SK|EN

napríklad Zita Verčíková alebo Milan Tréger

Ing. Martin Skákala

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 2 126 594,49  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
25 204,14
2006
 
0,00
2007
 
264 556,89
2008
 
0,00
2009
 
350 378,15
2010
 
441 176,47
2011
 
744 064,00
2012
 
286 052,33
2013
 
403,33
2014
 
5 856,67
2015
 
8 902,50
Montservis, s.r.o. 2 126 594,49 25 204,14 0,00 264 556,89 0,00 350 378,15 441 176,47 744 064,00 286 052,33 403,33 5 856,67 8 902,50
Spoločník v.o.s. / s.r.o. >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Montservis, s.r.o.
Kasárenská 8, Trenčín, 911 05, Slovenská republika
IČO 36396711
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
19392 - VZT
190/2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 10 683,00 EUR s DPH Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM)
21290 - VZT
178/2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7 028,00 EUR s DPH Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM)
20015 - VZT
250/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 484,00 EUR s DPH Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM)
14770 - VZT
235/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 22 532,00 EUR s DPH Oleje a prevádzkové látky
07086 - VZT
120/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 10 622,00 EUR s DPH Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM)
08100 - VSS
134/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 17 000,00 EUR bez DPH Servis, opravy a údržba osobných automobilov, súvisiace vybavenie
08100 - VSS
134/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 000,00 EUR bez DPH Servis, opravy a údržba osobných automobilov, súvisiace vybavenie
08100 - VSS
134/2012
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 000,00 EUR bez DPH Servis, opravy a údržba osobných automobilov, súvisiace vybavenie
07215 - VZT
122/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 1 554,00 EUR s DPH Oleje a prevádzkové látky
03627 - VBS
61/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 201 129,00 EUR bez DPH Periodické revízie, nálezové opravy, neplánované opravy a údržba cisterien, cisternových prívesov a cisternových
08326 - VST
201/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 92 654,00 EUR bez DPH Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM)
07734 - VZT
191/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 7 385,00 EUR s DPH Oleje a prevádzkové látky
10270 - VZT
232/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 21 783,00 EUR s DPH Technické prostriedky a náhradné diely pre manipuláciu s tekutými pohonnými látkami (PHM)
07237 - VST
180/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 31 645,00 EUR bez DPH Oleje a prevádzkové látky
02720 - VBS
74/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 425 000,00 EUR s DPH Revízie cisternových automobilov
02720 - VBS
74/2010
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 100 000,00 EUR s DPH Revízie cisternových automobilov
05370 - VSS
189/2009
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 416 950,00 EUR s DPH Revízie cisternových automobilov.
05502 - VBS
232/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 4 201 681,00 SK bez DPH 1. Prestavby cisternových automobilov T-815 CAP 6, T-815 CAPL 16, T-815 CA 18 a prívesov CP-11 v súlade s požiadavkami Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po verejných komunikáciách ADR.
05503 - VBS
232/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 156 100,00 SK bez DPH 1. Prestavby cisternových automobilov T-815 CAP 6, T-815 CAPL 16, T-815 CA 18 a prívesov CP-11 v súlade s požiadavkami Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po verejných komunikáciách ADR.
16266 - VBT
223/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 18 000,00 SK bez DPH Špeciálne kvapaliny a mazivá, časť: Plastické mazivo grafitové.
16265 - VBT
223/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 223 300,00 SK bez DPH Špeciálne kvapaliny a mazivá, časť: Olej konzervačný - viacfunkčný prostriedok.
15374 - VST
212/2005
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 518 000,00 SK bez DPH Špeciálne kvapaliny a mazivá s časťami:
03520 - VBT
149/2007
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 53 060,00 SK bez DPH Dodávka olejov a mazív.
02757 - VBT
119/2007
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 559 200,00 SK bez DPH 1. Plastické mazivo grafitové v kvalite MSU-39.2/G.
05681 - VBS
144/2011
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 714 550,00 EUR s DPH Periodické revízií, nálezové opravy, neplánované opravy a údržba cisterien a cisternových automobilov ADRVýpis spoločností bez obstarávaní


SPITHILL Ventures s. r. o.
Betliarska 12, Bratislava, 85107, Slovenská republika, IČO 47693908

 
WakesApp.com s. r. o.
Podniková 1, Bratislava, 831 02, Slovenská republika, IČO 47909234