT
99/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 16 713,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
05945 - VBT
99/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 464 739,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
06273 - VBT
106/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 511 401,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
16936 - VBT
232/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 205,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
16937 - VBT
232/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 1 329 283,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
06790 - VBT
120/2006
Slovenské elektrárne, a.s. 42 900,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
17305 - VBT
237/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 218 742,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
17147 - VBT
235/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 473 794,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.
18404 - VBT
249/2005
Slovenské elektrárne, a.s. 50 990,00 SK bez DPH Armatúry a príslušenstvo.


Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01047, Slovenská republika
IČO 36403008
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
288 - VUT
5/2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 42,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
11735 - VSS
106/2015
Obec Podbrezová 30 000,00 EUR s DPH Služba verejného osvetlenia obce Podbrezová
1207 - VST
12/2015
Mesto Žilina 4 000 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
4052 - VZS
36/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 286 189,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
421 - VST
7/2015
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 5 697 759,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad
1505 - VZT
14/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 481 624,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
31623 - VST
253/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 050 379,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku
29624 - VSS
240/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
24729 - VZT
201/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 748,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
5094 - VZT
69/2014
Banskobystrický samosprávny kraj 813 854,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky
14550 - VZT
136/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 715,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
6181 - VZT
76/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 479 523,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
18672 - VST
226/2013
Mesto Žiar nad Hronom 144 925,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
18630 - VST
225/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 813 854,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky
263 - VUT
7/2014
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 48,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
17235 - VZT
204/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 281 891,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
16158 - VST
193/2013
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2015-2016
13986 - VZT
156/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 279,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
6595 - VZT
82/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 416 080,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
7518 - VZT
94/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 79 263,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky
7149 - VST
89/2013
Mesto Vrútky 97 256,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie.
319 - VST
6/2013
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 215 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
421 - VBT
7/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 71 638,00 EUR bez DPH Dodávka, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
15714 - VST
248/2012
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 92 735,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15600 - VST
245/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 307 235,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
14552 - VST
231/2012
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
14447 - VBT
229/2012
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 373 437,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu na kúrenie objektov DPB, a.s.
13637 - VZT
217/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 45 697,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky
09895 - VZT
161/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 54 257,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
05741 - VZT
97/2012
Banskobystrický samosprávny krajÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja a organizacné zložky v zriadovatelskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (v rozsahu uvedenom v SP) 518 522,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
00629 - VST
12/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 1 575 142,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
11635 - VST
254/2011
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 120 734,00 EUR s DPH Elektrická energia
06972 - VST
175/2011
Mesto Žiar nad Hronom 571 238,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej enrgie pre mesto Žiar nad Hronom
01018 - VBT
34/2009
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 575 848,00 EUR bez DPH Pravidelná dodávka elektrickej energie.
04909 - VST
173/2009
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 44 567,00 EUR s DPH Nákup silovej elektrickej energie na rok 2010.
00781-VBT
15/2005
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 092 660,00 SK bez DPH Dodávka el. energie.
02640-VBS
42/2005
Mesto Banská Bystrica 6 834 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02641-VBS
42/2005
Mesto Banská Bystrica 6 715 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02639-VBS
42/2005
Mesto Banská Bystrica 6 990 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02366 - VBS
29/2006
Záhradnícke a rekreačné služby 4 036 200,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre obstarávateľa - 8 odberných miest.
02677 - VBS
34/2006
Stredoslovenská energetika, a.s. 8 535 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky elektrickej energie, stlačeného vzduchu a ďalších služieb
05297 - VBS
85/2006
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 956 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky zaisteného napätia.
05675 - VST
234/2008
Nemocnica s poliklinikou Prievidza 21 000 000,00 SKK bez DPH Pravidelná dodávka elektrickej energie, zabezpečovanie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky.
05904 - VST
203/2009
Slovenský hydrometeorologický ústav 136 306,00 EUR bez DPH Elektrická energia vrátane zabezpečenia distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky.
01468 - VST
37/2010
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 142 285,00 EUR s DPH Elektrická energia
03987 - VST
115/2010
Obvodný úrad Považská Bystrica 29 587,00 EUR bez DPH Dodávka eleektrickej energie pre objekty Obvodného úradu Považská Bystrica
07363 - VST
224/2010
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 179 634,00 EUR s DPH Elektrická energiaVýpis spoločností bez obstarávaní