SK|EN

napríklad Luboš Tomášek alebo Karel Helma

Peter Baráth

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 9 883 803,55  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2006
 
611 457,08
2007
 
1 133 058,35
2008
 
3 096 795,82
2009
 
1 121 892,00
2010
 
3 202 734,45
2011
 
717 865,83
MOSAP, a.s. 9 883 803,55 611 457,08 1 133 058,35 3 096 795,82 1 121 892,00 3 202 734,45 717 865,83
Predstaventvo <<
Predstaventvo <<
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


MOSAP, a.s.
Piaristická 2, Nitra, 94901, Slovenská republika
IČO 36521671
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
01477 - VSP
53/2009
Obec Bajč 532 277,00 EUR bez DPH SO 01 - rekonštrukcia kultúrneho domu, Bajč, SO 02 - prípojka vody, SO 03 - kanalizačná
00699 - VSP
22/2009
Obec Rumanová 589 615,00 EUR bez DPH Nájomný bytový dom, 15 b. j. - Rumanová.
01050 - VSP
39/2008
Obec Klasov 28 600 000,00 SK bez DPH SO 01 - nájomný bytový dom - 20 b. j., Klasov,
01100 - VSP
41/2008
Obec Bajč 20 200 000,00 SK bez DPH SO 01 - nájomný bytový dom 2 x 7 b. j. - Bajč,
01077 - VBP
40/2008
Obec Dolné Obdokovce 25 210 000,00 SK bez DPH SO 01 - nájomný bytový dom 22 b. j. - Dolné Obdokovce
03298 - VUP
47/2006
Obec Čeľadice 18 420 756,00 SK bez DPH Nájomné byty so 16 b. j., Čeladice - Rybník.
06089 - VSP
247/2007
Obec Čeľadice 34 134 516,00 SK bez DPH SO 01 - nájomný bytový dom, 17 b. j., Čeladice + prípojky, SO 02 - polyfunkčný nájomný bytový dom, 11 b. j. + prípojky, SO 01 - 02 - komunikácie a spevnené plochy, SO 01 - 032.2 - verejná kanalizácia.
06190 - VSP
249/2008
Obec Hostie 19 284 071,00 SK bez DPH Nájomné bytové domy 2 x 8 b. j. - Hostie.
00197 - VSP
8/2010
Obec Bajč 1 129 660,00 EUR s DPH Nájomný bytový dom, 22 b.j., Bajč
01547 - VSP
45/2011
Obec Borský Svätý Jur 861 439,00 EUR s DPH Nájomný bytový dom- 22 b.j. Borský Svätý Jur
00201 - VSP
8/2010
Obec Hul 779 605,00 EUR s DPH Nájomný bytový dom 2x7 b.j. Hul.
00198 - VSP
8/2010
Obec Zbehy 819 419,00 EUR s DPH Nájomný bytový dom, 2x7 b.j. Zbehy.
00199 - VSP
8/2010
Obec Klasov 1 082 570,00 EUR s DPH Nájomný bytový dom 21b.j. + TI Klasov.Výpis spoločností bez obstarávaní


B&B InterCons, s.r.o.
Nábrežie mládeže 85, Nitra, 94901, Slovenská republika, IČO 31409873

 
FOSFOR, s.r.o.
Nábrežie mládeže 85, Nitra, 94901, Slovenská republika, IČO 44703376