SK|EN

napríklad Štefan Kysel alebo Bystrík Berthoty

Mgr. Peter Helexa

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 175 916 657,14  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2006
 
2 274 812,45
2007
 
1 360 950,67
2008
 
746 863,17
2009
 
0,00
2010
 
0,00
2011
 
6 938 420,00
2012
 
1 507 362,00
2013
 
24 711 556,17
2014
 
90 200 526,67
2015
 
43 176 166,00
2016
 
5 000 000,00
Slovenská pošta, a.s. 171 692 423,08 381 730,07 132 775,68 746 863,17 0,00 0,00 6 050 420,00 1 456 552,00 24 547 389,50 90 200 526,67 43 176 166,00 5 000 000,00
Predstaventvo
Predstaventvo
SWAN Mobile, a. s. 4 224 234,05 1 893 082,39 1 228 175,00 0,00 0,00 0,00 888 000,00 50 810,00 164 166,67 0,00 0,00 0,00
Predstaventvo >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599, Slovenská republika
IČO 36631124
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2618 - VBS
22/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
24974 - VZS
252/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 611,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
25220 - VZS
253/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 371,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
25213 - VBS
253/2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 859 100,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
7801 - VSS
71/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 203 298,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
7185 - VSS
66/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 600 786,00 EUR bez DPH Poštové služby
2161 - VBS
19/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 500 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
29374 - VSS
238/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 536 000,00 EUR bez DPH Doručenie dokladov ID1
29495 - VST
239/2014
Slovenská pošta, a.s. 707 588,00 EUR s DPH Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus
29262 - VSS
237/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Predaj a distribúcia dialničných nálepiek
5953 - VZS
75/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 227,00 EUR bez DPH Poštové služby
8715 - VSS
110/2013
Trnavský samosprávny kraj 50 714,00 EUR bez DPH Poskytovanie poštových služieb
14569 - VZS
136/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 297,00 EUR bez DPH Poštové služby
5878 - VZS
74/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 713,00 EUR bez DPH Poštové služby
5544 - VZS
72/2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 848,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
4344 - VBS
62/2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 85 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie centrálneho výberu, evidenciu a zúčtovanie správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom systému eKolkov
636 - VZS
10/2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 585,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
625 - VZS
10/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 427,00 EUR bez DPH Poštové služby
20076 - VRS
251/2013
SPP - distribúcia, a.s. 2 040 083,00 EUR bez DPH Cyklické odpočty spotreby zemného plynu a doplnkové výkony na vyžiadanie
20203 - VRS
252/2013
SPP - distribúcia, a.s. 2 153 419,00 EUR bez DPH Mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu
17914 - VSS
212/2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 490 755,00 EUR bez DPH POŠTOVÉ SLUŽBY
16281 - VZS
195/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 30 260,00 EUR bez DPH Poštové služby
16543 - VZS
198/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 836,00 EUR bez DPH Poštové služby
16748 - VZS
200/2013
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 654,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
13196 - VBS
141/2013
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 18 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
12718 - VZS
137/2013
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 356,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
12577 - VZS
136/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 203,00 EUR bez DPH Poštové služby
6830 - VBS
85/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 78 000,00 EUR bez DPH Poštové služby – univerzálna poštová služba a poštový platobný styk
6832 - VZS
85/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Poštové služby
4802 - VSS
63/2013
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 64 731,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre.
4803 - VSS
63/2013
Národný bezpečnostný úrad 53 023,00 EUR s DPH Zabezpečenie univerzálnej poštovej služby
3740 - VSS
48/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 179 879,00 EUR bez DPH Poštové služby
2081 - VSS
30/2013
Mesto Poprad 185 952,00 EUR s DPH Poštové služby pre mesto Poprad
1716 - VBS
25/2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Poštové a doručovateľské služby
1077 - VBS
16/2013
Mesto Šamorín 199 000,00 EUR bez DPH Poštové služby pre mesto Šamorín
1500 - VSS
22/2013
Slovenská národná knižnica 133 752,00 EUR s DPH Poštové služby
348 - VBS
6/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 190 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie univerzálnych poštových služieb pre ZSSK Cargo
14442 - VSS
229/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 360 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky
13530 - VSS
216/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 800 000,00 EUR bez DPH Poštové služby
13797 - VSS
220/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 194 302,00 EUR bez DPH Poštové služby
07720 - VSS
129/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 77 250,00 EUR bez DPH Distribúcia mesačníka Náš kraj
00920 - VSS
17/2012
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 25 000,00 EUR bez DPH Tlačiarenské služby, grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre zabezpečenie činnosti NÚCEM
02462 - VBS
106/2008
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9 500 000,00 SKK bez DPH Upgrade informačného systému - služby aplikačného programového vybavenia v súvislosti s prechodom na euro.
01790 - VBS
79/2007
Slovenská televízia 4 000 000,00 SK bez DPH Tlač, obálkovanie, distribúcia výziev vo forme doporučenej zásielky, spracovanie
04863 - VSS
204/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Expresné zásielkové služby.
05933 - VSS
244/2008
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000 000,00 SKK bez DPH Preprava osobných dokladov.
10462 - VBS
242/2006
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 11 500 000,00 SKK bez DPH Poštové doručovacie služby.
00806 - VSS
21/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 050 420,00 EUR bez DPH Doručovanie osvedčení o evidencii vozidiel


SWAN Mobile, a. s.
Borská 6, Bratislava, 84104, Slovenská republika
IČO 35680202
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
18968 - VST
231/2013
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 197 000,00 EUR s DPH Mestský kamerový systém v Bratislave 2013
11838 - VSS
195/2012
Slovenská správa ciest 2 772,00 EUR s DPH Obstaranie dodávateľa dátových služieb.
09833 - VSS
160/2012
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 48 500,00 EUR bez DPH kamerový systém MČ DNV
11219 - VSS
248/2011
Štatistický úrad Slovenskej republiky 888 000,00 EUR bez DPH Poskytovanie a prevádzkovanie komunikačných a bezpečnostných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR.
00538 - VSS
20/2007
Združenie miest a obcí Medzibodrožia 17 000 000,00 SKK bez DPH Internetizácia mikroregiónu Medzibodrožie.
05599 - VUS
235/2007
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 20 000 000,00 SKK bez DPH Vypracovanie projektovej dokumentácie digitálneho informačného systému v rezorte Ministerstva kultúry SR a realizácia pilotného riešenia.
08765 - VBS
184/2006
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 200 000,00 SKK bez DPH Optické prepojenie siete LAN budovy Kancelárie NR SR na Župnom námestí 12 s
08776 - VST
185/2006
Mesto Fiľakovo 6 214 180,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.
09489 - VST
209/2006
Dolnohronské regionálne združenie 8 699 852,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.
09491 - VST
209/2006
Mikroregión Turiec v Gemeri 12 428 360,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.
09490 - VST
209/2006
Združenie obcí - Južný región. 11 806 942,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.
09492 - VST
209/2006
Združenie obcí mikroregiónu Palóc - Hont 12 428 360,00 SKK s DPH Internetizácia mikroregiónu.
09813 - VST
219/2006
Podunajsko-Dolnovažské regionálne združenie 7 457 016,00 SKK s DPH Internetizácia Podunajsko-Dolnovážskeho regiónu.
08989 - VSS
193/2006
Obec Číž 6 214 180,00 SKK s DPH Internetizácia regiónov na južnom Gemeri.Výpis spoločností bez obstarávaní