Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Mgr. Peter Helexa

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Štúrova 655/64, Marianka, 90033, Slovenská republika

175 916 657,14 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 36631124
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 00157716
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 35910739
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1 42181810
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Národný bezpečnostný úrad Budatínska 30 36061701
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Mesto Šamorín Hlavná 37 00305723
Slovenská národná knižnica nám. J.C.Hronského 1 36138517
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8 42134943
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
Slovenská televízia Mlynská dolina 00167398
Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 36284831
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 00603481
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Novoveská 17/A 00603392
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Združenie miest a obcí Medzibodrožia Kráľovský Chlmec 31951309
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Mesto Fiľakovo Radničná 25 00316075
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Obec Číž Číž 00318655
Podunajsko-Dolnovažské regionálne združenie Hlavná 50 36093921
Dolnohronské regionálne združenie Komenského 6 37859676
Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont Obecný úrad Plášťovce 345 37969803
Mikroregión Turiec v Gemeri Otročok 35 35998768
Združenie obcí - Južný región. Nám. slobody 1 37963040

Zoznam tendrov

Slovenská pošta, a.s.   Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599, Slovenská republika   IČO 36631124

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2618 - VBS 22/2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
24974 - VZS 252/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 611,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
25213 - VBS 253/2015 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 859 100,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
25220 - VZS 253/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 371,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
7801 - VSS 71/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 203 298,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
7185 - VSS 66/2015 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 600 786,00 EUR bez DPH Poštové služby
2161 - VBS 19/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 500 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
29374 - VSS 238/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 536 000,00 EUR bez DPH Doručenie dokladov ID1
29495 - VST 239/2014 Slovenská pošta, a.s. 707 588,00 EUR s DPH Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus
29262 - VSS 237/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Predaj a distribúcia dialničných nálepiek
8715 - VSS 110/2013 Trnavský samosprávny kraj 50 714,00 EUR bez DPH Poskytovanie poštových služieb
5953 - VZS 75/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 227,00 EUR bez DPH Poštové služby
14569 - VZS 136/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 297,00 EUR bez DPH Poštové služby
5878 - VZS 74/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 713,00 EUR bez DPH Poštové služby
5544 - VZS 72/2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 848,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
4344 - VBS 62/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 85 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie centrálneho výberu, evidenciu a zúčtovanie správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom systému eKolkov
625 - VZS 10/2014 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 427,00 EUR bez DPH Poštové služby
636 - VZS 10/2014 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 585,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
20076 - VRS 251/2013 SPP - distribúcia, a.s. 2 040 083,00 EUR bez DPH Cyklické odpočty spotreby zemného plynu a doplnkové výkony na vyžiadanie
20203 - VRS 252/2013 SPP - distribúcia, a.s. 2 153 419,00 EUR bez DPH Mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu
17914 - VSS 212/2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 490 755,00 EUR bez DPH POŠTOVÉ SLUŽBY
16748 - VZS 200/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 654,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
16281 - VZS 195/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 30 260,00 EUR bez DPH Poštové služby
16543 - VZS 198/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 836,00 EUR bez DPH Poštové služby
13196 - VBS 141/2013 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 18 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
12718 - VZS 137/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 356,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
12577 - VZS 136/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 203,00 EUR bez DPH Poštové služby
6832 - VZS 85/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Poštové služby
6830 - VBS 85/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 78 000,00 EUR bez DPH Poštové služby – univerzálna poštová služba a poštový platobný styk
4802 - VSS 63/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 64 731,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre.
4803 - VSS 63/2013 Národný bezpečnostný úrad 53 023,00 EUR s DPH Zabezpečenie univerzálnej poštovej služby
3740 - VSS 48/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 179 879,00 EUR bez DPH Poštové služby
2081 - VSS 30/2013 Mesto Poprad 185 952,00 EUR s DPH Poštové služby pre mesto Poprad
1716 - VBS 25/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Poštové a doručovateľské služby
1077 - VBS 16/2013 Mesto Šamorín 199 000,00 EUR bez DPH Poštové služby pre mesto Šamorín
1500 - VSS 22/2013 Slovenská národná knižnica 133 752,00 EUR s DPH Poštové služby
348 - VBS 6/2013 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 190 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie univerzálnych poštových služieb pre ZSSK Cargo
13530 - VSS 216/2012 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 800 000,00 EUR bez DPH Poštové služby
14442 - VSS 229/2012 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 360 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky
13797 - VSS 220/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 194 302,00 EUR bez DPH Poštové služby
07720 - VSS 129/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 77 250,00 EUR bez DPH Distribúcia mesačníka Náš kraj
00920 - VSS 17/2012 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 25 000,00 EUR bez DPH Tlačiarenské služby, grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre zabezpečenie činnosti NÚCEM
02462 - VBS 106/2008 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9 500 000,00 SKK bez DPH Upgrade informačného systému - služby aplikačného programového vybavenia v súvislosti s prechodom na euro.
01790 - VBS 79/2007 Slovenská televízia 4 000 000,00 SK bez DPH Tlač, obálkovanie, distribúcia výziev vo forme doporučenej zásielky, spracovanie
04863 - VSS 204/2008 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Expresné zásielkové služby.
05933 - VSS 244/2008 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000 000,00 SKK bez DPH Preprava osobných dokladov.
10462 - VBS 242/2006 Union zdravotná poisťovňa, a.s. 11 500 000,00 SKK bez DPH Poštové doručovacie služby.
00806 - VSS 21/2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 050 420,00 EUR bez DPH Doručovanie osvedčení o evidencii vozidiel

SWAN Mobile, a. s.   Borská 6, Bratislava, 84104, Slovenská republika   IČO 35680202

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18968 - VST 231/2013 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 197 000,00 EUR s DPH Mestský kamerový systém v Bratislave 2013
11838 - VSS 195/2012 Slovenská správa ciest 2 772,00 EUR s DPH Obstaranie dodávateľa dátových služieb.
09833 - VSS 160/2012 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 48 500,00 EUR bez DPH kamerový systém MČ DNV
11219 - VSS 248/2011 Štatistický úrad Slovenskej republiky 888 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie a prevádzkovanie komunikačných a bezpečnostných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR.
00538 - VSS 20/2007 Združenie miest a obcí Medzibodrožia 17 000 000,00 SKK bez DPH Internetizácia mikroregiónu Medzibodrožie.
05599 - VUS 235/2007 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 20 000 000,00 SKK bez DPH Vypracovanie projektovej dokumentácie digitálneho informačného systému v rezorte Ministerstva kultúry SR a realizácia pilotného riešenia.
08776 - VST 185/2006 Mesto Fiľakovo 6 214 180,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.
08765 - VBS 184/2006 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 200 000,00 SKK bez DPH Optické prepojenie siete LAN budovy Kancelárie NR SR na Župnom námestí 12 s
08989 - VSS 193/2006 Obec Číž 6 214 180,00 SKK s DPH Internetizácia regiónov na južnom Gemeri.
09813 - VST 219/2006 Podunajsko-Dolnovažské regionálne združenie 7 457 016,00 SKK s DPH Internetizácia Podunajsko-Dolnovážskeho regiónu.
09489 - VST 209/2006 Dolnohronské regionálne združenie 8 699 852,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.
09492 - VST 209/2006 Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 12 428 360,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.
09491 - VST 209/2006 Mikroregión Turiec v Gemeri 12 428 360,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.
09490 - VST 209/2006 Združenie obcí - Južný región. 11 806 942,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.