SK|EN

napríklad Milan Dunaj alebo Jan Ludvík

JUDr. Ivan Farský

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 20 271 922,26  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2006
 
1 894 617,26
2007
 
0,00
2008
 
0,00
2009
 
884 260,00
2010
 
217 415,00
2011
 
1 486 671,00
2012
 
0,00
2013
 
3 889 000,00
2014
 
2 865 877,00
2015
 
7 063 738,00
2016
 
1 970 344,00
BONUS REAL, s.r.o. 20 271 922,26 1 894 617,26 0,00 0,00 884 260,00 217 415,00 1 486 671,00 0,00 3 889 000,00 2 865 877,00 7 063 738,00 1 970 344,00
Spoločník v.o.s. / s.r.o. <<
Spoločník v.o.s. / s.r.o. <<
Konateľ <<
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


BONUS REAL, s.r.o.
Štefánikova 19, Bratislava, 81105, Slovenská republika
IČO 31403280
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
700 - VZS
8/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 970 344,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky v rokoch 2015-2019
13613 - VSS
130/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 898 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republikyv rokoch 2015-2019
2678 - VZS
23/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 165 738,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky
28026 - VZS
226/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 606 814,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky
18775 - VZS
161/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 505 866,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky
6894 - VZS
83/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 295 778,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky
1350 - VZS
15/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 457 419,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky
15505 - VSS
180/2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 889 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území Slovenskej republiky
11231 - VBS
248/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 486 671,00 EUR bez DPH Príprava, výroba a distribúcia tlačív a tlačovín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané
02687 - VZS
94/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 233 359,00 EUR bez DPH Príprava, výroba a distribúcia tlačív a tlačovín na voľbu prezidenta Slovenskej republiky v roku 2009.
02686 - VZS
94/2009
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 650 901,00 EUR bez DPH Príprava, výroba a distribúcia tlačív a tlačovín pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2009
04429 - VBS
66/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 46 501 915,00 SKK s DPH Výroba a distribúcia tlačív a tlačovín pre voľby do Národnej rady Slovenskej
09152 - VZS
198/2006
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 000 000,00 SKK bez DPH Príprava, výroba a distribúcia tlačív a tlačovín na voľby do orgánov samosprávy
01331 - VZS
33/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 217 415,00 EUR bez DPH Príprava, výroba a distribúcia tlačív a tlačovín pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009.Výpis spoločností bez obstarávaní


SAVITUR s. r. o.
Kraskova 6, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 02, Slovenská republika, IČO 47759453