SK|EN

napríklad Štefan Hornáček alebo Darina Pavlů

Prof.Ing. Juraj Janočko, , CSc.,Dr.Scient.

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 430 482 555,12  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
715 609,11
2006
 
1 352 840,14
2007
 
0,00
2008
 
0,00
2009
 
4 037 669,82
2010
 
50 628 985,72
2011
 
6 004 134,17
2012
 
10 405 525,83
2013
 
41 192 168,17
2014
 
285 450 423,83
2015
 
27 355 621,67
2016
 
3 339 576,67
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 430 482 555,12 715 609,11 1 352 840,14 0,00 0,00 4 037 669,82 50 628 985,72 6 004 134,17 10 405 525,83 41 192 168,17 285 450 423,83 27 355 621,67 3 339 576,67
Člen dozorného orgánu >>
Člen dozorného orgánu
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511, Slovenská republika
IČO 35815256
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1765 - VZT
15/2016
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 EUR s DPH Združená dodávka zemného plynu.
1761 - VZT
15/2016
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 148 576,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
2015 - VZT
17/2016
Univerzita Komenského v Bratislave 160 450,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
2011 - VST
17/2016
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 173 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu.
3365 - VZT
29/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky 68 131,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
2034 - VZT
17/2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 580,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
2307 - VST
19/2016
Združenie miest a obcí Spiša 304 065,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu.
205 - VST
4/2016
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 75 860,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa zemného plynu na roky 2016 a 2017
24962 - VST
252/2015
Obec Smižany 199 554,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu pre rok 2016
24963 - VST
252/2015
Nemocnica Poprad, a. s. 374 635,00 EUR bez DPH Zemný plyn
24477 - VST
248/2015
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 459 728,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016
25200 - VST
253/2015
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 628 991,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
25202 - VST
253/2015
Technická univerzita v Košiciach 19,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE
284 - VST
5/2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 307 019,00 EUR bez DPH „Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane zabezpečenia jeho prepravy a
283 - VST
5/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky 176 069,00 EUR s DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2016
25790 - VST
257/2015
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 206 578,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie
25787 - VST
257/2015
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 820,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
983 - VZT
10/2016
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 110,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
23132 - VST
232/2015
Ekonomická univerzita v Bratislave 734 452,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave
22645 - VZT
225/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 51 850,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
22352 - VST
222/2015
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 60 008,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
17022 - VZT
162/2015
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 46 983,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
12413 - VST
114/2015
Univerzitná nemocnica Martin 664 878,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
12165 - VST
111/2015
Fakultná nemocnica Nitra 30,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
15536 - VST
148/2015
Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu PODPOĽANIE 321 913,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
21465 - VZT
212/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 66 403,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
21770 - VZT
215/2015
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 31 677,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
21164 - VZT
209/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 608,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
20897 - VZT
207/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 35 714,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
16837 - VZT
160/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 64 668,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
20073 - VST
198/2015
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 476 081,00 EUR s DPH Zemný plyn
16312 - VZT
155/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 220,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
18333 - VST
176/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku 71 980,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave,
18333 - VST
176/2015
Katolícka univerzita v Ružomberku 70 157,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave,
14788 - VZT
141/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 41 154,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
14292 - VZT
137/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 928,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
10743 - VZT
98/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 95 715,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
10347 - VZT
95/2015
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 186 561,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
8534 - VZT
77/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 152 607,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
9045 - VZT
82/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 994,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
6706 - VST
61/2015
Regionálne združenie obcí Košice - okolie 339 587,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu.
6879 - VST
63/2015
Združenie miest a obcí myjavského regiónu 397 964,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
7477 - VST
68/2015
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 980 655,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
3767 - VST
34/2015
Mesto Komárno 507 672,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky zemného plynu pre odberné miesta samosprávy mesta Komárno
8267 - VZT
75/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 344 126,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
3030 - VZT
26/2015
Univerzita Komenského v Bratislave 85 293,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
864 - VST
10/2015
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 173 799,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
4052 - VZS
36/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 468 639,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
4052 - VZS
36/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 100 905,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
4052 - VZS
36/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 309 710,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
3778 - VZT
34/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 47 854,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
419 - VST
7/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
419 - VST
7/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
3781 - VZT
34/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 86 933,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
30311 - VST
244/2014
Mesto Nová Baňa 245 819,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO414
30454 - VST
245/2014
Obec Orechová Potôň 507 363,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO514
30454 - VST
245/2014
Obec Orechová Potôň 124 632,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO514
29494 - VST
239/2014
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 459 823,00 EUR bez DPH Zemný plyn
31270 - VST
250/2014
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 837 245,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región
5 - VST
1/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 241 667,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu.
30740 - VST
247/2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 553 600,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objetky UMB v Banskej Bystrici na rok 2015
554 - VST
8/2015
Slovenská pošta, a.s. 4 771 687,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
566 - VZT
8/2015
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 EUR s DPH Združená dodávka zemného plynu.
28687 - VST
232/2014
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 238 068,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
26626 - VST
214/2014
Poliklinika Tehelná, a.s. 279 000,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
28453 - VST
230/2014
Mesto Pezinok 341 600,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu.
26056 - VZT
210/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 60 751,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
29624 - VSS
240/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
29953 - VST
242/2014
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 614 586,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica
30311 - VST
244/2014
Mesto Nová Baňa 1 300 256,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO414
28101 - VBT
227/2014
Univerzitná nemocnica Martin 206 897,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa
28450 - VST
230/2014
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 233 510,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí
23021 - VST
191/2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 800 362,00 EUR s DPH ZEMNÝ PLYN
17505 - VST
153/2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 340 352,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na roky 2015 - 2018
02000 - VBT
56/2010
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 242 820,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu
2259 - VZT
35/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 81 507,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
2154 - VST
32/2014
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 363 740,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
7573 - VST
95/2013
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 54 401,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu
15756 - VST
185/2013
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 266 539,00 EUR s DPH ZEMNÝ PLYN
01682 - VBT
49/2011
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 600 000,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu
10195 - VST
110/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 172 333,00 EUR s DPH Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2014
7386 - VST
87/2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 239 542,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach
13547 - VST
131/2014
Mesto Prievidza 160 629,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za
13230 - VZT
129/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 33 542,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
6036 - VZT
75/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 289 091,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
5830 - VST
74/2014
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 599,00 EUR s DPH Zemný plyn
4977 - VST
68/2014
Obec Smižany 460 826,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
1813 - VST
25/2014
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 890 820,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
4704 - VST
66/2014
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 483 726,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP
2014 - VZT
29/2014
Mesto Trenčín 513 929,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
562 - VST
10/2014
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 587 157,00 EUR s DPH Zemný plyn 2013
1467 - VST
17/2014
Združenie obcí Mikroregión Hornád 38 063,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre obce regionálneho združenia Hornád
1392 - VST
16/2014
Mesto Topoľčany 940 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu
794 - VZT
11/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 31 398,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
1392 - VST
16/2014
Mesto Topoľčany 350 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu
19535 - VST
241/2013
Mesto Trenčín 513 929,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
20186 - VST
252/2013
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 958 768,00 EUR bez DPH Elektrická energia a zemný plyn
19529 - VST
241/2013
Mesto Gelnica 95 868,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
19309 - VST
237/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 341 546,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
20069 - VST
251/2013
Štatistický úrad Slovenskej republiky 127 729,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
20064 - VST
251/2013
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 631 100,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2014
20184 - VST
252/2013
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870 000,00 EUR s DPH Dodávka zmeného plynu
19719 - VST
245/2013
Mestská časť Bratislava - Rača 174 106,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre MČ Bratislava - Rača
19927 - VST
249/2013
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 954 415,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre nemocnice UNB Bratislava
19766 - VST
246/2013
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 14 046 668,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
20300 - VST
253/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 827 940,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre ZSSK, vrátane jeho prepravy a distribúcie
109 - VBT
4/2014
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 371 200,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu CNG.
18542 - VST
223/2013
Sociálna poisťovňa 1 277 571,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
18386 - VST
221/2013
Obec Chtelnica 1 018 176,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO713
18483 - VST
222/2013
Univerzita Komenského v Bratislave 2 474 500,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
13909 - VST
155/2013
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 181 430,00 EUR s DPH Zemný Plyn
14697 - VST
167/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 424 400,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave
13100 - VZT
140/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 163 328,00 EUR s DPH Zmený plyn
11839 - VST
130/2013
Slovenská národná knižnica 57 197,00 EUR s DPH Dodávka plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
7081 - VZT
88/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 98 135,00 EUR bez DPH Zemný plyn
9084 - VST
113/2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 91 859,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre MŽP SR
5104 - VST
66/2013
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 134 756,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu“
3886 - VST
51/2013
Nemocnica svätého Michala, a. s. 528 960,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Nemocnicu sv. Michala
639 - VST
11/2013
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 43 084,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku
1427 - VBT
21/2013
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 449 360,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
635 - VST
11/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 761 029,00 EUR bez DPH Zemný plyn
536 - VST
10/2013
Katolícka univerzita v Ružomberku 98 804,00 EUR bez DPH Dodávky zemného plynu pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.
638 - VST
11/2013
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 132 984,00 EUR s DPH Dodávka plynu
15385 - VST
243/2012
Psychiatrická nemocnica Hronovce 123 603,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce na rok 2013
15257 - VST
242/2012
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 506 146,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
15675 - VST
247/2012
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik 112 952,00 EUR bez DPH Nákup elektriny a zemného plynu
412 - VST
7/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 43 326,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
240 - VST
5/2013
Prešovská univerzita v Prešove 666 104,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove
241 - VST
5/2013
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 530 208,00 EUR s DPH Zemný plyn
15256 - VST
242/2012
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 542 108,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15240 - VST
242/2012
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 530 422,00 EUR bez DPH Zemný plyn
420 - VBT
7/2013
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 545 400,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu CNG.
15144 - VST
241/2012
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 910 330,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu - CVO
15142 - VST
241/2012
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 566 106,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu na roky 2013 a 2014
15238 - VST
242/2012
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (skrátený názov "Gymnázium Prievidza") 162 130,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na rok 2013 – CVO2
166 - VST
4/2013
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 47 516,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
483 - VST
9/2013
Národné lesnícke centrum 31,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu pre NLC vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
487 - VST
9/2013
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 762 913,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
412 - VST
7/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 134 368,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15371 - VST
243/2012
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 93 809,00 EUR bez DPH Nákup plynu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor n.o. vrátane prevzatia záruky za
62 - VST
2/2013
Nemocnica Poprad, a. s. 697 908,00 EUR bez DPH Zemný plyn
15150 - VSS
241/2012
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 61 057,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
486 - VST
9/2013
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 740 207,00 EUR bez DPH "Dodávka zemného plynu pre odberné miesta UMB v Banskej Bystrici na rok 2013"
14702 - VST
234/2012
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav 154 873,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
14616 - VST
232/2012
Mesto Piešťany 49 394,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
14835 - VST
236/2012
Poliklinika Tehelná, a.s. 97 500,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre Poliklinika Tehelná, a.s.
14924 - VST
237/2012
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 70 890,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre SZRB
14762 - VST
235/2012
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 72 999,00 EUR bez DPH nákup zemného plynu
14930 - VST
237/2012
BIONERGY, a. s. 836 100,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia distribučných služieb
14235 - VST
226/2012
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 139 607,00 EUR s DPH Zemný plyn
10573 - VST
174/2012
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 63 468,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK
07941 - VST
132/2012
Detský domov Žitavce 43 869,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu
07070 - VST
120/2012
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 266 667,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UPJŠ v Košiciach
01345 - VBT
25/2012
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 450 000,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG)
02315 - VST
42/2012
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 168 116,00 EUR bez DPH DODÁVKA PLYNU PRE THS SAV
01801 - VST
33/2012
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 153 815,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
00360 - VST
8/2012
Mesto Poprad 173 032,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na rok 2012
00079 - VST
2/2012
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN) 77 450,00 EUR s DPH Nákup plynu
00224 - VST
5/2012
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 405 999,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na vykurovanie pre Kanceláriu NR SR.
00362 - VST
8/2012
Obec Rohožník 109 244,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
10857 - VBT
242/2011
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 42 306,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
00127 - VBT
3/2012
Slovenská pošta, a.s. 558 000,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
11086 - VST
246/2011
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 340 000,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
11297 - VST
249/2011
Psychiatrická nemocnica Hronovce 117 357,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu pre PNH na rok 2012
10802 - VST
241/2011
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 128 467,00 EUR s DPH Zemný plyn
00772 - VST
14/2012
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 90 595,00 EUR bez DPH Plyn pre potreby Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.
09408 - VST
219/2011
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 140 497,00 EUR bez DPH Dodávka plynu so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb s prepravou
09835 - VST
225/2011
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 550 199,00 EUR bez DPH Zemný plyn
00793 - VBT
25/2009
Stredná odborná škola dopravná 114 270,00 EUR bez DPH Dodávka plynu.
02520 - VBT
88/2009
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 485 362,00 EUR bez DPH RKBZ - dodávka stlačeného zemného plynu.
01503-VBP
24/2005
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 766 100,00 SK bez DPH Rekonštrukcia plynovodov a prípojok.
05760 - VBT
89/2005
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 11 623 200,00 SK bez DPH Dodávka komponentov potrebných na prestavbu pohonu autobusov KAROSA na CNG.
00879 - VBT
12/2006
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 260 504,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
00880 - VBT
12/2006
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 680 067,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
02813 - VBT
37/2006
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 515 605,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
03358 - VBT
49/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 829 037,00 SK bez DPH Dodanie zemného plynu.
03357 - VBT
49/2006
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Dodanie zemného plynu.
04185 - VBT
62/2006
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 104 000,00 SK bez DPH Zriadenie odberného miesta v novopostavenom objekte TWR Košice - dodávka plynu.
12122 - VBT
169/2005
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 8 469 140,00 SK bez DPH Komponenty na prestavbu autobusov na CNG.
12877 - VBT
180/2005
ARRIVA NITRA a.s. 700 000,00 SK bez DPH Ojazdený kĺbový autobus Karosa C 943.1944.
05030 - VBS
77/2006
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10 848 192,00 SK bez DPH Servis pre 5 scada systémov TG8000.
06881 - VBT
123/2006
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR 7 518 257,00 SK bez DPH Dodávka plynu do záchytného tábora v Humennom.
06919 - VST
233/2009
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 121 265,00 EUR s DPH Zemný plyn.
07575 - VST
246/2009
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre 400 000,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu.
01255 - VST
31/2010
Nemocnica Poprad, a. s. 55 603 781,00 EUR s DPH Zemný plyn
05303 - VST
153/2010
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 436 818,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
00313 - VST
10/2011
Nemocnica Poprad, a. s. 622 746,00 EUR s DPH Zemný plyn
07406 - VST
225/2010
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 126 664,00 EUR s DPH Zemný plyn
08273 - VBT
245/2010
Psychiatrická nemocnica Hronovce 117 041,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu naftového pre objekty Psychiatrickej nemocnice Hronovce
00579 - VST
14/2011
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 550 212,00 EUR s DPH Zemný plyn
03735 - VST
99/2011
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 192 972,00 EUR bez DPH Zemný plynVýpis spoločností bez obstarávaní