SK|EN

napríklad Milan Ferenc alebo Juraj Krajcár

Ing. Luboš Trojánek

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 800 041 839,57  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
10 627 594,67
2006
 
18 575 846,88
2007
 
6 657 290,08
2008
 
10 453 625,77
2009
 
25 230 035,24
2010
 
72 022 823,26
2011
 
29 954 942,67
2012
 
156 963 186,83
2013
 
85 257 729,17
2014
 
287 980 655,67
2015
 
86 170 872,50
2016
 
10 147 236,83
EUROVIA SK, a.s. 800 041 839,57 10 627 594,67 18 575 846,88 6 657 290,08 10 453 625,77 25 230 035,24 72 022 823,26 29 954 942,67 156 963 186,83 85 257 729,17 287 980 655,67 86 170 872,50 10 147 236,83
Predstaventvo >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, Košice, 04017, Slovenská republika
IČO 31651518
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2319 - VZT
19/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 359,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
2319 - VZT
19/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 554,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
2319 - VZT
19/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
2319 - VZT
19/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 710,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
217 - VUP
4/2016
Nitrianska investičná, s.r.o. 10 400 077,00 EUR s DPH Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby komunikácie a kanalizácie
683 - VST
8/2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 770 834,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón
21074 - VZT
208/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 203,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
21074 - VZT
208/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
7902 - VSP
72/2015
Slovenská správa ciest 37 280 444,00 EUR bez DPH Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Košickom kraji
9686 - VRP
88/2015
Mesto Michalovce 1 478 070,00 EUR bez DPH Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce-1.etapa
8415 - VZT
76/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 974,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
8391 - VSP
76/2015
Mesto Košice 19 689 949,00 EUR bez DPH KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
1006 - VUP
11/2015
Slovenská správa ciest 33 254 769,00 EUR s DPH I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat
1508 - VZT
14/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 721,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
1508 - VZT
14/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 900,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
31072 - VSP
249/2014
Mesto Prešov 2 950 100,00 EUR s DPH Komplexná rekonštrukcia miestnych komunikácií a križovatiek na území mesta Prešov
1030 - VZT
11/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
26730 - VSP
215/2014
Mesto Michalovce 777 550,00 EUR s DPH Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce
26640 - VSP
214/2014
Slovenská správa ciest 803 520,00 EUR s DPH Oprava povrchu poškodených vozoviek (Remix).
26642 - VSP
214/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 854 870,00 EUR bez DPH Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku R1 Trnava -
24899 - VZT
202/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 264,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
24899 - VZT
202/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 290,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
746 - VZT
11/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 522,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
746 - VZT
11/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 792,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
1039 - VZT
13/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 684,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
18249 - VSP
158/2014
Mesto Žiar nad Hronom 1 580 000,00 EUR s DPH Centrum zhodnocovania odpadov - stavebné práce
13396 - VST
130/2014
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 67 800,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
6015 - VZT
76/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 269,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
7805 - VBP
98/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 125 042,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
8441 - VSP
107/2013
Regionálne cesty Bratislava a.s. 456 108,00 EUR s DPH Veľkoplošné vysprávky ciest II. a III. triedy v správe RCB - práce
7805 - VBP
98/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 155 277,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
7805 - VBP
98/2013
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 201 175,00 EUR bez DPH Súvislé opravy vozoviek ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, havarijný
12668 - VST
137/2013
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 11 000,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
12668 - VST
137/2013
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 9 500,00 EUR bez DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované
16705 - VSP
200/2013
Banskobystrický samosprávny kraj 2 507 187,00 EUR s DPH Zlepšenie dostupnosti obcí pozdĺž hranice s napojením na hraničný most Peťov - Posténypuszta,
16442 - VSP
197/2013
Mesto Sečovce 259 000,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Sečovce
18497 - VSP
222/2013
Prešovský samosprávny kraj 1 960 830,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest v PSK - 3.etapa, oblasť Humenné, Svidník a Vranov nad Topľou
15285 - VZT
140/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 121,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
15126 - VZT
139/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 116,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
15126 - VZT
139/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 754,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
13550 - VSP
131/2014
Obec Lemešany 2 022 000,00 EUR s DPH Kanalizácia a ČOV Lemešany
7030 - VST
84/2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 313 760,00 EUR bez DPH Materiály na aplikáciu postrekových technológií
12252 - VUP
123/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 254 900 000,00 EUR bez DPH Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
6194 - VZT
76/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 111,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest
5827 - VST
74/2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 128 700,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
5827 - VST
74/2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 177 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
5827 - VST
74/2014
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 321 100,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
2117 - VUP
31/2014
Košický samosprávny kraj 4 298 700,00 EUR s DPH Cesty KSK 8 - Trebišov - napojenie obcí na Trebišov a Sečovce
2119 - VUP
31/2014
Košický samosprávny kraj 5 089 000,00 EUR s DPH Cesty KSK 7 - Spišská Nová Ves - napojenie obcí na SNV a
2118 - VUP
31/2014
Košický samosprávny kraj 3 902 800,00 EUR s DPH Cesty KSK 9 - Michalovce - napojenie obcí na Michalovce a Sobrance
575 - VSP
10/2014
Mesto Michalovce 419 656,00 EUR s DPH Michalovce - Kruhový objazd ulíc Špitálska - Okružná.
20185 - VST
252/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 197 600,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
19613 - VSP
242/2013
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 105 438,00 EUR bez DPH Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici
18980 - VSP
231/2013
Mesto Nitra 10 078 900,00 EUR s DPH Výstavba a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Nitry
17824 - VSP
211/2013
Obec Nová Dedinka 204 000,00 EUR s DPH Revitalizácia námestia v Novej Dedinke.
17989 - VSP
213/2013
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 70 580 170,00 EUR s DPH Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave,1.
17564 - VSP
208/2013
Slovenská správa ciest 2 270 393,00 EUR s DPH I/50 a I/18 Michalovce križovatka
17566 - VSP
208/2013
Mesto Stropkov 395 000,00 EUR s DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií Stropkov
17662 - VSP
209/2013
Mesto Čierna nad Tisou 372 906,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Čierna nad Tisou
17239 - VZT
204/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 347,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
17239 - VZT
204/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 195,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
16920 - VZT
202/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 130,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest.
16025 - VSP
190/2013
Žilinský samosprávny kraj 488 476,00 EUR s DPH SŠ Hlinská Žilina - Prestavba prízemia na stravovacie centrum a výučbu varenia.
16801 - VSP
201/2013
Mesto Prievidza 400 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza
16168 - VSP
193/2013
Mesto Púchov 418 058,00 EUR s DPH REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA TOVÁRENSKÁ, PÚCHOV
16522 - VSP
198/2013
Obec Limbach 415 000,00 EUR s DPH Regenerácia centra obce II.pre obec Limbach
13504 - VBP
146/2013
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 596 112,00 EUR s DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v KSK
14382 - VBP
162/2013
Mesto Michalovce 927 333,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Michalovce - 4. časť.
15097 - VSP
173/2013
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 799 256,00 EUR s DPH Oprava ciest II. a III. tried dodávateľsky na rok 2013
13752 - VST
152/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 000,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13752 - VST
152/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 17 800,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13097 - VSP
140/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 357 800,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA - L.C. VOLCHOVO
13096 - VSP
140/2013
Mesto Stará Ľubovňa 576 000,00 EUR s DPH Stavebvné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Stará Ľubovňa
12695 - VZT
137/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 179,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rcýhlostných ciest
13007 - VZT
139/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
13007 - VZT
139/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 200,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
13007 - VZT
139/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 400,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
12863 - VZT
138/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 406,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
12012 - VSP
132/2013
Obec Ňagov 1 259 143,00 EUR s DPH Ňagov - protipovodňové opatrenia v intraviláne obce
11716 - VSP
129/2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 500,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA L.C. KYSLÁ – BIELE VODY
6740 - VBP
84/2013
Mesto Michalovce 1 301 739,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Michalovce - 3. časť.
6222 - VBT
78/2013
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 178 000,00 EUR s DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla: časť č. 7 závod V. Krtíš – stredisko
6223 - VBP
78/2013
Mesto Košice 220 000,00 EUR bez DPH Záchranné práce na západnom svahu Kostolianskej cesty na kopci Hradová – Košice
6091 - VST
77/2013
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 263 300,00 EUR s DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
5991 - VST
76/2013
Správa mestských komunikácií Poprad 128 486,00 EUR s DPH Asfaltová zmes za tepla obaľovaná pre Správu mestských komunikácií Poprad
5999 - VSP
76/2013
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 2 998,00 EUR bez DPH Výstavba lesnej cesty a spevnených plôch
6091 - VST
77/2013
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 104 000,00 EUR s DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
2013 - VSP
29/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 625 080,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky
15279 - VSP
242/2012
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 289 214,00 EUR s DPH Oprava cesty II/535 Mlynky v km 2,800 - 4,380
546 - VZT
10/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 370,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
546 - VZT
10/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 754,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
13017 - VSP
208/2012
Regionálne cesty Bratislava a.s. 2 300 000,00 EUR s DPH Stavebné práce - Štátna cesta II/503, PEZINOK - PERNEK
12898 - VSP
207/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 307 105,00 EUR bez DPH EXPEDIČNÝ SKLAD LOPEJ SPEVNENÉ PLOCHY
13365 - VSP
214/2012
Slovenská správa ciest 419 865,00 EUR bez DPH I/68 Plavnica prieťah oprava cesty
10884 - VBP
181/2012
Regionálne cesty Bratislava a.s. 5 085 000,00 EUR bez DPH Odstránenie mimoriadnej udalosti havárie na štátnej ceste II/502 Vinosady
10525 - VST
173/2012
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 54 462,00 EUR s DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované.
11142 - VSP
185/2012
Obec Podtureň 223 077,00 EUR s DPH Regulácia vodného toku Jamníček na ochranu pred povodnami
12515 - VSP
202/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 165 400,00 EUR bez DPH REKONŠTRUKCIA LESNEJ CESTY PLÁŇ - BIELY POTOK II. ETAPA
12379 - VZT
201/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 246,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
12379 - VZT
201/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 420,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
12379 - VZT
201/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 647,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
11484 - VSP
189/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 999,00 EUR bez DPH Lesná cesta Lohyňa PŠ - rekonštrukcia
09628 - VSP
156/2012
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 85 000,00 EUR bez DPH Oprava cesty II/507 v km 201,250 - 202,460 Malá Bytča
09894 - VUP
161/2012
Mesto Hriňová 941 945,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny Hriňová
08598 - VSP
139/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 140 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia lesnej cesty Sopotnická dolina
09799 - VUP
159/2012
Obec Slanec 479 029,00 EUR s DPH Rekonštrukcia centrálnej časti obce Slanec
10190 - VSP
166/2012
Slovenská správa ciest 1 216 820,00 EUR bez DPH I/77 Gerlachov rekonštrukcia cesty
08720 - VST
141/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 830,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
08729 - VSP
141/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 408 500,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
08729 - VSP
141/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 455 011,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
08720 - VST
141/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 744,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
08720 - VST
141/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 38 040,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
08720 - VST
141/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 917,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi na opravy lokálnych porúch vozoviek
09011 - VSP
146/2012
Regionálne cesty Bratislava a.s. 456 083,00 EUR bez DPH Veľkoplošné vysprávky ciest II. a III. triedy v správe RCB-práce
09076 - VUP
147/2012
Košický samosprávny kraj 1 450 520,00 EUR s DPH Otvorená zóna 7 Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel
06092 - VUP
104/2012
Mesto Spišská Belá 456 757,00 EUR bez DPH Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov v Spišskej Belej
06874 - VSP
117/2012
Mesto Poprad 119 574,00 EUR bez DPH Parkoviská mesta Poprad - Juh, Západ
07019 - VSP
119/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 685,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia lesnej cesty HODRUŠA
08106 - VSP
134/2012
Mestské lesy v Bratislave 278 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na železnej Studienke a rekonštrukcia lesných protipožiarnych ciest.
07651 - VSP
128/2012
Obec Slanská Huta 319 503,00 EUR bez DPH Pusztafalu, Fuzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta - výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy spájajúcej tieto
05476 - VSP
93/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 126 257 999,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Jánovce Jablonov, II. úsek
07568 - VSP
127/2012
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 912 453,00 EUR s DPH Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami -Zosuv cesty II/533 za obcou Novoveská Huta
06507 - VUP
111/2012
Obec Drahňov 652 699,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v obci Drahňov
04668 - VSP
78/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 274 814,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/068010 Drienov
04745 - VSP
80/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 337 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia - L.C. Petríkovo
04255 - VST
71/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 435 750,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04255 - VST
71/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 130 425,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04215 - VSP
70/2012
Slovenská správa ciest 295 680,00 EUR bez DPH I/77 Ľubotín - Čirč, zosuvy
04255 - VST
71/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 185 850,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
03562 - VST
60/2012
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 135 000,00 EUR bez DPH asfaltobetónová zmes jemnozrnná
03562 - VST
60/2012
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 27 000,00 EUR bez DPH asfaltobetónová zmes jemnozrnná
04480 - VZT
74/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 126,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest.
04219 - VUP
70/2012
Obec Soľ 850 658,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Soľ
04255 - VST
71/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 233 625,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04217 - VSP
70/2012
Obec Moravany nad Váhom 475 817,00 EUR bez DPH Obnova a oprava ciest v obci Moravany nad Váhom.
01295 - VUP
24/2012
Obec Predajná 516 298,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Námestia Juraja Pejku Predajná
03286 - VST
56/2012
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 169 680,00 EUR s DPH Asfaltové zmesi-Asfaltový betón
01017 - VSP
19/2012
Obec Krásna Lúka 754 500,00 EUR s DPH Úprava Kučmanovského potoka v obci Krásna Lúka.
02324 - VSP
42/2012
Mesto Poltár 614 064,00 EUR bez DPH Stavebné práce na projekte Revitalizácia centra mesta Poltár
02804 - VUP
49/2012
Obec Boliarov 1 870 665,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla Boliarov - Infraštruktúra B1
02568 - VST
46/2012
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 142 286,00 EUR s DPH Studená asfaltová zmes
01583 - VUP
29/2012
Obec Nižný Žipov 1 117 619,00 EUR s DPH Revitalizácia verejných priestranstiev obce Nižný Žipov.
01582 - VUP
29/2012
Obec Krásnohorské Podhradie 534 913,00 EUR bez DPH Krásnohorské Podhradie infraštruktúra rómska osada
01408 - VSP
26/2012
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 79 500,00 EUR bez DPH LIFE07 NAT/SK/000707-Revitalizácia močiara Istragov
02921 - VUP
51/2012
Obec Kapušany 1 085 952,00 EUR bez DPH Úprava Kapušianskeho potoka
01232 - VUP
23/2012
Trenčiansky samosprávny kraj 2 878 000,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest, III/050043 Uhrovec Kšinná a č. III/050044 Žitná Radiša
00477 - VUP
10/2012
Obec Havaj 919 048,00 EUR bez DPH Havaj - Protipovodňové opatrenia v intraviláne obce
00476 - VSP
10/2012
Mestské lesy Košice a.s. 241 040,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia lesnej cesty Daľava II
00713 - VUP
13/2012
Obec Krásnohorské Podhradie 287 799,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí
07683 - VSP
190/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 78 973,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
08332 - VSP
201/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 554 000,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D1 v úseku Ivachnová Važec a Važec - Jánovce
10108 - VUP
229/2011
Obec Kapušany 620 122,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany
08978 - VUP
211/2011
Obec Vyšný Slavkov 863 902,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana obce Vyšný Slavkov
07731 - VUP
191/2011
Obec Valaliky 619 478,00 EUR bez DPH Obnova centier miestnych častí obce Valaliky
08847 - VSP
209/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 460 000,00 EUR bez DPH Opravy vozoviek v správe SSÚD 4 Trencín a SSÚR 5 Púchov
08136 - VUP
198/2011
Žilinský samosprávny kraj 1 149 769,00 EUR bez DPH Modernizácia ciest obce Novoť s cieľom zlepšenia spojenia na slovenskej strane hranice
09636 - VUP
222/2011
Obec Ždaňa 508 780,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Ždaňa
07944 - VST
195/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest.
09839 - VSP
225/2011
Obec Trstené pri Hornáde 294 688,00 EUR bez DPH Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice - Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením
05930 - VUP
150/2011
Obec Malá Ida 484 901,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Malá Ida.
00313 - VSP
10/2009
Mesto Košice 2 726 519,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií.
05932 - VBP
150/2011
Regionálne cesty Bratislava a.s. 6 868 800,00 EUR bez DPH Sanácia následkov mimoriadnej udalosti spôsobenej búrkovou činnosťou a následnými povodňami na cestách a mostoch
00358 - VSP
11/2009
Mesto Strážske 2 483 558,00 EUR s DPH Rozšírenie stokovej siete mesta Strážske.
07135 - VSP
178/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 862 071,00 EUR bez DPH Opravy vozovky diaľnice D1 v úseku Prešov - Budimír a Beharovce - Fričovce.
06169 - VSP
156/2011
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 295 440,00 EUR s DPH Havarijná oprava cesty III/536005 Rudňany prieťah
01120 - VSP
39/2009
Slovenská správa ciest 445 820,00 EUR bez DPH I/79 a II/552, Veľaty - križovatka.
01808 - VST
65/2009
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 306 798,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón.
01182 - VST
42/2009
Správa mestských komunikácií Poprad 150 000,00 EUR bez DPH Asfaltová zmes obaľovaná za tepla.
01985 - VSP
70/2009
Slovenská správa ciest 2 721 528,00 EUR bez DPH I/18 a II/68 Prešov - Námestie mieru - križovatka.
02283 - VSP
80/2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 579 474,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné, technológiou
03346 - VSP
116/2009
Generálny investor Bratislavy 1 520 015,00 EUR bez DPH „Obnova povrchov mestských komunikácií".
03369 - VRP
117/2009
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 622 666,00 EUR s DPH Rekonštrukcia vozoviek v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
02450 - VSP
85/2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 869 150,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Poprad, technológiou
02448 - VSP
85/2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 462 111,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Prešov, technológiou
03756 - VSP
130/2009
Obec Pavčina Lehota 432 010,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Pavčina Lehota.
03271 - VSP
113/2009
Mesto Humenné 903 559,00 EUR bez DPH Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina.
04850 - VSP
169/2009
Mesto Poprad 378 544,00 EUR bez DPH Park ARÉNA - Poprad JUH III.
04834 - VUP
168/2009
Mesto Košice 3 850 286,00 EUR bez DPH Kompostáreň bioodpadov mesta Košice - výroba kompostu, Bernátovce.
00314 - VBP
13/2008
Mesto Košice 3 702 938,00 SK bez DPH Povrchová úprava II/547, Čermeľská cesta.
04664 - VSP
163/2009
Slovenská správa ciest 733 323,00 EUR bez DPH I/66 Valkovňa - Šumiac
01924 - VUP
81/2008
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 899 431,00 SK bez DPH Protipožiarna lesná cesta Chyžné-Dlhý diel, I. etapa - rekonštrukcia starej lesnej cesty.
02192 - VSP
94/2008
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 367 319,00 SK bez DPH Protipožiarna l. c. Ladzany - Veperec.
03401 - VUP
55/2005
Mesto Moldava nad Bodvou 2 485 927,00 SK bez DPH SO 01 Komunikácia - zástavba rodinných domov, lokalita Pod kopcom, Moldava nad
03709-VSP
58/2005
Obec Čirč 33 576 798,00 SK bez DPH ČOV, kanalizácia a rozšírenie kanalizácie, Čirč.
03025 - VSP
133/2008
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 16 000 000,00 SK bez DPH Protipožiarne lesné cesty Kolačkov - rekonštrukcia.
00825 - VSP
35/2007
Obec Vlková 60 000 000,00 SK bez DPH Technická vybavenosť pre IBV/181 v obci Vlková.
00854 - VSP
11/2006
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 18 000 000,00 SK bez DPH Kladenie asfaltobetónových zmesí.
01241 - VSP
16/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 609 405,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/545 Zborov - št. hranica PR.
01239 - VSP
16/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 760 598,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/55621 Vápeník.
01238 - VSP
16/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 9 993 237,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/558027 Ulič - Uličské Krivé - Zboj.
02095 - VBP
90/2007
Mesto Košice 12 601 105,00 SK bez DPH Povrchová úprava cesty II/547 - Čermeľská cesta.
02230 - VSP
95/2007
Obec Gbeľany 13 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia - II. etapa, miestnych komunikácií v obci Gbeľany.
08846 - VSP
129/2005
Obec Lukov 6 019 688,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a lávky pre peších v obci Lukov.
02602 - VSP
111/2007
Slovenská správa ciest 28 000 000,00 SKK bez DPH I/18 Čierna n. Topľou - riešenie bezpečnostnej situácie.
02003 - VSP
26/2006
Slovenská správa ciest 9 407 526,00 SK bez DPH Stavba: I/57 Nemšová - križovatka.
02292 - VBT
29/2006
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 127 380,00 SK bez DPH Betónové zmesi.
02259 - VST
96/2007
Správa a údržba ciest Žilina 0,00 bez DPH Nákup - bitúmenové zmesi na základe prírodného asfaltu, minerálneho dechtu alebo
04093 - VSP
170/2008
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 138 400,00 SK bez DPH Oprava vybraných úsekov ciest II. a III. triedy v správe verejného obstarávateľa.
04072 - VBP
169/2008
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 33 405 882,00 SK bez DPH Gelnica, havária cesty II/546 - zosuv.
10294 - VSP
146/2005
Mesto Stropkov 7 731 092,00 SK bez DPH Rekonštrukcia a úpravy miestnych komunikácií v Stropkove.
10038 - VSP
143/2005
Obec Kapušany 2 872 224,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kapušany.
03327 - VBP
141/2007
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 776 416,00 SK bez DPH Kladenie asfaltobetónových zmesí.
04182 - VSP
175/2008
Mesto Prešov 140 411 960,00 SK bez DPH Prešov - rekonštrukcia Okružnej ulice - I. mestský dopravný okruh + revitalizácia súvisiacich území.
03573 - VSP
151/2007
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 500 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Bardejov,
03574 - VSP
151/2007
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 26 180 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
03470 - VSP
51/2006
Obec Pečovská Nová Ves 2 643 578,00 SK bez DPH Miestna komunikácia - prepojenie ulíc Orgovánová a Pred Ľutinkou, Pečovská Nová
10805 - VBT
154/2005
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 91 476,00 SK bez DPH Betónové zmesi.
11038 - VSP
156/2005
Mesto Trebišov 15 208 908,00 SK bez DPH Oprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov.
03605 - VSP
54/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 899 440,00 SK bez DPH Oprava ciest v Ubľanskej doline.
11511 - VSP
162/2005
Mesto Košice 70 511 506,00 SK bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií v okrese Košice mesto II, III, IV.
03994 - VSP
59/2006
Mesto Kežmarok 10 228 696,00 SK bez DPH Inžinierske siete IBV, Kamenná Baňa - I. časť - II. etapa.
04345 - VSP
64/2006
Obec Seňa 4 845 113,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie, chodníka a rigola, Seňa.
04171 - VSP
61/2006
8 950 852,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Ulice 29. augusta - zmena dopravného režimu na upokojenú komunikáciu.
12453 - VBP
173/2005
Mesto Sabinov 12 605 042,00 SK bez DPH Stavebné úpravy mestských komunikácií v meste Sabinov.
04687 - VST
71/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 512 000,00 SK bez DPH Obaľovaná drvina ABS.
12905 - VSP
180/2005
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 883 474,00 SK bez DPH Veľkoplošná oprava vozovky diaľnice D1 v úseku Liptovský Mikuláš - Liptovský
13178 - VSP
183/2005
Slovenská správa ciest 36 002 011,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/73 Svidník - Vyšný Komárnik IV. etapa".
04867 - VSP
73/2006
Obec Kochanovce 8 298 799,00 SK bez DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Kochanovce.
13179 - VSP
183/2005
Slovenská správa ciest 2 451 023,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/50 Lipovník oprava mosta 50 - 287".
13036 - VSP
182/2005
Mesto Trebišov 6 748 595,00 SK bez DPH Obnova Severného námestia, Trebišov - etapa I.B.
12969 - VSP
181/2005
Mesto Košice 27 316 300,00 SK bez DPH Povrchová úprava cesty II/547, Čermeľská cesta.
04724 - VSP
71/2006
Mesto Prešov 8 888 888,00 SK bez DPH Prešov - rekonštrukcia Royovej ul. - Solivar.
13652 - VSP
191/2005
Mesto Poprad 2 969 104,00 SK bez DPH Cyklistický chodník v Poprade, trasa B2.
14107 - VSP
197/2005
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 587 300,00 SK bez DPH Súvislé opravy povrchov vozoviek na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho
04996 - VSP
207/2008
Slovenská správa ciest 42 000 000,00 SK bez DPH I/50 a I/79, Hriadky, križovatka.
14413 - VBP
200/2005
Mesto Košice 4 289 580,00 SK bez DPH Povrchová úprava cesty II/547, Čermeľská cesta.
05726 - VBP
95/2006
Mesto Sabinov 12 605 042,00 SK bez DPH Stavebné úpravy mestských komunikácií v meste Sabinov.
14402 - VSP
200/2005
Mesto Svit 3 399 366,00 SK bez DPH Realizácia ciest na sídlisku E vo Svite.
05398 - VSP
221/2008
Mesto Brezno 40 000 000,00 SK bez DPH Opravy miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve mesta Brezno.
15881 - VSP
219/2005
Slovenská správa ciest 6 021 054,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/79 Dobrá - Bačka oprava cesty" časť A, časť B.
15427 - VSP
212/2005
5 633 120,00 SK bez DPH Lesná cesta RIEKA.
06292 - VSP
106/2006
Mesto Košice 9 094 597,00 SK bez DPH Oprava živičného krytu miestnych komunikácií.
15616 - VSP
214/2005
Mesto Vysoké Tatry 5 110 827,00 SK bez DPH Obnova asfaltových krytov miestnych komunikácií.
06180 - VSP
104/2006
Mesto Púchov 14 799 844,00 SK s DPH Púchov - Moyzesova ulica - pešia zóna.
15323 - VBP
211/2005
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 673 812,00 SK bez DPH Výstavba dočasného mosta cez rieku Topľa z dôvodu havarijnej situácie mostného
15880 - VSP
219/2005
Slovenská správa ciest 2 857 144,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby I/68 Prešov - Dúbrava oprava cesty.
06619 - VSP
115/2006
Mesto Moldava nad Bodvou 16 465 527,00 SKK bez DPH Zekeres I - rekonštrukcia historického centra - Moldava nad Bodvou.
15879 - VSP
219/2005
Slovenská správa ciest 11 800 042,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby I/77 Vyšný Mirošov odvodnenie, chodníky.
17042 - VBP
233/2005
Mestská časť Košice-Šaca 4 201 680,00 SK bez DPH Úprava prístupovej komunikácie k IBV Šaca.
06828 - VSP
121/2006
Mesto Medzilaborce 7 013 747,00 SK bez DPH Živičná úprava miestnych komunikácií na sídlisku Vrch.
17331 - VSP
237/2005
Mesto Martin 9 326 259,00 SK bez DPH Martin-Podháj, križovatka ulíc Gorkého - Mládeže, prestavba priesečnej križovatky
07501 - VSP
139/2006
Obec Malý Krtíš 20 205 020,00 SK s DPH Priemyselný park Malý Krtíš - komunikácie a premostenie potoka.
07598 - VBP
142/2006
Mesto Košice 6 722 550,00 SK bez DPH Povrchová úprava cesty II/547, Čermeľská cesta.
07591 - VSP
142/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 30 715 310,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Bardejov,
07595 - VSP
142/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 47 601 397,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Svidník,
07590 - VSP
142/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 40 867 299,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
07500 - VSP
139/2006
Generálny investor Bratislavy 5 187 352,00 SK bez DPH Rekonštrukcia Dúbravskej cesty, 1. časť (Cesta na Červený most od Lamačskej cesty
17810 - VSP
243/2005
Mesto Bardejov 5 635 823,00 SK bez DPH Bardejov, Na hradbách - rekonštrukcia MK a IS.
17727 - VSP
242/2005
Mesto Dunajská Streda 4 525 613,00 SK bez DPH Rekonštrukcia križovatky ciest II/507 a III/06328.
08747 - VSP
183/2006
Mesto Košice 49 742 895,00 SK s DPH Oprava živičného krytu na Watsonovej a Popradskej ulici.
08682 - VUP
180/2006
Slovenská správa ciest 15 630 000,00 SKK bez DPH Uskutočnenie stavebných prác: I/78 Príslop - zosuv, I. etapa.
08865 - VSP
188/2006
Obec Mojš 19 736 616,00 SK bez DPH Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Mojš.
18232 - VBP
247/2005
Slovenská správa ciest 3 211 207,00 SK bez DPH I/15 Turany nad Ondavou prieťah, oprava vozovky.
18233 - VBP
247/2005
Slovenská správa ciest 5 574 670,00 SK bez DPH I/15 Duplín - rázcestie s I/73, oprava vozovky.
06031 - VSP
246/2007
Slovenská správa ciest 28 500 000,00 SKK bez DPH I/50 a II/566 Tibava, križovatka.
18242 - VBP
247/2005
Slovenská správa ciest 3 846 252,00 SK bez DPH I/73 Kračúnovce - Giraltovce, oprava vozovky.
08749 - VBP
183/2006
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 943 223,00 SK bez DPH Kladenie asfaltobetónových zmesí.
09150 - VBP
198/2006
Košický samosprávny kraj 17 054 135,00 SKK s DPH Rekonštrukcia zosuvu úseku cesty III/0682 Kecerovce.
09793 - VSP
218/2006
Generálny investor Bratislavy 42 563 641,00 SK bez DPH Rekonštrukcia križovatky Hradská - Ráztočná - Podunajská - Dvojkrížna ul. v
09547 - VSP
210/2006
Košický samosprávny kraj 108 756 340,00 SK bez DPH Stavebné úpravy ciest II. a III. triedy v roku 2006.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 55 004,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05300 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 156 737,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Turiec.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 446 921,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05299 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 239 296,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Liptov.
07653 - VSP
247/2009
Košický samosprávny kraj 1 107 772,00 EUR s DPH Stavebné úpravy cesty III/06821 Skároš - Holloháza
06008 - VSP
206/2009
Košický samosprávny kraj 1 117 009,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ciest v územnom obvode SaÚ Moldava nad Bodvou.
07303 - VUP
243/2009
Mesto Spišská Nová Ves 1 115 416,00 EUR bez DPH Spišská Nová Ves - most Matuškova ulica s dopravným prepojením.
06200 - VSP
213/2009
Žilinský samosprávny kraj 639 006,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia úseku cesty Čadca - Milošová - Mosty u Jablunkova.
00101 - VSP
6/2010
Slovenská správa ciest 2 173 468,00 EUR bez DPH I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky.
03316 - VUP
92/2010
Obec Jaslovské Bohunice 600 555,00 EUR s DPH Revitalizácia námestia sv. Michala Jaslovské Bohunice - I.etapa
02339 - VUP
65/2010
Obec Zemplínske Hradište 435 093,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Zemplínske Hradište.
03410 - VUP
95/2010
Obec Sečovská Polianka 4 012 558,00 EUR bez DPH Kanalizácia, ČOV a vodovod Sečovská Polianka.
02487 - VSP
69/2010
Prešovský samosprávny kraj 1 231 452,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Prešov - 1. etapa
03207 - VSP
89/2010
Obec Kostolište 368 132,00 EUR bez DPH Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska.
02862 - VST
78/2010
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 126 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
02439 - VSP
68/2010
Žilinský samosprávny kraj 151 091,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
02439 - VSP
68/2010
Žilinský samosprávny kraj 215 637,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Liptov a Orava.
02486 - VSP
69/2010
Prešovský samosprávny kraj 1 092 184,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Humenné - 1. etapa
02440 - VSP
68/2010
Žilinský samosprávny kraj 380 862,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Horné Považie a Kysuce.
03521 - VSP
99/2010
Prešovský samosprávny kraj 1 358 579,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Humenné - 2.etapa
03469 - VST
97/2010
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 369 737,00 EUR bez DPH Materiály na aplikáciu postrekových technológií
02580 - VUP
71/2010
Mesto Spišská Belá 1 289 797,00 EUR bez DPH Cyklochodník Spišská Belá - Tatranská Kotlina v rámci projektu "Belianske Tatry - spolu a
02862 - VST
78/2010
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 162 500,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
02862 - VST
78/2010
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 130 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
02440 - VSP
68/2010
Žilinský samosprávny kraj 39 496,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Horné Považie a Kysuce.
05242 - VBP
150/2010
Slovenská správa ciest 2 953 911,00 EUR bez DPH I/15 Miňovce zosuv, havária
03857 - VSP
110/2010
Mesto Poprad 2 390 640,00 EUR bez DPH Obnova a údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Poprad.
03800 - VUP
108/2010
Obec Vrbov 520 228,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia námestia a miestnych komunikácií v obci Vrbov.
04748 - VUP
136/2010
Mesto Vranov nad Topľou 2 071 189,00 EUR bez DPH Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou.
03594 - VUP
101/2010
Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol 1 295 719,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Čirč
04746 - VSP
136/2010
Mesto Poprad 489 505,00 EUR bez DPH Cyklistický chodník Poprad JUH III - Kvetnica
03825 - VSP
109/2010
Banskobystrický samosprávny kraj 455 393,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia cesty III/066 47 Ráztoka a III/066 57 Nemecká na posilnenie vybavenosti územia
05306 - VUP
153/2010
Mesto Brezno 2 590 452,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Námestia gen. M. R. Štefánika - III. Etapa
03913 - VSP
112/2010
Košický samosprávny kraj 3 598 625,00 EUR s DPH Cesty KSK 1,3 a 4
04586 - VUP
132/2010
Obec Leles 607 203,00 EUR s DPH Leles - Rekonštrukcia centra obce Centrum 1 SO01 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - úsek
03594 - VUP
101/2010
Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol 1 371 641,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Čirč
04264 - VUP
124/2010
Obec Imeľ 512 950,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce IMEĽ Námestie Jozefa Blaskovicsa
05214 - VSP
149/2010
Mesto Michalovce 2 356 735,00 EUR s DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Michalovce.
06161 - VUP
188/2010
Mesto Nováky 915 551,00 EUR bez DPH Úprava námestia s prvkami verejnej zelene, rekonštrukcia VO, chodníkov a autobusovej zástavky v Novákoch.
06426 - VUP
197/2010
Mesto Podolínec 785 210,00 EUR bez DPH Regenerácia Mariánskeho námestia - Podolínec
05438 - VUP
158/2010
Obec Bidovce 615 593,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Bidovce
06722 - VUP
204/2010
Obec Limbach 340 356,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach.
05755 - VUP
173/2010
Obec Žihárec 489 520,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Žihárec
07084 - VUP
216/2010
Mesto Nová Dubnica 1 044 876,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej zóny - Mierové námestie v Novej Dubnici
06211 - VBP
190/2010
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 5 062 388,00 EUR bez DPH Odstránenie havarijného stavu na cestách II.a III. triedy po povodniach v KSK
05742 - VUP
172/2010
Mesto Humenné 1 569 860,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody v Humennom.
05921 - VBP
179/2010
Mesto Poprad 1 196 106,00 EUR bez DPH Obnova a údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Poprad - ďalšie komunikácie
06008 - VUP
182/2010
Obec Hliník nad Hronom 773 673,00 EUR s DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej časti obce Hliník nad Hronom
06010 - VUP
182/2010
Mesto Sobrance 976 101,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti mesta Sobrance.
06863 - VUP
209/2010
Obec Sedlice 512 600,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Sedlice
05557 - VUP
164/2010
Obec Nová Dedinka 677 554,00 EUR s DPH Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka
06211 - VBP
190/2010
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 6 455 733,00 EUR bez DPH Odstránenie havarijného stavu na cestách II.a III. triedy po povodniach v KSK
07086 - VUP
216/2010
Obec Poproč 925 824,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny v obci Poproč.
05544 - VUP
163/2010
Mesto Košice 1 110 103,00 EUR bez DPH Modernizácia Základnej školy Družicová 4 v Košiciach
06692 - VUP
203/2010
Obec Ubľa 379 078,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Ubľa
06888 - VUP
210/2010
Mesto Trebišov 785 195,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov.
06488 - VUP
198/2010
Mesto Medzev 495 496,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti mesta Medzev
05785 - VUP
174/2010
Obec Viničky 459 139,00 EUR s DPH Miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá Viničky
05671 - VUP
168/2010
Obec Zemplínska Teplica 512 107,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Zemplínska Teplica.
06129 - VUP
187/2010
Mesto Spišská Stará Ves 645 975,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej mestskej zóny
00019 - VBP
1/2011
Mesto Michalovce 1 006 890,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Michalovce - 2. časť.
07237 - VUP
220/2010
Obec Michaľany 507 999,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Michaľany
07596 - VUP
230/2010
Mesto Sabinov 1 033 433,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mesta Sabinov
07624 - VSP
231/2010
Mesto Banská Bystrica 6 705 042,00 EUR bez DPH Výstavba a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica
07625 - VUP
231/2010
Obec Pečovská Nová Ves 523 980,00 EUR s DPH Rekonštrukcia MK , chodníkov a verejných priestranstiev v obci Pečovská Nová Ves
07594 - VSP
230/2010
Obec Zámutov 2 217 257,00 EUR bez DPH Zámutov - kanalizácia a ČOV
00129 - VUP
5/2011
Obec Vyšné Ružbachy 512 215,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Vyšné Ružbachy
01324 - VSP
37/2011
Prešovský samosprávny kraj 292 549,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01324 - VSP
37/2011
Prešovský samosprávny kraj 306 004,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01324 - VSP
37/2011
Prešovský samosprávny kraj 231 098,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01324 - VSP
37/2011
Prešovský samosprávny kraj 255 660,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01324 - VSP
37/2011
Prešovský samosprávny kraj 280 000,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01324 - VSP
37/2011
Prešovský samosprávny kraj 141 216,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01783 - VST
53/2011
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 332 884,00 EUR s DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón
01324 - VSP
37/2011
Prešovský samosprávny kraj 77 053,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
02496 - VUP
64/2011
Obec Rudina 589 003,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Rudina
03018 - VST
76/2011
Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s. 23 400,00 EUR bez DPH Asfaltobetónová zmes jemnozrnná
01578 - VUP
46/2011
Obec Podhorany 429 430,00 EUR bez DPH Podhorany - revitalizácia verejných priestranstiev častí Mechenice a Sokolníky
05071 - VST
131/2011
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 52 770,00 EUR s DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované.
05071 - VST
131/2011
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 52 835,00 EUR s DPH Asfaltové a asfaltovobetónové zmesi za tepla obaľované.
05230 - VSP
135/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 198 979,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy - 3. etapa, úsek č. 2
05231 - VSP
135/2011
Mesto Poprad 532 370,00 EUR bez DPH Prestavba križovatky ciest v Poprade na ulici Slovenského odboja, Partizánska a Bernolákova , na okružnú križovatku.
04685 - VUP
121/2011
Obec Divina 621 994,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Divina
05420 - VSP
139/2011
Slovenská správa ciest 5 744 824,00 EUR bez DPH Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC.Výpis spoločností bez obstarávaní


EUROVIA Services, s. r. o.
Osloboditeľov 66, Košice, 04017, Slovenská republika, IČO 45338159