SK|EN

napríklad Karol Pavlů alebo Michal Mišík

JUDr. František Michvocík

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 171 692 423,08  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2006
 
381 730,07
2007
 
132 775,68
2008
 
746 863,17
2009
 
0,00
2010
 
0,00
2011
 
6 050 420,00
2012
 
1 456 552,00
2013
 
24 547 389,50
2014
 
90 200 526,67
2015
 
43 176 166,00
2016
 
5 000 000,00
Slovenská pošta, a.s. 171 692 423,08 381 730,07 132 775,68 746 863,17 0,00 0,00 6 050 420,00 1 456 552,00 24 547 389,50 90 200 526,67 43 176 166,00 5 000 000,00
Predstaventvo >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599, Slovenská republika
IČO 36631124
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2618 - VBS
22/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
24974 - VZS
252/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 611,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
25220 - VZS
253/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 9 371,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
25213 - VBS
253/2015
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 24 859 100,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
7801 - VSS
71/2015
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 203 298,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb hromadnej tlače a doručovanie dokumentov, tzv. "Hybridná pošta"
7185 - VSS
66/2015
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 600 786,00 EUR bez DPH Poštové služby
2161 - VBS
19/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 500 000,00 EUR bez DPH Univerzálna poštová služba
29374 - VSS
238/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 536 000,00 EUR bez DPH Doručenie dokladov ID1
29495 - VST
239/2014
Slovenská pošta, a.s. 707 588,00 EUR s DPH Nákup licencií Microsoft prostredníctvom licenčného programu Select Plus
29262 - VSS
237/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Predaj a distribúcia dialničných nálepiek
5953 - VZS
75/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 227,00 EUR bez DPH Poštové služby
8715 - VSS
110/2013
Trnavský samosprávny kraj 50 714,00 EUR bez DPH Poskytovanie poštových služieb
14569 - VZS
136/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 297,00 EUR bez DPH Poštové služby
5878 - VZS
74/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 713,00 EUR bez DPH Poštové služby
5544 - VZS
72/2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 848,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
4344 - VBS
62/2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 85 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie centrálneho výberu, evidenciu a zúčtovanie správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom systému eKolkov
636 - VZS
10/2014
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 585,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
625 - VZS
10/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 427,00 EUR bez DPH Poštové služby
20076 - VRS
251/2013
SPP - distribúcia, a.s. 2 040 083,00 EUR bez DPH Cyklické odpočty spotreby zemného plynu a doplnkové výkony na vyžiadanie
20203 - VRS
252/2013
SPP - distribúcia, a.s. 2 153 419,00 EUR bez DPH Mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu
17914 - VSS
212/2013
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 490 755,00 EUR bez DPH POŠTOVÉ SLUŽBY
16281 - VZS
195/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 30 260,00 EUR bez DPH Poštové služby
16543 - VZS
198/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 836,00 EUR bez DPH Poštové služby
16748 - VZS
200/2013
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 654,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
13196 - VBS
141/2013
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 18 000 000,00 EUR bez DPH Univerzálne poštové služby
12718 - VZS
137/2013
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 21 356,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre
12577 - VZS
136/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 203,00 EUR bez DPH Poštové služby
6830 - VBS
85/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 78 000,00 EUR bez DPH Poštové služby – univerzálna poštová služba a poštový platobný styk
6832 - VZS
85/2013
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Poštové služby
4802 - VSS
63/2013
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 64 731,00 EUR bez DPH Poštové služby pre UKF v Nitre.
4803 - VSS
63/2013
Národný bezpečnostný úrad 53 023,00 EUR s DPH Zabezpečenie univerzálnej poštovej služby
3740 - VSS
48/2013
Ekonomická univerzita v Bratislave 179 879,00 EUR bez DPH Poštové služby
2081 - VSS
30/2013
Mesto Poprad 185 952,00 EUR s DPH Poštové služby pre mesto Poprad
1716 - VBS
25/2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Poštové a doručovateľské služby
1077 - VBS
16/2013
Mesto Šamorín 199 000,00 EUR bez DPH Poštové služby pre mesto Šamorín
1500 - VSS
22/2013
Slovenská národná knižnica 133 752,00 EUR s DPH Poštové služby
348 - VBS
6/2013
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 190 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie univerzálnych poštových služieb pre ZSSK Cargo
14442 - VSS
229/2012
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 360 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky
13530 - VSS
216/2012
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 800 000,00 EUR bez DPH Poštové služby
13797 - VSS
220/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 194 302,00 EUR bez DPH Poštové služby
07720 - VSS
129/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 77 250,00 EUR bez DPH Distribúcia mesačníka Náš kraj
00920 - VSS
17/2012
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 25 000,00 EUR bez DPH Tlačiarenské služby, grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre zabezpečenie činnosti NÚCEM
02462 - VBS
106/2008
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9 500 000,00 SKK bez DPH Upgrade informačného systému - služby aplikačného programového vybavenia v súvislosti s prechodom na euro.
01790 - VBS
79/2007
Slovenská televízia 4 000 000,00 SK bez DPH Tlač, obálkovanie, distribúcia výziev vo forme doporučenej zásielky, spracovanie
04863 - VSS
204/2008
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Expresné zásielkové služby.
05933 - VSS
244/2008
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 000 000,00 SKK bez DPH Preprava osobných dokladov.
10462 - VBS
242/2006
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 11 500 000,00 SKK bez DPH Poštové doručovacie služby.
00806 - VSS
21/2011
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 050 420,00 EUR bez DPH Doručovanie osvedčení o evidencii vozidielVýpis spoločností bez obstarávaní