Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Alfréd Zimmermann

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Štefánikova 7, Bratislava, Slovenská republika

2 205 865,89 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2013
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
OKAT PLUS s.r.o. Bohrova 5 35745533
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Starohájska 29 36856096
FIDAT, s.r.o. Fraňa Kráľa 24 31333559
Generálna prokuratúra SR Štúrova 2 00166481
Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu Chlumeckého 2 36071072
Technická inšpekcia Miletičova 5 31744567
Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky Bratislava Starohájska 29 30778875
AXON PRO, spol. s r.o. Černyševského 26 31387811
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Prievozská 2/B 31751067
Železničná polícia Šancová 1 30810779
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 31753604

Zoznam tendrov

AXON PRO, s.r.o.   Černyševského 26, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 31387811

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18746 - VST 227/2013 OKAT PLUS s.r.o. 60 530,00 EUR bez DPH Implementácia moderných informačných technológií v spoločnosti OKAT PLUS s.r.o.
13528 - VST 216/2012 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 44 910,00 EUR bez DPH Výpočtová technika
07397 - VST 125/2012 FIDAT, s.r.o. 72 712,00 EUR bez DPH Modernizácia výroby zavedením systému riadenia vzťahov so zákazníkmi spoločnosti FIDAT, s.r.o.
11465 - VST 251/2011 Generálna prokuratúra SR 153 744,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky
02318 - VST 81/2009 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 33 515,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
00208-VUT 5/2005 Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 1 380 992,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky vrátane služieb súvisiacich s dodaním a jej vyložením
05291 - VST 83/2005 Technická inšpekcia 2 438 905,00 SK bez DPH PC zostavy.
00537 - VBT 6/2006 Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky Bratislava 3 294 000,00 SK bez DPH Softvér.
00948 - VSS 13/2006 AXON PRO, spol. s r.o. 2 845 500,00 SK bez DPH Vývoj SW pre dohľad nad kapitálovým trhom.
01996 - VBS 26/2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 840 336,00 SK bez DPH Realizácia Komunikačného akčného plánu RO pre CSF a informovanie a vzdelávanie
04107 - VST 61/2006 Železničná polícia 1 759 680,00 SK bez DPH Nákup osobných počítačov na kancelárske účely.
17599 - VST 241/2005 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 331 933,00 SK bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom.
04247 - VST 124/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 371,00 EUR bez DPH Výpočtová a rozmnožovacia technika
05094 - VBS 145/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 252 000,00 EUR bez DPH Harmonizácia a rozšírenie systému evidencie hospodárskych zvierat
03923 - VBS 112/2010 Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 987 200,00 EUR bez DPH II etapa inovácie informačného systému CEHZ

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
AXON, spol. s r.o. Bajkalská 25, Bratislava, 82718, Slovenská republika 00602388
Flöglova 5 Flöglova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81105, Slovenská republika 36069647
SPORTING, spol. s r.o. Partizánska cesta 81, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika 31614795