Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

[ng. Maroš Herda

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Limbová 446/10, Limbach, 90091, Slovenská republika

11 366 448,42 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 36631124
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12 30794323
DataCentrum Cintorínska 5 00151564
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12 00156621
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica Republiky 5 36403008
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30 36061701
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. Ondavská 3 35936835
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky Továrenská 7 30844355
00168398
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047

Zoznam tendrov

Oracle Slovensko spol. s r.o.   Einsteinova 19, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 35690721

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
303 - VBS 5/2015 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 338 495,00 EUR bez DPH Obnova služieb technickej podpory pre licencie Oracle.
18251 - VBS 158/2014 Slovenská pošta, a.s. 891 371,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory Software Update License & Product Support k SW používaného
20357 - VBS 255/2013 Pôdohospodárska platobná agentúra 176 429,00 EUR bez DPH Služby technickej podpory Oracle
14243 - VBS 160/2013 Slovenská pošta, a.s. 433 738,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory pre Sw Update License & Product Support k sw
15030 - VBS 172/2013 DataCentrum 420 120,00 EUR bez DPH Technická podpora pre produkty Oracle
8021 - VBS 101/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 154 459,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle
10474 - VBS 172/2012 DataCentrum 404 701,00 EUR bez DPH Technická podpora pre produkty ORACLE
09837 - VBS 160/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 319 276,00 EUR bez DPH Aktualizácia poskytovania služieb technickej podpory licencií ORACLE
06509 - VBS 111/2012 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 137 423,00 EUR bez DPH Údržba databázových licencií ORACLE
03506 - VBS 59/2012 Pôdohospodárska platobná agentúra 83 350,00 EUR bez DPH Oracle Software Update License & Support, obnovenie licencií služieb technickej podpory
04050 - VBS 67/2012 Štatistický úrad Slovenskej republiky 137 155,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle.
01178 - VBS 22/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 441 961,00 EUR bez DPH Obnova poskytovania servisných služieb Oracle Software Update Licence & Support
09843 - VBS 225/2011 DataCentrum 388 818,00 EUR bez DPH Poskytnutie služieb technickej podpory Oracle
00592 - VBS 17/2009 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 182 087,00 EUR bez DPH Obnova servisných služieb Software Update License & Support Oracle produktov na obdobie rokov 2009
02966 - VBS 103/2009 Štatistický úrad Slovenskej republiky 118 480,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory
04999 - VBS 175/2009 DataCentrum 241 424,00 EUR bez DPH Technická podpora pre produkty ORACLE.
01284 - VBS 51/2008 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 187 275,00 bez DPH Obnova servisných služieb Software Update License & Support Oracle produktov na rok 2008.
01047 - VBS 39/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 612 016,00 SK s DPH Obnova služieb technickej podpory ORACLE-softvér, Updates a Suport v súlade s uzatvorenou zmluvou 915/REGOB na obdobie do 31. 12. 2008 a zabezpečenie licencií produktov ORACLE.
01655-VBS 26/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 4 088 404,00 SK bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory.
04443 - VBS 71/2005 Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 870 495,00 SK bez DPH Nákup licencií Oracle: Oracle Databases EE, Oracle Application Server EE, Discovever
02374 - VBS 102/2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 500 000,00 SK bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory.
05460 - VBS 85/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 068 176,00 SK bez DPH Obnovenie služieb technickej podpory pre Oracle licencie.
06928 - VBS 103/2005 Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 363 824,00 SK bez DPH Obnova služieb technickej podpory.
00901 - VBS 38/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 975 764,00 SKK bez DPH Obnovenie služieb technickej podpory na produkty firmy ORACLE.
07566 - VBS 112/2005 Národný bezpečnostný úrad 707 886,00 SK bez DPH Poskytovanie licencií a služieb ORACLE.
01537 - VBS 67/2007 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 900 000,00 SKK bez DPH Obnova servisných služieb Software Update License & Support Oracle produktov.
01607 - VBT 71/2007 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 069 517,00 SK bez DPH Upgrade softvérového vybavenia Oracle.
02443 - VBT 103/2007 DataCentrum 2 679 141,00 SKK bez DPH 5 licencií Oracle.
02496 - VBS 105/2007 Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 370 000,00 SK bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory.
03903 - VBS 103/2011 Štatistický úrad Slovenskej republiky 133 160,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle
03961 - VBS 105/2011 Pôdohospodárska platobná agentúra 123 204,00 EUR bez DPH Oracle Software Update License & Support, obnovenie licencií služieb technickej podpory
03375 - VSS 90/2011 Sociálna poisťovňa 1 718 185,00 EUR s DPH Poskytovanie štandardnej technickej podpory pre licenčné softvérové produkty Oracle
06110 - VBS 186/2010 DataCentrum 258 848,00 EUR bez DPH Technická podpora pre produkty Oracle
03353 - VBS 93/2010 Štatistický úrad Slovenskej republiky 129 034,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle
03137 - VBS 87/2010 Pôdohospodárska platobná agentúra 118 602,00 EUR bez DPH Softwar Update License Support -servisná aktualizácia, dočasné opravy programov, nové verzie do obmedzený prístup
10528 - VBT 244/2006 Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 500 000,00 SK bez DPH Dodanie programových licencií a technickej podpory.
18430 - VBS 249/2005 Stredoslovenská energetika, a.s. 4 864 728,00 SK bez DPH Zmluva o poskytovaní licencií a služieb technickej podpory Oracle.
05630 - VBS 236/2007 Sociálna poisťovňa 40 000 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie štandardných služieb technickej podpory, rozšírených produktových služieb a súvisiacich školení, výhradne dodávaných pre softvérové produkty Oracle.
05659 - VBS 237/2007 DataCentrum 14 800 000,00 SKK s DPH Technická podpora pre produkty ORACLE.
06525 - VBS 113/2006 Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 268 438,00 SKK bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory.
15580 - VBT 214/2005 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 534 092,00 SK bez DPH Dodávka licencií.
14548 - VBS 202/2005 2 043 782,00 SK bez DPH Nákup štyroch procesorových licencií Oracle Databáze Edition a k nim prináležiacich
12646 - VBS 177/2005 DataCentrum 7 977 100,00 SK bez DPH Technická podpora pre produkty ORACLE.
04537 - VBS 192/2008 DataCentrum 5 820 000,00 SK bez DPH Technická podpora pre produkty Oracle.
04257 - VBS 62/2006 Stredoslovenská energetika, a.s. 5 754 062,00 SK bez DPH Zmluva o obnove služieb technickej podpory.
11582 - VBS 163/2005 Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. 799 897,00 SK bez DPH Ostatné databázové služby.
02735 - VBS 35/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 605 178,00 SK bez DPH Internet Application Server Standard Edition, 2LIC s príslušným Software Update

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.