SK|EN

napríklad Štefan Šabík alebo Nadežda Hromadová

Jozef Jurkovič

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 11 366 448,42  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
973 192,06
2006
 
601 728,67
2007
 
2 371 087,99
2008
 
382 227,03
2009
 
541 991,00
2010
 
506 484,00
2011
 
2 077 002,83
2012
 
1 523 866,00
2013
 
1 159 002,83
2014
 
891 371,00
2015
 
338 495,00
Oracle Slovensko spol. s r.o. 11 366 448,42 973 192,06 601 728,67 2 371 087,99 382 227,03 541 991,00 506 484,00 2 077 002,83 1 523 866,00 1 159 002,83 891 371,00 338 495,00
Konateľ <<
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Oracle Slovensko spol. s r.o.
Einsteinova 19, Bratislava, 85101, Slovenská republika
IČO 35690721
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
303 - VBS
5/2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 338 495,00 EUR bez DPH Obnova služieb technickej podpory pre licencie Oracle.
18251 - VBS
158/2014
Slovenská pošta, a.s. 891 371,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory Software Update License & Product Support k SW používaného
20357 - VBS
255/2013
Pôdohospodárska platobná agentúra 176 429,00 EUR bez DPH Služby technickej podpory Oracle
14243 - VBS
160/2013
Slovenská pošta, a.s. 433 738,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory pre Sw Update License & Product Support k sw
15030 - VBS
172/2013
DataCentrum 420 120,00 EUR bez DPH Technická podpora pre produkty Oracle
8021 - VBS
101/2013
Štatistický úrad Slovenskej republiky 154 459,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle
10474 - VBS
172/2012
DataCentrum 404 701,00 EUR bez DPH Technická podpora pre produkty ORACLE
09837 - VBS
160/2012
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 319 276,00 EUR bez DPH Aktualizácia poskytovania služieb technickej podpory licencií ORACLE
06509 - VBS
111/2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 137 423,00 EUR bez DPH Údržba databázových licencií ORACLE
04050 - VBS
67/2012
Štatistický úrad Slovenskej republiky 137 155,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle.
03506 - VBS
59/2012
Pôdohospodárska platobná agentúra 83 350,00 EUR bez DPH Oracle Software Update License & Support, obnovenie licencií služieb technickej podpory
01178 - VBS
22/2012
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 441 961,00 EUR bez DPH Obnova poskytovania servisných služieb Oracle Software Update Licence & Support
09843 - VBS
225/2011
DataCentrum 388 818,00 EUR bez DPH Poskytnutie služieb technickej podpory Oracle
00592 - VBS
17/2009
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 182 087,00 EUR bez DPH Obnova servisných služieb Software Update License & Support Oracle produktov na obdobie rokov 2009
02966 - VBS
103/2009
Štatistický úrad Slovenskej republiky 118 480,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory
04999 - VBS
175/2009
DataCentrum 241 424,00 EUR bez DPH Technická podpora pre produkty ORACLE.
01047 - VBS
39/2008
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 612 016,00 SK s DPH Obnova služieb technickej podpory ORACLE-softvér, Updates a Suport v súlade s uzatvorenou zmluvou 915/REGOB na obdobie do 31. 12. 2008 a zabezpečenie licencií produktov ORACLE.
01284 - VBS
51/2008
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 187 275,00 bez DPH Obnova servisných služieb Software Update License & Support Oracle produktov na rok 2008.
01655-VBS
26/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 4 088 404,00 SK bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory.
04443 - VBS
71/2005
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 870 495,00 SK bez DPH Nákup licencií Oracle: Oracle Databases EE, Oracle Application Server EE, Discovever
02374 - VBS
102/2008
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 500 000,00 SK bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory.
05460 - VBS
85/2005
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 068 176,00 SK bez DPH Obnovenie služieb technickej podpory pre Oracle licencie.
06928 - VBS
103/2005
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 363 824,00 SK bez DPH Obnova služieb technickej podpory.
07566 - VBS
112/2005
Národný bezpečnostný úrad 707 886,00 SK bez DPH Poskytovanie licencií a služieb ORACLE.
00901 - VBS
38/2007
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 975 764,00 SKK bez DPH Obnovenie služieb technickej podpory na produkty firmy ORACLE.
01537 - VBS
67/2007
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 4 900 000,00 SKK bez DPH Obnova servisných služieb Software Update License & Support Oracle produktov.
01607 - VBT
71/2007
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 069 517,00 SK bez DPH Upgrade softvérového vybavenia Oracle.
02443 - VBT
103/2007
DataCentrum 2 679 141,00 SKK bez DPH 5 licencií Oracle.
02496 - VBS
105/2007
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 370 000,00 SK bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory.
03961 - VBS
105/2011
Pôdohospodárska platobná agentúra 123 204,00 EUR bez DPH Oracle Software Update License & Support, obnovenie licencií služieb technickej podpory
03903 - VBS
103/2011
Štatistický úrad Slovenskej republiky 133 160,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle
03375 - VSS
90/2011
Sociálna poisťovňa 1 718 185,00 EUR s DPH Poskytovanie štandardnej technickej podpory pre licenčné softvérové produkty Oracle
06110 - VBS
186/2010
DataCentrum 258 848,00 EUR bez DPH Technická podpora pre produkty Oracle
03137 - VBS
87/2010
Pôdohospodárska platobná agentúra 118 602,00 EUR bez DPH Softwar Update License Support -servisná aktualizácia, dočasné opravy programov, nové verzie do obmedzený prístup
03353 - VBS
93/2010
Štatistický úrad Slovenskej republiky 129 034,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb technickej podpory Oracle
10528 - VBT
244/2006
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 500 000,00 SK bez DPH Dodanie programových licencií a technickej podpory.
18430 - VBS
249/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 4 864 728,00 SK bez DPH Zmluva o poskytovaní licencií a služieb technickej podpory Oracle.
05630 - VBS
236/2007
Sociálna poisťovňa 40 000 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie štandardných služieb technickej podpory, rozšírených produktových služieb a súvisiacich školení, výhradne dodávaných pre softvérové produkty Oracle.
05659 - VBS
237/2007
DataCentrum 14 800 000,00 SKK s DPH Technická podpora pre produkty ORACLE.
06525 - VBS
113/2006
Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 268 438,00 SKK bez DPH Poskytovanie služieb technickej podpory.
15580 - VBT
214/2005
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 534 092,00 SK bez DPH Dodávka licencií.
14548 - VBS
202/2005
2 043 782,00 SK bez DPH Nákup štyroch procesorových licencií Oracle Databáze Edition a k nim prináležiacich
12646 - VBS
177/2005
DataCentrum 7 977 100,00 SK bez DPH Technická podpora pre produkty ORACLE.
04257 - VBS
62/2006
Stredoslovenská energetika, a.s. 5 754 062,00 SK bez DPH Zmluva o obnove služieb technickej podpory.
04537 - VBS
192/2008
DataCentrum 5 820 000,00 SK bez DPH Technická podpora pre produkty Oracle.
11582 - VBS
163/2005
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s. 799 897,00 SK bez DPH Ostatné databázové služby.
02735 - VBS
35/2006
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 605 178,00 SK bez DPH Internet Application Server Standard Edition, 2LIC s príslušným Software UpdateVýpis spoločností bez obstarávaní