SK|EN

napríklad Alena Kostolanská alebo Franco Musone Crispino

Ing. Ľuboš Vančo

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 107 631 240,94  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
1 180 385,71
2006
 
1 898 791,74
2007
 
1 074 653,12
2008
 
3 308 388,10
2009
 
3 015 070,00
2010
 
2 718 692,26
2011
 
0,00
2012
 
3 571 701,67
2013
 
1 368 645,17
2014
 
79 693 993,17
2015
 
9 300 920,00
2016
 
500 000,00
KPMG Slovensko spol. s r.o. 107 631 240,94 1 180 385,71 1 898 791,74 1 074 653,12 3 308 388,10 3 015 070,00 2 718 692,26 0,00 3 571 701,67 1 368 645,17 79 693 993,17 9 300 920,00 500 000,00
Konateľ >>
Spoločník v.o.s. / s.r.o. >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


KPMG Slovensko spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 81102, Slovenská republika
IČO 31348238
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2312 - VRS
19/2016
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Finančno-ekonomické poradenstvo
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 600,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 400,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 168,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 880,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 669 992,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22646 - VZS
225/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 734 717,00 EUR s DPH Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov
21383 - VZS
211/2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 195 115,00 EUR s DPH Externalizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 36 540,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 728 700,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 86 100,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 811 825,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 787 750,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
16945 - VZS
161/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 449 213,00 EUR s DPH Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 116 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 115 200,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
14560 - VZS
139/2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 462 582,00 EUR s DPH Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov
9946 - VSS
91/2015
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 335 750,00 EUR bez DPH Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2014,
11644 - VZS
105/2015
Národný bezpečnostný úrad 147 400,00 EUR bez DPH Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov
11644 - VZS
105/2015
Národný bezpečnostný úrad 16 750,00 EUR bez DPH Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov
10766 - VZS
98/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 247 680,00 EUR s DPH Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov
8897 - VZS
80/2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 564 315,00 EUR s DPH Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov
3808 - VZS
34/2015
Úrad vlády Slovenskej republiky 867 984,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov
1394 - VZS
13/2015
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 032,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
3960 - VZS
35/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 900,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS
35/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
31272 - VSS
250/2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 106 800,00 EUR s DPH Kvalita služieb v CR – analýza, štandardizácia, branding
26079 - VZS
210/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 280 875,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov
28141 - VZS
227/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 512,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS
227/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47 100,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS
227/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 859 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
06663 - VNA
225/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70,00 EUR bez DPH Štúdia uskutočniteľnosti pre Národný projekt Integrované obslužné miesta (IOM) obsahujúca spracovanie problematiky riešenia a zavedenia IOM.
21834 - VSS
182/2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 200 000,00 EUR s DPH Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov
04325 - VNA
125/2010
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 70,00 EUR bez DPH Vypracovanie štandardov základných znalostí, metodických materiálov, analýz dokumentov, školenia, poradenská a konzultačná činnosť pre oblasť informačnej bezpečnosti
2328 - VZS
36/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 0,00 EUR s DPH Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov
12843 - VSS
138/2013
Úrad vlády Slovenskej republiky 22 776,00 EUR bez DPH Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
5343 - VZS
69/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 96 768,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
12685 - VSS
204/2012
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. 18 750,00 EUR bez DPH Bezpečnostný audit
18494 - VSS
222/2013
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 637 287,00 EUR s DPH Riadenie projektu, publicita a informovanosť
17639 - VZS
154/2014
Úrad vlády Slovenskej republiky 179 872,00 EUR bez DPH Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov
16180 - VSS
145/2014
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 296 700,00 EUR bez DPH Podpora riadenia projektu OPIS
15477 - VZS
141/2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 080,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
7298 - VSS
86/2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 450 000,00 EUR bez DPH Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania hospodárskeho a sociálneho
12520 - VSS
125/2014
Národný bezpečnostný úrad 919 000,00 EUR bez DPH Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov číslo zákazky v
1820 - VSS
25/2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 000 000,00 EUR bez DPH Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov
293 - VZS
7/2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 710 816,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
1200 - VUS
14/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
16936 - VZS
202/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 307 944,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
13090 - VSS
140/2013
Poštový regulačný úrad 92 400,00 EUR s DPH Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2012
12440 - VZS
135/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 52 278,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
1292 - VZS
19/2013
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 428 366,00 EUR s DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007
14705 - VSS
234/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 850 000,00 EUR bez DPH Vypracovanie štandardov základných znalostí, metodických materiálov, analýz dokumentov a súvisiacich vykonávacích predpisov a
13535 - VBS
216/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 120 000,00 EUR bez DPH Aplikačná podpora pre Metainformačný systém verejnej správy a technické zhodnotenie systému
12896 - VSS
207/2012
Poštový regulačný úrad 38 000,00 EUR bez DPH Overenie a kontrola podkladov na výpočet predbežných čistých nákladov univerzálnej služby za rok
10767 - VSS
178/2012
Úrad vlády Slovenskej republiky 11 750,00 EUR s DPH Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky
09245 - VUS
150/2012
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 94 300,00 EUR bez DPH Hodnotenie dopadov Operačného programu Zdravotníctvo
04564 - VSS
76/2012
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 94 000,00 EUR bez DPH Audit a súvisiace odborné služby
03095 - VSS
53/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 700 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007-2013
01229 - VSS
23/2012
Úrad pre verejné obstarávanie 70 632,00 EUR s DPH Špeciálne služby súvisiace s integráciou a zaistením kompatibility informačných systémov ÚVO
00427 - VBS
9/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 588 000,00 EUR bez DPH Doplňujúce služby k poskytnutiu poradenstva a spolupráce pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia
00372 - VZS
14/2008
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 712 500,00 SKK bez DPH Vykonanie systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 - 2013.
04161 - VSS
66/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 4 893 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb SSE, a. s., v súvislosti
03790-VBS
59/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 844 800,00 SK bez DPH Poradenské služby pri riadení tranzitívneho obdobia projektu outsourcingu IT.
02189 - VSS
94/2008
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 29 312 000,00 SKK bez DPH Služby overenia výdavkov v realizovaných projektoch a monitorovania stavu implementácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu.
00223 - VZS
9/2007
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 25 900 000,00 SKK bez DPH Vykonanie prvej a tretej fázy systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených
03181 - VZS
138/2008
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 12 950 000,00 SKK bez DPH Vykonanie systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 - 2013.
07795 - VBS
115/2005
Stredoslovenská energetika, a.s. 7 572 500,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb SSE, a. s., v súvislosti
00905 - VBS
12/2006
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 5 940 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
02616 - VBS
33/2006
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 100 000,00 SK bez DPH Definovanie a previerka systému alokácie nákladov pre proces zavedenia certifikácie
10524 - VSS
150/2005
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 200 000,00 SK bez DPH Externý právny audit zmlúv uzavretých medzi subjektmi zapojenými do implementácie
04765 - VZS
200/2008
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 9 194 500,00 SKK bez DPH Vykonanie systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 - 2013.
04873 - VNA
204/2008
Úrad vlády Slovenskej republiky 0,00 bez DPH Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 3 operačného programu Informatizácia spoločnosti "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu".
04720 - VBS
71/2006
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 178 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
05033 - VBS
77/2006
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 1 287 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
05151 - VZS
218/2007
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 6 475 000,00 SKK bez DPH Vykonanie systémového auditu pripravenosti subjektov zapojených do systému implementácie fondov Európskej únie na programové obdobie 2007 - 2013.
14625 - VSS
203/2005
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 12 000 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
15501 - VSS
213/2005
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 950 000,00 SK bez DPH Audit plnenia akreditačných kritérií Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci
16524 - VBS
226/2005
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 3 100 000,00 SK bez DPH Forenzný audit.
05606 - VBS
230/2008
Úrad vlády Slovenskej republiky 38 499 500,00 SKK bez DPH Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 3 operačného programu Informatizácia spoločnosti "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu".
07408 - VSS
136/2006
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 322 000,00 SKK bez DPH Analýza monitorovacích činností v kompetencii MŽP SR a rezortných organizácií
08965 - VBS
192/2006
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 2 376 000,00 SK bez DPH Poradenské a konzultačné služby na zabezpečenie potrieb Vodohospodárskej výstavby,
10361 - VUS
239/2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 42 000 000,00 SKK bez DPH Predmetom zákazky je vykonanie externého systémového auditu pripravenosti subjektov
07774 - VNS
249/2009
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 1 760 000,00 EUR bez DPH Všeobecné a odborné vzdelávanie zamestnancov NKÚ SR - časť 1 a časť 2.
06115 - VBS
210/2009
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 255 000,00 EUR bez DPH Dodávka softvérovej aplikácie - Metainformačného systému.
00466 - VBS
12/2010
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 450 000,00 EUR s DPH Štúdia uskutočniteľnosti pre Národný projekt Integrované obslužné miesta (IOM) obsahujúca spracovanie problematiky riešenia a
01133 - VSS
27/2010
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 176 471,00 EUR bez DPH Poskytnutie poradenstva a spolupráce pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007 -2013
02489 - VUS
69/2010
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1 164 000,00 EUR bez DPH Podporné aktivity súvisiace s implementáciou projektov Operačného programu Informatizácie spoločnosti a s prípravou a implementáciouVýpis spoločností bez obstarávaní