SK|EN

napríklad Peter Weber alebo Rainer Klug

Miroslav Náhlik

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 350 408 453,05  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
42 272,32
2006
 
75 728,61
2007
 
0,00
2008
 
52 710 129,12
2009
 
92 083 460,00
2010
 
46 800 000,00
2011
 
2 720 000,00
2012
 
2 114 558,00
2013
 
60 045 084,33
2014
 
44 887 262,00
2015
 
46 294 952,67
2016
 
2 635 006,00
Železničná preprava, a.s. 118 000,93 42 272,32 75 728,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Predstaventvo
Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. 123 554 680,50 0,00 0,00 0,00 0,00 26 711 736,00 46 800 000,00 2 720 000,00 0,00 20 040 095,00 13 549 220,00 13 295 614,50 438 015,00
Predstaventvo
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu
ŽOS Trnava, a.s. 226 735 771,62 0,00 0,00 0,00 52 710 129,12 65 371 724,00 0,00 0,00 2 114 558,00 40 004 989,33 31 338 042,00 32 999 338,17 2 196 991,00
Predstaventvo
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Železničná preprava, a.s.
Koniarekova 19, Trnava, 91700, Slovenská republika
IČO 34140549
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
04371 - VBS
70/2005
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 273 496,00 SK bez DPH Prenájom autovozňov, zabezpečenie ich periodických revízií a náhradných dielcov.
02941 - VSS
40/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 281 400,00 SK bez DPH Prenájom autovozňov.


Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
Môťovská cesta 259/11, Zvolen, 96003, Slovenská republika
IČO 31615783
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3136 - VZS
27/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 98 271,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
1184 - VZS
11/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 338 829,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736.
1349 - VZS
12/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 915,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel-spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné a obehové
24955 - VST
252/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 011 250,00 EUR bez DPH Nájom motorových jednotiek
23008 - VZS
230/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 85 996,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
15538 - VSS
148/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 700 000,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736.
15540 - VRS
148/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 120 000,00 EUR s DPH Pozáručný servis a opravy hnacích dráhových vozidiel radu 757
20827 - VZS
206/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 999,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
18755 - VSS
181/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 750 296,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 751 a 752
16145 - VZS
153/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 644,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
14426 - VZS
138/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 879 201,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752
15004 - VUS
143/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 743,00 EUR s DPH Oprava HDV radu 757 009-6 po násilnom poškodení
14554 - VZS
139/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 69 965,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15214 - VZS
145/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 335 522,00 EUR s DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel - plnenie Rámcových dohôd za II.
14429 - VZS
138/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 79 249,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
10485 - VSS
96/2015
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 1 754 159,00 EUR bez DPH Modernizácia MVTV
8999 - VZS
81/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 74 680,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
9570 - VZS
87/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 566 944,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736.
8028 - VZS
73/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 95 309,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
8170 - VZS
74/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 97 854,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
898 - VZS
10/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 112 097,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
869 - VUS
10/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 100,00 EUR bez DPH Oprava HDV 710.001-9
2935 - VZS
25/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 54 450,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
870 - VUS
10/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 8 793,00 EUR bez DPH Oprava HDV 812.037-0
900 - VZS
10/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 43 305,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2062 - VZS
18/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 274 936,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
28140 - VZS
227/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 273 190,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
26058 - VZS
210/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 332 277,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736.
27028 - VST
217/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 990 000,00 EUR bez DPH Nákup posunovacích hnacích dráhových vozidiel (HDV)
26377 - VZS
212/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 65 327,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
24909 - VZS
202/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 137 022,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752
809 - VZS
11/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 6 419,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15698 - VZS
142/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 37 600,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
14959 - VZS
138/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 55 144,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
18083 - VZS
157/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 284 553,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
14572 - VZS
136/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 960,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory,
14573 - VZS
136/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 290,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
8465 - VZS
96/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 529 832,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
6696 - VSS
81/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 150 000,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752
6697 - VSS
81/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Vykonanie hlavnej opravy na hnacom dráhovom vozidle radu 736
6587 - VSS
80/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 5 500 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory,
6605 - VZS
80/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 33 159,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
5747 - VZS
73/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 101 068,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
5880 - VZS
74/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 57 189,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
1911 - VZS
27/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 91 190,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
17253 - VZS
204/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 95,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
15704 - VSS
184/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 138 000,00 EUR bez DPH Oprava dvojkolies pre HDV s výmenou obručí a celistvých kolies
13414 - VSS
145/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 042 000,00 EUR bez DPH Opravy trakčných motorov, transformátorov, tlmiviek a dynám hnacích dráhových vozidiel
14039 - VSS
157/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 160 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie periodických hlavných opráv hnacích dráhových vozidiel
15700 - VSS
184/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 000 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15653 - VSS
183/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 700 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - spaľovacie motory, dynamá, alternátory, generátory, dopravné
09755 - VSS
224/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 500 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie bezpečnostných prehliadok a opráv hnacích dráhových vozidiel.
09755 - VSS
224/2011
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 220 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie bezpečnostných prehliadok a opráv hnacích dráhových vozidiel.
00356 - VSS
11/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 737 096,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia motorových vozňov radu 810 a pívesných vozňov radu 011 na motorové jednotky v zložení
05765 - VSS
200/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 13 974 640,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia prípojných vozňov radu 011.
01624 - VSS
43/2010
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 46 800 000,00 EUR bez DPH Rokonštrukcia hnacích dráhových vozidiel noorovej trakcie radu 75x


ŽOS Trnava, a.s.
Koniarekova 19, Trnava, 91721, Slovenská republika
IČO 34108513
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3135 - VZS
27/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 198 379,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
1640 - VSS
14/2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 998 612,00 EUR bez DPH Zabezpečenie údržby a opravy železničných nákladných a cisternových vozňov
23007 - VZS
230/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 138 869,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
16144 - VZS
153/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 312 553,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
14554 - VZS
139/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 503 094,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15211 - VZS
145/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 549 973,00 EUR s DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
11736 - VSS
106/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 26 655 475,00 EUR bez DPH Modernizácia vozňov radu B
10354 - VZS
95/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 140 385,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
9000 - VZS
81/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 133 119,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
8028 - VZS
73/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 233 089,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2934 - VZS
25/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 194 306,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
900 - VZS
10/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 541 973,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
2061 - VZS
18/2015
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 854 831,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
28126 - VZS
227/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 098 466,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
26378 - VZS
212/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 192 938,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
809 - VZS
11/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 62 565,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
05003 - VZS
175/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 21 871 159,00 EUR bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee a BDshmeer.
804 - VZS
11/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 984 107,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
01789 - VBS
64/2009
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 43 500 565,00 EUR bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu Bdt
14959 - VZS
138/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 306 210,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
15697 - VZS
142/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 201 142,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
18084 - VZS
157/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 791 654,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
8466 - VZS
96/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 932 910,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
7809 - VSS
90/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 106 840,00 EUR bez DPH Modernizácia vozňov radu B
6606 - VZS
80/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 149 118,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
5880 - VZS
74/2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 341 921,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
1912 - VZS
27/2014
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 170 171,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
17671 - VZS
209/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 642 573,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
17389 - VZS
206/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 503 345,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
16461 - VZS
197/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 119 424,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
16462 - VZS
197/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 331 957,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
13838 - VZS
153/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 664 433,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
15700 - VSS
184/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 4 000 000,00 EUR bez DPH Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - mechanická a podvozková časť, prevodovky a
13122 - VZS
140/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 3 750 702,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
8929 - VSS
112/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 050 000,00 EUR bez DPH Výmena monoblokov dvojkolesí OV
7361 - VZS
92/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 063 583,00 EUR bez DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
8930 - VSS
112/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 10 045 639,00 EUR bez DPH Vykonávanie revíznych opráv R2 osobných vozňov
2265 - VSS
32/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 13 000 000,00 EUR s DPH Údržba a oprava nákladných a cisternových vozňov
04518 - VSS
75/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie medzidobých opráv R1+12M3 osobných vozňov
04518 - VSS
75/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 820 000,00 EUR bez DPH Vykonávanie medzidobých opráv R1+12M3 osobných vozňov
00923 - VBS
17/2012
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 394 558,00 EUR bez DPH Dodatočné úpravy pri modernizácií vozňov na rad Bdghmeer
00156 - VBS
9/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 240 000 000,00 SKK bez DPH Rozšírenie modernizácie 38 osobných vozňov radu Bmee na Bmeer.
03925 - VSS
165/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 844 000 000,00 SKK bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu Bdt.
03955 - VSS
166/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 455 000 000,00 SKK bez DPH Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee(r).
04354 - VZS
183/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 23 005 171,00 SKK bez DPH Modernizácia 1. kusa osobného vozňa radu Bdt.
04353 - VZS
183/2008
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 25 940 179,00 SKK bez DPH Modernizácia prvého vozňa radu BDshmee.Výpis spoločností bez obstarávaní


ADONAJ, s.r.o.
Bulharská 44, Trnava, 91700, Slovenská republika, IČO 36245259

 
FC Spartak, a.s.
Koniarekova 19, Trnava, 91721, Slovenská republika, IČO 36247057

 
Nadácia Antona Malatinského v likvidácii
Športová 1, Trnava, 91760, Slovenská republika, IČO 36094960

 
Nadácia Ing. Ľudovíta Ďuriša
Krakovská 84/2, Šúrovce, 91925, Slovenská republika, IČO 37851039

 
ORAN, s.r.o.
Krakovská 67, Šúrovce, 91925, Slovenská republika, IČO 34129081

 
PN Invest, a.s.
Koniarekova 19, Trnava, 91721, Slovenská republika, IČO 36265705

 
RIM-PONA SLOVENSKO, spol. s r.o.
Bulharská 44, Trnava, 91700, Slovenská republika, IČO 36571652

 
TENAX, s.r.o.
Krakovská 67, Šúrovce, 91925, Slovenská republika, IČO 36275433

 
TOSs, a.s.
Koniarekova 19, Trnava, 91721, Slovenská republika, IČO 34097325

 
ŽOS AGRO, s.r.o.
Koniarekova 19, Trnava, 91700, Slovenská republika, IČO 36229351

 
Zvolenský opravárenský závod, a.s.
Koniarekova 19, Trnava, 91721, Slovenská republika, IČO 31639461