SK|EN

napríklad Michal Vaverka alebo Juraj Krajcár

Mgr. Juraj Krajcár

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 375 772 648,86  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
940 332,84
2006
 
0,00
2007
 
0,00
2008
 
0,00
2009
 
407 684,69
2010
 
10 257 202,00
2011
 
854 550,00
2012
 
21 695 974,67
2013
 
30 670 598,17
2014
 
292 750 335,50
2015
 
17 905 070,83
2016
 
290 900,17
ZSE Energia, a.s. 373 573 759,36 0,00 0,00 0,00 0,00 407 684,69 10 257 202,00 854 550,00 21 634 041,33 29 473 974,83 292 750 335,50 17 905 070,83 290 900,17
Predstaventvo
Predstaventvo >>
ZSE Energy Solutions, s.r.o. 2 198 889,50 940 332,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 933,33 1 196 623,33 0,00 0,00 0,00
Konateľ >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava, 81647, Slovenská republika
IČO 36677281
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3366 - VZT
29/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky 69 799,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
213 - VST
4/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky 186 088,00 EUR s DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2016
1528 - VZT
13/2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 661,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
25212 - VBT
253/2015
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 300 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia pre Eko-podnik VPS
22251 - VZT
220/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 106 750,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
20506 - VZT
203/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 066,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
17039 - VZT
162/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 109 711,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
19978 - VUT
197/2015
ENERGO-SK, a.s. 6 101 691,00 EUR s DPH Združená dodávka energií
19978 - VUT
197/2015
ENERGO-SK, a.s. 46,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
14783 - VZT
141/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 112,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
14776 - VST
141/2015
Fakultná nemocnica Nitra 117,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
10745 - VZT
98/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 111 179,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
13756 - VZT
131/2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 955 371,00 EUR bez DPH Elektrická energia
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 483,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 059,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 88 481,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 190 922,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 599,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 902,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 838,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 480,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 848,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 465,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 626,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 816,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 089,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 252,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 339,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 079,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 166,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 631,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 949,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 997,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 455,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 955,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 679,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 776,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 064,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 646,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 631,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 462,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 891,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 812,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 153,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 252,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 371,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 094,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 083,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 252,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 981,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 520,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 863,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 760,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 530,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 136,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 150,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 162,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 834,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 429,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 765,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 682,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 674,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 993,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 115,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 481,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 427,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 605,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS
96/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 690,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
8879 - VZT
80/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 508,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
5706 - VST
51/2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 192 299,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
864 - VST
10/2015
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 106 875,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
1369 - VST
13/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 170 024,00 EUR bez DPH Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2015
3780 - VZT
34/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 95 188,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
2148 - VST
19/2015
TRANSPETROL, a.s. 8 500 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na
2040 - VZT
18/2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 217,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
30902 - VST
248/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 943 696,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku
31062 - VST
249/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 343 802,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
31063 - VST
249/2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 325 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
29624 - VSS
240/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
26375 - VZT
212/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 133 510,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
24734 - VZT
201/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 119,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
25812 - VZT
208/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 74 343,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
24342 - VST
199/2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 151 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
00240 - VUT
9/2010
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 636 622,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny so zabezpečením distribúcie elektriny.
2316 - VZT
36/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 114 881,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
5990 - VST
76/2013
Obec Turany 81 039,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO4
5990 - VST
76/2013
Obec Turany 23 168,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO4
13110 - VZT
140/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 78 104,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
19898 - VST
168/2014
Slovenská pošta, a.s. 4 023 091,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
14747 - VZT
137/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 070,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
7812 - VZT
90/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 84 183,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
6038 - VZT
75/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 770 155,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
2884 - VST
45/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 401 300,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
3592 - VST
54/2014
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre ZsVS, a.s.
779 - VZT
11/2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 005,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
20180 - VST
252/2013
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 100 582,00 EUR s DPH „Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku“.
19765 - VST
246/2013
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 7 490 000,00 EUR bez DPH Združená dodávka elektrickej energie
19672 - VST
244/2013
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 021 022,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre objekty Finančného riaditeľstva SR
19766 - VST
246/2013
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 14 046 668,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
18385 - VST
221/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 143 371,00 EUR bez DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO 32.05
18147 - VST
216/2013
Psychiatrická liečebňa Sučany 96 001,00 EUR s DPH Zemný plyn
18289 - VZT
219/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 96 374,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
17089 - VZT
203/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 948,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica (ďalej
14877 - VST
170/2013
Mesto Trnava 146 250,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava
13008 - VZT
139/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 321,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. Objednávky
7077 - VZT
88/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 106 143,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
6814 - VST
85/2013
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 664 593,00 EUR s DPH Dodávka a distribúcia elektriny.
6224 - VZT
78/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 162 441,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
1406 - VST
21/2013
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 173 757,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre rok 2013
1355 - VBT
20/2013
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 047 538,00 EUR bez DPH Zmluva o dodávke elektriny zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
728 - VST
12/2013
Obec Rohožník 52 632,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre obec Rohožník
15609 - VBT
245/2012
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 510 978,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
342 - VRT
6/2013
Obec Madunice 99 378,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15635 - VST
246/2012
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 38 776,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
168 - VST
4/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 322 115,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica (ďalej
15242 - VST
242/2012
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 187 500,00 EUR bez DPH Elektrická energia
15243 - VST
242/2012
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 197 000,00 EUR bez DPH Zemný plyn
15145 - VST
241/2012
ENERGO-SK, a.s. 3 062 492,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku
15609 - VBT
245/2012
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 62 557,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
15608 - VBT
245/2012
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 305 308,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
15143 - VST
241/2012
Úrad vlády Slovenskej republiky 700 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15607 - VBT
245/2012
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 968 010,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
61 - VST
2/2013
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 132 201,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
14831 - VST
236/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 101 776,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre JAVYS, a.s. na rok 2013
14227 - VST
226/2012
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 128 825,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15060 - VST
240/2012
Nitriansky samosprávny kraj 61 844,00 EUR s DPH Nákup a dodávka zemného plynu
13527 - VST
216/2012
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 56,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
13883 - VST
221/2012
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 258 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
06958 - VST
118/2012
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
03962 - VZT
66/2012
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo spravodlivosti SR a rozpočtové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 201 191,00 EUR bez DPH Elektrická energia
04472 - VST
74/2012
Správa účelových zariadení SAV 399 855,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
05049 - VBT
86/2012
Mesto Trnava 110 184,00 EUR s DPH dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava
01680 - VST
31/2012
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 453 620,00 EUR bez DPH Elektrická energia.
00126 - VBT
3/2012
Slovenská pošta, a.s. 6 600 000,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie
00172 - VST
4/2012
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 295 474,00 EUR bez DPH Elektrická energia
00169 - VST
4/2012
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 209 620,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
00077 - VST
2/2012
Rozhlas a televízia Slovenska 811 250,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska
11304 - VBT
249/2011
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 854 550,00 EUR bez DPH Elektrická energia vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
04011 - VST
137/2009
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre 485 071,00 EUR s DPH Elektrická energia.
06391 - VBT
218/2009
DataCentrum 62,00 EUR bez DPH Elektrická energia.
08178 - VST
244/2010
Slovenská televízia 620 580,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre Slovenskú televíziu Bratislava.


ZSE Energy Solutions, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava, 81109, Slovenská republika
IČO 35859423
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
14809 - VST
169/2013
Obec Starina 177 059,00 EUR s DPH Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu.
14765 - VST
168/2013
Obec Údol 179 787,00 EUR s DPH Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu.
14766 - VST
168/2013
Obec Legnava 179 952,00 EUR s DPH Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu.
14760 - VST
168/2013
Obec Bajerovce 179 943,00 EUR s DPH Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu.
14761 - VST
168/2013
Obec Hajtovka 179 566,00 EUR s DPH Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu.
14808 - VST
169/2013
Obec Matysová 179 948,00 EUR s DPH Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu.
14807 - VST
169/2013
Obec Malý Lipník 179 701,00 EUR s DPH Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu.
14763 - VST
168/2013
Obec Šambron 179 992,00 EUR s DPH Zavedenie a prevádzkovanie vysokorýchlostného internetu.
13890 - VSP
221/2012
Ekonomická univerzita v Bratislave 74 320,00 EUR s DPH Rekonštrukcia trafostanice študentského domova Horský park
17817 - VBP
243/2005
INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 28 328 467,00 SK bez DPH TR 70 - trvalé + dočasné napájacie vedenie 1 x 110 kV Križovany - PSA, TrnavaVýpis spoločností bez obstarávaní


ZSE Business Services, s. r. o.
Čulenova 6, Bratislava, 81109, Slovenská republika, IČO 50482751

 
ZSE MVE, s. r. o.
Čulenova 6, Bratislava, 81109, Slovenská republika, IČO 35927593