Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Igor Paško

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Bakošova 4549/46, Bratislava, 84103, Slovenská republika

373 573 759,36 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
EKO - podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20 00491870
ENERGO-SK, a.s. Novozámocká 220 36565482
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6 17336007
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Župné nám. 13 00166073
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Slovenská 11/A 17336112
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 00165565
TRANSPETROL, a.s. Šumavská 38 31341977
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 00397687
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 36550949
Obec Turany Osloboditeľov 83/91 00316962
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 36631124
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Svätoplukova 3 17330190
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vazovova 2 42499500
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Šagátova 1 00212008
Psychiatrická liečebňa Sučany Hradiská 20 17335612
Mesto Trnava Hlavná 1 00313114
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 31701914
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4 31813861
Obec Rohožník Školské námestie 406 00309923
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 35971126
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Obec Madunice P.O.Hviezdoslava 8/368 00312738
Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom Bzinská 11 00161403
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Grösslingová 1 35722959
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik Parková 13 31447708
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Limbová 1 00607231
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova 69 37861298
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika 35884916
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Letisko M.R.Štefánika 35778458
Správa účelových zariadení SAV Dúbravská cesta 9 00398136
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo spravodlivosti SR a rozpočtové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 2147483647
Rozhlas a televízia Slovenska Mýtna 1 47232480
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Pieskova č. 32 00735809
DataCentrum Cintorínska 5 00151564
Slovenská televízia Mlynská dolina 00167398

Zoznam tendrov

ZSE Energia, a.s.   Čulenova 6, Bratislava, 81647, Slovenská republika   IČO 36677281

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
3366 - VZT 29/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 69 799,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
213 - VST 4/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 186 088,00 EUR s DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2016
1528 - VZT 13/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 77 661,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
25212 - VBT 253/2015 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 300 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia pre Eko-podnik VPS
22251 - VZT 220/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 106 750,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
20506 - VZT 203/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 149 066,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
17039 - VZT 162/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 109 711,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
19978 - VUT 197/2015 ENERGO-SK, a.s. 6 101 691,00 EUR s DPH Združená dodávka energií
19978 - VUT 197/2015 ENERGO-SK, a.s. 46,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
14783 - VZT 141/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 144 112,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
14776 - VST 141/2015 Fakultná nemocnica Nitra 117,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 483,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 059,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 88 481,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 190 922,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 848,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 465,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 626,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 599,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 902,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 838,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 480,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 812,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 153,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 462,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 891,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 094,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 083,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 252,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 371,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 520,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 863,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 252,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 981,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 136,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 150,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 760,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 530,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10745 - VZT 98/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 111 179,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 427,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 38 481,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 690,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 605,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 834,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 162,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 765,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 429,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 674,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 682,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 115,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 993,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 679,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 955,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 455,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 997,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 631,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 646,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 064,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 776,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 339,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 252,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 089,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 816,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 949,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 631,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 166,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
10505 - VZS 96/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 079,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
13756 - VZT 131/2015 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 955 371,00 EUR bez DPH Elektrická energia
8879 - VZT 80/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 192 508,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
5706 - VST 51/2015 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 192 299,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
864 - VST 10/2015 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 106 875,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
3780 - VZT 34/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 95 188,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
2148 - VST 19/2015 TRANSPETROL, a.s. 8 500 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku pre TP, a.s. na
1369 - VST 13/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 170 024,00 EUR bez DPH Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie na rok 2015
31063 - VST 249/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave 6 325 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
31062 - VST 249/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 343 802,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica
30902 - VST 248/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 943 696,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku
2040 - VZT 18/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 176 217,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
26375 - VZT 212/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 133 510,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
29624 - VSS 240/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
25812 - VZT 208/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 74 343,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
24734 - VZT 201/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 148 119,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
24342 - VST 199/2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 10 151 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
00240 - VUT 9/2010 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9 636 622,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny so zabezpečením distribúcie elektriny.
2316 - VZT 36/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 114 881,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
13110 - VZT 140/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 78 104,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
5990 - VST 76/2013 Obec Turany 81 039,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO4
5990 - VST 76/2013 Obec Turany 23 168,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO4
19898 - VST 168/2014 Slovenská pošta, a.s. 4 023 091,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
14747 - VZT 137/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 210 070,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
7812 - VZT 90/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 84 183,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku elektrickej energie
6038 - VZT 75/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 770 155,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
2884 - VST 45/2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 401 300,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
3592 - VST 54/2014 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre ZsVS, a.s.
779 - VZT 11/2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 95 005,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica vrátane
20180 - VST 252/2013 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 100 582,00 EUR s DPH „Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku“.
19672 - VST 244/2013 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 3 021 022,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre objekty Finančného riaditeľstva SR
19765 - VST 246/2013 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 7 490 000,00 EUR bez DPH Združená dodávka elektrickej energie
19766 - VST 246/2013 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 14 046 668,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
18385 - VST 221/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 143 371,00 EUR bez DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie. Číslo zákazky v systéme EVO 32.05
18147 - VST 216/2013 Psychiatrická liečebňa Sučany 96 001,00 EUR s DPH Zemný plyn
18289 - VZT 219/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 96 374,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
17089 - VZT 203/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 134 948,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica (ďalej
14877 - VST 170/2013 Mesto Trnava 146 250,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava
13008 - VZT 139/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 132 321,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica. Objednávky
7077 - VZT 88/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 106 143,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
6814 - VST 85/2013 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 664 593,00 EUR s DPH Dodávka a distribúcia elektriny.
6224 - VZT 78/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 162 441,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
1406 - VST 21/2013 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 173 757,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre rok 2013
1355 - VBT 20/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 1 047 538,00 EUR bez DPH Zmluva o dodávke elektriny zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
728 - VST 12/2013 Obec Rohožník 52 632,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre obec Rohožník
168 - VST 4/2013 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 322 115,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky š.p., Banská Bystrica (ďalej
15243 - VST 242/2012 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 197 000,00 EUR bez DPH Zemný plyn
15242 - VST 242/2012 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 187 500,00 EUR bez DPH Elektrická energia
15609 - VBT 245/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 62 557,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
15609 - VBT 245/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 510 978,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
342 - VRT 6/2013 Obec Madunice 99 378,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15145 - VST 241/2012 ENERGO-SK, a.s. 3 062 492,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku
61 - VST 2/2013 Stredná odborná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom 132 201,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
15143 - VST 241/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky 700 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15607 - VBT 245/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 968 010,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
15608 - VBT 245/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 305 308,00 EUR bez DPH Nákup silovej elektriny pre rok 2013 s opciou na rok 2014.
15635 - VST 246/2012 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 38 776,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
14227 - VST 226/2012 Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 128 825,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
13883 - VST 221/2012 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 258 000,00 EUR bez DPH Elektrická energia
14831 - VST 236/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 101 776,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny pre JAVYS, a.s. na rok 2013
15060 - VST 240/2012 Nitriansky samosprávny kraj 61 844,00 EUR s DPH Nákup a dodávka zemného plynu
13527 - VST 216/2012 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 56,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
06958 - VST 118/2012 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 200 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektriny
04472 - VST 74/2012 Správa účelových zariadení SAV 399 855,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
03962 - VZT 66/2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyMinisterstvo spravodlivosti SR a rozpočtové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti 201 191,00 EUR bez DPH Elektrická energia
05049 - VBT 86/2012 Mesto Trnava 110 184,00 EUR s DPH dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava
01680 - VST 31/2012 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 453 620,00 EUR bez DPH Elektrická energia.
00126 - VBT 3/2012 Slovenská pošta, a.s. 6 600 000,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie
11304 - VBT 249/2011 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 854 550,00 EUR bez DPH Elektrická energia vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
00169 - VST 4/2012 Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 209 620,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie
00077 - VST 2/2012 Rozhlas a televízia Slovenska 811 250,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska
00172 - VST 4/2012 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 295 474,00 EUR bez DPH Elektrická energia
04011 - VST 137/2009 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre 485 071,00 EUR s DPH Elektrická energia.
06391 - VBT 218/2009 DataCentrum 62,00 EUR bez DPH Elektrická energia.
08178 - VST 244/2010 Slovenská televízia 620 580,00 EUR bez DPH Dodávka a distribúcia elektrickej energie pre Slovenskú televíziu Bratislava.

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.