Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Marián Repák

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Žltá 14/H, Bratislva, 85107, Slovenská republika

1 036 806 046,74 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2015
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Obec Slovinky Slovinky 58 00329550
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Karloveská 2 00156752
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016
Mesto Košice Trieda SNP 48/A 00691135
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 36672076
Obec Plavnica Plavnica 121 00330124
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Nám. SNP 33 00165182
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960 36672297
Obec Okrúhle Okrúhle 131 00330868
ŽILINA REAL, s.r.o. Námestie obetí komunizmu 1 36433420
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 36403016
Mesto Bardejov Radničné nám. 16 00321842
Mesto Myjava Nám. M.R.Štefánika 560/4 00309745
Mesto Turčianske Teplice Partizánska 1 00317004
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Mesto Ružomberok Nám.A.Hlinku 1 00315737
Žilina Invest, s.r.o. Mariánske námestie 5/30 36416754
Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 37808427
Mesto Hnúšťa Francisciho 74 00318744
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
21.Century Group, s.r.o. Brnianska 33 35966408
Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 00321796
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43 17335825
MH Invest, s.r.o. Mierová 19 36724530
Mesto Trstená Bernolákova 96 00314897
Mesto Levice Námestie hrdinov 1 00307203
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6 36672271
Obec Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce 00327786
Obec Turany Osloboditeľov 83/91 00316962
Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33 00327590
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
Obec Lovinobaňa SNP 1 00316172
Obec Raslavice Hlavná 154 00322521
Obec Slovenská Ves Slovenská Ves 45 00326500
Obec Cinobaňa Cinobaňa 299 00316008
Obec Utekáč Utekáč 848/52 17067430
Obec Margecany Obchodná 7 00329347
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 00165549

Zoznam tendrov

VÁHOSTAV - SK, a.s.   Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika   IČO 31356648

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
12176 - VUP 111/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 10 851 000,00 EUR bez DPH Uskutočnenie stavebných prác na stavebných celkoch: Lietavská Lúčka úprava Pastierskeho potoka, Oščadnica tokOščadnica,
16625 - VST 158/2015 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 214 975,00 EUR s DPH Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
16625 - VST 158/2015 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 119 175,00 EUR s DPH Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
16625 - VST 158/2015 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 169 050,00 EUR s DPH Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).
21835 - VUP 182/2014 Obec Slovinky 2 165 670,00 EUR s DPH Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky
04380 - VBP 126/2010 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 6 865 794,00 EUR bez DPH Výstavba MVE Dobrohošť
1656 - VUP 21/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 19 764 000,00 EUR s DPH Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave
20201 - VSP 252/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 227 263 510,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
13752 - VST 152/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 35 000,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13761 - VSP 152/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 329 879 543,00 EUR bez DPH Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
13752 - VST 152/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 19 800,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13752 - VST 152/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 34 833,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
13752 - VST 152/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 13 900,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón
1884 - VUP 27/2013 Košický samosprávny kraj 1 789 905,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského Múzea
08388 - VUP 137/2012 Mesto Košice 967 822,00 EUR bez DPH Revitalizácia hradu na vrchu Hradová v Košiciach.
09016 - VUP 146/2012 Košický samosprávny kraj 2 354 984,00 EUR bez DPH Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
07080 - VSP 120/2012 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 25 634 915,00 EUR bez DPH Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava
06506 - VUP 111/2012 Obec Plavnica 378 591,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou Plavnica
04047 - VUP 67/2012 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 708 635,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia NKP - päťhrannej veže Zámku Bojnice
09634 - VSP 222/2011 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 9 711 033,00 EUR bez DPH Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce
10207 - VSP 231/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 137 750 580,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany.
06209 - VUP 157/2011 Obec Okrúhle 370 563,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla - Obec Okrúhle
06613 - VSP 166/2011 ŽILINA REAL, s.r.o. 131 951,00 EUR bez DPH Sanácia zárubného a oporného múru v mestskej časti Žilina - Vranie
01511 - VZP 54/2009 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 725 668,00 EUR s DPH Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca.
03273 - VSP 113/2009 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 292 930,00 EUR bez DPH Suchohrad, dotesnenie podložia nábrežného múru v hrádzovom kilometri 19,657 - 20,309 Moravy.
02542 - VSP 89/2009 Martinská teplárenská, a.s. 4 082 853,00 EUR bez DPH Palivové hospodárstvo biomasy kotla K4.
03290 - VSP 114/2009 Mesto Bardejov 7 839 856,00 EUR s DPH Mestský hnedý priemyselný park Bardejov.
04451 - VSP 154/2009 Mesto Myjava 899 540,00 EUR bez DPH "Polder svacenický jarok".
00032-VSP 1/2005 Mesto Turčianske Teplice 13 994 717,00 SK bez DPH Rekonštrukcie miestnej komunikácie - Štubnianska, Holeška.
00724 - VSS 26/2008 Slovenská správa ciest 1 725 900,00 SK bez DPH Cesta I/64 Nitra - Topoľčany - hranica kraja.
01888 - VZP 79/2008 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 006 114 000,00 SKK bez DPH Národná kultúra pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca.
01826 - VUP 77/2008 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 500 000 000,00 SKK bez DPH Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca.
03114 - VSP 136/2008 Mesto Ružomberok 37 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnej komunikácie nadregionálneho významu Kalvária - Malinô Brdo.
02333 - VBP 98/2007 Žilina Invest, s.r.o. 153 000 000,00 SK bez DPH Terénne úpravy a vybudovanie spevnených plôch.
03156 - VUP 134/2007 Žilinský samosprávny kraj 100 800 000,00 SK bez DPH Dostavba operačných sál, oddelenia anestézie, intenzívnej medicíny a centrálnej
04461 - VUP 189/2008 Mesto Hnúšťa 70 000 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia výrobnej haly, súpisné č. 940, v priemyselnej zóne, Hnúšťa.
12896 - VSP 180/2005 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 53 566 914,00 SK bez DPH Stavba: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.
13313 - VSP 185/2005 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 13 592 709,00 SK bez DPH Rekonštrukcia podzemných priestorov pod Leopoldovým nádvorím, II. etapa.
05051 - VBP 213/2007 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 198 000 000,00 SKK bez DPH Diaľnica D1, križovatka Voderady.
05036 - VSP 212/2007 Slovenská správa ciest 83 527 333,00 SKK bez DPH Cesta I/75 Galanta - obchvat, 1. stavba.
18555 - VBP 250/2005 21.Century Group, s.r.o. 0,00 bez DPH Miestne komunikácie a preložka cesty CII/583 pre stavbu Závod na výrobu automobilov
05253 - VUP 184/2009 Mesto Žilina 724 726,00 EUR bez DPH Žilina - Rekonštrukcia ZŠ Vendelína Javorku 32.
00029 - VUP 2/2010 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 962 591,00 EUR s DPH Komplexné riešenie urgentnej a onkologickej zdravotnej starostlivosti v NsP Žilina
07669 - VZP 247/2009 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 010 516,00 EUR bez DPH Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca. Časť - Hradby.
01700 - VUP 45/2010 MH Invest, s.r.o. 18 253 392,00 EUR bez DPH Investičný projekt v Trenčíne, Slovensko: Priemyselný park - inžinierske siete.
02977 - VZP 82/2010 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 843 441,00 EUR s DPH Národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad - rekonštrukcia hradného paláca. Časť - Objekty na čestnom
03348 - VUP 93/2010 Mesto Trstená 848 550,00 EUR bez DPH Zlepšenie čistoty vôd Oravy - riek Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská Priehrada.
03919 - VUP 112/2010 Mesto Žilina 702 993,00 EUR bez DPH Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina
05240 - VUP 150/2010 Mesto Levice 1 378 564,00 EUR bez DPH Revitalizácia Námestia hrdinov Levice
04376 - VSP 126/2010 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 6 802 084,00 EUR bez DPH Zhotovenie stavby: "SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce"
05455 - VUP 159/2010 Obec Šarišské Bohdanovce 585 699,00 EUR bez DPH Modernizácia ZŠ s MŠ v Šarišských Bohdanovciach
04910 - VUP 140/2010 Obec Turany 673 503,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Základnej školy v Turanoch
06357 - VUP 195/2010 Obec Pečovská Nová Ves 781 386,00 EUR bez DPH Obnova ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
05695 - VUP 169/2010 Žilinská univerzita v Žiline 725 107,00 EUR bez DPH Vybudovania univerzitného parkoviska v lokalite Veľký diel Žilina
07163 - VUP 218/2010 Obec Lovinobaňa 580 625,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Lovinobaňa
06886 - VUP 210/2010 Obec Raslavice 440 960,00 EUR bez DPH Revitalizácia obecnej zóny Raslavice
06949 - VUP 212/2010 Obec Slovenská Ves 451 030,00 EUR bez DPH Regenerácia centrálnej časti obce Slovenská Ves
00226 - VUP 8/2011 Obec Cinobaňa 731 183,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa
07453 - VUP 226/2010 Obec Utekáč 477 224,00 EUR bez DPH Budovaním centrálnych priestranstiev obec Utekáč rieši kvalitu života občanov.
08042 - VUP 241/2010 Obec Margecany 740 132,00 EUR bez DPH Zmena palivovej základne v prospech biomasy a zníženie energetických strát budovy Kultúrneho domu v Margecanoch
03377 - VSP 90/2011 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 10 473 690,00 EUR bez DPH S ČOV Žilina - intenzifikácia
05323 - VUP 137/2011 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 814 996,00 EUR bez DPH Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta
05322 - VSP 137/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 938 973,00 EUR bez DPH D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
04088 - VSP 108/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 736 712,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Svinia - Prešov západ, Dočasne stredisko správy a údržby diaľnice Malý

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.