SK|EN

napríklad Igor Gnap alebo Dušan Žák

Ján Sýkora

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 5 725 694,40  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
374 361,91
2006
 
2 325 797,22
2007
 
119 498,11
2008
 
873 663,94
2009
 
426 358,22
2010
 
1 142 779,00
2011
 
166 962,00
2012
 
121 940,00
2013
 
174 334,00
MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH - organizačná zložka 5 725 694,40 374 361,91 2 325 797,22 119 498,11 873 663,94 426 358,22 1 142 779,00 166 962,00 121 940,00 174 334,00
Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby <<
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) <<
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) <<
Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby <<
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


MAQUET Medizintechnik Vertrieb und Service GmbH - organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava, 81109, Slovenská republika
IČO 35876859
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
16209 - VST
194/2013
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 113 166,00 EUR bez DPH Anesteziologické prístroje
650 - VBS
11/2013
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 61 168,00 EUR bez DPH Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov a zariadení značky Maquet
07148 - VST
121/2012
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 274,00 EUR bez DPH Servoventilátor
00177 - VST
4/2012
Univerzita Komenského v Bratislave 51 666,00 EUR bez DPH Prístroj pre umelú pľúcnu ventiláciu
00756 - VST
24/2009
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 156 778,00 EUR s DPH Servoventilátor.
02669 - VST
94/2009
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 127 059,00 EUR bez DPH Operačné svietidlá pre potreby Centrálneho operačného traktu Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice.
00611-VST
13/2005
Univerzitná nemocnica Martin 2 473 321,00 SK bez DPH Servoventilátory, dodávka na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do prevádzky,
03453 - VST
56/2005
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 926 108,00 SK bez DPH Operačný stôl.
02518 - VBT
109/2008
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 000 000,00 SK bez DPH Doplnenie systémových operačných stolov Alphamaquet 1150 nachádzajúcich sa v Centrálnom operačnom trakte Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach - pracovisko na Triede SNP 1.
03078 - VST
135/2008
Detské kardiocentrum SR Bratislava 8 020 000,00 SKK bez DPH Ventilačná technika na intenzívnu starostlivosť o novorodencov, deti a dospelých.
02634 - VBP
33/2006
Univerzitná nemocnica Bratislava 26 419 710,00 SK bez DPH Rekonštrukcia časti KOS, FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov.
03247 - VBP
46/2006
Univerzitná nemocnica Bratislava 14 589 232,00 SK bez DPH FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov - stavebné úpravy, blok A, B, C - II. poschodie.
04658 - VST
197/2008
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 000 000,00 SK bez DPH Prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu vyššej triedy.
04991 - VBP
76/2006
Univerzitná nemocnica Bratislava 16 729 864,00 SK bez DPH FNsP Bratislava - pracovisko Ružinov, nadstavba bloku D pre operačné sály hrudnej
04810 - VBT
202/2008
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 6 300 000,00 SK bez DPH Operačný systém s extenčným zariadením pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica.
14586 - VST
203/2005
Detská fakultná nemocnica Košice 3 343 772,00 SK bez DPH Prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu v množstve spolu 4 ks rôznej technickej
14605 - VBT
203/2005
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 534 826,00 SK bez DPH Pracovná plocha operačného stola s príslušenstvom pre potreby Ortopedickej kliniky,
07646 - VBT
144/2006
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 581 089,00 SK bez DPH Dodávka a inštalácia stĺpikov k operačným stolom ALPHAMAQUET 1150.
07645 - VBT
144/2006
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 547 116,00 SK bez DPH Dodávka a inštalácia operačných plôch k operačným stolom ALPHAMAQUET 1150.
05832 - VST
243/2007
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 3 600 000,00 SKK bez DPH Zdravotnícke prístroje 2007.
10530 - VBT
244/2006
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 199 956,00 SKK bez DPH Ortopedický operačný stôl.
07763 - VST
249/2009
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 167 553,00 EUR bez DPH Dodávka operačného stola, pre potreby Neurochirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice.
01505 - VST
39/2010
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 142 779,00 EUR bez DPH Prístrojová technika 2009
02415 - VST
63/2011
Národný onkologický ústav 166 962,00 EUR bez DPH Dodávka multifunkčného operačného stola s odnímateľným lôžkom pre Centrálne operačné sály Národného onkologického ústavu.Výpis spoločností bez obstarávaní