Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Pavol Mertus

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Staré Grunty 3643/326 B, Bratislava, Slovenská republika

349 828 934,34 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 35815256
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 35829141
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Obec Podbrezová Sládkovičova 76/6 00313688
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 36644030
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46 00321125
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780 36672441
Mesto Vrútky Matušovičovský rad 4 00647209
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1 36644331
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palučanská 25 17336163
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Banskobystrický samosprávny krajÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja a organizacné zložky v zriadovatelskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (v rozsahu uvedenom v SP) 2147483647
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986 00610411
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 17050561
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 00156884
Mesto Banská Bystrica Československej armády 26 00313271
Stredoslovenská energetika, a.s. Ulica Republiky 5 36403008
Záhradnícke a rekreačné služby Švermova 45 00183075
Nemocnica s poliklinikou Prievidza Nemocničná 2 17335795
Obvodný úrad Považská Bystrica Centrum 1/1 42024005

Zoznam tendrov

Energotel,a.s.   Miletičova 7, Bratislava, 82108, Slovenská republika   IČO 35785217

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3488 - VBS 45/2013 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 211 670,00 EUR bez DPH Telekomunikačné služby a prenájom telekomunikačných okruhov

SPP - distribúcia , a.s.   Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 82511, Slovenská republika   IČO 35910739

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
686 - VBS 8/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 477 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu
2037 - VBS 18/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 477 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu
7813 - VZT 90/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 88 840,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.   Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 01047, Slovenská republika   IČO 36442151

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1899 - VBS 16/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1,00 EUR bez DPH Prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny na časti vymedzeného územia stredného Slovenska
686 - VBS 8/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 735 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu
2037 - VBS 18/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20 735 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb distribúcie elektriny a plynu
04476 - VBS 74/2012 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 467 096,00 EUR bez DPH Zabezpečenie dodávky elektrickej energie, stlačeného vzduchu a ďalších služieb pre elektrické stanice 400 kV
00932 - VBS 30/2009 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 1 488 632,00 EUR bez DPH Zabezpečenie dodávky elektrickej energie, stlačeného vzduchu a ďalších služieb pre el. stanice 400 kV

Stredoslovenská energetika, a.s.   Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01047, Slovenská republika   IČO 36403008

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
288 - VUT 5/2016 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 42,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
11735 - VSS 106/2015 Obec Podbrezová 30 000,00 EUR s DPH Služba verejného osvetlenia obce Podbrezová
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 286 189,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
1207 - VST 12/2015 Mesto Žilina 4 000 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
421 - VST 7/2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 5 697 759,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie pre StVPS , a.s. Banská Bystrica a PVPS, a.s. Poprad
31623 - VST 253/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 050 379,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia za odchýlku
1505 - VZT 14/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 481 624,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
29624 - VSS 240/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
24729 - VZT 201/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 174 748,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
5094 - VZT 69/2014 Banskobystrický samosprávny kraj 813 854,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky
14550 - VZT 136/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 168 715,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik s prevzatím
6181 - VZT 76/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 479 523,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
18630 - VST 225/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 813 854,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre Úrad BBSK a OZvZP BBSK - vrátane prevzatia záruky
263 - VUT 7/2014 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 48,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
18672 - VST 226/2013 Mesto Žiar nad Hronom 144 925,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
17235 - VZT 204/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 281 891,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
16158 - VST 193/2013 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2015-2016
13986 - VZT 156/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 392 279,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
7149 - VST 89/2013 Mesto Vrútky 97 256,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie.
7518 - VZT 94/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 79 263,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky
6595 - VZT 82/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 416 080,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
421 - VBT 7/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 71 638,00 EUR bez DPH Dodávka, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku
319 - VST 6/2013 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 215 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
15714 - VST 248/2012 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 92 735,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15600 - VST 245/2012 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 307 235,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta LESOV SR, š.p. s prevzatím zodpovednosti za
14447 - VBT 229/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 373 437,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu na kúrenie objektov DPB, a.s.
14552 - VST 231/2012 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
13637 - VZT 217/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 45 697,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky
09895 - VZT 161/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 54 257,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
05741 - VZT 97/2012 Banskobystrický samosprávny krajÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja a organizacné zložky v zriadovatelskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (v rozsahu uvedenom v SP) 518 522,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
11635 - VST 254/2011 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 120 734,00 EUR s DPH Elektrická energia
00629 - VST 12/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 1 575 142,00 EUR bez DPH Nákup elektrickej energie a plynu pre ÚBBSK a OZvZP BBSK vrátane prevzatia záruky za odchýlku
06972 - VST 175/2011 Mesto Žiar nad Hronom 571 238,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej enrgie pre mesto Žiar nad Hronom
01018 - VBT 34/2009 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 575 848,00 EUR bez DPH Pravidelná dodávka elektrickej energie.
04909 - VST 173/2009 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica 44 567,00 EUR s DPH Nákup silovej elektrickej energie na rok 2010.
00781-VBT 15/2005 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 092 660,00 SK bez DPH Dodávka el. energie.
02640-VBS 42/2005 Mesto Banská Bystrica 6 834 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02639-VBS 42/2005 Mesto Banská Bystrica 6 990 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02641-VBS 42/2005 Mesto Banská Bystrica 6 715 000,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre odberateľa - mesto Banská Bystrica
02677 - VBS 34/2006 Stredoslovenská energetika, a.s. 8 535 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky elektrickej energie, stlačeného vzduchu a ďalších služieb
02366 - VBS 29/2006 Záhradnícke a rekreačné služby 4 036 200,00 SK bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre obstarávateľa - 8 odberných miest.
05297 - VBS 85/2006 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 7 956 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie dodávky zaisteného napätia.
05675 - VST 234/2008 Nemocnica s poliklinikou Prievidza 21 000 000,00 SKK bez DPH Pravidelná dodávka elektrickej energie, zabezpečovanie distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky.
05904 - VST 203/2009 Slovenský hydrometeorologický ústav 136 306,00 EUR bez DPH Elektrická energia vrátane zabezpečenia distribučných služieb a zodpovednosti za odchýlky.
01468 - VST 37/2010 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 142 285,00 EUR s DPH Elektrická energia
03987 - VST 115/2010 Obvodný úrad Považská Bystrica 29 587,00 EUR bez DPH Dodávka eleektrickej energie pre objekty Obvodného úradu Považská Bystrica
07363 - VST 224/2010 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 179 634,00 EUR s DPH Elektrická energia

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
ČKD SLOVENSKO, s. r. o. Ružová dolina 6, Bratislava, 82108, Slovenská republika 31362761
SPV100, s. r. o. Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovenská republika 46694463
SSE - Metrológia, s.r.o. Škultétyho 76, Žilina, 01001, Slovenská republika 36411141
Stredoslovenská energetika - Project Development, s.r.o. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01047, Slovenská republika 44225733