SK|EN

napríklad Dominique Collomp alebo Michal Klačan

Ing. Marián Repák

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 1 036 806 046,74  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
2 693 830,58
2006
 
0,00
2007
 
17 769 612,06
2008
 
86 796 783,51
2009
 
15 208 484,33
2010
 
51 068 414,43
2011
 
244 659 681,00
2012
 
30 044 947,00
2013
 
559 019 235,50
2014
 
18 274 725,00
2015
 
11 270 333,33
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 036 806 046,74 2 693 830,58 0,00 17 769 612,06 86 796 783,51 15 208 484,33 51 068 414,43 244 659 681,00 30 044 947,00 559 019 235,50 18 274 725,00 11 270 333,33
Predstaventvo >>
Predstaventvo >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


VÁHOSTAV - SK, a.s.
Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
IČO 31356648
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
16625 - VST
158/2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 214 975,00 EUR s DPH Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
16625 - VST
158/2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 119 175,00 EUR s DPH Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
16625 - VST
158/2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 169 050,00 EUR s DPH Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
12176 - VUP
111/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10 851 000,00 EUR bez DPH Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch: Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka, Oščadnica tokOščadnica,
04380 - VBP
126/2010
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 6 865 794,00 EUR bez DPH Výstavba MVE Dobrohošť
21835 - VUP
182/2014
Obec Slovinky 2 165 670,00 EUR s DPH Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky
1656 - VUP
21/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 19 764 000,00 EUR s DPH Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave
20201 - VSP
252/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 227 263 510,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
13752 - VST
152/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 34 833,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13761 - VSP
152/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 329 879 543,00 EUR bez DPH Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
13752 - VST
152/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 19 800,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13752 - VST
152/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 13 900,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13752 - VST
152/2013
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 35 000,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
1884 - VUP
27/2013
Košický samosprávny kraj 1 789 905,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského Múzea
08388 - VUP
137/2012
Mesto Košice 967 822,00 EUR bez DPH Revitalizácia hradu na vrchu Hradová v Košiciach.
09016 - VUP
146/2012
Košický samosprávny kraj 2 354 984,00 EUR bez DPH Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
06506 - VUP
111/2012
Obec Plavnica 378 591,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Plavnica
07080 - VSP
120/2012
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 634 915,00 EUR bez DPH Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
04047 - VUP
67/2012
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 708 635,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia NKP - päťhrannej veže Zámku Bojnice
10207 - VSP
231/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 137 750 580,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany.
09634 - VSP
222/2011
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 9 711 033,00 EUR bez DPH Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce
06613 - VSP
166/2011
ŽILINA REAL, s.r.o. 131 951,00 EUR bez DPH Sanácia zárubného a oporného múru v mestskej časti Žilina - Vranie
06209 - VUP
157/2011
Obec Okrúhle 370 563,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla - Obec Okrúhle
01511 - VZP
54/2009
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 725 668,00 EUR s DPH Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca.
03290 - VSP
114/2009
Mesto Bardejov 7 839 856,00 EUR s DPH Mestský hnedý priemyselný park Bardejov.
02542 - VSP
89/2009
Martinská teplárenská, a.s. 4 082 853,00 EUR bez DPH Palivové hospodárstvo biomasy kotla K4.
03273 - VSP
113/2009
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 292 930,00 EUR bez DPH Suchohrad, dotesnenie podložia nábrežného múru v hrádzovom kilometri 19,657 - 20,309 Moravy.
04451 - VSP
154/2009
Mesto Myjava 899 540,00 EUR bez DPH "Polder svacenický jarok".
00724 - VSS
26/2008
Slovenská správa ciest 1 725 900,00 SK bez DPH Cesta I/64 Nitra - Topoľčany - hranica kraja.
00032-VSP
1/2005
Mesto Turčianske Teplice 13 994 717,00 SK bez DPH Rekonštrukcie miestnej komunikácie - Štubnianska, Holeška.
01888 - VZP
79/2008
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 006 114 000,00 SKK bez DPH Národná kultúra pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca.
01826 - VUP
77/2008
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500 000 000,00 SKK bez DPH Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca.
03114 - VSP
136/2008
Mesto Ružomberok 37 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie nadregionálneho významu Kalvária - Malinô Brdo.
02333 - VBP
98/2007
Žilina Invest, s.r.o. 153 000 000,00 SK bez DPH Terénne úpravy a vybudovanie spevnených plôch.
03156 - VUP
134/2007
Žilinský samosprávny kraj 100 800 000,00 SK bez DPH Dostavba operačných sál, oddelenia anestézie, intenzívnej medicíny a centrálnej
04461 - VUP
189/2008
Mesto Hnúšťa 70 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia výrobnej haly, súpisné č. 940, v priemyselnej zóne, Hnúšťa.
12896 - VSP
180/2005
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 53 566 914,00 SK bez DPH Stavba: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.
13313 - VSP
185/2005
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 13 592 709,00 SK bez DPH Rekonštrukcia podzemných priestorov pod Leopoldovým nádvorím, II. etapa.
05051 - VBP
213/2007
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 198 000 000,00 SKK bez DPH Diaľnica D1, križovatka Voderady.
05036 - VSP
212/2007
Slovenská správa ciest 83 527 333,00 SKK bez DPH Cesta I/75 Galanta - obchvat, 1. stavba.
18555 - VBP
250/2005
21.Century Group, s.r.o. 0,00 bez DPH Miestne komunikácie a preložka cesty CII/583 pre stavbu Závod na výrobu automobilov
05253 - VUP
184/2009
Mesto Žilina 724 726,00 EUR bez DPH Žilina - Rekonštrukcia ZŠ Vendelína Javorku 32.
00029 - VUP
2/2010
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 962 591,00 EUR s DPH Komplexné riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti v NsP Žilina
07669 - VZP
247/2009
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 010 516,00 EUR bez DPH Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca. Časť - Hradby.
01700 - VUP
45/2010
MH Invest, s.r.o. 18 253 392,00 EUR bez DPH Investičný projekt v Trenčíne, Slovensko: Priemyselný park - inžinierske siete.
03348 - VUP
93/2010
Mesto Trstená 848 550,00 EUR bez DPH Zlepšenie čistoty vôd Oravy - riek Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská Priehrada.
02977 - VZP
82/2010
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 843 441,00 EUR s DPH Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca. Časť - Objekty na čestnom
05455 - VUP
159/2010
Obec Šarišské Bohdanovce 585 699,00 EUR bez DPH Modernizácia ZŠ s MŠ v Šarišských Bohdanovciach
05240 - VUP
150/2010
Mesto Levice 1 378 564,00 EUR bez DPH Revitalizácia Námestia hrdinov Levice
04376 - VSP
126/2010
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 6 802 084,00 EUR bez DPH Zhotovenie stavby: "SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce"
03919 - VUP
112/2010
Mesto Žilina 702 993,00 EUR bez DPH Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina
04910 - VUP
140/2010
Obec Turany 673 503,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy v Turanoch
07163 - VUP
218/2010
Obec Lovinobaňa 580 625,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa
06886 - VUP
210/2010
Obec Raslavice 440 960,00 EUR bez DPH Revitalizácia obecnej zóny Raslavice
05695 - VUP
169/2010
Žilinská univerzita v Žiline 725 107,00 EUR bez DPH Vybudovania univerzitného parkoviska v lokalite Veľký diel Žilina
06949 - VUP
212/2010
Obec Slovenská Ves 451 030,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Slovenská Ves
06357 - VUP
195/2010
Obec Pečovská Nová Ves 781 386,00 EUR bez DPH Obnova ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
07453 - VUP
226/2010
Obec Utekáč 477 224,00 EUR bez DPH Budovaním centrálnych priestranstiev obec Utekáč rieši kvalitu života občanov.
08042 - VUP
241/2010
Obec Margecany 740 132,00 EUR bez DPH Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníženie energetických strát budovy Kultúrneho domu v Margecanoch
00226 - VUP
8/2011
Obec Cinobaňa 731 183,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa
03377 - VSP
90/2011
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 10 473 690,00 EUR bez DPH S ČOV Žilina - intenzifikácia
05323 - VUP
137/2011
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 814 996,00 EUR bez DPH Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta
05322 - VSP
137/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 938 973,00 EUR bez DPH D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
04088 - VSP
108/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 736 712,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Svinia - Prešov západ, Dočasne stredisko správy a údržby diaľnice MalýVýpis spoločností bez obstarávaní