SK|EN

napríklad Ladislav Bacigál alebo Ivan Sůra

Vyhlásenie

Údaje na tejto stránke sú iba informatívne. Výpisy nie sú právne použiteľné. Dáta sú čerpané zo stránok Aliancie Fair-play (projekt Datanest) a sú prepájané pomocou algoritmov projektu Firemný register (firemny-register.sk). Autori projektu neručia za to, že informácie zverejnené na tejto webovej stránke splnia vaše požiadavky. Autori taktiež neručia za aktuálnosť, bezpečnosť a bezchybnosť informácií, ako i neustálu dostupnosť tejto webovej stránky. Autori projektu neponesú zodpovednosť za žiadne chybné, prípadne chýbajúce informácie na tejto webovej stránke. Autori sa v plnom zákonnom rozsahu vzdávajú všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, vo vzťahu k presnosti informácií obsiahnutých v ktorejkoľvek časti tejto webovej stránky. Taktiež neponesú zodpovednosť za žiadne straty či škody spôsobené nedostupnosťou alebo prerušením dostupnosti webovej stránky. Autori si vyhradzujú právo na zmenu ktorejkoľvek časti webovej stránky. Programové súčasti tohto projektu, ktoré sú dielom autorov projektu, nie je možné modifikovať a distribuovať bez predošlého súhlasu autorov. Používaním aplikácie súhlasíte so zberom anonymných štatistík používania aplikácie. Tieto štatistiky sú využívané výhradne na zlepšenie vlastností aplikácie.