SK|EN

napríklad Igor Brosz alebo Michal Ďurkovič

Alfréd Zimmermann

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 2 205 865,89  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
171 009,43
2006
 
422 874,46
2007
 
0,00
2008
 
0,00
2009
 
33 515,00
2010
 
1 246 571,00
2011
 
153 744,00
2012
 
117 622,00
2013
 
60 530,00
AXON PRO, s.r.o. 2 205 865,89 171 009,43 422 874,46 0,00 0,00 33 515,00 1 246 571,00 153 744,00 117 622,00 60 530,00
Spoločník v.o.s. / s.r.o. << >>
Konateľ << >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


AXON PRO, s.r.o.
Černyševského 26, Bratislava, 85101, Slovenská republika
IČO 31387811
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18746 - VST
227/2013
OKAT PLUS s.r.o. 60 530,00 EUR bez DPH Implementácia moderných informačných technológií v spoločnosti OKAT PLUS s.r.o.
13528 - VST
216/2012
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 44 910,00 EUR bez DPH Výpočtová technika
07397 - VST
125/2012
FIDAT, s.r.o. 72 712,00 EUR bez DPH Modernizácia výroby zavedením systému riadenia vzťahov so zákazníkmi spoločnosti FIDAT, s.r.o.
11465 - VST
251/2011
Generálna prokuratúra SR 153 744,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky
02318 - VST
81/2009
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 33 515,00 EUR bez DPH Nákup výpočtovej techniky.
00208-VUT
5/2005
Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 1 380 992,00 SK bez DPH Dodávka výpočtovej techniky vrátane služieb súvisiacich s dodaním a jej vyložením
05291 - VST
83/2005
Technická inšpekcia 2 438 905,00 SK bez DPH PC zostavy.
00537 - VBT
6/2006
Štátny plemenársky ústav Slovenskej republiky Bratislava 3 294 000,00 SK bez DPH Softvér.
00948 - VSS
13/2006
AXON PRO, spol. s r.o. 2 845 500,00 SK bez DPH Vývoj SW pre dohľad nad kapitálovým trhom.
01996 - VBS
26/2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 840 336,00 SK bez DPH Realizácia Komunikačného akčného plánu RO pre CSF a informovanie a vzdelávanie
04107 - VST
61/2006
Železničná polícia 1 759 680,00 SK bez DPH Nákup osobných počítačov na kancelárske účely.
17599 - VST
241/2005
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 331 933,00 SK bez DPH Výpočtová technika s príslušenstvom.
05094 - VBS
145/2010
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 252 000,00 EUR bez DPH Harmonizácia a rozšírenie systému evidencie hospodárskych zvierat
03923 - VBS
112/2010
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 987 200,00 EUR bez DPH II etapa inovácie informačného systému CEHZ
04247 - VST
124/2010
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 7 371,00 EUR bez DPH Výpočtová a rozmnožovacia technikaVýpis spoločností bez obstarávaní


AXON, spol. s r.o.
Bajkalská 25, Bratislava, 82718, Slovenská republika, IČO 00602388

 
Flöglova 5
Flöglova 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81105, Slovenská republika, IČO 36069647

 
SPORTING, spol. s r.o.
Partizánska cesta 81, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika, IČO 31614795