Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Peter Blaškovitš

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Červeňova 8, Bratislava, 81103, Slovenská republika

171 692 423,08 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 36631124
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 00157716
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 35910739
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1 42181810
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30 36061701
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Mesto Šamorín Hlavná 37 00305723
Slovenská národná knižnica nám. J.C.Hronského 1 36138517
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8 42134943
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
Slovenská televízia Mlynská dolina 00167398
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 36284831

Zoznam tendrov

Slovenská pošta, a.s.   Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599, Slovenská republika   IČO 36631124

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2618 - VBS 22/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
24974 - VZS 252/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 611,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
25213 - VBS 253/2015 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 859 100,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
25220 - VZS 253/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 371,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
7801 - VSS 71/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 203 298,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
7185 - VSS 66/2015 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 600 786,00 EUR bez DPH Poštové služby
2161 - VBS 19/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 500 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
29374 - VSS 238/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 536 000,00 EUR bez DPH Doručenie dokladov ID1
29495 - VST 239/2014 Slovenská pošta, a.s. 707 588,00 EUR s DPH Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus
29262 - VSS 237/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Predaj a distribúcia dialničných nálepiek
8715 - VSS 110/2013 Trnavský samosprávny kraj 50 714,00 EUR bez DPH Poskytovanie poštových služieb
5953 - VZS 75/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 227,00 EUR bez DPH Poštové služby
14569 - VZS 136/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 297,00 EUR bez DPH Poštové služby
5878 - VZS 74/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 713,00 EUR bez DPH Poštové služby
5544 - VZS 72/2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 848,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
4344 - VBS 62/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 85 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie centrálneho výberu, evidenciu a zúčtovanie správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom systému eKolkov
625 - VZS 10/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 427,00 EUR bez DPH Poštové služby
636 - VZS 10/2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 585,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
20076 - VRS 251/2013 SPP - distribúcia, a.s. 2 040 083,00 EUR bez DPH Cyklické odpočty spotreby zemného plynu a doplnkové výkony na vyžiadanie
20203 - VRS 252/2013 SPP - distribúcia, a.s. 2 153 419,00 EUR bez DPH Mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu
17914 - VSS 212/2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 490 755,00 EUR bez DPH POŠTOVÉ SLUŽBY
16748 - VZS 200/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 654,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
16281 - VZS 195/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 30 260,00 EUR bez DPH Poštové služby
16543 - VZS 198/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 836,00 EUR bez DPH Poštové služby
13196 - VBS 141/2013 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 18 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
12718 - VZS 137/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 356,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
12577 - VZS 136/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 203,00 EUR bez DPH Poštové služby
6832 - VZS 85/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Poštové služby
6830 - VBS 85/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 78 000,00 EUR bez DPH Poštové služby – univerzálna poštová služba a poštový platobný styk
4802 - VSS 63/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 64 731,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre.
4803 - VSS 63/2013 Národný bezpečnostný úrad 53 023,00 EUR s DPH Zabezpečenie univerzálnej poštovej služby
3740 - VSS 48/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 179 879,00 EUR bez DPH Poštové služby
2081 - VSS 30/2013 Mesto Poprad 185 952,00 EUR s DPH Poštové služby pre mesto Poprad
1716 - VBS 25/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Poštové a doručovateľské služby
1077 - VBS 16/2013 Mesto Šamorín 199 000,00 EUR bez DPH Poštové služby pre mesto Šamorín
1500 - VSS 22/2013 Slovenská národná knižnica 133 752,00 EUR s DPH Poštové služby
348 - VBS 6/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 190 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie univerzálnych poštových služieb pre ZSSK Cargo
13530 - VSS 216/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 800 000,00 EUR bez DPH Poštové služby
14442 - VSS 229/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 360 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky
13797 - VSS 220/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 194 302,00 EUR bez DPH Poštové služby
07720 - VSS 129/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 77 250,00 EUR bez DPH Distribúcia mesačníka Náš kraj
00920 - VSS 17/2012 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 25 000,00 EUR bez DPH Tlačiarenské služby, grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre zabezpečenie činnosti NÚCEM
02462 - VBS 106/2008 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9 500 000,00 SKK bez DPH Upgrade informačného systému - služby aplikačného programového vybavenia v súvislosti s prechodom na euro.
01790 - VBS 79/2007 Slovenská televízia 4 000 000,00 SK bez DPH Tlač, obálkovanie, distribúcia výziev vo forme doporučenej zásielky, spracovanie
04863 - VSS 204/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Expresné zásielkové služby.
05933 - VSS 244/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000 000,00 SKK bez DPH Preprava osobných dokladov.
10462 - VBS 242/2006 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 11 500 000,00 SKK bez DPH Poštové doručovacie služby.
00806 - VSS 21/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 050 420,00 EUR bez DPH Doručovanie osvedčení o evidencii vozidiel

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Blaskovits Group, s. r. o. Červeňova 8, Bratislava, 81103, Slovenská republika 46047379
IBBAC, a. s. Mliekarenská 3, Bratislava, 821 09, Slovenská republika 45992011