Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Mgr. Zita Verčíková

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Donátová 525/16, Teplička nad Váhom, 01301, Slovenská republika

375 501 305,28 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Pražská 29 30844363
Košický samosprávny kraj Námestie Maratónu mieru 1 35541016

Zoznam tendrov

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.   Drieňová 24, Bratislava, 82009, Slovenská republika   IČO 35914921

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1896 - VBS 16/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy železničných koľajových vozidiel - nižšie stupne údržby
1171 - VBS 11/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 500,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a technického personálu
1010 - VBS 11/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 153 606,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
1010 - VBS 11/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 100,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
1673 - VBT 15/2015 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 300 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
23567 - VSS 194/2014 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 900 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
00292 - VNS 9/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 493 724,00 EUR bez DPH Poskytnutie hnacieho dráhového vozidla alebo rušňovodiča cudzieho dopravcu pri mimoriadnostiach.
2439 - VBS 38/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 466 682,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
2439 - VBS 38/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 144 997,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
4982 - VBT 68/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty a oleja z čerpacích staníc v rušňových depách
3371 - VBS 51/2014 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 9 500 000,00 EUR bez DPH Nižšie druhy opráv ŽDV
9423 - VBT 117/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 600 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV
7303 - VSS 91/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 36 685,00 EUR bez DPH Revízie železničných vozňov a ich následné opravy
3578 - VSS 46/2013 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 734 236,00 EUR bez DPH Plánované a neplánované opravy MVTV
3487 - VBS 45/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 254 355,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb technického personálu
423 - VBS 7/2013 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 200 000,00 EUR s DPH Vojenská preprava nákladov po železnici
15283 - VBT 242/2012 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 48 876,00 EUR bez DPH Zabezpečenie modernizácie nabíjačky, ističov a spínacích prvkov na hnacích dráhových vozidlách radu 240
09632 - VBS 156/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 900 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytnutia HDV pre potreby vozby osobných vlakov
03624 - VBT 61/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 784 836,00 EUR bez DPH Nákup náhradných dielov
03892 - VBT 65/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 670 135,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
03892 - VBT 65/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 439 538,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty z čerpacích staníc v rušňových depách
04886 - VBS 83/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 16 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy hnacích dráhových vozidiel
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 28 685,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 171,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
03233 - VSS 55/2012 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 49 800,00 EUR bez DPH Ubytovacie služby
09486 - VBS 220/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 682 724,00 EUR bez DPH Poskytovanie služieb pomocnej prevádzky a služieb technického personálu
00325 - VZS 10/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 392 914,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
02142 - VZS 75/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 910 105,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
04219 - VZS 144/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 7 574 593,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00092 - VSS 6/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 2 147 483 647,00 SKK bez DPH Údržba, neplánované opravy a periodické prehliadky železničných dráhových vozidiel.
00091 - VSS 6/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 500 000 000,00 SKK bez DPH Opravy železničných dráhových vozidiel.
00842 - VBT 31/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 864 000 000,00 SKK bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej.
02190 - VBS 94/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 102 713 388,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
06690 - VBS 100/2005 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 519 010,00 SK bez DPH Preprava tovaru.
00636 - VBS 25/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 15 500 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv motorových hnacích dráhových vozidiel - 1. štvrťrok
03672 - VZS 155/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 71 537 307,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
03526 - VBS 149/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 173 000 000,00 SKK bez DPH Užívanie zariadení ZSSK Cargo slúžiacich na zabezpečenie prevádzky na pracoviskách
05010 - VZS 207/2008 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 107 842 785,00 SKK bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
04812 - VBS 204/2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Vyššie druhy periodických opráv osobných vozňov - IV. štvrťrok 2007.
08338 - VBT 167/2006 Košický samosprávny kraj 4 750 000,00 SKK bez DPH Dodávka tepla pre budovu KSK.
09455 - VRT 208/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 140 200 000,00 SKK bez DPH Prenájom hardvérového a softvérového vybavenia datacentra a pracovísk na prevádzkovanie
05780 - VZS 200/2009 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 3 989 048,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel.
00571 - VZS 15/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 5 961 241,00 EUR s DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
01135 - VBT 27/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 24 500 000,00 EUR bez DPH Nákup motorovej nafty daňovo zvýhodnenej z čerpacích staníc v rušňových depách.
02549 - VZS 70/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 876 081,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
04816 - VZS 137/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 867 355,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
06452 - VZS 197/2010 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 741 668,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
00539 - VZS 13/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 249 253,00 EUR bez DPH Opravy železničných koľajových vozidiel
01043 - VBS 28/2011 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 48 000 000,00 EUR bez DPH Údržba a opravy ŽDV

Firmy bez štátnych tendrov

Táto osoba nepôsobí a nepôsobila v žiadnej firme, ku ktorej by sme neevidovali aspoň jeden tender.