SK|EN

napríklad Tanja Wehrhahn alebo Michel Bruno

Andrej Miklošík

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 7 596 787,00  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2010
 
182 773,00
2011
 
777 100,00
2012
 
1 216 804,00
2013
 
0,00
2014
 
5 295 610,00
2015
 
124 500,00
MONOGRAM Technologies, spol. s r.o. 7 596 787,00 182 773,00 777 100,00 1 216 804,00 0,00 5 295 610,00 124 500,00
Spoločník v.o.s. / s.r.o. <<
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


MONOGRAM Technologies, spol. s r.o.
Ilkovičova 6276, Bratislava, 84216, Slovenská republika
IČO 35952962
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
6437 - VST
58/2015
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied 124 500,00 EUR bez DPH Zariadenia pre modernizáciu rtg zobrazovacieho systému a Automatizované riadenie experimentálnej rtg zobrazovacej zostavy
7295 - VST
86/2014
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 237 792,00 EUR s DPH Dodávka audiotechniky pre súdy SR a súvisiacich služieb
5831 - VST
74/2014
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 2 475 000,00 EUR bez DPH Prístroje a zariadenia pre komplexné laboratórium iónového a rtg rozptylu
2664 - VST
42/2014
Žilinská univerzita v Žiline 2 622 450,00 EUR bez DPH Výskumná infraštruktúra pre oblasť elektrotechniky, elektrotechnických materiálov a informačno-komunikačných technológií
04610 - VST
119/2011
Univerzita Komenského v Bratislave 75 290,00 EUR bez DPH Systém na virtuálnu konferenciu vrátane kamerového systému s archivačným a strižným modulom a softvéromna analýzu videa.
04609 - VSS
133/2010
Prešovská univerzita v Prešove 182 773,00 EUR bez DPH Vypracovanie manuálu interných politík centra, pravidiel a procesov v oblasti riadenia a komercionalizácie duševného vlastníctva
10746 - VST
240/2011
Univerzita Komenského v Bratislave 701 810,00 EUR bez DPH Zariadenie a vybavenie pre aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií
01805 - VST
33/2012
Univerzita Komenského v Bratislave 701 810,00 EUR bez DPH Zariadenie a vybavenie pre aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií
12999 - VST
208/2012
Vysoká škola výtvarných umení 514 994,00 EUR bez DPH Digitalizácia technologických procesov v dizajne.Výpis spoločností bez obstarávaní